Składniki nieorganiczne organizmów

 0    63 fiszki    francwulf
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

podział organizmów ze względu na ilość komórek
rozpocznij naukę
jednokomórkowe i wielokomórkowe

jakie królestwo może być TYLKO jednokomórkowe?
rozpocznij naukę
bakterie

jakie inne królestwa zaliczają się do jednokomórkowych, ale nie muszą?
rozpocznij naukę
rośliny, protisty i grzyby

wymień królestwa organizmów WIELOkomrókowych
rozpocznij naukę
protisty, grzyby, rośliny i zwierzęta

co to jest komórka?
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka budująca organizm

podział komórki ze względu na obecność jądra
rozpocznij naukę
prokariotyczne i eukariotyczne

co to są komórki prokariotyczny?
rozpocznij naukę
bez jądra

jakie organizmy są prokariotyczny?
rozpocznij naukę
tylko bakterie

co to są komórki eukariotyczne?
rozpocznij naukę
komórki, które mają jądro

wymień królestwa organizmów eukariotycznych
rozpocznij naukę
protisty, grzyby, rośliny, zwierzęta

kategorie od komórki do organizmu
rozpocznij naukę
komórka - tkanka - narządy/organy - układy narządów - organizm

komórka u zwierząt, ale bez jadra
rozpocznij naukę
erytrocyt ssaka

czy erytrocyt ssaka jest prokariotyczny?
rozpocznij naukę
nie, ponieważ jądro zostało utracone wtórnie

podział związków chemicznych
rozpocznij naukę
organiczne i nieograniczne

podział związków organicznych
rozpocznij naukę
białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleionowe

podział związków nieorganicznych
rozpocznij naukę
woda + sole mineralne (makro i mikroelementy)

wymień pierwiastki biogenne
rozpocznij naukę
C H O N P S

co to są pierwiastki biogenne?
rozpocznij naukę
pierwiastki, które muszą być w każdej komórce

co to są makroelementy?
rozpocznij naukę
pierwiastki, których udział w suchej masie organizmu wynosi min. 0,01%

co to są mikroelementy?
rozpocznij naukę
pierwiastki, których udział w suchej masie organizmu wynosi max. 0,01%

wymień kilka makroelementów (11)
rozpocznij naukę
C H N O P S Ca Mg K Na Cl

wymień kilka mikroelementów (10)
rozpocznij naukę
Fe Cu Zn Mn Mo B Se Cr I F

co to są związki nieorganiczne?
rozpocznij naukę
substancje, które nie zawierają atomu węgla

wyjątki związków nieorganicznych
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla, kawas węglowy i jego sole

co to są związki organiczne?
rozpocznij naukę
substancje (z wyjątkami), których głównym składnikiem jest węgiel

jakie wiązania mogą tworzyć atomy wodoru, tlenu i azotu z atomami węgla?
rozpocznij naukę
stabilne wiązania

co to są grupy funkcyjne?
rozpocznij naukę
H, O i N + C połączone w mniejsze ugrupowania

o czym decydują grupy funkcyjne?
rozpocznij naukę
o właściwościach związków chemicznych

grupa hydroksylowa -OH
rozpocznij naukę
cukry (glukoza, fruktoza), aminokwasy (seryna), alkohole

grupa karbonylowa >C=O
rozpocznij naukę
ketonowe (fruktoza), niektóre hormony (cholesterol), aldehydowe (wit. A, glukoza, fruktoza, ryboza, deoksyryboza)

grupa karboksylowa -COOH
rozpocznij naukę
kwasy cytrynowy i kwas jabłkowy, aminkowasy

grupa aminowa -NH2
rozpocznij naukę
aminokwasy

grupa estrowa R-COO-R
rozpocznij naukę
lipidy (np. tłuszucze złożone - fosfolipidy)

grupa sulfhydrylowa R-SH
rozpocznij naukę
aminokwasy (cysteina), białka

grupa metylowa R-CH3
rozpocznij naukę
tłuszcze złożone

ogólny wzór węglowodanów
rozpocznij naukę
Cn(H2O)m

wyjątki od wzoru na węglowodany (w sensie wzór jest ok, ale to nie węglowodany)
rozpocznij naukę
kwas mlekowy (C3GCO3) i deoksyryboza

czego składnikiem jest siarka?
rozpocznij naukę
cysteiny i metioniny (aminokwasy, budujące białka)

co umożliwia siarka w komórce?
rozpocznij naukę
tworzenie dodatkowych wiązań (mostków dwusiarczkowych)

do czego potrzebne są mostki dwusiarczkowe?
rozpocznij naukę
utrzymują odpowiednią strukturę przestrzenną białek, dzięki czemu białka mogą pełnić określone funkcje

na co wpływa obecność siarki w białkach budujących u zwierząt wytwory naskórka?
rozpocznij naukę
wpływa na ich właściwości mechaniczne

gdzie występuje fosfor?
rozpocznij naukę
w kwasach nukleinowych i niektórych lipidach

co buduje fosfor?
rozpocznij naukę
błony komórkowe (przez fosfolipidy)

czego składnikiem jest fosfor?
rozpocznij naukę
bogatoenergetycznych związków np. ATP

funkcje fosforu
rozpocznij naukę
reguluje procesy przemiany materii i energii w organiźmie, buduje zęby i kości

- składnik szkieletów kręgowców i bez kręgowców - wpļywa na skurcze mieśni - bierze udziaļ w procesie krzepnięcia krwi

objawy niedoboru wapnia u ludzi
rozpocznij naukę
- krzywica dzieci - osteoporoza dorosłych - próchnica zębów - drgawki i skurcze

objawy niedoboru wapnia u roślin
rozpocznij naukę
- nieprawidłowy wzrost i matwica organów - zakłócenia gospodarki wodnej

Magnez (Mg2+)
rozpocznij naukę
- składnik kości - aktywator enzymów - niezbędny do uzyskiwania energii ATP - skļadnik chlorofilu

Objawy niedoboru Magnezu u człowieka
rozpocznij naukę
- zwiększenie pobudliwości komórek nerwowych i mięśni - zaburzenie rytmu pracy serca

Objawy niedoboru Magnezu u roślin
rozpocznij naukę
-zachamowanie fotosyntezy -chloroza, żółknięcie i zamieranie liści przez brak chlorofilu - więdnięcie

- udział w przewodzeniu impulsów nerwowych - u zwierząt składnik płynów ustrojowych - wpływa na skurcze mieśni - u roślin aktywator wielu enzymów

Objawy niedoboru potasu u człowieka
rozpocznij naukę
- zaburzenie rytmu pracy serca - osłabienie pracy mięśni

Objawy niedoboru potasu u roślin
rozpocznij naukę
- żółknięcie liści - więdnięcie roślin - zahamowanie wzrostu korzeni i pędówt

- bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych - u zwierząt składnik płynów ustrojowychF

Objawy niedoboru sodu u człowieka
rozpocznij naukę
- utrata pobudliwości komórek nerwowych Roślina: - nie występuję

żelazo Fe2+
rozpocznij naukę
- składnik białek złożonych transportujących (hemoglobina) lub magazynujacych (mioglobina) tlen - wchodzi w skład wielu enzymów uczestniczących w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie

Objawy niedoboru żelaza u człowieka
rozpocznij naukę
- osłabienie, anemia - zaburzenie rytmu pracy serca - zakłócenia procesu oddychania komórkowego

Objawy niedoboru żelaza u rośliny
rozpocznij naukę
- zakłócenia przebiegu fotosyntezy i oddychania komórkowego - żółknięcie liści

- składnik hormonów tarczycy regulujących m. in pracę serca, przemianę materii i pobudliwosc układu nerwowego

Objawy niedoboru jodu
rozpocznij naukę
- powiększenie tarczycy (wole) - obrzęki skóry - niedorozwój umysłowy

co to jest bufor?
rozpocznij naukę
substancja lub mieszanina substancji, które przyjmują lub oddają nadmiar jonów wodorowych, przeciwdziałając w ten sposób zmianom pH

przykład buforu w organiźmie człowieka
rozpocznij naukę
we krwi, kwas węglowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.