marketing 3

 0    80 fiszek    marudna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

skorzystać z czegoś
rozpocznij naukę
take advantage of sth

from soup to nuts

skupiać się na, trafiać na coś
rozpocznij naukę
home in on sth

overallzgodny, spójny
rozpocznij naukę
consistent

rozważny, przemyślany
rozpocznij naukę
thoughtful

na dodatek, poza tym
rozpocznij naukę
on top of that

przyczynić się
rozpocznij naukę
contribute

disclosure

Najważniejsze, sedno
rozpocznij naukę
the bottom line

w locie, w tle (aplikacja)
rozpocznij naukę
on the fly

podrasować, dopracować
rozpocznij naukę
tweak

przemienić, zmienić
rozpocznij naukę
morph

deliberately

reakcja, ostry sprzeciw
rozpocznij naukę
backlash

coraz bardziej
rozpocznij naukę
increasingly

zależny, polegający na
rozpocznij naukę
reliant

przewidywać, wyprzedzać
rozpocznij naukę
anticipate

trade-off

miara, środek
rozpocznij naukę
measure

sprzyjać, wspierać, rozwijać
rozpocznij naukę
foster

gotowość, chęć
rozpocznij naukę
willingness

zwodniczy, wprowadzający w błąd
rozpocznij naukę
misleading

wyregulować, ustawiać
rozpocznij naukę
adjust


zaostrzyć (przepisy)
rozpocznij naukę
tighten up

deceptive

złapać kogoś na, podpuszczać kogoś
rozpocznij naukę
catch sb out

rozprawienie się z problemem
rozpocznij naukę
crackdown

breach

przestrzeganie (prawa)
rozpocznij naukę
comply with (the law)

wszechstronny, kompleksowy
rozpocznij naukę
comprehensive

patching

poświęcony czemuś, przeznaczony do
rozpocznij naukę
dedicated to

słabość, słaby punkt
rozpocznij naukę
vulnerability

zagwarantować
rozpocznij naukę
ensure

korzyści przeważają nad wadami
rozpocznij naukę
benefit outweigh the downsides

łatwizna, tępak
rozpocznij naukę
no-brainer

by default

kradzież po angielsku
theft

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood

raptownie, gwałtownie
rozpocznij naukę
exponentially

niepewny, wahający się
rozpocznij naukę
hesitant


naruszenie, pogwałcenie
rozpocznij naukę
breach

przekonujący
rozpocznij naukę
compelling

radzić sobie z
rozpocznij naukę
handle

rygorystyczne, restrykcyjne
rozpocznij naukę
stringent

deploy

dane poufne, niejawne
rozpocznij naukę
classified data

wystarczający do
rozpocznij naukę
sufficient to

ewentualność, możliwość
rozpocznij naukę
contingencies

awaria, przestój
rozpocznij naukę
downtime

sparaliżowany
rozpocznij naukę
crippled

overlook

zabezpieczenie, zapasy
rozpocznij naukę
provisions for

Obejście (łatka w aplikacji)
rozpocznij naukę
workaround

dbałość, staranność
rozpocznij naukę
diligence

zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense

przeoczenie, niedopatrzenie
rozpocznij naukę
oversight

kontynuować jakieś działanie
rozpocznij naukę
follow up

rzadki, niepopularny
rozpocznij naukę
scarce

częstotliwy
rozpocznij naukę
iterative

pielęgnować, wychowanie
rozpocznij naukę
nurture

wcielać, włączać
rozpocznij naukę
incorporate

uwzględniać, obejmować
rozpocznij naukę
embracing

zakorzeniony w
rozpocznij naukę
rooted in


w skrócie, skrócony
rozpocznij naukę
abbreviated

sposób myślenia
rozpocznij naukę
mindset

punkt widzenia
rozpocznij naukę
standpoint

zajęcia, kadencja, służba
rozpocznij naukę
stint

począwszy od do
rozpocznij naukę
ranging from to


hand out

leaflet

apply

skapitalizować
rozpocznij naukę
capitalise


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.