Najważniejsze daty. Powtórzenie do egzaminu.

4.7  3    68 fiszek    Clavia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966

Zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1000

Podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
rozpocznij naukę
1226

Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
rozpocznij naukę
1241

Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1327

Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
rozpocznij naukę
1331

Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1335

Zawarcie pokoju w Kaliszu
rozpocznij naukę
1343

Unia polsko - litewska
rozpocznij naukę
1385

Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410

Pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1411

Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
rozpocznij naukę
1431-1435

Bitwa po Warną
rozpocznij naukę
1444

Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1454-1466

II pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1466

Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
rozpocznij naukę
1519-1521

Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
rozpocznij naukę
1525

Unia lubelska z Litwą
rozpocznij naukę
1569

Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
rozpocznij naukę
1570

Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573

Unia brzeska
rozpocznij naukę
1596

Początek wojny ze Szwedami
rozpocznij naukę
1600

Bitwa pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605

Wojna trzydziestoletnia
rozpocznij naukę
1618-1648

Rozejm ze Szwedami w Mitawie
rozpocznij naukę
1622

Bitwa morska pod Oliwą
rozpocznij naukę
1627

Pokój w Altmarku
rozpocznij naukę
1629

Wojny polsko-rosyjskie
rozpocznij naukę
1609-1619

Wojny polsko-tureckie
rozpocznij naukę
1620-1699

Klęska pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620

Bitwa pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1621

Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
rozpocznij naukę
1672

Zwycięstwo pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1673

Odsiecz wiedeńska
rozpocznij naukę
1683

Pokój w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699

1717

Konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768-1772

I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772

Sejm Wielki Czteroletni
rozpocznij naukę
1788-1792

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
1791

Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
1792

II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1793

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
1797

Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1807

Wojna z Austrią
rozpocznij naukę
1809

Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1816

Wybuch powstania listopadowego
rozpocznij naukę
1830

Wybuch powstania krakowskiego
rozpocznij naukę
1846

Wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
1863

I wojna światowa
rozpocznij naukę
1914-1918

Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
rozpocznij naukę
1914

Odzyskanie niepodległości
rozpocznij naukę
1918

Uchwalenie Małej Konstytucji
rozpocznij naukę
1919

Wojna polsko-bolszewicka
rozpocznij naukę
1919-1921

Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
rozpocznij naukę
1921

Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
rozpocznij naukę
1921

Konstytucja marcowa
rozpocznij naukę
1926

Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
rozpocznij naukę
1926

Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
rozpocznij naukę
1939

Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
rozpocznij naukę
1940-1945

Powstanie w getcie warszawskim
rozpocznij naukę
1943

Wybuch Powstania Warszawskiego
rozpocznij naukę
1944

Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
rozpocznij naukę
1945

Polska w okresie stalinizmu
rozpocznij naukę
1947-1956

Powstanie NSZZ „Solidarność”
rozpocznij naukę
1980

Powstanie stanu wojennego w Polsce
rozpocznij naukę
1981

Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
rozpocznij naukę
1989

Egzamin z przedmiotów humanistycznych

Każdego gimnazjalistę czeka egzamin na zakończenie tego etapu nauki. Odbywa się on w kwietniu i podzielony jest na trzy części. Jedna z nich to egzamin humanistyczny, podczas którego uczeń odpytywany jest z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, sztuki oraz historii. To właśnie ten ostatni przedmiot zazwyczaj sprawia gimnazjalistom najwięcej problemów, bowiem wymaga zapamiętania wielu dat. Nie jest to proste zadanie, ale można sobie powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego z tej materii nie tylko ułatwić, ale i uprzyjemnić.

Historia – jak się jej nauczyć?

Historia to trudny przedmiot, ale wystarczy skorzystać z nowoczesnych technik nauki, aby powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego przyniosło oczekiwane rezultaty. Jak zapamiętać wszystkie niezbędne daty historyczne? Wystarczy sięgnąć po interaktywne fiszki! Można z nich korzystać nie tylko na komputerze, ale też np. w smartfonie. Przeglądanie fiszek z najważniejszymi datami w historii Polski pozwoli szybko je przyswoić i utrwalić na długie lata.

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego

Nie wiesz, kiedy miała miejsce konfederacja barska, unia brzeska, bitwa pod Warną czy klęska pod Cecorą? Wystarczy, że zajrzysz na Fiszkotekę i wszystko stanie się jasne! Interaktywne fiszki umożliwiają szybką naukę materiału, dzięki czemu powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego humanistycznego okaże się jedynie przyjemnością. Nie trzeba już przygotowywać papierowych fiszek czy uczyć się dat z podręcznika – Fiszkoteka to o wiele wygodniejsze rozwiązanie i przede wszystkim efektywne!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.