zbrodnia i kara

 0    116 fiszek    g0310
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
crime
I've never committed any crime.
rozpocznij naukę
zbrodnia
Nigdy nie popełniłam żadnego przestępstwa.
law
American law is very strict.
rozpocznij naukę
prawo
Amerykańskie prawo jest bardzo surowe.
countered
rozpocznij naukę
przeciwdziałać, kontra, riposta
cancelled
The flight has been canceled.
rozpocznij naukę
odwołany
Lot został odwołany.
refuse
rozpocznij naukę
odmawiać
agreement
We've reached an agreement.
rozpocznij naukę
umowa
Osiągnęliśmy porozumienie.
admit
rozpocznij naukę
przyznać
order
rozpocznij naukę
zamówienie, porządek, nakaz
allow
rozpocznij naukę
dopuszczać
let
rozpocznij naukę
niech
legally
rozpocznij naukę
prawnie
illegally
rozpocznij naukę
nielegalnie
wrong
Your answer is wrong
rozpocznij naukę
wrong po angielsku
niewłaściwe, złe
Twoja odpowiedź jest błędna.
rules
rozpocznij naukę
Zasady
commit
rozpocznij naukę
popełnić
perform
rozpocznij naukę
wykonać
court
rozpocznij naukę
sąd, kort
justice
rozpocznij naukę
sprawiedliwość
compulsory
rozpocznij naukę
Obowiązkowa
prohibit, banned, forbidden
rozpocznij naukę
zakazany
refuse
rozpocznij naukę
odmawiać
blackmailer
rozpocznij naukę
szantażysta
forger
rozpocznij naukę
fałszerz
hooligan
rozpocznij naukę
chuligan
murderer
rozpocznij naukę
zabójca
shoplifter
rozpocznij naukę
złodziej sklepowy
vandal
rozpocznij naukę
wandal
burglar
rozpocznij naukę
włamywacz
kidnapper
rozpocznij naukę
porywacz
pickpocket
rozpocznij naukę
kieszonkowiec
smuggler
rozpocznij naukę
przemytnik
witness
rozpocznij naukę
świadek
mugger
rozpocznij naukę
napastnik uliczny
offence
to commit an offence
rozpocznij naukę
wykroczenie
popełnić wykroczenie
prison
Life in prison is dangerous.
rozpocznij naukę
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
trial
Trials take place in courts.
rozpocznij naukę
proces sądowy
Procesy odbywają się w sądach.
guilty
The jury found him guilty of the crime.
rozpocznij naukę
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
charged with
rozpocznij naukę
oskarżony o
suspected
rozpocznij naukę
podejrzany
hostage
rozpocznij naukę
zakładnik
sentenced
rozpocznij naukę
skazywać kogoś na
accused
rozpocznij naukę
oskarżony / oskarżona
evidence
rozpocznij naukę
dowód
guilty
The jury found him guilty of the crime.
rozpocznij naukę
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
lawyer
rozpocznij naukę
prawnik
statement
rozpocznij naukę
oświadczenie, stwierdzenie, wyrok, zeznanie
charged
rozpocznij naukę
oskarżony, obciążony
fine
I'm fine, thanks.
rozpocznij naukę
grzywna
Mam się dobrze, dzięki.
jury
rozpocznij naukę
ława przysięgłych
sentence
rozpocznij naukę
wyrok w sądzie
suspect
rozpocznij naukę
posądzać, podejrzewać
trial
Trials take place in courts.
rozpocznij naukę
proces sądowy
Procesy odbywają się w sądach.
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
rozpocznij naukę
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
sue
rozpocznij naukę
pozwać kogoś do sądu
capital punishment
rozpocznij naukę
kara śmierci
corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna
plain clothes
rozpocznij naukę
ubranie cywilne
robbed
rozpocznij naukę
okradziony
villains
rozpocznij naukę
czarne charaktery
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
offender
rozpocznij naukę
przestępca
obligation
We have an obligation to reduce CO2 emissions.
rozpocznij naukę
zobowiązanie / obowiązek
Mamy obowiązek redukcji emisji CO2.
alter, change
rozpocznij naukę
zmieniać
deny
rozpocznij naukę
zaprzeczać
object
rozpocznij naukę
przedmiot
witness
rozpocznij naukę
świadek
be liable
rozpocznij naukę
podlegać
payable
rozpocznij naukę
płatny
illegal
rozpocznij naukę
nielegalny
pardoned
rozpocznij naukę
ułaskawiony
guardian
rozpocznij naukę
kurator sądowy
purpose
rozpocznij naukę
cel, celowo
innocent
The defendant pleaded innocent.
rozpocznij naukę
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
thief
rozpocznij naukę
złodziej
offend
rozpocznij naukę
obrazić, złamac prawo
defend
rozpocznij naukę
bronić się, odpierać powództwo
worth
It's not worth it.
rozpocznij naukę
o wartości
To nie jest tego warte.
crime
rozpocznij naukę
zbrodnia, przestępstwo
punish
rozpocznij naukę
karać
prison
Life in prison is dangerous.
rozpocznij naukę
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
fake, false
rozpocznij naukę
fałszywy
deserved
rozpocznij naukę
zasłużony
at least
At least it's not raining.
rozpocznij naukę
przynajmniej / co najmniej
Przynajmniej nie pada.
witness
rozpocznij naukę
świadek
hostage
rozpocznij naukę
zakładnik
blackmailer
rozpocznij naukę
szantażysta
commit
rozpocznij naukę
popełnić
licence
rozpocznij naukę
licencja, zezwolenie, koncesja
permission
Teenagers cannot work without permission of their parents.
rozpocznij naukę
zgoda / pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
innocent
The defendant pleaded innocent.
rozpocznij naukę
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
commited
rozpocznij naukę
zobowiązany
be liable to
rozpocznij naukę
być zobowiązany za
death penalty
rozpocznij naukę
kara śmierci
mistake, accidentally
rozpocznij naukę
błąd, przypadkowo, przez pomyłkę
on purpose
rozpocznij naukę
celowo
self-defence
A self-defence course will boost your confidence.
rozpocznij naukę
samoobrona
Kurs samoobrony podniesie twoją pewność siebie.
imprisonment
rozpocznij naukę
kara więzienia, odsiadka
life sentence
rozpocznij naukę
kara dożywotniego więzienia
be force
rozpocznij naukę
siłowo
to be released
rozpocznij naukę
zostać zwolniony
theft
rozpocznij naukę
kradzież
get away with
rozpocznij naukę
uniknąć np. kary
hijacker
rozpocznij naukę
porywacz samolotu
to punch
rozpocznij naukę
uderzyć
to contradict
rozpocznij naukę
zaprzeczać
hidden from sight
rozpocznij naukę
ukryte przed wzrokiem
to object
rozpocznij naukę
przeciwiać się
against the law
rozpocznij naukę
niezgodne z prawem
raid
rozpocznij naukę
nalot, napad
evil
That was an evil joke.
rozpocznij naukę
zło
To był nikczemny żart.
off duty
rozpocznij naukę
po służbie, w cywilu
severe
rozpocznij naukę
surowy, ostry
worthless
rozpocznij naukę
bezwartościowy
to be taken in
rozpocznij naukę
nabrać kogoś
to snatch
rozpocznij naukę
złapac np w locie
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
rozpocznij naukę
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.