27.02.17 FX

 0    22 fiszki    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Keep it simple stupid! This is a well known acronym spanning across many industries
rozpocznij naukę
Niech to będzie możliwie proste! Jest to dobrze znany skrót łączący w wielu branżach

to over-complicate tasks to try gain the competitive edge
rozpocznij naukę
ponad-komplikują zadania, aby spróbować zdobyć przewagę nad konkurencją

Most traders initially believe that
rozpocznij naukę
Większość przedsiębiorców początkowo przekonani, że

Do not mess it
rozpocznij naukę
Nie zepsuj tego

you will benefit from a structured routine
rozpocznij naukę
będziesz korzystać z zorganizowanego rutyny

taking advantage of the benefits
rozpocznij naukę
wykorzystując korzyści

a strong urge to
rozpocznij naukę
silną potrzebę

How do you determine
rozpocznij naukę
Jak można określić

You will be surprised what you can achieve
rozpocznij naukę
Będziesz zaskoczony, co można osiągnąć

As humans we are naturally innovative and are always looking to improve on what we build.
rozpocznij naukę
Jako ludzie jesteśmy w naturalny sposób innowacyjny i zawsze stara się poprawić to, co budujemy.

simplicity can be the ultimate level of sophistication and provide much better results
rozpocznij naukę
Prostota może być ostateczny poziom wyrafinowania i zapewniają znacznie lepsze wyniki

China is a challenging country to define
rozpocznij naukę
Chiny to kraj trudny do zdefiniowania

But while it is true that China has experienced an astonishing transformation
rozpocznij naukę
Ale o ile prawdą jest, że Chiny doświadczyły zdumiewającą transformację

this one-sided view of China fails to capture the complexity of the country
rozpocznij naukę
Ten jednostronny pogląd Chin nie potrafi uchwycić złożoności kraju

as a single entity
rozpocznij naukę
jako jeden podmiot

this will give a fuller picture of
rozpocznij naukę
to daje pełniejszy obraz

to overtake po angielsku
wyprzedzać

continues to widen.
rozpocznij naukę
Nadal rośnie.

driven in large part by
rozpocznij naukę
napędzany w dużej mierze przez

The vast majority of
rozpocznij naukę
Większość

niewątpliwie

Rural poverty is further compounded by China’s
rozpocznij naukę
ubóstwo wiejskie jest dodatkowo potęgowany przez Chinach


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.