CAE 1276 - 1300

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
powrót do zdrowia
Powrót do zdrowia po poważnej operacji, takiej jak twoja, może zająć dużo czasu.
rozpocznij naukę
recovery
Recovery can take a long time after a big operation like yours.
relikwia
również: relikt
Archeolodzy znaleźli relikwię w starożytnej świątyni.
rozpocznij naukę
relic
Archaeologists found a relic at the ancient temple.
panowanie
Panowanie obecnego króla trwa od 10 lat, ale jego ojciec rządził przez 50!
rozpocznij naukę
reign
The reign of the current king has been ten years, but his father ruled for fifty!
postrzegać
Jesteś kimś, kogo postrzegam jako bardzo inteligentnego. Wiesz coś na temat tego zagadnienia?
rozpocznij naukę
regard (as)
You're someone I regard as being very intelligent. Do you know anything about this topic?
regulacja, rozporządzenie
Nowe regulacje mówią, że samochód musi być zarejestrowany, by można było zaparkować go na ulicy.
rozpocznij naukę
regulation
The new regulations say that your car must be registered to park on the street.
replika
To nie jest oryginalna "Mona Lisa". To tylko replika.
rozpocznij naukę
replica
This isn't the genuine "Mona Lisa". It's just a replica.
niezachwiany
Polityk był niezachwiany w swojej walce o szerzenie tolerancji wśród swojego elektoratu.
rozpocznij naukę
resolute
The politician was resolute in his fight to spread tolerance in his electorate.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do CAE"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.