KURS A2.1.

 0    201 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

WYDAJE MI SIĘ ŻE
rozpocznij naukę
YO SUPONGO QUE

CABEZOTO

DESORDENADO

BALANGA, IMPREZA
rozpocznij naukę
JUERGAOCZY SKOŚNE
rozpocznij naukę
OJOS RASGADOS

ŹLE WYCHOWNY
rozpocznij naukę
MALEDUCADO (-A) tu amigo es muy maleducado

NIEWYKSZTAŁCONY
rozpocznij naukę
INCULTO (-A)

GORDO (-A)


WYDAJĄ SIĘ SYMPATYCZNI
rozpocznij naukę
CAEN SIMPATICO

TREKKING, PIESZE WYCIECZKI
rozpocznij naukę
HACER SENDERISMO

SZTUKA (TEATRALNA)
rozpocznij naukę
OBRA

DOBRZE SIĘ BAWIĆ; WE HAD A GREAT TIME
rozpocznij naukę
LO PASAMOS BOMBA/MUY BIEN/ LUB LA PASAMOS CHIDO

GRAĆ, WYSTĘPOWAĆ
rozpocznij naukę
ACTUAR

AFEITARSE

ROBIĆ MAKIJAŻ
rozpocznij naukę
MAQUILLARSE

TOCAR

LLORAR

DIBUJAR

MALOWAĆ (ŚCIANY)
rozpocznij naukę
PEINARSE

BAGAŻNIK (SAMOCHODOWY)
rozpocznij naukę
MALETERO

TECHO

WYDAWAĆ (PIENIĄDZE)
rozpocznij naukę
GASTAR

WYCHODZIĆ SIĘ BAWIĆ/IMPREZOWAĆ
rozpocznij naukę
SALIR DE MARCHA

GROMADZIĆ SIĘ, SPOTYKAĆ
rozpocznij naukę
REUNIRSE

PRÓBOWAĆ COŚ ZROBIĆ
rozpocznij naukę
INTENTAR HACER ALGO

SZANSA, OKAZJA (NP. że udało się coś kupić tanio)
rozpocznij naukę
EL CHOLLO

CUALQUIERA

LA ESTRELLA

DIVERTIRSE (E->IE)

SPEŁNIĆ SWOJĄ ZACHCIANKĘ/KAPRYS; POZWOLIĆ SOBIE NA COŚ
rozpocznij naukę
DARSE UN HOMENAJE/ CAPRICHO

TRIUNFAR

EL TIEMPO LIBRE = HORAS DE OCIO

ŚRODKI (NA ŻYCIE)
rozpocznij naukę
RECURSOS / MEDIOS

SEGÚN; DE ACUERDO CON

ADEMÀS; APARTE DE

CO DO... ODNOŚNIE CZEGOŚ
rozpocznij naukę
EN CUANTO A; REFERENTE A

infml. PASTA

ESTAR HARTO

DŁUGI WEEKEND
rozpocznij naukę
infml. PUENTES

BARDZO BARDZO DŁUGI WEEKEND
rozpocznij naukę
infl. VIADUCTOS


SABROSO; RICO;

UTRZYMYWAĆ SIĘ
rozpocznij naukę
MANTENERSE

LA MITAD

WŁASNE (NP. ŚRODKI NA ŻYCIE)
rozpocznij naukę
PROPIO sus propios recursos/ medios - wasne środki na życie

AYUDAR

POKAZYWAĆ, WYKAZYWAĆ (ZAINTERESOWANIA)
rozpocznij naukę
MOSTRAR

DIÀS LABORABLES

ALE (ang. but) JEDNAKŻE
rozpocznij naukę
AUNQUE

COLGAR

TRAER

KŁAŚĆ SIĘ (DO ŁÓŻKA)
rozpocznij naukę
ACOSTARSE TUMBARSE

GOŚCINNY, PRZYJAZNY, PRZYTULNY
rozpocznij naukę
ACOGEDOR

ORGULLOSO

JECHAĆ POCIĄGIEM/METREM itp.
rozpocznij naukę
COGER EL TREN/ METRO

SENTARSE

SENTIRSE

MIEĆ ZWYCZAJ COŚ ROBIĆ
rozpocznij naukę
SOLER (HACER ALGO)

ŚNIĆ, MARZYĆ
rozpocznij naukę
SOÑAR

PAMIĘTAĆ (O ZROBIENIU CZEGOŚ)
rozpocznij naukę
ACORDARSE (ALGO)

PRZYPOMINAĆ (SOBIE COŚ)
rozpocznij naukę
RECORDAR

STWIERDZENIE, OŚWIDCZENIE
rozpocznij naukę
AFIRMACIÓN

PIĆ ALKOHOL Z PRZYJACIÓŁMI W MIEJSCU PUBLICZNYM
rozpocznij naukę
BOTELLÓN

BADANIE (OPNIN PUBLICZNEJ)
rozpocznij naukę
ESTUDIO

A QUÉ DEDICAN?

KŁÓCIĆ SIĘ
rozpocznij naukę
DICUTIR

BIURO PORDRÓŻY
rozpocznij naukę
AGENCIA DE VIAJES

SPRAWDZAĆ, WERYFIKOWAĆ, KONTROLOWAĆ
rozpocznij naukę
COMPROBAR

ODMIENNY, RÓZNY
rozpocznij naukę
DISTINTO

NUDNY (potocznie)
rozpocznij naukę
ROLLO ¡qué rollo de película!

SKOŃCZYĆ, ZUŻYĆ, KOŃCZYĆ
rozpocznij naukę
ACABAR

KONKRETNA GODZINA
rozpocznij naukę
HORA FIJA

PICAR

PRZESTAWAĆ, ATRZYMYWAĆ
rozpocznij naukę
PARAR

PRZESTAWAĆ JEŚC O 9TEJ
rozpocznij naukę
PARAR DE COMER A LAS 9

OCIO

BYĆ Z INNYMI
rozpocznij naukę
ESTAR CON LOS DEMÀS

EN TEMPORADA ALTA

POZA SEZONEM
rozpocznij naukę
EN TEMPORADA BAJA

GODZINY OTWARCIA
rozpocznij naukę
HORARIO

BUCEAR

PRAWO (W SENSIE PRZEPISY)
rozpocznij naukę
LEY

MAS TEMPRANO

LEŻEĆ (NA KANAPIE)
rozpocznij naukę
TUMBARSE

DOM TOWAROWY
rozpocznij naukę
GRANDES ALMACENES

POR ESO / POR TANTO

ZWYKLE, ZAZWYCZAJ
rozpocznij naukę
SUELE

DEMASIADO

CARIÑOSO

EMPUJAR

USPRAWIEDLIWAIĆ, WYBACZAĆ
rozpocznij naukę
DISCULPAR

BYĆ ZDOLNYM
rozpocznij naukę
SER CAPAZ DE


PROPORCIONAR

SEGÚN = DE ACUERDO DE

BAZOWAĆ, LEŻEĆ (U PODSTAW)
rozpocznij naukę
ESTRIBAR la diferencia estriba ... - różnica leży...

ZAMIAST / W PRZECIWIEŃSTWIE DO
rozpocznij naukę
EN CAMBIO

SŁUŻYĆ, PRZYNOSIĆ KORZYŚĆ
rozpocznij naukę
APROVECHAR

HABITACION = VIVIENDA

COMPARTE

WOLEĆ (coś) OD (czegoś)
rozpocznij naukę
PREFERIR (algo) A (algo) prefiero el cine A LAS DICOTECAS


ZAMKI Z PIASKU
rozpocznij naukę
CASTILLOS DE ARENA

AL CABO DE = DESPUES DE

WYKONYWAĆ, REALIZOWAĆ (ROBIĆ)
rozpocznij naukę
LLEVAR A CABO = HACER

W TYGODNIU (OD PON. DO PIĄTKU)
rozpocznij naukę
DURANTE LA SEMANA

OPTAR POR = ELEGIR


MENDIGO

A MENUDO

IŚC SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ
rozpocznij naukę
IR DE COPEO

SPOŻYWAĆ PRZEKĄSKI
rozpocznij naukę
TAPEAR

(forma płacenia) odnosi sie do zwyczaju chodzenia od knajpy do knajpy, zrobiwszy wczesniej zbiórkę pieniędzy. Zwykle wszyscy wtedy konsumują to samo i jedna osoba zamawia dla wszystkich i płaci aż sie te wspólne pieniadze skończą.
rozpocznij naukę
PONER BOTE

"PO RÓWNO" (forma płacenia) - każdy płaci po tyle samo (rachunek dzieli się PRZEZ ilość osób)
rozpocznij naukę
PAGAR A ESCOTE = PAGAR A MEDIAS = PAGAR A PACHAS

ZOSTAWAĆ W DOMU
rozpocznij naukę
QUEDARSE EN CASA

SPOTYKAĆ SIĘ Z
rozpocznij naukę
QUEDAR CON

COSTUMBRES

KOŃCZYĆ COŚ
rozpocznij naukę
REMATAR

BYC PRZEMĘCZONYM
rozpocznij naukę
ESTAR HECHO POLVO

1) MIEĆ DOŚĆ 2) WŚCIEKAĆ SIĘ
rozpocznij naukę
ESTAR NEGRO estoy negra de tanto reposo 2) ESTAR NEGRO = ENFADARSE

LENIWY / PRACOWITY
rozpocznij naukę
VAGO / TRABAJADOR

SOLIDARNY / NIESOLIDARNY
rozpocznij naukę
SOLIDARIO / INSOLIDARIO

NERWOWY / SPOKOJNY
rozpocznij naukę
NERVIOSO / TRANQUILO

ZABAWNY / NUDNY
rozpocznij naukę
DIVERTIDO / ABURRIDO

ZADOWOLONY / SMUTNY
rozpocznij naukę
CONTENTO / TRISTE

OPTYMISTA / PESYMISTA
rozpocznij naukę
OPTIMISTA / PESIMISTA

WOLNY / SZYBKI
rozpocznij naukę
LENTO / RAPIDO

DŁUGI / KRÓTKI
rozpocznij naukę
LARGO / CORTO

ZASKAKIWAĆ, ZADZIWIAĆ
rozpocznij naukę
SORPRENDER

BYĆ ZDZIWIONYM
rozpocznij naukę
ESTAR SORPRENDIDO

BYC WYCZERPANYM
rozpocznij naukę
ESTAR AGOTADO

PODEKSCYTOWANY
rozpocznij naukę
EMOCIONADO

BYĆ NIEZDARNYM
rozpocznij naukę
SER TORPE

ENTREMEZCLAR

ENTREMEZCLAN

PINCHITO

NIEDOBÓR; BRAK
rozpocznij naukę
FALTA

NOCTURNO

ZNANY; ZNAJOMY/A
rozpocznij naukę
CONOCIDO/A

DODATKOWA ZALETA
rozpocznij naukę
VENTAJA AÑADIDA

ZWRACAĆ UWAGĘ NA
rozpocznij naukę
PRESTAR ATENCION A (algo /alguien)

CONTAR

INNY, RÓZNY OD
rozpocznij naukę
DISTINTO A

PRZEJŚC SIĘ
rozpocznij naukę
DAR UNA VUELTA

CAŁKIEM, DOŚĆ
rozpocznij naukę
BASTANTE

W KAŻDYM RAZIE
rozpocznij naukę
DE TODAS FORMA

WIĘC, ZATEM
rozpocznij naukę
ENTONCES, PUES

NA WŁASNĄ RĘKĘ/ RACHUNEK
rozpocznij naukę
POR MI CUENTA

DEPRISA

MIENTRAS QUE

JAK WSPOMNIANO WYŻEJ
rozpocznij naukę
COMO SEÑALABAMOS MAS ARRIBA

ZONA PEATONAL

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
rozpocznij naukę
PASO PEATONAL

IŚĆ, CHODZIĆ
rozpocznij naukę
ANDAR

ES DECIR

OTOCZENIE, ŚRODOWISKO
rozpocznij naukę
AMBIENTE

ZABAWA, ROZRYWKA
rozpocznij naukę
DIVERSIÓN

BRZEG (RZEKI)
rozpocznij naukę
UNA RIBERA

WIĘC = engl. SO

UWAGA!; OSTROŻNIE
rozpocznij naukę
CUIDADO!

TENER CUIDADO
rozpocznij naukę
BYĆ OSTROŻNYM, UWAŻAĆ

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTE

BYĆ PRZESIĘBIONYM
rozpocznij naukę
TENER RESFRIADO

PROMETER

TĘSKNIĆ NP. JA TĘSKNIĘ ZA TOBĄ
rozpocznij naukę
ECHARSE DE MENOS = EXTRAÑARSE NP. TE ECHO DE MENOS = TE EXTRAÑO MUCHO

POTRZEBUJE CIĘ
rozpocznij naukę
ME HACES FALTA

NAWALIĆ SIĘ DO NIEPRZYTOMNOŚCI
rozpocznij naukę
COGER UN PEDO = EMBORACHARSE MUCHO

NAVAJA

PALIZAR

ŚWIEŻE, NAJNOWSZE, NIEDAWNE (np. badania)
rozpocznij naukę
RECIENTE

DESMENTIR (E -> IE)

ENTRETENIDA

POŻĄDAĆ, ŻYCZYĆ SOBIE
rozpocznij naukę
DESEAR

SEGÚN = DE ACUERDO CON

ZARÓWNO... JAK
rozpocznij naukę
TANTO... COMO tanto jóvenes como adultos refieren salir a quedarse en casa

MIANOWICIE; TAKIE JAK
rozpocznij naukę
ES DECIR = O SEA


NA POCZĄTEK, ZACZNĘ OD
rozpocznij naukę
PARA EMPEZAR

MIMO TO, JEDNAKŻE
rozpocznij naukę
SIN EMBARGO

NI SIQUIERA

NA DRUGIM MIEJSCU
rozpocznij naukę
EN SECUNDO LUGAR

Z TEGO POWODU
rozpocznij naukę
POR ESTA RAZON

ADÉMAS DE ESO... = APARTE DE

Z JEDNEJ STRONY
rozpocznij naukę
POR UN LADO

DRUGIEJ STRONY
rozpocznij naukę
POR OTRA LADO

TAMBIEN

AUNQUE

POD WZGLĘDEM
rozpocznij naukę
EN CUANTO A = REFERENTE A

W TEN SAM SPOSÓB
rozpocznij naukę
ASIMISMO

Z JEDNEJ STRONY... Z DRUGIEJ STRONY
rozpocznij naukę
POR UNA PARTE... POR OTRA

W TEN SPOSÓB
rozpocznij naukę
DE ESTA MANERA

FINALMENTE

PODSUMOWUJĄC
rozpocznij naukę
EN RESUMEN

POR TANTO

BARDZIEJ... NIŻ...
rozpocznij naukę
MÀS... QUE...

MNIEJ... NIŻ
rozpocznij naukę
MENOS... QUE...

EN DEFINITIVA

W PRZECIWIEŃSTWIE
rozpocznij naukę
POR EL CONTRARIO


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.