angielski b2

 0    199 fiszek    martynahadam
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

capable

roots

although

expand


visible


pokrywać się z
rozpocznij naukę
to overlaps with

być podobnym
rozpocznij naukę
take after

take over


o podobnych upodobaniach
rozpocznij naukę
like-minded

average

wędrować bez celu
rozpocznij naukę
roam around


znaleźć przez przypadek
rozpocznij naukę
came across


access


uczestniczyć
rozpocznij naukę
to participate

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement


reject

claim

pragnienie, pożądanie, ochota
rozpocznij naukę
desire,

advert

perhapsset up

purchase

achieve


confuse


podwyżka pensji
rozpocznij naukę
pay rise


składać się z
rozpocznij naukę
consist of

in common

w interesach
rozpocznij naukę
on business

przez przypadek
rozpocznij naukę
by chance

wealthy

plenty


guide

leisure


current

a leafletbaggy

przeciążenie
rozpocznij naukę
overload

receive

cape

prefixed

the route


train

tame

according to

keeper

zachęcający
rozpocznij naukę
encouraging

courage

approach,

immediately

cowardly

attempt

a crew

nieznacznie, nieco
rozpocznij naukę
slightly, slightly


trembling

rattling


juvenile

get out of

główna ulica
rozpocznij naukę
high street

research

różnorodny
rozpocznij naukę
various


centrum handlowe
rozpocznij naukę
shopping mall

współczesny
rozpocznij naukę
contemporary


forecast

oświadczać
rozpocznij naukę
declare

nieczynny, niesprawny
rozpocznij naukę
out of order


nachylenie, zbocze
rozpocznij naukę
slope, slope

chemist's

abandon

effortvehicle


on target

to suffer


prevent

tumour

elaboration


increase

język ojczysty
rozpocznij naukę
a mother tongue

significant


szacunkowa ocena budżetu
rozpocznij naukę
estimate budget

dyrektor generalny
rozpocznij naukę
chief executive officer (US)

unlike

binoculars


sędzia sportowy
rozpocznij naukę
umpire


vocational

sight, view

ugaśic pożar
rozpocznij naukę
put the fire out

streaming, live


wyboisty, nierówny
rozpocznij naukę
bumpy, uneven

slight

inaczej, w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
otherwise

involves


blisters

zawroty głowy
rozpocznij naukę
dizziness


a hangover

diarrhoea


ugryżć 3 formy
rozpocznij naukę
bite, bit, bitten

użądlić 3 formy
rozpocznij naukę
sting - stung - stung

grazes

choroba lokomocyjna
rozpocznij naukę
motion / travel sickness

odpychający
rozpocznij naukę
repellent

should / ought (to)

napój bezalkoholowy
rozpocznij naukę
soft drink

żądać, popyt
rozpocznij naukę
demand

refuse

to threaten (to do)

order

permit

oskarżyć kogoś o
rozpocznij naukę
accuse someone of

to deny

insist on

skarżyć się
rozpocznij naukę
complain

to interrupt

zawołać, krzyknąć
rozpocznij naukę
exclaim

od razu, zaraz
rozpocznij naukę
right away

skarżyć się do kogoś o
rozpocznij naukę
complain to someone about

delighted

pozbyć się kogoś
rozpocznij naukę
get rid of sb

lovable

sort out

constantly

whereas

pożałować
rozpocznij naukę
regret

advantage

enrich


therefore

bezpośredni
rozpocznij naukę
strightforward

linked

incapable

teasetournamentoddziałowywać
rozpocznij naukę
affect


survey

coraz bardziej
rozpocznij naukę
inreasingly

pojawić się
rozpocznij naukę
crop up

odnosić się
rozpocznij naukę
refer

wyróżnienie
rozpocznij naukę
distinction

acquaintances

require

efficiently

shallow

nieporadność
rozpocznij naukę
awkwardness

podtrzymywać
rozpocznij naukę
sustain

bratnia dusza
rozpocznij naukę
a soul mate

niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disableddobrze znane
rozpocznij naukę
well-known

furthermore

accessible

zdecyduj się
rozpocznij naukę
make up your mind


anxiousstumble


redundant

osiedlić się
rozpocznij naukę
settle in

enormity


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.