Sprawdzian 123

 0    67 fiszek    Rarok
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Personal details
rozpocznij naukę
Dane personalne

address
Give me your address, please.
rozpocznij naukę
adres
Podaj mi swój adres.

age
I started school at the age of five.
rozpocznij naukę
wiek
Zacząłem szkołę w wieku pięciu lat.

nazwisko

rodzinne miasto

married
I've been married for twenty years.
rozpocznij naukę
żonaty/zamężna
Jestem żonaty od dwudziestu lat.

narodowość

single
Would you like a single or double room?
rozpocznij naukę
osoba samotna
Chciałby pan pojedynczy czy podwójny pokój?

appearance
She cares a lot about her appearance.
rozpocznij naukę
wygląd
Ona bardzo dba o swój wygląd.

atrakcyjne

brush your teeth
rozpocznij naukę
myć zęby

clean your hair
rozpocznij naukę
oczyścić włosy

greasy
My hair gets greasy fast.
rozpocznij naukę
tłusty
Moje włosy szybko się przetłuszczają.

put on some make up
rozpocznij naukę
umieścić na niektóre uzupełnić

nieporządne

smart
It was a smart decision.
rozpocznij naukę
bystry
To była mądra decyzja.


stand up straight
rozpocznij naukę
stój prosto

cross your legs
rozpocznij naukę
skrzyżować nogi

fold your arms
rozpocznij naukę
krotnie ręce

look into someone ' s eyes
rozpocznij naukę
spojrzeć w czyjeś oczy

raise your eyebrows
rozpocznij naukę
podniesienie brwi

shake your head
rozpocznij naukę
kręcić głową

kłamać

tell the truth
I always try to tell the truth.
rozpocznij naukę
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.

zadziwiony

zdenerwowany

disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
rozpocznij naukę
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.

zażenowany

przestraszony

wściekły

lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
rozpocznij naukę
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.

nervous
I'm always nervous before oral exams.
rozpocznij naukę
nerwowy
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.

proud
I'm so proud of you!
rozpocznij naukę
dumny
Jestem z ciebie taki dumny!

zakłopotany / zdezorientowany

surprised
We were surprised to learn that we won the competition.
rozpocznij naukę
zaskoczony
Byliśmy zaskoczeni wiadomością o wygraniu konkursu.

zdenerwowany

bad tempered
rozpocznij naukę
wybuchowy

good tempered
rozpocznij naukę
dobre hartowanego

zrozumiały

o swobodnym usposobieniu

hojny

greedy
Not all bankers are greedy.
rozpocznij naukę
chciwy
Nie wszyscy bankierzy są chciwi.

w złym humorze

honest
She seems to be honest.
rozpocznij naukę
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.

kind
It's my favourite kind.
rozpocznij naukę
miły
To mój ulubiony rodzaj.


mean
Why do you have to be so mean?
rozpocznij naukę
perfidny
Dlaczego musisz być taki podły?

modest
Be modest and humble.
rozpocznij naukę
skromny
Bądź skromny i pokorny.

humorzasty

cierpliwy

polite
We only hire polite people.
rozpocznij naukę
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.

rude
Your remark was really rude.
rozpocznij naukę
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.

sensible
I thought her idea was very sensible.
rozpocznij naukę
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.

tidy
Their room is always tidy.
rozpocznij naukę
schludny
Ich pokój zawsze jest czysty.

szalony

lubić

be interested
rozpocznij naukę
być zainteresowany

być dobrym w

być złym w

udekorować


haft

horse riding
rozpocznij naukę
jazda konna

model planes
rozpocznij naukę
modeli samolotów

sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
rozpocznij naukę
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.

zająć się zajać się


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.