english for life 29-41

 0    103 fiszki    barbaragembalczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
grudzień
rozpocznij naukę
December
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
rozpocznij naukę
November
November is associated with strong wind and rains.
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
rozpocznij naukę
October
In October all leaves fall down from trees.
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
rozpocznij naukę
September
In September children go back to school.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
rozpocznij naukę
August
They want to go on holiday in August.
nie potrafić
rozpocznij naukę
can't
potrafić
rozpocznij naukę
can
biegać
rozpocznij naukę
to run
koło
rozpocznij naukę
a wheel
zmienić
rozpocznij naukę
change
prawo jazdy
Musisz przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport lub prawo jazdy.
rozpocznij naukę
driving licence
You have to present an ID with a photo: a passport or a driver's license.
zajęty
rozpocznij naukę
busy
pewny
rozpocznij naukę
sure
tłumaczyć
rozpocznij naukę
do a translation
list
rozpocznij naukę
letter
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
rozpocznij naukę
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
głośny
rozpocznij naukę
loud
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite
prośba
rozpocznij naukę
request
nożyczki
rozpocznij naukę
scissors
spragniony
Jest spragniona.
rozpocznij naukę
thirsty
She's thirsty.
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
rozpocznij naukę
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
także, też
rozpocznij naukę
too
sól
Nie umiem usunąć plam solnych z moich butów.
rozpocznij naukę
salt
I don't know how to remove salt stains from my shoes.
pieprz
Czy życzysz sobie trochę soli i pieprzu?
rozpocznij naukę
black pepper
Would you like some salt and pepper?
kierowca autobusu
rozpocznij naukę
bus-driver
cyfrowy aparat
rozpocznij naukę
Digital Camera
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
rozpocznij naukę
a spoon
There are about thirty kinds of spoons.
nóz
rozpocznij naukę
knife
widelec
Właśnie kupiłem komplet aluminiowych widelców.
rozpocznij naukę
a fork
I have just bought a set of aluminium forks.
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
rozpocznij naukę
a manager
At the moment all the managers are in a meeting.
prawnik
Wynajęliśmy bardzo dobrego prawnika, musimy wygrać tę sprawę!
rozpocznij naukę
a lawyer
We've hired a very good lawyer, we've got to win this case!
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
rozpocznij naukę
a flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
dentysta
Chcę, żeby dentysta sprawdził stan moich zębów.
rozpocznij naukę
a dentist
I want to get my teeth checked by a dentist.
szef kuchni
rozpocznij naukę
a chef
naprawić
rozpocznij naukę
repair
opiekować się
rozpocznij naukę
look after
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
rozpocznij naukę
a shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
policjant
rozpocznij naukę
a policeman
mechanik
rozpocznij naukę
a mechanic
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
rozpocznij naukę
1. ill 2. sick
I feel ill. I must take an aspirin.
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
rozpocznij naukę
a factory
I'd like to work in the chocolate factory.
lubić, sprawiać przyjemność
rozpocznij naukę
enjoy
serwować
rozpocznij naukę
serve
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
rozpocznij naukę
to sell
The man was trying to sell the stolen painting.
zamek
rozpocznij naukę
a castle
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
rozpocznij naukę
a flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
taki sam
Mój pokój jest taki sam jak twój.
rozpocznij naukę
the same
My room is the same as yours.
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
rozpocznij naukę
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
zęby
rozpocznij naukę
teeth
przejść na emeryturę
Przeszła na emeryturę wcześnie z powodu choroby serca.
rozpocznij naukę
to retire
She retired early because of her heart condition.
pałac
rozpocznij naukę
a palace
miara
rozpocznij naukę
measure
patrzeć na kogoś
rozpocznij naukę
to look at someone
agent nieruchomości
rozpocznij naukę
a real estate agent
miejsce
Spotkajmy się w jakimś spokojnym miejscu.
rozpocznij naukę
place
Let's meet in some quiet place.
przewodnik
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
rozpocznij naukę
a tour guide
We bought a guidebook on Thailand.
turysta
Zamierzamy spróbować zachęcić turystów żeby przyjechali tu latem.
rozpocznij naukę
tourist
We're going to try to get hikers to come here in the summer.
turcja, indyk
rozpocznij naukę
turkey, turkey
wyjaśnić
Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia.
rozpocznij naukę
to explain
Let me explain all the problems we deal with.
autokar, trener
rozpocznij naukę
coach, trainer
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
rozpocznij naukę
a waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
zmartwiony
rozpocznij naukę
worried
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
rozpocznij naukę
to understand
I'm trying to understand what is happening.
mieć nadzieję
rozpocznij naukę
to hope (to do)
gazeta
Nie wiedziałem, że ta gazeta to dziennik.
rozpocznij naukę
a newspaper
I didn't know this newspaper is a daily.
ciepło
rozpocznij naukę
warm
słonecznie
Słoneczny dzień.
rozpocznij naukę
sunny
A sunny day.
robić zdjęcia
Lubię robić zdjęcia.
rozpocznij naukę
to take photos
I like taking photos.
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
rozpocznij naukę
to meet
Let's meet tonight at the club.
główny
rozpocznij naukę
main
teatr
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
rozpocznij naukę
a theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
galeria sztuki
Jego obrazy wiszą w galeriach sztuki na całym świecie.
rozpocznij naukę
an art gallery
His pictures hang in art galleries around the world.
właściwie, faktycznie
rozpocznij naukę
actually
w zeszlym tygodniu
rozpocznij naukę
last week
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
rozpocznij naukę
yesterday
What did you do yesterday?
nudne
rozpocznij naukę
boring
całkiem
rozpocznij naukę
quite
bilet
rozpocznij naukę
ticket
drzewo
rozpocznij naukę
a tree
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
rozpocznij naukę
the weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
świetny, wspaniały
rozpocznij naukę
exellent
przyjazny, życzliwy
rozpocznij naukę
friendly, kind
przewodnik w formie książki
rozpocznij naukę
guidebook
pomocny
Spróbuj być bardziej pomocny.
rozpocznij naukę
helpful
Try to be more supportive.
grono, obsługa
rozpocznij naukę
staff
hałaśliwy
rozpocznij naukę
noisy
basen
W pobliżu naszego hotelu jest basen.
rozpocznij naukę
a swimming pool
There is a swimming pool near our hotel.
kilka
rozpocznij naukę
several
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
rozpocznij naukę
famous
He's the most famous specialist.
zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
rozpocznij naukę
to agree
Everything adds up, right?
proponować
rozpocznij naukę
suggest
jutro
Co będziemy robić jutro?
rozpocznij naukę
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
podać powód
rozpocznij naukę
give a reason
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
rozpocznij naukę
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
przedmiot w szkole
rozpocznij naukę
subject
posiłek
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
rozpocznij naukę
meal
We ordered three meals and a bottle of red wine.
wychodzić
Wyjdźmy, robi się późno.
rozpocznij naukę
to get out
Let's go out, it's getting late.
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
rozpocznij naukę
the future
We can’t predict the future.
pisać egzamin
rozpocznij naukę
take zn exam
aż, dopóki, do
rozpocznij naukę
until
historia
rozpocznij naukę
History

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.