sety odwrotne

 0    248 fiszek    lecik95
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Critically injured - śmiertelnie raniony
rozpocznij naukę
Critically injured - fatally wounded

To express smb’s desire - wyrazić swoje pragnienie
rozpocznij naukę
This express smb's desire - to express their desire

Breakaway province - oderwana prowincja/okręg
rozpocznij naukę
Breakaway province - torn province / county

Detained by police - zatrzymany przez policję
rozpocznij naukę
Detained by police - arrested by the police

To spy for the benefit of - szpiegować dla ... z korzyścią dla...
rozpocznij naukę
This spy for the benefit of - spy for ... for the benefit of...

To grant compensation - przyznać odszkodowanie
rozpocznij naukę
This grant compensation - award compensation

To award compensation - przyznać odszkodowanie
rozpocznij naukę
This award compensation - award compensation

False accusations - fałszywe oskarżenia
rozpocznij naukę
False Accusations - false accusation

To suspend for aggressive behavior - zawiesić za agresywne zachowanie
rozpocznij naukę
This suspend for aggressive behavior - suspended for aggressive behavior

To assault smb - zaatakować kogoś
rozpocznij naukę
This assault smb - to attack someone

He wasn’t to blame - nie należało go winić
rozpocznij naukę
He was not to blame - it was not to blame

Public outcry - powszechne oburzenie
rozpocznij naukę
Public outcry - outrage

Suicide attacker - kamikadze, napastnik samobójca
rozpocznij naukę
Suicide attacker - kamikaze suicide attacker

Talibans’ revenge - odwet Talibów
rozpocznij naukę
Talibans' revenge - revenge Taliban

To avenge hanging of prisoners - zemścić się za powieszenie więźniów
rozpocznij naukę
This avenge hanging of prisoners - avenge the hanging of prisoners

Acquisition of a company - pozyskanie / nabycie firmy
rozpocznij naukę
Acquisition of a company - the acquisition / acquisition of

Social-networking firm - firma portali społecznościowych
rozpocznij naukę
Social-networking companies - company social networks

To integrate company - wchłonąć firmę
rozpocznij naukę
It integrate the company - to absorb the company

To be on a trial over smth - mieć o coś proces
rozpocznij naukę
To be on a trial over smth - have something process

A former member of... - były członek ......
rozpocznij naukę
A former member of ... - former member of the ......

Legal action - postępowanie sądowe
rozpocznij naukę
Legal action - legal proceedings

To violate non-disclosure agreement - naruszyć umowę o nieujawnianiu
rozpocznij naukę
That violate a non-disclosure agreement - violate a nondisclosure agreement

Marine charts - mapy morskie
rozpocznij naukę
Marine charts - nautical charts

Sizeable strip of land - duży/pokaźny pas lądu
rozpocznij naukę
Sizeable strip of land - large / substantial strip of land

To deny maltreatment - zaprzeczać maltretowaniu, znęcaniu się
rozpocznij naukę
This maltreatment deny - deny abuse, bullying

To release confidential data - upublicznić(wydać) tajne dane
rozpocznij naukę
This release confidential data - to make public (spend) secret data

To be plagued by something - być przez coś dręczonym
rozpocznij naukę
To be plagued by something - be tormented by something

Allegations of abuse - zarzuty wykorzystywania (seksualnego)
rozpocznij naukę
Allegations of abuse - allegations of exploitation (sexual)

Rebel held area - teren w rękach rebeliantów
rozpocznij naukę
Rebel held area - land in the hands of rebels

Quotes of rebels - cytowanie (słów) rebeliantów
rozpocznij naukę
Quotes of rebels - quote (words) rebels

To withdraw from... - wycofać się z...
rozpocznij naukę
This withdraw from ... - to withdraw from the...

Confident - pewny
rozpocznij naukę
Confident - sure

To hang on - utrzymać się
rozpocznij naukę
To hang on - keep up

To get a foothold - zdobyć punkt zaczepienia, punkt oparcia
rozpocznij naukę
To get a foothold - to gain a foothold, a foothold

Urban warfare - walka w mieście, w terenie zabudowanym
rozpocznij naukę
Urban warfare - fighting in the city, in built-up areas

Congested city - zatłoczone miasto
rozpocznij naukę
Congested city - crowded city

In terms of ... - z punktu widzenia ..., pod względem...
rozpocznij naukę
In terms of ... - from the point of view ... terms...

To become less advantageous - stać się mniej korzystnym
rozpocznij naukę
It's become less advantageous - become less favorable

At their disposal - do swojej dyspozycji
rozpocznij naukę
At Their disposal - at their disposal

There are rumours that - krążą plotki, że
rozpocznij naukę
There are rumors that - rumors that

Influx of troops - napływ oddziałów
rozpocznij naukę
Influx of troops - the influx of troops

To be involved in mediating - być zaangażowanym w negocjowanie/ pośredniczenie
rozpocznij naukę
To be Involved in mediating - be involved in the negotiation / mediation

To be in touch with... - być w kontakcie z...
rozpocznij naukę
To be in touch with ... - be in contact with...

Ongoing fights - trwające walki
rozpocznij naukę
Ongoing fights - the ongoing fight

The footage was falsified - materiał filmowy/nagranie zostało sfałszowane
rozpocznij naukę
The footage was falsified - video footage / recording was faked

It triggers reaction - powoduje/wywołuje reakcję
rozpocznij naukę
It triggers reaction - causes / triggers a response

Experience of rejection - doświadczenie/przeżycie odrzucenia
rozpocznij naukę
Experience of rejection - experience / experience of rejection

To induce intense feelings - wywołać silne uczucie/odczucie
rozpocznij naukę
This induce intense feelings - cause strong feeling / sensation

Enhanced level of...
rozpocznij naukę
zwiększony poziom...

Relationship break-up - zerwanie związku (z drugą osobą)
rozpocznij naukę
Relationship break-up - break the link (with another person)

To administer pain - zaaplikować, tu: wywołać ból
rozpocznij naukę
It administer pain - apply here: cause pain

Feel achy - czuć się zbolałym
rozpocznij naukę
Feel achy - feel pained

Heart failure - niewydolność serca, uszkodzenie serca
rozpocznij naukę
Heart failure - failure, heart failure

High altitude environment - środowisko wysokogórskie
rozpocznij naukę
High altitude environment - alpine environment

Training prerequisites for mountain warfare - wymogi w szkoleniu do wojny w terenie górzystym
rozpocznij naukę
Training prerequisites for mountain warfare - the requirements in training for war in mountainous terrain

To fulfil conditions - spełnić warunki
rozpocznij naukę
It fulfil conditions - to meet the conditions

It is common knowledge - powszechnie wiadomo
rozpocznij naukę
It is common knowledge - widely known

Adequate performance at high elevations - odpowiednie osiągi/wydajność na wysokich wzniesieniach
rozpocznij naukę
Adequate performance at high Elevations - adequate performance / efficiency at high elevations

Breathing poses a problem - oddychanie stanowi problem
rozpocznij naukę
Breathing poses a problem - the breathing is a problem

Intermediate camps - obozy/przystanki pośrednie
rozpocznij naukę
Intermediate camps - camps / intermediate stops

It is obligatory - to jest obowiązkowe, obligatory principle - zasada obowiązująca
rozpocznij naukę
It is obligatory - it is mandatory, obligatory principle - the principle of force

To skip something - pominąć coś
rozpocznij naukę
It skip something - miss something

To malfunction - źle/nie działać
rozpocznij naukę
This malfunction - bad / not work

Unreliable - zawodny
rozpocznij naukę
Unreliable - unreliable

Must-to-do duty - obowiązek konieczny do wykonania, nie do zignorowania
rozpocznij naukę
Must-to-do duty - the duty necessary to perform, not to ignore

Loose-fitting and insulated clothes - luźne i ocieplane ubranie
rozpocznij naukę
Loose-fitting and insulated clothes - loose and warm garment

Cement does not bind - cement się nie wiąże
rozpocznij naukę
Cement does not bind - cement is not connected

Fiber glass - włókno szklane
rozpocznij naukę
Fiber glass - glass fiber

Easy to assemble - łatwy do złożenia
rozpocznij naukę
Easy to assemble - easy to fold

Nutrition - odżywienie
rozpocznij naukę
Nutrition - nutrition

To adversely affect... - wpływa szkodliwie/ujemnie na...
rozpocznij naukę
It adversely Affect ... - detrimental / negative effect on...

Decrease in fighting capabilities - obniżenie zdolności do walki
rozpocznij naukę
Decrease in fighting capabilities - reduced ability to fight

In such circumstances - w takich warunkach
rozpocznij naukę
Circumstances in dry - in such conditions

Decisive fact - fakt/czynnik decydujący
rozpocznij naukę
Decisive fact - the fact / the decisive factor

to agree a code of conduct
rozpocznij naukę
wypracować zasady postępowania

2. to support China’s claim of sovereignty over islands
rozpocznij naukę
wspierać roszczenie Chin do zwierzchności nad wyspami

they are seeking to visit Ramallah
rozpocznij naukę
próbują/chcieliby odwiedzić Ramallah

2. to exhume the body
rozpocznij naukę
ekshumować ciało

3. to take samples
rozpocznij naukę
pobrać próbki

a preliminary agreement
rozpocznij naukę
wstępne porozumienie

2. to suspend sanctions
rozpocznij naukę
zawiesić sankcje

3. to lift sanctions
rozpocznij naukę
znieść sankcje

fellow police officers
rozpocznij naukę
koledzy policjanci

2. drug traffickers
rozpocznij naukę
handlarze narkotyków

rioting - zamieszki
rozpocznij naukę
rioting - riots

2. they were fighting running battles
rozpocznij naukę
toczyli nieustanne bitwy

3. to disperse
rozpocznij naukę
rozgonić/rozpędzić

they dropped a television report into allegations of child sex abuse
rozpocznij naukę
zdjęli materiał telewizyjny badający oskarżenia o wykorzystywanie seksualne dzieci

2. the late BBC presenter
rozpocznij naukę
zmarły presenter BBC

3. the BBC has been accused of shelving the report
rozpocznij naukę
BBC była oskarżona o odłożenie materiału na półkę (tj. niedopuszczenie do emisji)

4. a tribute programme
rozpocznij naukę
program w hołdzie (komuś)

a boycott following communal riots
rozpocznij naukę
bojkot (ogłoszony) w następstwie społecznych zamieszek

to foil a plot
rozpocznij naukę
udaremnić spisek

2. to disrupt the country’s security
rozpocznij naukę
zaburzyć/zaszkodzić bezpieczeństwu państwa

a former KGB officer
rozpocznij naukę
były officer KGB

2. breakaway province
rozpocznij naukę
oderwana/wyodrębniona prowincja

3. to distance yourself from
rozpocznij naukę
zdystansować się od czegoś

4. the first bouts of elections were disputed
rozpocznij naukę
pierwsze tury wyborów były zakwestionowane

5. to keep sb under armed guard
rozpocznij naukę
trzymać kogoś pod strażą (uzbrojoną)

6. to experience unrest
rozpocznij naukę
doświadczyć zamieszek/ rozruchów

7. to difuse the situation
rozpocznij naukę
uspokoić sytuację

8. to bar candidates from running in the elections
rozpocznij naukę
zabronić kandydatom startowania w wyborach

9. they were deemed acceptable by the Kremlin
rozpocznij naukę
zostali uznani za zadawalających (możliwych do zaakceptowania) przez Kreml

10. to pocket aid money
rozpocznij naukę
przywłaszczać sobie pieniądze przeznaczone na pomoc

11. an outcome
rozpocznij naukę
wynik/ rezultat

12. to be in favour of sth/sb
rozpocznij naukę
popierać coś/kogoś

a suspected suicide bomber
rozpocznij naukę
podejrzany zamachowiec samobójca

2. he has struck a village
rozpocznij naukę
zaatakował wioskę

3. people were wounded
rozpocznij naukę
ludzie byli ranni

4. the attacker targeted mourners in the city of Jarr
rozpocznij naukę
atakujący wybrał sobie za cel żałobników w mieście Jarr.

5. a funeral
rozpocznij naukę
pogrzeb

6. militants
rozpocznij naukę
bojownicy/walczący

7. It was a leader of the popular resistance committee
rozpocznij naukę
To był przywódca popularnego komitetu oporu

8. fingers are being pointed at Ansa Asharija as being responsible
rozpocznij naukę
Ansa Asharija jest wskazywany jako odpowiedzialny/winny

9. The government maybe underestimated the strength
rozpocznij naukę
Rząd może nie docenił tej siły (źle ją oszacował)

10. Western countries were backing the Yemeni forces
rozpocznij naukę
Zachodnie kraje popierały siły jemeńskie.

11. there wasn't sufficient security
rozpocznij naukę
nie było wystarczającej ochrony

12. militia were driven out
rozpocznij naukę
bojówki zostały wypędzone

13. associated with this group
rozpocznij naukę
powiązany z tą grupą

14. They still seem to have a foothold in the area
rozpocznij naukę
oni nadal wydają się mieć swój punkt zaczepienia na tym obszarze.

15. a suspicion
rozpocznij naukę
podejrzenie

16. to regroup
rozpocznij naukę
przegrupować się

17. the militia mark their presence
rozpocznij naukę
bojówki zaznaczają swoją obecność

to track people’s movement on the Internet
rozpocznij naukę
śledzić poruszanie się ludzi w Internecie.

2. the fine levied by the regulator ... - grzywna nałożona przez kontrolerów/nadzorców
rozpocznij naukę
2. The fine levied by the regulator ... - the fine imposed by inspectors / supervisors

3. to impose a fine
rozpocznij naukę
nałożyć grzywnę

4. allegations
rozpocznij naukę
zarzuty, oskarżenia

5. privacy setting
rozpocznij naukę
ustawienie prywatności

6. to access the Internet
rozpocznij naukę
wejść do Internetu

7. Apple devices
rozpocznij naukę
urządzenia Apple

8. The default setting within safari is ...- Ustawieniem domyślnym w ‘safari’ jest...
rozpocznij naukę
8. The default setting within the safari is ... - The default setting in the 'safari' is...

9. to plant software which overcomes the default setting on the Safari browser
rozpocznij naukę
zainstalować oprogramowanie, które pokona ustawienia domyślne przeglądarki ‘safari’

10. Google says it was unintentional
rozpocznij naukę
Google twierdzi, że to było niezamierzone/mimowolne

11. it wasn’t done for any kind of nefarious purpose
rozpocznij naukę
nie było to zrobione dla żadnych niecnych/niegodziwych celów

12. to deceive people by saying that...
rozpocznij naukę
zwodzić/oszukiwać ludzi mówiąc, że

13. Google’s annual revenues
rozpocznij naukę
roczne dochody Google

14. it’s a tiny slap on the wrist
rozpocznij naukę
jest to łagodna kara, dosłownie ‘dostali lekko po łapach’

15. Google’s conduct
rozpocznij naukę
zachowanie/postępowanie Google

appropriate candidates
rozpocznij naukę
odpowiedni kandydaci

2. to set traps
rozpocznij naukę
zastawiać pułapki

3. to provide fire suport for fighting troops
rozpocznij naukę
zapewniać wsparcie ogniowe dla walczących wojsk

4. to meet high requirements
rozpocznij naukę
sprostać wysokim wymaganiom

5. preferred character features
rozpocznij naukę
preferowane cechy charakteru

6. emotionally balanced - zrównoważeni emocjonalnie
rozpocznij naukę
6. emotionally balanced - balanced emotionally

7. to set the range
rozpocznij naukę
ustalać zasięg

8. the approach to sniping is different
rozpocznij naukę
podejście do strzelania snajperskiego jest inne

9. to share the duties of a sniper and an observer
rozpocznij naukę
dzielić obowiązki snajpera i obserwatora

10. a multitasker
rozpocznij naukę
osoba potrafiąca wykonywać wiele zadań jednocześnie

11. a ghillie suit
rozpocznij naukę
siatka maskująca, z której wykonany jest kamuflaż snajpera

12. infrared sensors
rozpocznij naukę
czujniki na podczerwień

13. perfect eyesight
rozpocznij naukę
doskonały wzrok

14. to operate hi-tech devices
rozpocznij naukę
obsługiwać najnowocześniejsze urządzenia

15. to stay focused
rozpocznij naukę
pozostawać skoncentrowanym

16. to pose a real challenge
rozpocznij naukę
stanowić prawdziwe wyzwanie

17. pure luck
rozpocznij naukę
zwykłe szczęście

18. it requires determination and stamina
rozpocznij naukę
wymaga to determinacji i wytrzymałości

19. to mislead the enemy
rozpocznij naukę
wprowadzić w błąd wroga

to take advantage of well-established principles
rozpocznij naukę
wykorzystywać powszechnie uznane zasady

4. it'll be far more memorable
rozpocznij naukę
to będzie dużo bardziej zapadające w pamięć

5. to associate words with images
rozpocznij naukę
kojarzyć słowa z obrazami

6. to learn by rote
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć

a search is underway
rozpocznij naukę
trwają poszukiwania/ poszukiwanie jest w trakcie

2. to board a bus
rozpocznij naukę
wsiąść do autobusu

3. they are likely to claim asylum
rozpocznij naukę
najprawdopodobniej będą ubiegać się o azyl

Cuban citizens will no longer be required to apply for an exit visa
rozpocznij naukę
składanie wniosku o wizę wyjazdową nie będzie już więcej wymagane do obywateli Kubańskich

2. to eliminate a much-loathed bureaucratic procedure
rozpocznij naukę
wyeliminować powszechnie/bardzo znienawidzoną procedurę biurokratyczną

3. a notice in Communist party newspaper
rozpocznij naukę
ogłoszenie w gazecie partii komunistycznej

4. they can request an extension
rozpocznij naukę
mogą poprosić o przedłużenie

5. when time runs out
rozpocznij naukę
kiedy upłynie /skończy się czas

6. to ease curbs on travel abroad
rozpocznij naukę
złagodzić / zmiejszyć ograniczenia dotyczące zagranicznych podróży

7. to lift the ban on travel abroad
rozpocznij naukę
znieść zakaz dotyczący zagranicznych podróży

8. to annul ‘the residency loss’ rule
rozpocznij naukę
anulować przepis o utracie stałego pobytu

a riot officer - funkcjonariusz policji prewencyjnej
rozpocznij naukę
a riot officer - a police officer preventive

2. on the fringe of G20 protests
rozpocznij naukę
przy okazji protestów podczas szczytu G20

3. to be sacked
rozpocznij naukę
zostać zwolnionym

4. a disciplinary hearing
rozpocznij naukę
przesłuchanie dyscyplinarne

5. to commit gross misconduct
rozpocznij naukę
popełnić/dopuścić się poważnego zaniedbania

6. to dismiss sb after a police investigation
rozpocznij naukę
zwolnić kogoś po dochodzeniu

7. a misunderstanding - nieporozumienie
rozpocznij naukę
7. a misunderstanding - a misunderstanding

the 80-year-old governor of Tokyo
rozpocznij naukę
80-letni gubernator Tokio

2. to provoke a row with
rozpocznij naukę
sprowokować kłótnię z...

3. to seek to buy disputed islands on behalf of the government
rozpocznij naukę
usiłować zakupić sporne wyspy w imieniu rządu

4. to step down so as to set up a party
rozpocznij naukę
ustąpić ze stanowiska, aby założyć partię

5. to run for parliament in the next election
rozpocznij naukę
wystartować w następnych wyborach parlamentarnych

6. he is the latest maverick to seek to capitalise on voter dissatisfaction
rozpocznij naukę
jest najnowszym/najświeższym indywidualistą który stara się zbić kapitał na niezadowoleniu wyborców

someone who takes and independent stand apart from their associates or a person pursuing rebellious, even potentially disruptive, policies or ideas

8. to take advantage of the voters’ discontent
rozpocznij naukę
skorzystać na niezadowoleniu wybrców

9. to lose voters’ support due to his erroneous policy
rozpocznij naukę
stracić poparcie wyborców z powodu błędnej polityki

to grease the skids for war with Iraq
rozpocznij naukę
utorować drogę dla wojny w Iraku

2. to ratchet up tensions with Iran
rozpocznij naukę
zwiększać napięcie z Iranem

3. by disseminating misinformation about nuclear weapons
rozpocznij naukę
przez rozpowszechnianie błędnych informacji o broni jądrowej

4. to populate prisons
rozpocznij naukę
zaludniać więzienia

5. lessons learned in Iraq have been put into practice - wnioski wyciągnięte w Iraku zastosowano w praktyce/ wprowadzono w życie
rozpocznij naukę
5. lessons learned in Iraq have been put into practice - lessons learned in Iraq was applied in practice / entered into force

to relay real-time battlefield footage back to a command station
rozpocznij naukę
przekazywać materiał filmowy z pola bitwy rejestrowany w czasie rzeczywistym do ośrodka dowodzenia

2. to gain popularity in the battlefield
rozpocznij naukę
zdobywać popularność na polu bitwy

3. to take out targets
rozpocznij naukę
niszczyć cele

Scientists have partially restored the hearing of...
rozpocznij naukę
naukowcy częściowo przywrócili słuch

2. injections of nerve cells created from human stem cells
rozpocznij naukę
zastrzyki z komórek nerwowych stworzone z ludzkich komórek macierzystych

3. The procedure marks a first step towards treating deaf people
rozpocznij naukę
procedura oznacza pierwszy krok w kierunku leczenia niesłyszących

4. the treatment, if proven to be safe and effective
rozpocznij naukę
leczenie, jeśli okaże się bezpieczne i skuteczne

5. The disorder occurs when
rozpocznij naukę
do zaburzenia dochodzi kiedy...

6. a common cause of
rozpocznij naukę
powszechny powód (czegoś) / najczęstsza przyczyna (czegoś)

7. it is curable by means of human stem cells injections
rozpocznij naukę
to jest uleczalne metodą zastrzyków z komórek macierzystych

It is becoming increasingly clear that
rozpocznij naukę
staje się coraz bardziej jasne, że...

2. local authorities sided with the attackers
rozpocznij naukę
lokalne władze trzymały stronę napastników

3. one person was charged for the attack and sentenced to a symbolic three months in prison
rozpocznij naukę
jedna osoba została oficjalnie oskarżona o atak i skazana na symboliczne 3 miesiące w więzieniu

4. government's response to the attacks has proved inadequate to the situation
rozpocznij naukę
odpowiedź rządu na ataki okazała się nieadekwatna do sytuacji

5. government's response to the attacks has favoured Shiite Muslims over Sunnis - odpowiedź rządu na ataki faworyzowała Szyitów
rozpocznij naukę
5. The government's response to the attacks has favored Shiite Muslims over Sunnis - the government's response to the attacks favored the Shiites

to operate seamlessly with U.S. government networks
rozpocznij naukę
działać bezbłędnie z sieciami rządu USA

2. recent trials
rozpocznij naukę
ostatnie próby

3. it turned out to be compatible with existing equipment
rozpocznij naukę
okazało się być kompatybilne z obecnym sprzętem

on the brink of collapse
rozpocznij naukę
na krawędzi załamania /zapaści

2. hospitals cracking under the strain of soaring numbers of patients
rozpocznij naukę
szpitale pękające pod naporem gwałtownie rosnących ilości pacjentów

3. ineffective changes
rozpocznij naukę
nieskuteczne zmiany

Be enthralled by sth
rozpocznij naukę
daj się oczarować (czymś)

2. You’ll be in awe at the sheer diversity
rozpocznij naukę
zachwycisz się samą różnorodnością

3. to marvel at sth
rozpocznij naukę
zachwycać się (czymś)

who will succeed Hilary Clinton
rozpocznij naukę
kto przejmie stanowisko po Hilary Clinton

2. to oversee foreign policy
rozpocznij naukę
nadzorować politykę zagraniczną

3. to enlarge the already bloated military budgets
rozpocznij naukę
powiększać już rozdęte budżety wojskowe

4. recipient governments
rozpocznij naukę
rządy przyjmujące (pomoc)

nowhere near - daleko (jeszcze) do końca
rozpocznij naukę
nowhere near - far (yet) to the end

2. a complete handover of combat duties
rozpocznij naukę
całkowite przekazanie obowiązków bojowych

3. the sanctuary the Taliban enjoy
rozpocznij naukę
schronienie/azyl, z którego korzystają Talibowie

nędzny, żałosny, koszmarny

5. as an end in itself
rozpocznij naukę
jako cel sam w sobie

6. as a means to
rozpocznij naukę
jako środek do...

7. risk aversion
rozpocznij naukę
niechęć/wstręt do podejmowania ryzyka

udręka/ uciążliwy obowiązek

9. they account for - są odpowiedzialni za/ przypisuje się im
rozpocznij naukę
9. they account for - are responsible for / assigned a

10. surge of 30,000 troops
rozpocznij naukę
zwiększenie liczby żołnierzy o 30,000

11. surge - gwałtowny wzrost
rozpocznij naukę
11. surge - soaring

12. to break the momentum - wyhamować impet
rozpocznij naukę
12. to break the momentum - momentum decelerate

13. in return
rozpocznij naukę
w zamian

14. to patrol relentlessly - patrolować bez przerwy, ciągle
rozpocznij naukę
14. This relentlessly patrol - patrol constantly, constantly

15. they arranged the dismissal of the police chef
rozpocznij naukę
zorganizowali zwolnienie szefa policji

16. in their midst - wsród nich, w ich gronie
rozpocznij naukę
16. In Their midst - among them, in their circle

17. accomplishments - osiągnięcia
rozpocznij naukę
17. accomplishments - achievements

18. to seek refuge - szukać schronienia
rozpocznij naukę
18. to seek refuge - refuge

19. he referred to the villagers as ‘professional chameleons’
rozpocznij naukę
nazwał tych wieśniaków profesjonalnymi kameleonami

seasoned - zaprawiony w boju
rozpocznij naukę
seasoned - seasoned in battle

21. the team lacked the manpower
rozpocznij naukę
zespołowi brakowało ludzi

22. they’re reluctant to engage the Taliban
rozpocznij naukę
są niechętni do podejmowania walki/ nie chcą walczyć z Talibami

23. cunning and ferocity
rozpocznij naukę
przebiegłość i zaciekłość

24. to skyrocket - wzrosnąć w zawrotnym tempie
rozpocznij naukę
24. This skyrocket - grow by leaps and bounds

25. to carry the burden - dźwigać brzemię/ ponosić ciężar
rozpocznij naukę
25. to carry the burden - a burden to carry / bear the burden

26. to extend the stay indefinitely
rozpocznij naukę
przedłużyć pobyt w nieskończoność

27. they can tackle the Sisyphean task
rozpocznij naukę
mogą zająć się tą syzyfową pracą


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.