A98, 20.10.2015

 0    45 fiszek    patrycjon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


cały rok

I appreciated.
rozpocznij naukę
Byłam wdzięczna. / "Doceniłam."

I appreciated my boss's fast reaction.
rozpocznij naukę
Byłam wdzięczna za (doceniłam) szybką reakcję szefa.

I appreciate it.
rozpocznij naukę
Doceniam to. / jestem wdzięczna za to.

I sorted out this problem in the morning.
rozpocznij naukę
Rozwiązałam ten problem rano.

Every boss should be reliable.
rozpocznij naukę
Każdy szef powinien być rzetelny.

ładunek, cargo

głębokość

intact delivery
rozpocznij naukę
nienaruszona przesyłka

Can you please make sure that the delivery comes intact?
rozpocznij naukę
Czy mozesz sie upewnic, ze przesylka dojdzie w nienaruszonym stanie?

I kindly request
rozpocznij naukę
Uprzejmie proszę

What's the rate per item / per hour?
rozpocznij naukę
Jaka jest stawka za sztukę / za godzinę?

podpis

podpisać

rozbieżność

to put a stamp
rozpocznij naukę
przywalić pieczątkę

spedycja

nadawca

Who is the consigner /consignee of this delivery?
rozpocznij naukę
Kto jest nadawcą / odbiorcą tej przesyłki?

odbiorca

attached order
rozpocznij naukę
załączone zamówienie

after the receipt
rozpocznij naukę
po otrzymaniu

You can check the amount of delivery after the receipt.
rozpocznij naukę
Możesz sprawdzić wielkość przesyłki po otrzymaniu.

We have various types of foil
Mamy różne typy folii.
rozpocznij naukę
.

Could you send me the latest specification with full particulars?
rozpocznij naukę
Czy możesz przysłać mi ostatnią specyfikację z wszystkimi szczegółami?

immediate answer
rozpocznij naukę
natychmiastowa odpowiedź

I got immediate answer from the deliverer of labels. Dostałam szybką odpowiedź od dostawcy etykiet.
rozpocznij naukę
Dostałem natychmiastową odpowiedź od doręczyciela etykiet. Dostałam Szybka Odpowiedź od dostawcy ETYKIET.

prompt delivery
rozpocznij naukę
szybka dostawa

I'd like to request /ask for a prompt delivery.
rozpocznij naukę
Chciałabym prosić o szybką dostawę.

prompt decision
rozpocznij naukę
szybka decyzja

I hope to hear from you soon.
rozpocznij naukę
Mam nadzieje na szybkie wiesci od ciebie.

natychmiast

natychmiast

upewnić się, zapewnić

zapewnić kogoś

in reference to...
rozpocznij naukę
W nawiazaniu do

I will remember
rozpocznij naukę
będę pamiętała (alt+tab)

to place an order
rozpocznij naukę
złożyć zamówienie

I should place an order for labels today.
rozpocznij naukę
Powinnam złożyć zamówienie na etykiety dziś.

the order which you placed with us last week
rozpocznij naukę
zamowienie, które zlozyles u nas w zeszlym tygodniu

according to my information
rozpocznij naukę
zgodnie z moimi informacjami / według moich informacji

it's on its way
rozpocznij naukę
jest w drodze

it wiil be with you very soon
rozpocznij naukę
będzie u ciebie bardzo niedługo

(str. 13)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.