Angielski - Matematyka

 0    96 fiszek    Tyvara
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
figura
rozpocznij naukę
figure
oś symetrii
rozpocznij naukę
axis of symmetry
działanie
rozpocznij naukę
operation
trójkąt równoramienny
rozpocznij naukę
isosceles triangle
miara kąta
rozpocznij naukę
measure of the angle
kąt
rozpocznij naukę
angle
przekątna
rozpocznij naukę
diagonal
czworokąt
rozpocznij naukę
quadrangle
równoległobok
rozpocznij naukę
parallelogram
symetralna
rozpocznij naukę
bisector
symetralna boków
rozpocznij naukę
bisector of sides
symetria
rozpocznij naukę
symmetry
środek symetrii
rozpocznij naukę
center of symmetry
dwusieczne kątów
rozpocznij naukę
double-edged angles
graniastosłup
rozpocznij naukę
prism
trójkąt prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular triangle
przyprostokątna
rozpocznij naukę
cathetus
przeciwprostokątna
rozpocznij naukę
hypotenuse
objętość
rozpocznij naukę
volume
krawędź
rozpocznij naukę
edge
zginać
rozpocznij naukę
fold
średnia
rozpocznij naukę
average
bryła
rozpocznij naukę
block
płaszczyzna
rozpocznij naukę
plane
szybkość
rozpocznij naukę
rate
równanie
rozpocznij naukę
equation
droga
rozpocznij naukę
distance
wielokąt wypukły
rozpocznij naukę
convex polygon
sześcian
rozpocznij naukę
cube
wierzchołek
rozpocznij naukę
top
prosta
rozpocznij naukę
straight
okrąg, koło
rozpocznij naukę
circle
kwadrat
rozpocznij naukę
square
liczby nieparzyste
rozpocznij naukę
odd numbers
liczby parzyste
rozpocznij naukę
even numbers
pole figury
rozpocznij naukę
area of ​​the figure
obwód figury
rozpocznij naukę
circuit of the figure
stożek
rozpocznij naukę
cone
kilowatogodzina
rozpocznij naukę
kilowatt-hour
gęstość
rozpocznij naukę
density
odcinek
rozpocznij naukę
section
styczna
rozpocznij naukę
tangent
kąt rozwarty
rozpocznij naukę
obtuse angle
kąt zwarty
rozpocznij naukę
closed angle
liczby naturalne
rozpocznij naukę
natural numbers
zbiór liczb
rozpocznij naukę
set of numbers
trapez
rozpocznij naukę
trapeze
iloraz
rozpocznij naukę
quotient
iloczyn
rozpocznij naukę
ratio
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplication
dzielna
rozpocznij naukę
dividend
dzielnik
rozpocznij naukę
divisor
wysokość
rozpocznij naukę
height
grubość
rozpocznij naukę
thickness, bulk
skala planu
rozpocznij naukę
scale plan
powierzchnia
rozpocznij naukę
area
odwrotność liczby
rozpocznij naukę
inverse of the number
suma cyfr
rozpocznij naukę
sum of the digits
średnica
rozpocznij naukę
diameter
kula
rozpocznij naukę
sphere
wyrażenie algebraiczne
rozpocznij naukę
algebraic expression
powierzchnia bryły
rozpocznij naukę
solid surface
równik
rozpocznij naukę
equator
promień
rozpocznij naukę
radius
podwojenie
rozpocznij naukę
dubling
dzielić
rozpocznij naukę
divide
liczby całkowite
rozpocznij naukę
integers
liczby dodatnie
rozpocznij naukę
positive numbers
liczby ujemne
rozpocznij naukę
negative numbers
kąt zewnętrzny
rozpocznij naukę
exterior angle
mnożna
rozpocznij naukę
multiplicand
mnożnik
rozpocznij naukę
multiplier
odjemna
rozpocznij naukę
minuend
odjemnik
rozpocznij naukę
subtrahend
romb
rozpocznij naukę
rhombus
wielokąt foremny
rozpocznij naukę
regular polygon
kąt wewnętrzny
rozpocznij naukę
internal angle
wpisany
rozpocznij naukę
inscribed
opisany
rozpocznij naukę
described
prostopadłościan
rozpocznij naukę
cuboid
ułamek zwykły
rozpocznij naukę
a fraction
ułamek dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal
pierwiastek liczby
rozpocznij naukę
root of the number
potęga liczby
rozpocznij naukę
a power of the number
wielomian
rozpocznij naukę
polynomial
liczby polindrommiczne
rozpocznij naukę
number polindrommiczne
wzór
rozpocznij naukę
a model
wykres
rozpocznij naukę
a graph
funkcja
rozpocznij naukę
function
prostopadła
rozpocznij naukę
perpendicular
równoległa
rozpocznij naukę
Parallel
układ równań
rozpocznij naukę
system of equations
współczynnik
rozpocznij naukę
factor
układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate system
wielokrotność
rozpocznij naukę
multiple
nierówność
rozpocznij naukę
irrequality/irregularity

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.