History tells us http://www.huffingtonpost.com/tobias-stone/history-tells-us-what-will-brexit-trump_b_11179774. html?

 0    25 fiszek    gbokinczuk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wyjaśnić rozwikłać
rozpocznij naukę
unravel untangle

wyjaśnić propagandę
rozpocznij naukę
untangle the propaganda

nieunikniona
rozpocznij naukę
inevitable

porównać przynajmniej dwa przeciwne punkty widzenia na tematu
rozpocznij naukę
compare at least two opposing views on a topic

Przyjmować jedną opowieść o wydarzeniach jak ewangelię
rozpocznij naukę
Taking one telling of events as gospel

perspektywa historii większości ludzi jest ograniczona do 50-100 lat
rozpocznij naukę
most peoples’ perspective of history is limited to 50-100 years

porównawcza analityczna metoda badań
rozpocznij naukę
the comparative analytical method of research

A więc przybliżając
rozpocznij naukę
So zooming out

my ludzie mamy zwyczaj wchodzenia w fazy masowej destrukcji
rozpocznij naukę
we humans have a habit of going into phases of mass destruction

na ogół narzucone przez samych siebie
rozpocznij naukę
generally self-imposed

do pewnego stopnia
rozpocznij naukę
to some extent

ale od czasu do czasu coś dużego nadchodzi/zdarza się
rozpocznij naukę
but every now and then something big comes along

Florencja w szponach Czarnej śmierci w XIV w.
rozpocznij naukę
Florence in the grips of the Black Death in the fourteenth century

Wykracza to tak poza wyobraźnię jak Somma 1916, Hiroszima 1945, Holokaust
rozpocznij naukę
It is as beyond imagination as the Somme, Hiroshima or the Holocaust

w środku plagi
rozpocznij naukę
in the midst of the Plague

Dla tych w środku plagi, musiało to być odczuwane jak koniec świata
rozpocznij naukę
For those in the midst of the Plague, it must have felt like the end of the world.

Ale definiującą cechą ludzi jest ich odporność
rozpocznij naukę
But a defining feature of humans is their resilience

to miało pozytywny wpływ w perspektywie długoterminowej
rozpocznij naukę
it had a positive impact in the long term

znacząco zmienieniło strukture społeczną
rozpocznij naukę
significantly changed the social structure

niedobór osób pracujących powoduję, że wzrastaja płace
rozpocznij naukę
the shortage of working people causes wages to rise

W rezultacie, standardy życia wzrastają
rozpocznij naukę
Consequently, standards of living increases

musiało się to wydawać niepojęte
rozpocznij naukę
it must have felt inconceivable

że ludzie mogli się z tego podnieść
rozpocznij naukę
that humans could rise up from it

Ale dla ludzi przezywających to
rozpocznij naukę
But for the people living through it

jak w przypadku wojen światowych, Wielkiego głodu
rozpocznij naukę
as with the World Wars, Soviet Famines


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.