STUDIA kolos 27.11.15

 0    204 fiszki    Pruszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia

graduate from
rozpocznij naukę
ukończyć coś (określoną szkołę z degree)

undergraduate dissertation
rozpocznij naukę
prac licencjacka

First-cycle studies
rozpocznij naukę
studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie)

wymagać

praktyka (studencka)

work experience
rozpocznij naukę
doświadczenie w pracy

wykład

przedmiot na studiach


dean's office
rozpocznij naukę
dziekanat

at the first attempt
rozpocznij naukę
przy pierwszej próbie

magister

work placement
rozpocznij naukę
staż

nowicjusz

początkujący, nowicjusz

Bachelor of Science
rozpocznij naukę
stopień inżyniera

to quit / to drop out
rozpocznij naukę
rzucić szkołę

to be expelled from
rozpocznij naukę
zostać wydalonym z

dissertation
rozpocznij naukę
praca pisemna, rozprawa

to defend your dissertation
rozpocznij naukę
bronić pracę

the field of study
rozpocznij naukę
kierunek studiów

wymagający

przestępstwa

to be awarded a scholarship
rozpocznij naukę
otrzymać stypendium

wykładowca

compensate for sth / make up for sth
rozpocznij naukę
zrekompensować coś

praktykant

seminarium

ćwiczenia (studia)

zajęcia laboratoryjne

semestr (wiecej jak dwa)

semestr (tylko dwa!)

zawód (po który się uczymy)

zawód, zajęcie (to co aktualnie wykonujemy)

financial aid
rozpocznij naukę
pomoc finansowa


Czesne (hajs za studiowanie)

mandat / kara

fare / charge
rozpocznij naukę
opłata (np za podróżowanie)

państwowy

be in permanent employment
rozpocznij naukę
być na stałe zatrudnionym

usługi

support oneself
rozpocznij naukę
utrzymanie siebie samego

cover living expenses
rozpocznij naukę
pokrycie kosztów utrzymania

to be on low income
rozpocznij naukę
być o niskich dochodach


emerytura

pensja miesięczna

zarobki tygodniowe

podwyżka

premia

dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)

social benefits
rozpocznij naukę
świadczenia społeczne

student information system
rozpocznij naukę
System informacji o studentach

elective course
rozpocznij naukę
zajęcia do wyboru

be obliged to do sth
rozpocznij naukę
być zobowiązany do zrobienia czegoś

compulsory, obligatory
rozpocznij naukę
obowiązkowe, obowiązkowe

responsibility
rozpocznij naukę
obowiązek

submit assignments
rozpocznij naukę
przedstawić zadania

student research group
rozpocznij naukę
koło studenckie

student personal gradebook
rozpocznij naukę
indeks

get a credit a cours
rozpocznij naukę
uzyskać zaliczenie

comprehensive school
rozpocznij naukę
państwowa szkoła średnia (tylko bryt.)

vocational high school
rozpocznij naukę
technikum

average of grades
rozpocznij naukę
średnia ocen

gifted / talented
rozpocznij naukę
utalentowany

wybitny

sumienny

obtain / get
rozpocznij naukę
uzyskać, dostać

uczęszczać

master's degree
rozpocznij naukę
tytuł magistra

higher education
rozpocznij naukę
studia wyższe

first-rate education
rozpocznij naukę
edukacja na najwyższym poziomie

correspondence course
rozpocznij naukę
kurs korespondencyjny

refresher course
rozpocznij naukę
kurs powtórkowy

compulsory schooling
rozpocznij naukę
obowiązek szkolny

formal schooling
rozpocznij naukę
formalna edukacja?

post graduate diploma
rozpocznij naukę
praca magisterska

long-distance learning
rozpocznij naukę
nauka na odległość

accelerated learning
rozpocznij naukę
indywidualny tok nauczania, przyśpieszony tok nauczania (dla dzieci wybitnie zdolnych)

tuition fees
rozpocznij naukę
czesne

registrtion fees
rozpocznij naukę
opłaty rejestracyjne

school-leaving certificate
rozpocznij naukę
świadectwo szkolne

medical certificate
rozpocznij naukę
świadectwo lekarskie

oddalony / oddalona

trwać

koniecznie

gwarantować

przesłać

zdobywać, osiągać

zagwarantować

highly innovative
rozpocznij naukę
bardzo innowacyjna

wprowadzać (w życie), wdrażać

ciągły, stały

ocena, zaliczenie

ustalać, określać

lively debate
rozpocznij naukę
ożywiona debata

egzaminy końcowe (na studiach)

duchowieństwo

seminarium duchowne

szkoła pomaturalna, kolegium

nieunikniony, nieuchronny

zajęcia prywatne studenta z nauczycielem, korepetycje

sławny, głośny, słynny

oddać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)

duże zadanie domowe

zrobić projekt


ściągać

popełniać plagiat


fragment (np. filmu, książki)

artykuł

sylabus (program przedmiotu szkolnego lub kursu na studiach)

informator (szkoły wyższej)

program nauczania

zbliżający się, nadchodzący

teacher's pet
rozpocznij naukę
pupilek nauczyciela

mind one's p's and q's
rozpocznij naukę
zachowywać się odpowiednio, z dobrymi manierami

learn something by heart
rozpocznij naukę
nauczyć się czegoś na pamięć

be as easy as one, two, three
rozpocznij naukę
bardzo proste

be of the old school
rozpocznij naukę
być starej daty, zacofany

know something like the back of one's hand
rozpocznij naukę
znać coś jak własną kieszeń

pass with flying colours
rozpocznij naukę
zdać śpiewająco

make the grade
rozpocznij naukę
stanąć na wysokości zadania, osiągnąć coś

multiplication tables
rozpocznij naukę
tabliczki mnożenia

drwić, wyśmiewać

podwórko szkolne

skandowany slogan


historical dates
rozpocznij naukę
daty historyczne

geometria

pay for electronic student ID card
rozpocznij naukę
Płacić za legitymację studencką

the student ID validity extension
rozpocznij naukę
przedłużenie ważności legitymacji studenckiej

zdawać egzamin

spełniać

requirements
rozpocznij naukę
wymagania

pass all exams at the first attempt
rozpocznij naukę
zdać wszystkie egzaminy za pierwszym podejściem

submit a petition
rozpocznij naukę
złożyć podanie

retake an exam
rozpocznij naukę
ponownie przystąpić do egzaminu

retaking a year
rozpocznij naukę
powtarzanie roku

to have Dean's consent
rozpocznij naukę
mieć zgodę dziekana

take courses in advance
rozpocznij naukę
brać udział w zajęciach z wyprzedzeniem

pay the tuition fees
rozpocznij naukę
płacić czesne

to belong to a student research group
rozpocznij naukę
należeć do koła naukowego

opuszczać lekcje, zajęcia

attendance at lectures
rozpocznij naukę
obecność na wykładach

obowiązkowy

obieralny

end-of-term test
rozpocznij naukę
test na koniec semestru

written test
rozpocznij naukę
test pisemny

egzamin ustny

skupić się na

connected with
rozpocznij naukę
związane z

miejsce pracy

powtórka czegoś

obtain course credit
rozpocznij naukę
uzyskać zaliczenie

make certain requirements
rozpocznij naukę
spełnienie pewnych wymogów

attending the course
rozpocznij naukę
uczestnictwa w zajęciach

complete assignment regularly
rozpocznij naukę
wypełnianie pracy domowej (dużej) regularnie

chęć, ochota

show enthusiasm and willingness to learn
rozpocznij naukę
pokazać entuzjazm i chęć do nauki

zakazany

z wyjątkiem


Be respectful of sth
rozpocznij naukę
być pełen szacunku dla czegoś

wskazany, stosowny

catch up with sth
rozpocznij naukę
dogonić materiał


notorious latecomer
rozpocznij naukę
notoryczni spóźnialscy

nieobecność

to be caught red-handed
rozpocznij naukę
być złapanym na gorącym uczynku

w odpowiednim czasie

miss a deadline
rozpocznij naukę
nie dotrzymać terminu, nie zdążyć w terminie

nieczytelny

reading and listening comprehension
rozpocznij naukę
czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

gawędziarski

własność, mienie

rzeźbić

przekleństwa

usprawiedliwienie (z powodu choroby, pisane do szkoły); zwolnienie lekarskie

at the latest
rozpocznij naukę
najpóźniej

keep track of sth
rozpocznij naukę
być z czymś na bieżąco

zapewniać

niezbędny / potrzebny

to be allowed to
rozpocznij naukę
mieć pozwolenie na

language certificate
rozpocznij naukę
certyfikat językowy

as soon as possible (ASAP)
rozpocznij naukę
tak szybko jak to możliwe (ASAP)

get used to sth
rozpocznij naukę
przyzwyczaić się do czegoś, oswoić się z czymś

Ocena końcowa

meet requirements
rozpocznij naukę
spełniać wymagania

ahead of schedule
rozpocznij naukę
przed terminem

behind of schedule
rozpocznij naukę
po terminem

work flexi time
rozpocznij naukę
elastyczne godziny pracy

willing to sth = eager
rozpocznij naukę
zrobić coś z ochotą

put a ban of sth
rozpocznij naukę
zakazać coś

strictly prohibited
rozpocznij naukę
surowo zabronione

przyzwyczajony

conduct scientific research
rozpocznij naukę
prowadzić badania naukowe

gross domestic product
rozpocznij naukę
Produkt krajowy brutto

Anglojęzyczny

get the funding
rozpocznij naukę
uzyskać dofinansowanie

, katedra (na uczelni)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.