4. W państwie króla Franków i średniowiecznej Polsce. L16

 0    27 fiszek    mwarmuz2011
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Wyjaśnij pojęcie koronacji.
rozpocznij naukę
Koronacja to obrzęd podczas którego władca otrzymuje z rąk biskupa lub papieża oznaki władzy, czyli koronę i berło. Zostaje on namaszczony świętymi olejami co oznacz, że jego władza pochodzi od Boga.

Wyjaśnij pojęcie Germanie.
rozpocznij naukę
Germanie to ludy żyjące niegdyś w północnej i środkowo - północnej Europie. Potomkami Germanów są dzisiejsi Niemcy, Anglicy, Holendrzy.

Wyjaśnij pojęcie Słowianie.
rozpocznij naukę
Słownianie to ludy zamieszkujący niegdyś wschodnią, środkową ipołudniową część Europy. Posługujące się podobnymi językami

Wyjaśnij pojęcie Islam.
rozpocznij naukę
Islam to religia, której źródłem są nauki Mahometa - proroka głoszącego wiarę w jednego Boga Allaha

Jaka jest następna epoka po starożytności?
rozpocznij naukę
średniowiecze

Skąd pochodzi nazwa Francja?
rozpocznij naukę
Od nazwy jednego z plemion germańskich - Franków.

Wymień najwybitniejszego włądcę państwa Franków.
rozpocznij naukę
Karol Wielki

W którym roku odbyła się koronacja Karola Wielkiego i gdzie?
rozpocznij naukę
W 800 r. n.e. w Rzymie. Koronował sam papież.

Jaki tytuł przyjął Karol?
rozpocznij naukę
cesarza

Jakie poglądy wyznawał Karol Wielki?
rozpocznij naukę
Karol uważał, że jego obowiązkiem jest obrona i szerzenie wiary katolickiej.

Wyjaśnij pojęcie skryptorium.
rozpocznij naukę
To miejsce w średniowiecznym klasztorze, w którym przepisywano ręcznie księgi.

Wyjaśnij pojęcie manuskrypt.
rozpocznij naukę
Manuskrypt to księga pisana ręcznie.

Wyjaśnij pojęcie inicjał.
rozpocznij naukę
Inicjał to duża ozdobna litera rozpoczynająca kolejny większy fragment tekstu.

Jakim językiem posługiwano sie w średniowieczu?
rozpocznij naukę
łaciną przejętą od Rzymian

Gdzie budowano szkoły?
rozpocznij naukę
przy kościołach i klasztorach.

Wymień najsłynniejszą szkołę za czasów Karola Wielkiego.
rozpocznij naukę
Szkoła pałacowa w Akwizgranie, w której kształcono przyszłych duchownych i urzędników.

Wymień dokonania Karola Wielkiego, które przetrwało do dziś.
rozpocznij naukę
reforma pisma- polegająca na uproszczeniu zapisu liter nadając im owalny kształt.

Wyjaśnij pojęcie arkady/
rozpocznij naukę
Arkady to dekoracyjny element budowli, który składa się z kolumn połączonych ze sobą półokrągłymi łukami.

Wyjaśnij pojęcie architektura
rozpocznij naukę
Architektura to nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wznoszenia budowli.

Gdzie najchętnie przebywał w czasie wolnym Karol Wielki?
rozpocznij naukę
W pałacu w Akwizgranie.

Jaką rolę odgrywała kancelaria?
rozpocznij naukę
ważną, ponieważ tu cesarscy sekretarze przygotowywali dokumenty oraz wysyłali listy i rozkazy królewskie.

Z czego słynął pałac w Akwizgranie?
rozpocznij naukę
Akwizgran stał się centrum kultury.

Co się stało po śmierci Karola Wielkiego?
rozpocznij naukę
Państwo zostało podzielone na trzy części: Niemcy, Italia i Francja

Osiągnięcia Karola Wielkiego.
rozpocznij naukę
1. Zorganizowanie systemu szkolnictwa, 2 Reforma pisma. 3Uczynił łacinę językiem urzędowym. 4 Upowszechnił w całek Europie monetę zwaną denarami. 5 Organizacja państwa i kościoła.

Kogo nazywano ojcem Europy?
rozpocznij naukę
Karola Wielkiego.

Czego symbolem był Karol Wielki?
rozpocznij naukę
Idealnego średniowiecznego władcy, rycerza i gospodarza.

Wyjaśnij pojęcie średniowiecza.
rozpocznij naukę
Średniowiecze to epoka historyczna, która nastała po starożytności i trwała ponad 1000 lat. CHarakteryzowała się upowszechnieniem chrzecijaństwa oraz rozkwitem kultury i sztuki chrześcijańskiej w Europie.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.