MARKET LEADER - Advanced

 0    950 fiszek    naiman
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zapadający w pamięć, pamiętny

civil service
rozpocznij naukę
administracja państwowa

częściowo

wątpliwy

korupcja, niemoralność; wątpliwy moralnie

(to) aggregate
rozpocznij naukę
suma, masa, ogół; gromadzić się, grupować, sumować

szansa, nadzieja

szuflada, rysownik

dylemat

towarzystwo

a propo, co do, odnośnie

regardless of
rozpocznij naukę
bez względu (na), niezależnie (od), pomimo tego, nie licząc się (z)

postrzegany

gotowość; dobre chęci

doświadczony; zaprawiony w boju; zahartowany

selfless = altruistic
rozpocznij naukę
bezinteresowny, altruistyczny

zapamiętywanie

rostrum = lectern
rozpocznij naukę
mównica

to start with
rozpocznij naukę
zacząć od; na początku

to pay close attention to sth
rozpocznij naukę
zwrócić szczególną uwagę na coś

facial expression
rozpocznij naukę
wyraz twarzy

postawa ciałą

to be in charge
rozpocznij naukę
kierować, odpowiadać za; troszczyć się

wyprostowany; pionowomisinterpretation
rozpocznij naukę
mylna interpretacja

dostosowanie, regulacja, przystosowanie się

to check out
rozpocznij naukę
wymeldować się z hotelu; sprawdzić

wiercić się, kręcić się;

to stammer / to stutter
rozpocznij naukę
jąkać się

tykać, odfajkować, zaznaczyć haczykiem

skinienie; kiwanie

to lean towards
rozpocznij naukę
skłaniać się ku, kierować się ku

to lean on/against
rozpocznij naukę
opierać się o, wspierać się o

to lean on/upon
rozpocznij naukę
wywierać presję na, naciskać na, polegać na, zawierzyć

wychylać się

to wander away / off
rozpocznij naukę
oddalać się

to wander along
rozpocznij naukę
wędrować wzdłuż; wić się wzdłuż/przez

to wander in
rozpocznij naukę
wstępować; pojawiać się nagle

wędrować, włóczyć się, błąkać się, błądzić, majaczyć

zauważenie, notatka

puzzled = confused
rozpocznij naukę
zakłopotany, zdezorientowany, zaskoczony, zdziwiony

z założonymi rękami

obrażać / obrazić

Do you mind me +ing
rozpocznij naukę
Czy masz coś przeciwko...

I look forward to hearing from you.
I am looking forward to hearing from you.
rozpocznij naukę
Czekam na kontakt z Twojej strony. (forma grzecznościowa, musi odpowiedzieć)
Czekam na kontakt z Twojej strony. (mniej formalnie)

(to) auction
rozpocznij naukę
aukcji, licytacja

zamiatać

sweep-stakes
rozpocznij naukę
loteria

pośpieszny nieprzemyślany, pochopny

zawarty; zakończony

myśl przewodnia

keynote speakers
rozpocznij naukę
mówcy

werwa, animusz, wigor, ożywienie

klaśnięcie; uderzenie (of thunder - pioruna)

kiwnięcie, skinienie; przytakiwanie

pochylać się; opierać się

niedbały chód; zgarbiona postawa; garbić się

(to) gesture
rozpocznij naukę
gest; gestykulować

rzekomo, przypuszczalnie, ponoć

to crash into sb
rozpocznij naukę
wpaść na kogoś

uprzednio; przedtem

krawiec; dopasować, dostosować

przesiewać; selekcjonować

pozbyć się

zachęcać, ponaglać

pułapki; niebezpieczeństwo; zagrożenie; ryzyko

embellishment
rozpocznij naukę
ozdoba, upiększenie; ozdobnik (element melodii)

subsequently
rozpocznij naukę
następnie; później; w następstwie

to take sth/sb into account
rozpocznij naukę
brać coś/kogoś pod uwagę

internship / work placement
rozpocznij naukę
praktyka; staż

nadawać (sth on sb coś komuś)

nauczanie, uczenie; czesne

wyposażać w nowe urządzenia; zmieniać, wymieniać sprzęt

osełka; ostrzyć

oczyszczać, rafinować, ulepszać, udoskonalać

dostrzegać; rozpoznać; zauważzać

uniwersalny; wszechstronny

pejoratywny, niepochlebny, ujemny

wystawiony (na), narażony; odsłonięty

voiceless = unvoiced
rozpocznij naukę
bezdźwięczny

osobistość, persona

movers and shakers
rozpocznij naukę
wpływowi ludzie zwłaszcza ze świata biznesu i polityki

proceed / revenue / income / return
rozpocznij naukę
dochody, wpływy, zyski

uchodźca

to take refuge
rozpocznij naukę
schronić się

black-tie event / affair
rozpocznij naukę
półoficialna impreza / wydarzenie

sprawa; kwestia, wydarzenie

at your earliest convenience
rozpocznij naukę
przy najbliższej okazji, niezwłocznie

opłacalny, dający satysfakcję

apprenticeship
rozpocznij naukę
praktyka, nauka w rzemiośle, terminowanie

trainee, apprentice
rozpocznij naukę
praktykant, stażysta

adviser (advisor)
rozpocznij naukę
doradca, konsultant

technik

lotnictwo

aeronautical
rozpocznij naukę
związany z lotnictwem (konstrukcja samolotów)

sledge-hammer
rozpocznij naukę
młot kowalski

to slip - slipped - slipped
rozpocznij naukę
poślizgnąć się

to take a (firm) stand
rozpocznij naukę
zajmować stanowisko

ustawienie w linii

ozdobiony, upiększony, przystrojony

domestic appliances
rozpocznij naukę
sprzęt AGD

sprzęt elektryczny w gospodarstwie domowym

zniechęcający, onieśmielający; beznadziejny (np. widok na przyszłość)

good value for money and time
rozpocznij naukę
dobry stosunek jakości do ceny i czasu

urządzenie, przyrząd

collectively
rozpocznij naukę
zbiorowo, ogólnie, wspólnie

to exposure to
rozpocznij naukę
wystawienie (się) (na); narażać (się) (na); naświetlać

obmyślać, wymyślać, koncypować, wynaleźć

to facilitate
rozpocznij naukę
ułatwić; udogadniać

przemóc, pokonać, przezwyciężać; ogarniać; opanowywać, zapanować nad; zwyciężać

to proofread
rozpocznij naukę
robić korektę (tekstu)

rozproszone

ostro; strasznie; zażarcie; zaciekle; gwałtownie

ostatecznie; docelowo; w końcu

zasięg; rozmiar; obszar; stopień

viable alternative
rozpocznij naukę
możliwa alternatywa

związany z przypływami i odpływami, pływowy; oddechowy

wyrównywać, równoważyć, wynagradzać

regularnie; notorycznie; nałogowo

greenhouse gases
rozpocznij naukę
gazy cieplarniane

fossil fuels
rozpocznij naukę
paliwa kopalne

niereformowalny, oporny na zmiany; zagorzały

to engage with
rozpocznij naukę
angażować się w

ograniczać; powściągać

narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary); narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary); wymuszać (np. posłuszeństwo)

odzwyczaić (od)

bieda; ubóstwo, niedostatek, nędza

zwrócony ku górze; w górę, pod górę

business as usual
rozpocznij naukę
wszystko w porządku; nic się nie zmieniło; to, co zwykle

nadzór; nadzorca; ciało nadzorujące

nazbyt uproszczony

to overstate
rozpocznij naukę
przecenić, przeceniać, wyolbrzymić, wyolbrzymiać, zawyżyć (np. problem, koszty)

stłumić; dławić, dusić, tłumić, uciszać

beton; konkretny, określony

dowolnie; swobodnie

finite, limited
rozpocznij naukę
skończonych, ograniczone

przemiania, przejście (w inny stan)

convincing / unconvincing, persuasive
rozpocznij naukę
przekonywujący, przekonujący

niszczyć, zakłócać, przerywać, wstrzymywać

przeglądać, poprawiać; powtarzać (zakres materiału)

zaangażowany, wierny, zagorzały, oddany

to account for
rozpocznij naukę
stanowić, odpowiadać za

affordability
rozpocznij naukę
przystępność (np. cenowa)

sustainable / unsustainable
rozpocznij naukę
zrównoważony; odnawialny; nienaruszający równowagi ekologicznej; długofalowy, trwały (np. wzrost)

przełączanie; zamiana

przygaszać; ściemniać

hol wejściowy


public utility
rozpocznij naukę
użyteczności publicznej (zakład)

zaoszczędzać

zasiłek dla bezrobotnyc

rozdzielać, wydzielać, rozdawać

tempo, krok

mierzyć odległość krokami, kroczyć

podejrzenie

stalownia

huta

siła robocza

odlewnia

employment agency / job center
rozpocznij naukę
urząd pracy

stopień; ranga; sort; klasa (w szkole)

"my way or the highway"
rozpocznij naukę
albo będzie po mojemu albo nic z tego

nasłonecznienie

węgiel brunatny

decisiveness
rozpocznij naukę
decyzyjność

krytyka

anything but smart (but - oprócz ...)
rozpocznij naukę
wszystko tylko nie mądry (po prostu głupi)

pozwalać, zezwalać; dawać przyznawać, przydzielać

zasiłek, dodatek (do pensji), przydział, ulga, rabat

to make allowances for sth
rozpocznij naukę
uwzględniać coś

koszt, nakład; wydatek

expertise, knowledge, skill
rozpocznij naukę
umiejętność, wiedza, doświadczenie, ekspertyza

szturchnięcie, potrącenie

fledgling, newbie, newcomer
rozpocznij naukę
świeżo opierzony, początkujący, żółtodziób

rozsypywać (się), rozpraszać (się)

rozproszony, porozrzucany

surowość, prostota

rygory, obostrzenia, sankcje

nadużycie, nadużywanie; zniewaga, obelga; brutalne traktowanie;

feed-in tariff
rozpocznij naukę
system taryf gwarantowanych, taryfa gwarantowana

ciąć, pociąć, rozcinać, nacinać, rzucać, ostro krytykować, napadać, drastycznie zmniejszać, redukować; ukośnik

attributes / features
rozpocznij naukę
atrybuty, cechy

obniżać; spuszczać; sprawiać zawód, zawodzić

keep +ing / keep on +ing
rozpocznij naukę
kontynuować robienie czegoś lub robić coś wiele razy

veiled / unveiled
rozpocznij naukę
skryty, zawoalowany, zamaskowany / nieskryty, niezawoalowany, niezamaskowany

zakurzony, zapylony, nudny, nieciekawy, szary

appetite (for sth)
rozpocznij naukę
apetyt, pragnienie, chęć (na coś)

ogromnie, niezmiernie, niebywale, kolosalnie; rozlegle

powłóczyć, szurać (nogami), wykręcać się, wiercić się, tasować

to shuffle along / off / out
rozpocznij naukę
wlec się / odsuwać od siebie, unikać / uchylać się, wykręcać się

to narrow escape sth
she had a narrow escape from death
rozpocznij naukę
uniknięcie o włos czegoś
ona ledwo uniknęła śmierci

wąski, ciasny, ograniczony, marginalny, nieznaczny, znikomy

to narrow down
rozpocznij naukę
zawęzić, ograniczyć, precyzować

ulepszenie, udoskonalenie, postęp

podroby zwierzęce

szybko (szybkie tempo)

potępiający, ganiący, wyrażający dezaprobatę

thumbs up / thumbs down
rozpocznij naukę
aprobata, akceptacja, pozytywna ocena

punch line, pointa
rozpocznij naukę
puenta, pointa

przesadzony, przesadny, wyolbrzymiony, wygórowany

szczerość, serdeczność

prztyczek; lekkie uderzenie

nerwowość, zdenerwowanie

school leaver; graduate
rozpocznij naukę
absolwenta szkoły; absolwent (wyższej szkoły)

on the job training
rozpocznij naukę
szkolenie na stanowisku roboczym

przeciwny, przeciwstawny

as opposed to sb/sth
rozpocznij naukę
zamiast, w przeciwieństwie do kogoś/czegoś

lekarz stażysta

offshore / onshore
rozpocznij naukę
przy brzegu; morski; na morzu; spółka zarejestrowana w tzw. raju podatkowym / na lądzie; lądowy

compulsory / obligatory / mandatory / required
rozpocznij naukę
przymusowy, obowiązkowy; wymagany

ruchliwość; zdolność poruszania się

przewidywalny, możliwy do przewidzenia; dający się przewidzieć

to go on about sth
rozpocznij naukę
opowiadać godzinami o czymś

wiarygodność; wierzytelność

to get/go straight to the point
rozpocznij naukę
przejść od razu do rzeczy

to go down well
rozpocznij naukę
zostać dobrze przyjętym

self-deprecating
rozpocznij naukę
autoironiczny

to take sth for granted
rozpocznij naukę
traktować coś jako rzecz naturalną/jako coś oczywistego (i w rezultacie nie doceniać tego)

subtelny, delikatny, ledwo uchwytny, wyrafinowany, przenikliwy, bystry

frywolny, lekkomyślny, bzdurny

cold-calling
rozpocznij naukę
akwizycja przez telefon

wielki rozmiar, wielka bryła, cielsko, ogrom (o opakowaniu, o maszynerii, o budynku)

in bulk / bulk buying
rozpocznij naukę
hurtowo / zakup hurtowy

natrętny; niepożądany; narzucający się; naprzykrzający się

solicited / unsolicited
rozpocznij naukę
poproszony; zapowiedziany; zamawiany / nieproszony; niezapowiedziany; niezamawiany

przystosowany; dostosowany; dopasowany

(to) acknowledge
rozpocznij naukę
uznawać; przyznawać się; potwierdzać (np. odbiór przesyłki); potwierdzenie

predominantly, mainly
rozpocznij naukę
przede wszystkim, przeważnie, głównie, w przeważającym stopniu

amid, amidst
rozpocznij naukę
pomiędzy, wśród, pośród; z powodu, w związku z

to strive - strove - striven (after/for)
rozpocznij naukę
dążyć do czegoś

to strive with/against
rozpocznij naukę
usiłować, starać się, walczyć (z/przeciw), dokładać starań

home improvement retailer / story
rozpocznij naukę
sklep budowlany

DiY (do-it-yourself)
rozpocznij naukę
zrób to sam

to insight into sth
rozpocznij naukę
pojmowanie (czegoś), pojęcie, wniknięcie, wgląd (w coś)

word of mouth
rozpocznij naukę
plotka powtarzana ustnie

wirusowy; wirusowy (o treściach w sieci które bardzo szybko się rozprzestrzeniają)

surowy; jaskrawy (kontrast itd.); zupełny, kompletny

puste słowa

contemporaries
rozpocznij naukę
ludzie współcześni

powtórzenie, powtórka

bliski kontakt (z kimś); dobre stosunki, relacje; wzajemne zrozumienie (między ludźmi)

w domu (biurze, firmie); wewnątrzzakładowy; wewnętrzny, własny

short / long-sighted
rozpocznij naukę
krótko / dalekowzroczny

interpunkcja

bullet points
rozpocznij naukę
wypunktowania

wyposażenie wnętrza, umeblowanie, dekoracje, meble

minority / majority
rozpocznij naukę
mniejszość / większość

interestingly enough
rozpocznij naukę
ciekawe że, co ciekawe

zaniepokojony, podenerwowany, nerwowy; modny, na czasie

protekcjonalny

udzielać poparcia, wyrażać aprobatę dla

girl next door
rozpocznij naukę
porządna dziewczyna

bohaterka, idolka

to feature in sth
rozpocznij naukę
cechować/znamionować coś, stanowić cechę czegoś; występować/grać w czymś

to feature as sb
rozpocznij naukę
występować (w filmie) jako ktoś, grać rolę kogoś

breakfast cereal
rozpocznij naukę
płatki śniadaniowe

zboże; roślina zbożowa; produkty mączne/zbożowe, płatki zbożowe

fixed-term contract / temporary contract
rozpocznij naukę
umowy na czas określony

jeżeli chodzi o; pod względem; z punktu widzenia

wykładowca, lektor, referent

dispensable / indispensable
rozpocznij naukę
zbędny, niekonieczny, zbyteczny / niezbędny, konieczny, niezbyteczny

breakthrough
rozpocznij naukę
przełom, punkt zwrotny, wyłom, przerwa, przebicie; osiągnięcie; przełamanie linii frontu

to make a breakthrough
rozpocznij naukę
dokonać przełomu

to elicit sth from sth
rozpocznij naukę
wydobywać coś, ujawniać, wyciągać, wywoływać

cecha, rys, znamię, znak szczególny

predictable / unpredictable
rozpocznij naukę
przewidywalny / nieprzewidywalny

adaptability
rozpocznij naukę
zdolność przystosowania się

ciągle, bez przerwy; nieustannie, ustawicznie

to what extent
rozpocznij naukę
w jakim stopniu

pęcherzyk żółciowy

porównanie, zestawienie, konfrontacja

summary = abstract
rozpocznij naukę
streszczenie, podsumowanie, skrót, sprawozdanie, zestawienie; wyciąg

to summarize
rozpocznij naukę
podsumowywać

in the event of
rozpocznij naukę
w przypadku czegoś

conventional penalty = stipulated penalty
rozpocznij naukę
kara umowna

możliwość (zarówno szansa jak i ryzyko)

możliwość, okazja (jako szansa)

przyspieszać

zrezygnować, podać się do dymisji

wybrać numer

skrzypek; kanciarz, oszust

permanent status, regular employment, post
rozpocznij naukę
etat

brickfield, brickyard
rozpocznij naukę
cegielnia

country / township / district (powiat)
rozpocznij naukę
powiat

commune, community
rozpocznij naukę
gminy; społeczność

municipal district
rozpocznij naukę
powiat miejski

rural district
rozpocznij naukę
powiat wiejski

województwo

zajezdnia

viaduct, overpass, flyover
rozpocznij naukę
wiadukt, estakada

maternity ward
rozpocznij naukę
oddział macierzyński

maternity leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyński

terminus (of a bus, tram or train route)
rozpocznij naukę
końcowy przystanek autobusu/tramwaju/pociągu


railway tracks
rozpocznij naukę
tory kolejowe

race-course, racetrack
rozpocznij naukę
tor wyścigowy

bypass, ringroad, beltway
rozpocznij naukę
obwodnica

to do sth for a living
rozpocznij naukę
zarabiać na życie, utrzymywać się z czegoś

ogromnie, bardzo, niezmiernie

diary; calender
rozpocznij naukę
pamiętnik; kalendarz (terminowy)

sortować, klasyfikować; dobierać

assort well with / assort ill with
rozpocznij naukę
pasować do / nie pasować do

robić dubbing, podkładać głos

to dub sb sth
rozpocznij naukę
nazywać, nadawać przydomek

to coin the term
rozpocznij naukę
ukuć termin, określenie

grupa (ludzi), gromada, paczka, wiązka (przewodów), kiść, pęk, pęczek, wiązanka, bukiet, grono

godność

beneath one's dignity
rozpocznij naukę
poniżej czyjejś godności

szczep; przeszczep; harówka

to manage / to cope
rozpocznij naukę
radzić sobie, dawać sobie radę

służący; sługa

civil servant; public servant
rozpocznij naukę
służba cywilna; funkcjonariusz państwowy

directorship
rozpocznij naukę
funkcji dyrektora; dyrekcja; kierownictwo

bałagan, nieporządek; zamieszki (uliczne); zaburzenie, dolegliwość (med.)

konkretny; istotny; zastępczy; zamiennik

fainthearted
rozpocznij naukę
lękliwy, bojaźliwy; nieśmiał

to meet a commitment
rozpocznij naukę
wypełnić zobowiązanie, wywiązać się z zobowiązania

upside / downside
rozpocznij naukę
pozytyw, zaleta, dobra strona / zła strona; minus

w sposób okrężny, nie wprost; rondo

w ciemno

wrodzony

tratwa; transportować pontonem, transportować tratwą

szukać (złota etc.); prowadzić badania (np. terenu)

perspektywa, widoki na przyszłość; krajobraz, panorama

to be unfazed
rozpocznij naukę
być niewzruszony; nie tracić pewności

realny, wykonalny, opłacalny, mający szanse powodzenia; biologia mający szanse na przeżycie przetrwanie

marszczyć brwi; byś niezadowolonym

mądry, postępowy, oświecony, światły

to enlighten
rozpocznij naukę
objaśniać; oświecać; oświecić (np. lud, ludność)

hardly any / ever
rozpocznij naukę
prawie nic, prawie nie / prawie nigdy

to boss sb about
rozpocznij naukę
kierować, komenderować, dyrygować, rządzić kimś

rozładowywać, rozbrajać, uciszać; łagodzić (sytuację), zażegnać (kryzys)

bezpiecznik; zapalnik bomby; lont

topić (się); stapiać (się); spalić się (o bezpieczniku)

cisza; spokój; spokojny; cichy

anything for a quiet life
rozpocznij naukę
dałbym wszystko za odrobinę spokoju

to swear - swore - sworn
rozpocznij naukę
przeklinać; przysięgać

przekleństwo

common sense
rozpocznij naukę
zdrowy rozsądek

stopka strony

wychowanie

zmyślny, genialny, pomysłowy, przemyślny; nietypowy

resource; resourcefulness; ingenuity; artifice; inventiveness
rozpocznij naukę
pomysłowość, zaradność, przedsiębiorczość; przebiegłość, spryt

poprawiać, korygować; naprawiać

irregularities
rozpocznij naukę
nadużycia, nieprawidłowości

mislabelling
rozpocznij naukę
błędne oznakowanie

price fixing
rozpocznij naukę
ustalanie cen, zmowa cenowa

mowa, spisek, ukartowana gra, konszachty

to tell on sb
rozpocznij naukę
donosić na kogoś

chciwość, zachłanność, łapczywość; żarłoczność; żądza

przeciwny, nieprzychylny; niesprzyjający, niekorzystny; niepożądany

dotyczyć, kojarzyć, nawiązywać, powiązać; opowiadać, relacjonować

związany, mający związek; spokrewniony;

to bring to account
rozpocznij naukę
wnieść na konto

to bring into the books
rozpocznij naukę
zaksięgować

to bring up to date
rozpocznij naukę
zaktualizować

(to) boycott
rozpocznij naukę
bojkot, bojkotować

sustainability
rozpocznij naukę
trwałość, stabilność; zrównoważony rozwój

morally / immorally
rozpocznij naukę
moralnie / niemoralnie

odwaga, dzielność, śmiałość, męstwo, waleczność

court of law, law court
rozpocznij naukę
sąd

sumienie; wyrzuty sumienia; sumienność; przekonania; świadomość

whistleblower
rozpocznij naukę
donosiciel

muł, szlam, błoto; bagno; grunt bagnisty

to be in the mire
rozpocznij naukę
być w kłopotach

to be mired in blood
rozpocznij naukę
mieć ręce unurzane we krwi

(to) convict
rozpocznij naukę
skazać, uznać za winnego; obciążyć, udowodnić; uświadamiać; skazaniec, skazany/skazana, zesłaniec, więzień/więźniarka, aresztant

to convict sb of sth
rozpocznij naukę
uznać kogoś za winnego

escaped convict
rozpocznij naukę
zbiegły więzień

szerokopasmowy

potknięcie się; zająknięcie, błąd;

to stumble across/on
rozpocznij naukę
natykać się na, napotykać, wpaść na kogoś

to work up to guts
rozpocznij naukę
znaleźć odwagę

memorandum = memo
rozpocznij naukę
krótka notatka przypominająca o czymś, list przypominający o czymś

to take the helm
rozpocznij naukę
"przejąć ster", kierować

inquiry, enquiry
rozpocznij naukę
pytanie, prośba o informację, zasięganie informacji; dochodzenie, badanie (ankieta); zapytanie ofertowe

to make an inquiry
rozpocznij naukę
zasięgnąć informacji

nieuczciwie, oszukańczo

to cooks the books
rozpocznij naukę
fałszować wyniki finansowe

to come clean
rozpocznij naukę
przyznać się

stwierdzać, podawać, przedstawiać, określać, oświadczać, wyrażać, oznajmiać

to plead guilty / not guilty
rozpocznij naukę
przyznawać się/nie przyznawać się do winy

bronić sprawy w sądzie; wstawiać się (za kimś); przytaczać na usprawiedliwienie; prosić; błagać

ogromny, silny, ciężki, masywny, opasły, zwalisty

to reimburse
rozpocznij naukę
zwracać (pieniądze, koszty itd.)

criminal charge
rozpocznij naukę
opłaty karna

niewłaściwe postępowanie, zły czyn, wykroczenie, nadużycie, przestępstwo

hojny, rozrzutny; obfity, suty, olbrzymi

niezgodny z prawdą, nielegalny, fałszywy, oszukańczy

adwokat; przedstawiciel prawny, pełnomocnik

z upoważnienia

power of attorney
letter of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo
pisemne pełnomocnictwo

prescription
rozpocznij naukę
recepta; przepis; przedawnienie

uprawniony, mogący kandydować, kwalifikujący się; spełniający niezbędne warunki; odpowiedni, na wydaniu; wolny, do wzięcia

reimbursement
rozpocznij naukę
zwrot kosztów

proces sądowy, sprawa sądowa, powództwo

jechać dalej, podjechać/podjeżdżać; podbić/podbijać, podnieść/podnosić, zwiększyć/zwiększać

dwubiegunowy, bipolarny

prokurator

to prosecute / to file a charge
rozpocznij naukę
oskarżać (w sądzie); ścigać sądownie / wnieść oskarżenie

podporządkowanie się, zastosowanie się; ustępliwość, uleganie, spełnienie; (fizyka) podatność; zgodność

in compliance with
rozpocznij naukę
zgodnie z

rozgłos, sława, publiczny charakter; reklama, materiały reklamowe

napisany przez kogoś innego

uczestnictwo, udział, zaangażowanie | powiązania, związki (np. w organizacji, w grupie) | związki, związek (relacja miłosna lub seksualna) | wciągnięcie się (np. w lekturę książki, w film)

interesariusz, interesant, udziałowiec

narzucić, wprowadzić siłą; wprowadzić w życie (nową ustawę), zmusić do przestrzegania;

zupełnie, całkiem; raczej, dosyć; naprawdę, rzeczywiście

cichy, spokojny, milczący; cichobieżny; cicho pracujący; prywatny; ostrożny, tłumiony; kameralny; skromny, skryty; dyskretny; ukryty

ojcowski, ze strony ojca

wary = cautious
rozpocznij naukę
nieufny, czujny, ostrożny; przezorny, rozważny

agony column
rozpocznij naukę
rubryka porad dla czytelników

silny ból, udręka, agonia

to justify (-ying, -ies, -ied)
rozpocznij naukę
usprawiedliwić, wytłumaczyć; uzasadnić; wyjustować (w poligrafii)

to make matters worse
rozpocznij naukę
na domiar złego

kierowniczy; zarządzający; dyrektorski

redaktor(ka) rubryki porad osobistych dla czytelników

nutritionist
rozpocznij naukę
technolog żywienia, specjalista od żywienia, żywieniowiec, dietetyk, dietetyczka

odżywianie

odżywczy; pożywny

składnik pokarmowy

dietician / dietitian
rozpocznij naukę
dietetyk

oburzony, wzburzony; rozwścieczony

(to) outrage
rozpocznij naukę
obraza, zniewaga, rzecz oburzająca, czyn oburzający; oburzenie; oburzać

świt, brzask

unieważniać, lekceważyć, nie uwzględniać; być nadrzędnym w stosunku do; (technika) przełączać na sterowanie ręczne; podróżować dalej/dłużej niż zezwala bilet; (sport) przemęczyć, zajeździć; (s)tratować; być ważniejszym od

oparty na faktach, rzeczowy, faktyczn

factual error
rozpocznij naukę
błąd merytoryczny / rzeczowy

factual programme
rozpocznij naukę
reportaż

skaza, wada; rysa; pęknięcie

odzyskiwać (np. pieniądze, kontrolę); wracać (do sił, przytomności)

otyłość

rozwikłać, rozplątać

szum, przesadna reklama

przereklamować, zrobić dużo szumu wokół; pobudzić

to attrition
rozpocznij naukę
zużycie przez ścieranie, ścieranie (się)

(to) pioneer
rozpocznij naukę
pionier; wykonywać pionierską pracę, torować drogę

krnąbrny, uparty, niesforny, niepodatny; trudny do rozwiązania, nierozwiązywalny; niepodatny, trudny w obróbce; trudny w leczeniu; nieuleczalny

interchangeable
rozpocznij naukę
zamienny; wymienny

(biznes) towar, produkt, artykuł; surowiec; wartościowa lub użyteczna rzecz; użyteczna cecha

to replicate
rozpocznij naukę
kopiować, naśladować, powtarzać, replikować

przypadkowy; niedbały, niewymuszony, swobodny, nieformalny

niewymuszenie, swobodnie, niedbale

nieszczęśliwy wypadek; ofiara nieszczęśliwego wypadku

harvest, crops
rozpocznij naukę
żniwa, zbiory, plony; zbierać plony; urodzaj

podwyższać; powiększać; podnosić; wzmagać (się); potęgować

heighten awareness
rozpocznij naukę
podnosić świadomość

if sth will be up to sb
rozpocznij naukę
zależeć coś od kogoś

podlewać

confectionery
rozpocznij naukę
wyroby cukiernicze; cukiernia, ciastkarnia

spalić na panewce; przeciwny skutek; przedwczesny zapłon; strzał do gaźnika

zasobny, zamożny, bogaty

wyraźny, czysty

mylny, wprowadzający w błąd

compatible / incompatible
rozpocznij naukę
zgodna, kompatybilny / niezgodna, niekompatybilny

to opt for sth
rozpocznij naukę
optować (na rzecz czegoś), wybierać (z różnych możliwości)

(bud.) stężenie poprzeczne (np. w stropie); (el.) zmostkowanie; (hutn.) zawisanie wsadu (w wielkim piecu lub żeliwiaku)

bridging loan
rozpocznij naukę
bankowa pożyczka krótkoterminowa; kredyt pomostowy

blue-chip investment
rozpocznij naukę
bezpieczna inwestycja kapitałowa

estate agent
rozpocznij naukę
agent nieruchomości; pośrednik/pośredniczka w obrocie nieruchomościami

day of reckoning
rozpocznij naukę
dzień zapłaty; (religia) dzień Sądu Ostatecznego; dzień rozliczeń, dzień rozrachunku;

niepotrafiący liczyć

były, poprzedni; zmarły

gubernator; dyrektor, naczelnik, członek zarządu

głęboki, gruntowny, wnikliwy, przenikliwy; głębia. otchłań

labour market
rozpocznij naukę
rynek pracy

liquidity; solvency
rozpocznij naukę
płynność; sypkość; wypłacalność (finansowa); (chem.) rozpuszczalność

zasłona, kurtyna

świadomy, zdający sobie sprawę (z czegoś); przytomny

nic, zero

to splash out
rozpocznij naukę
być rozrzutnym; (pot.) wybulić kupę forsy (na coś luksusowego)

chlapać, bryzgać, pryskać

mniej, mało; mniejszy, niższy, pomniejszy; (biologia) mały

dywidenda

tkwić u podstaw, leżeć u podstaw, być przyczyną

urojony, wyimaginowany, wymyślony

to go bust / to go broke / to go bankrupt
rozpocznij naukę
zbankrutować

to get away with
rozpocznij naukę
ujść na sucho, uniknąć kary

zajęcie, interes itp., który przynosi duże zyski przy bardzo niewielkim nakładzie pracy

nieumiejętność liczenia

ability / inability
rozpocznij naukę
zdolność, umiejętność; możliwość; talent / niezdolność; nieumiejętność; niemożliwość

shame and folly
rozpocznij naukę
wstyd i głupota

niedostateczny, niewystarczający; wybrakowany, wadliwy; niesprawny, niewydolny

szalejący, gwałtowny, niepohamowany, zaciekły, nieokiełznany; bujny, wybujały; szerzący się, rozprzestrzeniający się; (w herbie) stojący/wspinający się na tylnych łapach

browar

carbs, carbohydrates
rozpocznij naukę
węglowodany

finansowanie

poziom zaufania

to be fond of sb/sth
rozpocznij naukę
lubić kogoś / coś

to run across
rozpocznij naukę
przebiec, przebiegać na drugą stronę; natykać się; spotkać przypadkowo

zbiec, zbiegać z góry, spłynąć, spływać; wyczerpać / wyczerpywać się, kończyć się; przestać działać; przejechać, najechać

wypłacić, wyłożyć; wydawać; poluzować linę

to give away
rozpocznij naukę
oddawać, rozdawać, wręczyć; zdradzać; zmarnować; wydać (kogoś), zdradzić; prowadzić do ołtarza; (finanse) sprzedawać tanio

to bring down
rozpocznij naukę
strącać; obniżać; zestrzelić; zwalać; kłaść; spowodować; dopytywać się; upokorzyć; (on sb) sprowadzać na kogoś coś (np. nieszczęście)

incomprehensible
rozpocznij naukę
niezrozumiały, niepojęty

inexplicable
rozpocznij naukę
niewytłumaczalny, nie do wytłumaczenia, niewyjaśniony

zasłużyć / zasługiwać, być godnym

prosperujący, odnoszący sukcesy finansowe, cieszący się dobrobytem;

syndykat, konsorcjum; (biznes) koncern prasowy, agencja prasowa

to syndicate
rozpocznij naukę
publikować, retransmitować, nadawać; (finanse) tworzyć konsorcjum; (finanse) kontrolować;

inaczej, w innym przypadku, poza tym, w przeciwnym razie, całkiem

różny, odrębny; zdecydowany, wyraźny

as distinct from
rozpocznij naukę
w odróżnieniu od

be distinct from
rozpocznij naukę
różni się od

oszczędnie, skromnie, wstrzemięźliwie

to give an edge = to give an advantage over
rozpocznij naukę
dać przewagę

samolot; statek powietrzny

konsulting, doradztwo; stanowisko konsultanta; firma konsultingowa

(prawniczy) dorozumiany; ukryty, pośredni, nie wprost, domyślny, dający się wywnioskować, sugerowany, milczący

rezultat, wynik; biznes produkt, towar lub usługa, którą firma zobowiązała się zdobyć dla klienta; rzecz wykonalna; możliwy do doręczenia

zauważalny (o gafie, pomyłce), dostrzegalny (o żalu, radości) | rzeczywisty (o korzyściach), materialny (o posiadłości), namacalny (o dowodzie)

oporny, odporny, wytrzymały

probability, likelihood
rozpocznij naukę
prawdopodobieństwo

odżużlacz

wykładać; pouczać, robić wymówki, zwracać uwagę

at the same time / simultaneously / concurrently
rozpocznij naukę
jednocześnie, równocześnie

content, contents
rozpocznij naukę
zawartość (część składowa, ilość); (to, co się w czymś zawiera)

recipe, formula
rozpocznij naukę
receptura, formułą; przepis; wzór

preservative
rozpocznij naukę
konserwant

okres przejściowy, tymczasowy, doraźny (np. zyski, pomoc)

zatoka; (pot.) przepaść

pilny; nagły; prasowanie; (obr. plast.) tłoczenie; kucie na prasie

fact or figures
rozpocznij naukę
Fakt, czy dane

niedbały; opieszały; słaby; luźny; zwisający; zaniedbujący obowiązki; miał węglowy; zasoby typu pieniądze, miejsce, ludzie lub czas. które nie są w 100% wykorzystane

błahy, mało znaczący, tuzinkowy, banalny, trywialny

czas wykonania zadania/pracy, całkowita zmiana, zwrot, nagłe polepszenie

cost-conscious
rozpocznij naukę
oszczędny

conscious (of/that)
rozpocznij naukę
świadomy (z czegoś/że); zdający sobie sprawę (z czegoś/że)

rozmyślać, kontemplować, medytować; rozważać, brać pod uwagę

pomarszczony, pomięty

(to) wrinkle
rozpocznij naukę
zmarszczka; fałda; marszczyć się

literówka; błąd drukarski

notka u dołu kolumny (np. w książce); przypis

ustawienie w linii; wyrównanie; inf. równanie (wiersza, bajtu)

szeroki; rozległy; obszerny; niezbity; ogólnikowy

zdumienie; cud; być ciekawym, zastanawiać się; dziwić się

oczytany

graph / chart / diagram
rozpocznij naukę
wykres, diagarm

shine, shone, shone
rozpocznij naukę
połysk; blask; błyszczeć; świecić; zaświecić

odkrycie; wniosek; rozstrzygnięcie;

planować w szczegółach, rozplanować coś szczegółowego

incorporation
rozpocznij naukę
wcielenie, włączenie, przyłączenie

piętrzą się; nagromadzać się; nawarstwiać się; usypywać; układać w stos

to run through
rozpocznij naukę
powtórzyć, przejrzeć (materiał)

mało znaczący detal

to leave out
rozpocznij naukę
przeoczyć coś; opuszczać, pomijać

zawijać, owijać, ubierać się ciepło, opatulać się, mówić w sposób zawoalowany, (pot.) kończyć z korzyścią dla siebie

to hammer out
rozpocznij naukę
wypracować umowę, kontrakt itd. po długich rozmowach

to go through
rozpocznij naukę
przejść, przecierpieć; dokładnie przejrzeć; (dokumenty etc); (o wniosku) przejść, zostać zaakceptowanym

spakować się; skończyć pracę; przestać działać (zepsuć się)

dwa tygodnie

zła wola

prowizoryczny, nieobowiązujący, próbny; niepewny

akta sprawy

wariat, narwaniec, ekscentryk; narwany, sfiksowany

odpływ kanalizacji, ściek, kanał; studzienka; zawór spustowy; spust; drenować; odwadniać; odprowadzać ciecz; drenować

zawstydzony

wskazać

conclusion, application, request, motion, deductive
rozpocznij naukę
wniosek, konkluzja, aplikacja, podanie (np. o pracę), prośba, życzenie, propozycja, dedukcja

ograniczony umysłowo; zacofany; konserwatywny

wytrzymać, wytrwać; przetrwać; znieść;

wspaniały, wytworny, imponujący, okazały; wielki

the grand total
rozpocznij naukę
suma łączna

to file away
rozpocznij naukę
odkładać (dokumenty do akt); (militarny) odmaszerować w szyku/kolumnach;

to thrive - thrived / throve - thrived
rozpocznij naukę
rozkwitać, prosperować; świetnie się miewać; pięknie rosnąć (o roślinie), dobrze się rozwijać (o dziecku)

thriving business
rozpocznij naukę
kwitnący interes

przeciwność losu, nieszczęście; niepomyślność; niedola

odzyskiwanie; regeneracja; powrót do normalnego stanu; wyzdrowienie

competitive advantage / competitive edge
rozpocznij naukę
przewaga konkurencyjna

bystry umysł

przystosować (się); adaptować (się)

nadciągać, zbliżać się; naruszać (np. oszczędności); zaciągać się (papierosem); upływać (zbliżać się do końca); wykorzystywać informacje, sięgać do zasobów; opierać się na czymś, wywodzić się z czegoś

meandrowy; kręty; wijący się; zwijanie; nawijanie; (el.) uzwajanie; (górn.) ciągnienie szybem

just in time
rozpocznij naukę
dokładnie na czas, w porę

over time / the course of time
rozpocznij naukę
z czasem, z biegiem czasu, w miarę upływu czasu

wieczny

główna ulica

nurkowanie, pikowanie, gwałtowny spadek (np. cen)

to rejuvenate
rozpocznij naukę
odmładzać, odnawiać, ożywiać

rejuvenation
rozpocznij naukę
odmłodzenie, odnowienie, ponowne ożywienie

uzbrojony, zbrojny

inteligencja; zdolności; chytrość, spryt; zręczność; pomysłowość

jasny, prosty, wyraźny, zrozumiały; zwykły, prosty, niewyszukany, nieskomplikowany

przystrajanie, upiększanie, ornamentacja, zdobnictwo; ozdoba, przybranie, ornament

przystępny, dostępny, osiągalny; piszący przystępnie

brevity; briefness
rozpocznij naukę
zwięzłość, treściwość; krótkość, krótkotrwałość; skrót; lakoniczność, zwięzłość

prostota, łatwość

short haul / long haul
rozpocznij naukę
bliskiego zasięgu / dalekobieżny

zniszczony, poobijany, w kiepskim stanie, potłuczony

opłata dodatkowa; dodatkowe obciążenie; przeciążenie

shift away from
rozpocznij naukę
odejście od

kolejny, następny; sąsiedni; sukcesywny

nieunikniony, nieuchronny

niezbędny, konieczny, istotny, decydujący; życiowy, witalny

bajery, dodatki, ozdóbki, aplikacje

wygórowany, ogromny, kolosalny, wyśrubowany, niebotyczny, nadmierny, przesadny

dwuznaczny, niejednoznaczny, niejasny

to be ambiguous on sth
rozpocznij naukę
wyrażać się niejasno/niejednoznacznie na jakiś temat

sight-seeing
rozpocznij naukę
zwiedzanie

air condenser, air con
rozpocznij naukę
chłodnicę powietrza, klimatyzacja

transparency
rozpocznij naukę
przezroczystość, transparentność, przejrzystość; foliogram; przezrocze, slajd

przezroczysty, przejrzysty; jasny, zrozumiały, klarowny; jawny, ewidentny, oczywisty

militarny okręt flagowy, okręt admiralski; biznes wizytówka firmy

pension fund
rozpocznij naukę
fundusz emerytalny

gromadzenie zapasów; pończocha

następny, kolejny; późniejszy

contested / uncontested
rozpocznij naukę
sporny, zakwestionowany / bezsporny, niekwestionowany

literówka; błąd drukarski

konik polny

chętny, skory, zagorzały, pilny, entuzjastyczny; głęboki, wielki, żywy (np. podziw); wyostrzony, wilczy, bystry, czujny, wyczulony (np. słuch); ostry, bystry, błyskotliwy, cięty, przenikliwy (np. ostrze, umysł, powietrze)

exaggeration
rozpocznij naukę
przesada; wyolbrzymienie

zatrudnienie; przyjęcie do pracy; zobowiązanie; zaręczyny; (techn.) włączenie (sprzęgła)

wyczekująco, z nadzieją, niecierpliwie

omówienie; ogólny zarys, przegląd, przekrój

chwycić, (pot.) porwać; wziąć (coś do jedzenia), zjeść (coś na szybko); skorzystać (z okazji); zagarniać, zagrabiać (coś dla siebie, np. władzę); przyciągać (czyjąś uwagę)

trafny, celny, mający związek z tematem, na temat, adekwatny, stosowny

przewody instalacji elektrycznej; oprzewodowanie; okablowanie

bricks and mortar
rozpocznij naukę
biznes, który ma tradycyjną siedzibę a nie operuje w internecie

to put one's money into bricks and mortar
rozpocznij naukę
zainwestować w nieruchomości

wytwarzanie, wyrób, produkcja; fabrykowanie, preparowanie (dowodów)

gotowy, w gotowych rozmiarach (o odzieży)

sweatshop labour
rozpocznij naukę
tania siła robocza

zakład wyzyskujący siłę roboczą

talia; pas

to call a spade a spade
rozpocznij naukę
nazywać rzeczy po imieniu

uprawiać hazard; ryzykować, ponosić ryzyko

to bounce back
rozpocznij naukę
pozbierać się, dojść do siebie, wrócić do normy; stanąć na nogi; odbić się od dna

komplikacja; krok w tył, cofnięcie, regres, zahamowanie, pogorszenie; niepowodzenie; recesja

powszechnie; popularnie; zwykle, średnio, w miarę, przeciętnie

elevator pitch
rozpocznij naukę
zwięzłe, lecz przekonywające przemówienie

differentiation
rozpocznij naukę
różnicowanie, różniczkowanie

uderzenie, cios; udar; pociągnięcie, ruch ręki; styl pływania; przebłysk; głaskać

za jednym zamachem

naczynie; statek wodny, jednostka pływająca

jastrząb; sprzedawać (towary) na ulicy (lub chodząc po domach)

wszystkowidzący

(to) cock-up
rozpocznij naukę
obciahc, wtopa; spartoczyć coś, zepsuć coś

tłum, motłoch; tłoczyć się; gromadzić się

seed capital
rozpocznij naukę
kapitału startowy

siatka, sieć; tiul (rodzaj materiału)

over the counter
rozpocznij naukę
bez recepty; (finanse) w obrocie/na rynku pozagiełdowym; (prawnicze) legalnie

drogowskaz

homogeniczny, jednorodny, jednolity

zgasić, ugasić; wystawiać (na widok); wynosić coś (np. śmieci); ogłaszać coś, prezentować coś, wydawać coś, publikować, wyprodukować

piwowarstwo, browarnictwo; przyrządzanie (np. naparu); parzenie (np. herbaty); warzenie (piwa)

(biznes) manko, brak; brakujący towar; przestój, przerwa

ukazać się, pokazać się, pojawić się

mandat (np. poselski), pełnomocnictwo; rozkaz, zlecenie, polecenie; wprowadzić (prawo)

nastroić, nastrajać, dostroić, dostrajać

silny, krzepki, rosły (o człowieku); odporny, solidny, wydajny (o urządzeniu); zdecydowany, zagorzały; intensywny, mocny (smak); mocnej budowy

wyszukiwanie (informacji)

to make amends for sth
rozpocznij naukę
naprawić coś, zatrzeć złe wrażenie po czymś, odpokutować za coś, zadośćuczynić za coś; poprawiać się, zmieniać na lepsze

podświetlany

mądrość

audycja, program (np. w radio, w telewizji)

strojenie; dostrojenie

for one
I for one would sign up to that project today
rozpocznij naukę
na przykład
Ja na przykład zapisałbym się na ten projekt już dziś.

wszystko wskazuje na to, że... (np. coś się wydarzy)

bezmyślny, bezsensowny

chmura; tuman. kłąb; problem, kłopot

gorzko, z goryczą (np. śmiać się, narzekać); zawzięcie, zaciekle, zażarcie (krytykować, walczyć); przenikliwie (np. zimno), przejmująco

przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania); przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś)

over-assigning
rozpocznij naukę
przydzielić komuś za dużo pracy lub odpowiedzialności

bezczynnie; leniwie, dla zabicia czasu

środek; w środku, pośród

luksus, obfitość, przepych, zbytek; luksusowy

poświęcenie (świadome rezygnowanie z czegoś); złożenie ofiary

overemphasise
rozpocznij naukę
przesadzić; przeceniać

równoległy (mat.); dziejący się równocześnie; porównanie, podobieństwo; równoleźnik

(to) impress
rozpocznij naukę
imponować (komuś), robić (na kimś) wrażenie; odciskać, wyciskać (odbicie), pozostawiać (ślad, odbicie); rekwirować; brać siłą do wojska

zjawisko, fenomen (np. fizyczny. osoba)

to keep track of sth
rozpocznij naukę
mieć poczucie czegoś (np. czasu); być z czymś na bieżąco

odczytanie nazwisk, odczytanie listy obecności; apel (w wojsku)

opanować (np. wyspę turystyczną); przekroczyć (np. czas, budżet); najechać (np. kraj w czasie wojny); przejeżdżać poza (np. pas startowy); przedłużyć, przeciągnąć (np. wykład, program, czynność)

periodically
rozpocznij naukę
okresowo

troubled waters
rozpocznij naukę
burzliwa sytuacja

gotowy, gotów, przygotowany; opanowany, zrównoważony

adequate / inadequate
rozpocznij naukę
adekwatny, odpowiedni, właściwy, dostateczny, wystarczający / nieadekwatny, nieodpowiedni, nienadający się, nieprzydatny

zakorkowany (np. ulica); blokować, tarasować

korytarz (w budynku); przesmak

cargo handling
rozpocznij naukę
przeładunek towarów

substantially
rozpocznij naukę
znacznie, pokaźnie; zasadniczo, z gruntu

przeludnienie, korek, zator; zapchanie, przekrwienie

popadający w ruinę, niszczejący; kruszejący; upadający

knock-on effect
rozpocznij naukę
efekt domina

out of the blue / unexpectedly
rozpocznij naukę
znienacka, nagle, niespodziewanie, nieoczekiwanie

too little, too late
rozpocznij naukę
musztarda po obiedzie (dosł. niewystarczająco i za późno)

alongside (of)
rozpocznij naukę
wzdłuż (czegoś); obok

zaraźliwy; zakaźny

szeregowi członkowie; obywatelski; u podstaw, na najniższym szczeblu, oddolny;

dziwnie, w dziwny sposób; pociesznie, śmiesznie, zabawnie

funnily enough
rozpocznij naukę
co dziwne, dziwnym trafem

całkowicie, zupełnie

to say the least
rozpocznij naukę
mówiąc najdelikatniej, delikatnie mówiąc

nadrzędny, najważniejszy, główny, najwyższy

radosny, pogodny, wesoły; przytulny, nastrojowy (np. atmosfera, miejsce)

at the expense / at sb's expense
rozpocznij naukę
kosztem / na czyjś koszt, z kogoś (np. żartować sobie)

oil-rig, offshore platform, drilling rig
rozpocznij naukę
platforma wiertnicza

łajdak, łobuz, szubrawiec, łotr

sam, sama (np. rozmiar, waga); czysty, najzwyklejszy (np. o szczęściu, lenistwie, głupocie); stromy (np. pagórek), spadzisty; przezroczysty (materiał), zwiewny (o tkaninie); pionowo; skręcać (gwałtownie), zmieniać kierunek

to give over
rozpocznij naukę
przestać robić lub mówić coś denerwującego; przekazywać; oddawać; oddać się czemuś (poświęcić się czemuś)

to panny out
rozpocznij naukę
odebrać

to splash out (on)
rozpocznij naukę
wybulić kupę forsy (na)

technicality
rozpocznij naukę
szczegół techniczny; szczegół formalny; uchybienie formalne

zamrożenie płac

subtelny, delikatny (trudny do uchwycenia lub zrozumienia); wnikliwy, bystry

z dolnej półki

drelich, dżins (materiał); dżinsowy (o ubraniu)

proliferation
rozpocznij naukę
rozpowszechnianie, szybki wzrost liczby, rozprzestrzenianie; rozrastanie, rozmnażanie się (np. komórek)

osoba piastująca urząd; beneficjent; rezydujący

to be incumbent on sb
rozpocznij naukę
być zobowiązanym do, mieć obowiązek wobec kogoś

przedsiębiorczy, obrotny, pomysłowy, zaradny

wypłacić pieniądze z konta bankowego; obciążać rachunek bankowy; debet

to eradicate
rozpocznij naukę
wykorzeniać, wykorzenić, wyplenić, wypleniać, zwalczyć, zwalczać, pozbyć się, pozbywać się

szalenie; panicznie, nerwowo, gorączkowo (np. w pośpiechu)

katalog, kartoteka, wykaz, informator

to push down
rozpocznij naukę
spychać na dół, zepchnąć na dół

consumer spending
rozpocznij naukę
wydatki na konsumpcję, wydatki konsumpcyjne

viral marketing
rozpocznij naukę
reklama wirusowa (reklama przekazywana ustnie)

luka zarobkowa

to narrow further
rozpocznij naukę
zawęzić dalej

metka

liczenie głów (osób obecnych); liczebność załogi/pracowników

sprzyja

wszechobecny

inkarnacja; wcielenie, uosobienie, ucieleśnienie

śmiertelność, umieralność (liczba zgonów)

dobra kondycja (fizyczna i psychiczna)

ciężka sprawa, problem; trudne zadanie, wygórowane żądanie

extortionate
rozpocznij naukę
nadmierny, zawyżony, wygórowany

vprawdziwy, autentyczny (np. skóra); szczery, uczciwy (np. osoba, opinia); realny

to call for action
rozpocznij naukę
wzywać do działania

sad / sady

winnica

sleep patterns
rozpocznij naukę
rytm snu

portfolio workers
rozpocznij naukę
pracownicy wielozadaniowy

attrition rate
rozpocznij naukę
wskaźnik migracji klientów (określający procent użytkowników, którzy zrezygnowali z określonej usługi)

wyniszczanie; zmniejszanie się składu osobowego w firmie; tarcie, ścieranie się, zdarcie, otarcie; skrucha

upoważniać (np. do zrobienia czegoś); tytułować

oszust

chudy, szczupły; ubogi, cienki; niewielki, skromny

bits and pieces / bits and bobs
rozpocznij naukę
rozmaitości; drobiazgi

headline-grabbing
rozpocznij naukę
przykuwający uwagę

podatny (np. na chorobę, pochlebstwa); wrażliwy (np. na temperaturę); drażliwy, czuły (na coś), emocjonalny

monotonna praca lub życie, kierat; kołowrotek (np. dla gryzoni)

osoba odnosząca sukcesy w biznesie, młody ambitny, młody wilk; palacz marihuany

commensurate
rozpocznij naukę
proporcjonalny; współmierny; podzielny (pozwalający na wykonanie matematycznego działania dzielenia)

unequivocally
rozpocznij naukę
jednoznacznie; wyraźnie

dodatkowe zajęcie (obok stałej pracy); działalność uboczna; inia boczna

koniecznie, z konieczności; niezbędnie, nieodzownie, siłą rzeczy

(to) forfeit
rozpocznij naukę
fant; grzywna; strata (na drodze konfiskaty); stracić, zaprzepaścić

to be forfeit
rozpocznij naukę
podlegać konfiskacie, ulec przepadkowi

wspierać, podpierać (konstrukcję); wzmacniać (czyjąś pozycję), podtrzymywać (rozwój czegoś), popierać (coś dowodami)

zaciągać (np. długi), ponosić (np. karę, straty, ryzyko, koszta); wywoływać, narażać (się), ściągać na siebie (np. gniew)

shyness / shy
rozpocznij naukę
nieśmiałość / nieśmiały

niesmaczny, wstrząsający, szokujący

żal (do kogoś), skarga (na kogoś)

oskarżenie (oskarżyciel w sądzie); wykonywanie, sprawowanie

prudent / imprudent
rozpocznij naukę
przezorny, roztropny, ostrożny, rozważny, rozsądny

legalny, prawowity, zgodny z prawem, prawny, słuszny; ślubny (np. dziecko, partner)

lawfully / unlawfully
rozpocznij naukę
legalnie, zgodnie z prawem / nielegalnie, niezgodne z prawem

to legitimise
rozpocznij naukę
legalizować, sankcjonować prawnie; usprawiedliwiać, uzasadniać, potwierdzać

ogłaszać, zwiastować; herold, zwiastun

węszyć, wtykać nos w cudze sprawy

łączność, kontakt; współpraca; romans, związek, stosunek; łącznik

prowokować, rozdrażniać

sporządzać (np. list, raport); rozrysować; podjechać (np. pod bramę)

przewód; kanał; czopuch; el. kanał kablowy; rura kablowa; rurkowanie; rurka izolacyjna

wzrastający

eksport broni

zamienny, wymienny, przemienny, odwracalny; do zaadaptowania na inne cele; rozkładany

convertible; cabriolet; ragtop; drophead
rozpocznij naukę
kabriolet

to constitute
rozpocznij naukę
stanowić, reprezentować; tworzyć; powoływać; składać się na (np. procenty, liczby)

biegły w czymś; obeznany, zaznajomiony; wierszowany

myśleć, sądzić, przypuszczać; oszacować; liczyć, kalkulować, rachować

to reckon with/on sb/sth
rozpocznij naukę
liczyć na / z kogoś/coś

zatrudniać; przyjmować, nabywać; rywalizować; stawiać czoła; brać odpowiedzialność za coś

think outside/out of the box
rozpocznij naukę
myśleć twórczo, myśleć kreatywnie

bridging loan
rozpocznij naukę
kredyt pomostowy (krótkoterminowa pożyczka brana pomiędzy dwiema transakcjami)

overdraft facility
rozpocznij naukę
kredyt w rachunku bieżącym

tax evasion / tax dodging
rozpocznij naukę
uchylanie się od płacenia podatków

pension fund
rozpocznij naukę
fundusz emerytalny

spekulant (osoba odsprzedająca z zyskiem towary), geszefciarz

intentional / unintentional
rozpocznij naukę
zamierzony, celowy, umyślny / nieumyślnie, niechcący

to fall back on sb/sth
rozpocznij naukę
zdawać się na kogoś, zdawać się na czyjąś pomoc, polegać na kimś; uciekać się do czegoś

przeglądać (książkę, magazyn); wydawać (oszczędności); zanurzyć się

to drawn down
rozpocznij naukę
ściągnięty

rainy day fund
rozpocznij naukę
fundusz na czarną godzinę

decyzja, orzeczenie, postanowienie; orzeczenie; władanie; panujący, rządzący;

ciągnąć się (zbyt długo)

manslaughter
rozpocznij naukę
zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci

to commit manslaughter
rozpocznij naukę
zabić (kogoś) w sposób nieumyśłny

środek antyseptyczny, środek odkażający; antyseptyczny, odkażający

nadmiar (np. produkcji), nadwyżka (np. budżetowa); naddatek; superata

to cut in on sth/sb
rozpocznij naukę
wtrącić się w coś, przerwać coś; wejść komuś w zdanie

to turn to sb
rozpocznij naukę
zwrócić się do kogoś z pomocą

to come up with sth
rozpocznij naukę
wymyślić coś; znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu); brać coś, wytrzasnąć coś (pieniądze)

to could do with sth
rozpocznij naukę
chcieć czegoś; przydałoby mi się coś

harmonogram; skala czasu

czasomierz, zegar

niezrównany, niedościgniony

to circle back
rozpocznij naukę
wrócić (np. do jakiejś sprawy)

wykup (nabycie akcji kontrolnych np. przedsiębiorstwa); wykupić coś

komitet, komisja; komisyjny

wyjątek; sprzeciw

conscientious
rozpocznij naukę
sumienny, skrupulatny; uczciwy; obowiązkowy; dbały

to proliferate
rozpocznij naukę
rozrastać się, rozprzestrzeniać się, mnożyć się (np. o pubach); rozmnażać się; rozchodzić się (o wieściach); namnażać się (o komórkach, bakteriach)

providing (that) / on condition that
rozpocznij naukę
pod warunkiem, że

should you be interested
rozpocznij naukę
jeśli byłbyś zainteresowany

według, zgodnie z

stosowność, odpowiedniość, nadawanie się (do czegoś); przydatność

noticeably, notably
rozpocznij naukę
zauważalnie, wyraźnie, odczuwalnie, widocznie; w szczególności

confidentiality
rozpocznij naukę
poufność, dyskrecja

wydatki (robione np. w czasie podróży); wydatek; nakład pieniężny

to overtaken
rozpocznij naukę
wyprzedzić (np. osobę, samochód); przewyższyć (np. sprzedaż, rozwój); ogarniać (np. strach, zmęczenie)

groźba; zagrożenie, niebezpieczeństwo; zmora (np. o psotnym dziecku); grozić, zagrażać

wykonalny, do zrobienia; (slang) dość seksowny, w miarę atrakcyjny

to check with sb
rozpocznij naukę
zapytać kogoś o pozwolenie, skonsultować się z kimś (np. z lekarzem)

spadkowy, zniżkowy; w dół, do dołu, biegnący w dół

sincere / insincere
rozpocznij naukę
szczery / nieszczery

zdradzić kogoś

in public / in private
rozpocznij naukę
publicznie / prywatnie

conveniently / inconveniently
rozpocznij naukę
na korzystnych warunkach; wygodnie; dogodnie położony / niedogodnie, niewygodnie

to see sb/sth off
rozpocznij naukę
odprowadzić kogoś, pożegnać kogoś (np. na lotnisko); zażegnać coś (np. niebezpieczeństwo)

to obliterate
rozpocznij naukę
zacierać, zmazywać (np. druk, tekst); unicestwić, zrównać z ziemią, zabijać (np. choroba); zasłaniać (np. słońce, widok); wymazać, wymazywać z pamięci (np. złe wspomnienia); skasować (np. znaczek)

poradzić się, zasięgać porady, konsultować się; mieć na uwadze, mieć na względzie, uwzględnić

in sb/sth stead
rozpocznij naukę
w zastępstwie za kogoś/coś

to point out
rozpocznij naukę
zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na

at the level
rozpocznij naukę
na poziomie

stała praca, stała posada, stałe zatrudnienie

dziurawy, przeciekający, nieszczelny (o zbiorniku, statku); przemiękający, przemakający (o bucie)

doradzać, radzić, zalecać; zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować

informować, powiadamiać; natchnąć, przeniknąć

rozstrzygnąć (np. spór); ustalać, decydować; osiedlać się, zasiedlać; osiadać, osadzać się (np. kurz, szron); uregulować; zagościć (np. wyraz twarzy); ułożyć się w żołądku

to designate
rozpocznij naukę
desygnować, wyznaczać; desygnowany, mianowany (np. na stanowisko)

odstępstwo (np. od normy, od tradycji); odchylenie (np. w matematyce); zboczenie, dewiacja seksualna; zboczenie (np. z trasy)

displacement
rozpocznij naukę
przesunięcie, przestawienie, przełożenie; wysiedlenie; wypieranie (płynu przez ciało); przemieszczenie (w wektorach)

dom we współwłasności

przewyższać (siłą, rozumem), być lepszym (od innych); przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)

wykupić coś; wykup (nabycie akcji kontrolnych np. przedsiębiorstwa)

lista, wykaz, spis | lista firm dopuszczonych do obrotu giełdowego | pozycja na liście, pozycja w spisie | notowania giełdowe

by all accounts / according to all accounts
rozpocznij naukę
w zgodnej opinii, według wszystkich

osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać; słabnąć, opadać z sił

hulanka, szał

gwóźdź z dużą główką | taktyka, sposób, kierunek | hals (w żeglarstwie) |

twardy, stanowczy, niewzruszony

economic outlook / prospects
rozpocznij naukę
perspektywy gospodarcze / perspektywy

mission statement
rozpocznij naukę
hasło przewodnie, myśl przewodnia

dochodowy, opłacalny, zyskowny, rentowny; korzystny, pożyteczny

szacunek (do kogoś), poważanie; odniesienie (do czegoś) | mieć wzgląd, brać pod uwagę; cenić, szanować, poważać (kogoś); odnosić się, dotyczyć (czegoś); przyglądać się (czemuś), obserwować (kogoś)

(to) counsel
rozpocznij naukę
rada, porada; adwokat (obrońca) | doradzać, radzić

gotowość (do użytku), przygotowanie (do użycia); stan gotowości (do działania), przygotowanie (psychiczne na coś) | chęć, skwapliwość, ochoczość (do zrobienia czegoś)

przeorganizowanie, zmienienie; zmienienie sprzętu

przeorganizować, zmienić; zmienić sprzęt

whatsoever / whatever
rozpocznij naukę
cokolwiek, jakkolwiek

strojny, przybrany

dekorować, ozdabiać, zdobić; upiększać, przystrajać

inspekt; gniazdo (rozpusty); (przen.) kuźnia; siedlisko zła; wylęgarnia

kosmetyczka

to wake up to sth
rozpocznij naukę
uświadomić sobie coś

a great deal of sth
rozpocznij naukę
dużo czegoś

to give rise to
rozpocznij naukę
spowodować coś, dać czemuś początek

trwałość, wytrzymałość; wytrzymałościowy (dot. trwałości)

upoważniać, upoważnić; wzmocnić, wzmacniać pozycję (np. polityczną); upodmiotowić

resistible / irresistible
rozpocznij naukę
taki, któremu można się oprzeć, taki, któremu można sprzeciwić / nieodparty, przemożny

intymny, prywatny; bliski, zażyły

osłabianie, nadwątlanie, podkopywanie (np. czyjejś motywacji) | (slang) kucie, rycie, wkuwanie

sok (rośliny, np. w łodydze); naiwniak; witalność, energia | osłabiać, nadwątlać, podkopywać (np. czyjąś motywację); kuć, ryć, wkuwać

there is no denying
rozpocznij naukę
nie ma wątpliwości, nie da się ukryć

skołowany

sławny, głośny, słynny

agile / dexterous
rozpocznij naukę
zręczny, zwinny, sprawny | sprawny, zręczny; bystry, rezolutny

matryca, macierz

miazga; miąższ; szmira (tandetna gazeta lub książka, zawierająca dużo seksu, przemocy, itd.); miazga (wewnętrzna część zęba); pulpa

zakończyć, skończyć (np. spotkanie); zlikwidować coś (np. sklep); nakręcić coś (np. zegarek)

to beat - beat - beaten
rozpocznij naukę
pokonywać, wygrywać (z kimś lub czymś); bić, pobić; uderzać, walić, rozbijać się (o coś); ubijać (za pomocą miksera lub trzepaczki);

delikwent, przestępca, winowajca; przestępczy (o działaniu), naruszający prawo (o osobie) | zaległy (o długu, płatności)

poprawność

dostawca, dostarczyciel

nonsens, bzdury | bąk, pierdnięcie | pierdzieć

małpa człekokształtna; idiota | małpować (np. czyjeś zachowanie)

debilny, durny, kretyński

to wheel sth out
rozpocznij naukę
wytoczyć coś, przytoczyć coś (np. argument)


przepisywać (lekarstwo); nakładać, określać

benign; innocuous
rozpocznij naukę
łagodny, niezłośliwy; zbawienny, dobroczynny, korzystny | nieszkodliwy, niejadowity

dyrygent; przewodnik (materiał przewodzący prąd); konduktor

fałszować; bezmyślnie się czymś bawić (dłońmi, długopisem); skrzypce; szwindel, przekręt, machloja, ściema; bzdura

bruzda, wyżłobienie; przyzwyczajenie, rutyna; rytm | żłobić

atrakcyjny, kapitalny

kwadratowy; prosty (o kącie); wyrównany (do czegoś), zbilansowany (z czymś); mocny, kwadratowy (np. szczęka); staroświecki | kwadrat; plac; kwadrat (mat.); nudziarz

nastrój, humor, samopoczucie

be in vogue / be the vogue
rozpocznij naukę
być w modzie

plausible / implausible
rozpocznij naukę
prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący

upraszczać (np. problem), ułatwiać (np. proces)

zamaskować, utajnić, zaciemnić

liczba która jest najniższa lub najwyższa spośród liczb w danym zbiorze i do nich nie pasuje; ostaniec (wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji);

przypowieść, parabola

łapczywy, pazerny

względność (czasu lub przestrzeni)

osiągać, zdobywać; sięgać; dojechać, docierać | zasięg, zasięg całkowity (procent osób, które co najmniej raz miały styczność z reklamą)

to change tack
rozpocznij naukę
zmienić metodę działania, zmienić taktykę

wychować kogoś; podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem); wyświetlać coś, pokazywać coś (np. na ekranie komputera); wymiotować czymś, zwymiotować czymś, zwracać czymś; zwiększać coś, powiększać coś; zaprowadzić kogoś na górę

to face up to the fact
rozpocznij naukę
zmierzyć się z faktem

chwyt marketingowy

(to) complement
rozpocznij naukę
uzupełnienie, dopełnienie; stan, zestaw | uzupełnić

emisja, uruchomienie (np. sprzedaży akcji) | pływanie, unoszenie się na wodzie

potencjalny, przyszły, spodziewany, oczekiwany; ewentualny; perspektywistyczny, przyszłościowy, prospektywny

have sth at one's fingertips
rozpocznij naukę
mieć coś pod ręką, w zasięgu ręki; mieć coś w małym palcu (wiedzę, informacje)

to set up / to launch / to found / to support a project
rozpocznij naukę
tworzyć / rozpocząć / zakładać / wspierać projekt

to extend / to miss / to meet / to set a deadline
rozpocznij naukę
przełożyć / pominąć / wyrobić się / ustawić ostateczny termin

to set / to work towards / to pursue / to attain a goal
rozpocznij naukę
ustawić / działać w kierunku / dążyć do / osiągnąć cel

to make / to reach / to reconsider / to arrive at a decision
rozpocznij naukę
podjąć / podjąć / rozważyć / podjąć decyzję

to lead / to set up / to train / to work together as a team
rozpocznij naukę
prowadzić / założyć / trenować / współpracować jako zespół

to get / to show / to produce / to achieve a result
rozpocznij naukę
uzyskać / pokazać / wypracować / osiągnąć wynik

rozsądnie, rozumnie

zdobywać, osiągać; realizować (np. ambicje)

vain / conceited | futile
rozpocznij naukę
próżny, zarozumiały, zadufany w sobie | daremny, próżny (np. wysiłek) / daremny, próżny (np. trud)

pojawiać się, przewijać się (np. nazwisko, twarz)

rzekomy, przypuszczalny, domniemany

twierdzić; zarzucać (coś komuś), pomawiać (kogoś); powoływać, przytaczać, utrzymywać

szansa, możliwość;

boardroom, conference room
rozpocznij naukę
sala konferencyjna

dochód, wpływ, zarobek, zysk

nieoczekiwany (rozwój wypadków), nieprzewidziany (np. o trudnościach)

(to) exhibit
rozpocznij naukę
wystawa; wystawiać, pokazywać (eksponaty na wystawie); okazywać (np. zdolności, umiejętności)

wątpiący, niewierzący

podejrzany, wątpliwy; niepewny, powątpiewający, wątpiący (okazujący wątpliwość); niepewny (niskiej jakości)

gratitude / ingratitude
rozpocznij naukę
wdzięczność / niewdzięczność


well-entrenched
rozpocznij naukę
mający mocną pozycję

istnienie; egzystencja (marne życie)

zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia); spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji); upadek (np. cesarstwa), schyłek (np. dnia, życia); pochylenie (terenu); schyłek (kariery)

ineffective way
rozpocznij naukę
nieskuteczny sposób

lenistwo

inevitably; unavoidably
rozpocznij naukę
nieuchronnie, nieuniknienie; niechybnie

(to) subordinate
rozpocznij naukę
podwładny; podporządkowywać, podporządkować (coś czemuś); uzależniać (coś od czegoś)

efekt finalny, efekt końcowy

(to) discontinued
rozpocznij naukę
zaprzestany; przerywać, zaprzestać

ilość sprzedanego produktu

saturation level
rozpocznij naukę
poziom nasycenia

zysk ze sprzedaży produktu (wartość sprzedaży - koszt produkcji)

profitability
rozpocznij naukę
zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalność

selling costs
rozpocznij naukę
koszty sprzedaży

różnić się; zmieniać się; urozmaicać (np. dietę)

różnienie się, zmienianie się; bycie zależnym (od czegoś); urozmaicenie (np. diety)

(to) copy-cat
rozpocznij naukę
papuga, naśladowca (określenie pejoratywne); produkt będący imitacją innego, podróbka; imitować, naśladować

nieufny, podejrzliwy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.