BLOCZKI 1 (7.15)

 0    86 fiszek    nataliasmarzynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance
umowa
rozpocznij naukę
arrangement
regularne sumy pieniędzy
rozpocznij naukę
regular amounts of money
opłacić koszty
rozpocznij naukę
to pay the costs
powszechne zabezpieczenie
rozpocznij naukę
common safeguard
wypadek
rozpocznij naukę
accident
uszkodzenia
rozpocznij naukę
damage
śmierć
rozpocznij naukę
death
być ubezpieczonym
rozpocznij naukę
be insured
cenne obrazy
rozpocznij naukę
valuable paintings
biżuteria
rozpocznij naukę
jewellery
przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
rozpocznij naukę
down to earth,
ubezpieczyć swój dom
rozpocznij naukę
insure one's house
dobytek, własność
rozpocznij naukę
possessions
wykupić ubezpieczenie
rozpocznij naukę
buy insurance
zabezpieczyć się
rozpocznij naukę
protect oneself
utrzymywać
rozpocznij naukę
provide for
zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense
wziąć pod uwagę
rozpocznij naukę
to take into account
kontuzja/uraz
rozpocznij naukę
injury
włamanie
rozpocznij naukę
a burglary
pożar
rozpocznij naukę
fire
kradzież
rozpocznij naukę
a theft
klęska żywiołowa
rozpocznij naukę
a natural disaster
ekstremalne warunki pogodowe
rozpocznij naukę
extreme weather conditions
pełen zakres
rozpocznij naukę
a full range
towarzystwo ubezpieczeniowe
rozpocznij naukę
insurance company
umowa ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance contract
ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life icover
gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
household
własność
rozpocznij naukę
property
szkoda, uszkodzenie
rozpocznij naukę
breakage
ubezpieczyć (od ryzyka)
rozpocznij naukę
to cover (the risk)
być narażonym na
rozpocznij naukę
be exposed to
przyjmować odpowiedzialność finansową
rozpocznij naukę
accept financial responsibility
zdażyć się
rozpocznij naukę
to occur
klient
rozpocznij naukę
a customer
składka ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
premium
podpisać umowę ubezpieczenia
rozpocznij naukę
sign an insurance policy
wydarzenie
rozpocznij naukę
an event
być ubezpieczonym od
rozpocznij naukę
be insured against
odszkodowanie pieniężne
rozpocznij naukę
financial compensation
wypłacać pieniądze
rozpocznij naukę
to pay off money
przynieść korzyść
rozpocznij naukę
benefit
czas trwania polisy
rozpocznij naukę
the duration of the policy
suma ubezpieczenia
rozpocznij naukę
an assured sum
konstrukcja domu
rozpocznij naukę
structure of the house
elemanty instalacji
rozpocznij naukę
fixtures
armatura
rozpocznij naukę
fittings
sprzęt domowy
rozpocznij naukę
household appliances
przypadkowe uszkodzenie
rozpocznij naukę
accidental damage
strata
rozpocznij naukę
loss
pojazd
rozpocznij naukę
vehicle
ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
health insurance
obowiązkowy
rozpocznij naukę
obligatory
odsetek
rozpocznij naukę
proportion
miesięczne zarobki
rozpocznij naukę
monthly earnings
usługi medyczne
rozpocznij naukę
medical services
hospitalizacja
rozpocznij naukę
hospitalisation
poważna choroba
rozpocznij naukę
critical illnes
jednorazowa wypłata
rozpocznij naukę
lump sum
rak
rozpocznij naukę
cancer
wylew
rozpocznij naukę
stroke
pomoc finansowa państwa
rozpocznij naukę
State financial assistance
choroba
rozpocznij naukę
sickness
emerytura
rozpocznij naukę
retirement
kalectwo
rozpocznij naukę
disability
bezrobocie
rozpocznij naukę
unemployment
uwalniać kogoś od lęku
rozpocznij naukę
free sb from anxiety
być ubezpieczonym
rozpocznij naukę
be covered
zakład ubezpieczeń społecznych
rozpocznij naukę
Social insurance society
umowa ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance contract
ubezpieczenie indywidualne
rozpocznij naukę
Individual insurance
ubezpieczenie grupowe
rozpocznij naukę
Group insurance
ubezpieczenie dobrowolne
rozpocznij naukę
Voluntary insurance
ubezpieczyciel
rozpocznij naukę
insurer
agent ubezpieczeniowy
rozpocznij naukę
underwriter
potencjalne ryzyko
rozpocznij naukę
potential risk
zasiłek chorobowy
rozpocznij naukę
sick benefit
koszty leczenia szpitalnego
rozpocznij naukę
hospitalisation costs
ubezpieczyć się od pożaru
rozpocznij naukę
to take out insurance against fire
poszkodowany
rozpocznij naukę
victim
ubezpieczenie mienia
rozpocznij naukę
property insurance
odpowiedzialność cywilna
rozpocznij naukę
civil liability
odszkodowanie
rozpocznij naukę
indemnity
wypłacić odszkodowanie
rozpocznij naukę
pay damages

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.