czaszka łacina

 0    102 fiszki    ania10022
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

cranium

Blaszki istoty zbitej, zewnętrznej
rozpocznij naukę
lamina externa

Kość czołowa
rozpocznij naukę
os frontale

Kość ciemieniowa (2)
rozpocznij naukę
os parietale

Kość potyliczna
rozpocznij naukę
os occipitale

Kość klinowa
rozpocznij naukę
os sphenoidale

Kość skroniowa (2)
rozpocznij naukę
os temporale

Kość nosowa (2)
rozpocznij naukę
os nasale

Kość jarzmowa (2)
rozpocznij naukę
os zygomaticum

Kość łzowa (2)
rozpocznij naukę
os lacrimiale

Małżowina nosowa dolna (2)
rozpocznij naukę
concha nasalis inferior

Szczęka (2)
rozpocznij naukę
maxilla

Kość podniebienna (2)
rozpocznij naukę
os palantium

Kość sitowa
rozpocznij naukę
os ethmoidale


mandibula

Kosteczki słuchowe (6)
rozpocznij naukę
ossicula auditus

Moteczek (2)
rozpocznij naukę
malleus

Kowadełko (x2)
rozpocznij naukę
incus

Strzemiączko (x2)
rozpocznij naukę
stapes

calvaria


occiput

Kresy skroniowe
rozpocznij naukę
linea temporales

Kresa karkowa górna
rozpocznij naukę
linea nuchae superior


Szew strzałkowy
rozpocznij naukę
sutura sagittalis

Szew wieńcowy
rozpocznij naukę
sutura coronalis

Szew węgłowy
rozpocznij naukę
sutura lambdoidea

glabella

Guzy ciemieniowe
rozpocznij naukę
tubera arietalia

Wejście do oczodołu
rozpocznij naukę
aditus orbitae

Otwór gruszkowaty
rozpocznij naukę
apertura piriformis

Dół nadkłowy
rozpocznij naukę
fossa canina

orbita

Kanał wzrokowy
rozpocznij naukę
canalis opticus

cavum nasi

Przegroda kostna nosa
rozpocznij naukę
septum nasi osseum

Nozdrza tylne
rozpocznij naukę
choanae

Zatoka czołowa
rozpocznij naukę
sinus frontalis

Zatoka szczękowa
rozpocznij naukę
sinus maxillaris

Zatoka klinowa
rozpocznij naukę
sinus sphenoidalis

Komórki sitowe
rozpocznij naukę
celulae ethmoidales

Guzowatość potyliczna zew
rozpocznij naukę
protubarantia occipitalis externa

inion

Grzebień potyliczny zew
rozpocznij naukę
crista occiptalis externa

Łuk jarzmowy
rozpocznij naukę
arcus zgomaticus

Kresa skroniowa
rozpocznij naukę
linea temporalis

Dół skroniowy
rozpocznij naukę
fossa temporalis

Dół podskroniowy
rozpocznij naukę
fossa infratemporalis

Dół żuchwowy
rozpocznij naukę
fossa mandibularis

Otwór słuchowy zew
rozpocznij naukę
porus acusticus eccternus

Wyrostki zębodołowe
rozpocznij naukę
prcessus alveolares maxillare

Podniebienie kostne
rozpocznij naukę
palatum osseum

Wyrostki podniebne szczęk
rozpocznij naukę
processus palatyni

Blaszki poziome kści podniebnych
rozpocznij naukę
laminae horizontales ossis palatyni

Wyrostki skzydłowe
rozpocznij naukę
processus ptergoidei

Skrzydła większe
rozpocznij naukę
alae majoris

Kłykcie potyliczne
rozpocznij naukę
condyli occipitales

Jama czaszki
rozpocznij naukę
cavum crani

Pow. Zew. Podstay czaszki
rozpocznij naukę
basis cranii interna

Szew wieńcowy
rozpocznij naukę
sutura coronalis

Szew węgłowy
rozpocznij naukę
sutura lambdoidea

fonticuli

Ciemiączko czołowe
rozpocznij naukę
fonticuls anterior, frontalis

Ciemiączko potyliczne
rozpocznij naukę
fonticuluc psterior, occipitalis

Ciemiączko klinowe
rozpocznij naukę
fonticulus sphenoidalis

Ciemiączko sutkowe
rozpocznij naukę
fonticulus mastoideus

Chrząstkozrost skalisto potyliczny
rozpocznij naukę
synchondrosis petroocicipitalis

Chrząstkozrost klinowo skalisty
rozpocznij naukę
synchondrosis sphenopetrosa

Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
rozpocznij naukę
synchondrosis sphenooccipitalis

Kość podstawowa czaszko
rozpocznij naukę
os basilare

Korpus zuchwy
rozpocznij naukę
corpus mandibulae

Gałąź żuchwy
rozpocznij naukę
rami mandibulae

Częśc zębodołowa
rozpocznij naukę
pars alveolaris

Guzowatośc pródkowa
rozpocznij naukę
protuberantia mentalis

Kolce bródkowe
rozpocznij naukę
spinae mentales

Kość gnykowa
rozpocznij naukę
os hyoideum

Rogi mniejsza/ większe
rozpocznij naukę
cornua majora / minora

Staw skroniowo- żuchwowy
rozpocznij naukę
articulatio temporomadndibularais

Więzadło klinowo- żuchwowe
rozpocznij naukę
ligamentum sphenomandibulare

Więzadło rylcowo-żuchwowe
rozpocznij naukę
ligamentm tylomandibulare

Mięsień skroniowy
rozpocznij naukę
musuclus temporalis

Mięsień żwacz
rozpocznij naukę
musulus masseter

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
rozpocznij naukę
musculus pterygoideus medialis

Mięsie skrzydłowy boczny
rozpocznij naukę
muculus pterygoiudeus lateralis

Mięsień rylcowato gnykowy
rozpocznij naukę
musculus stylohyoideus

Mięsień żuchwowo- gnykowy
rozpocznij naukę
musculus mulohyoideus

Mięsień bródkowo gnykowy
rozpocznij naukę
musculus geniohyoideus

Mięsień mostkowo-gnykowy
rozpocznij naukę
musculus sternohyoideus

Mięsień łopatkowo-gnykowy
rozpocznij naukę
musculus omohyoideus

Mięsień mostkowo- tarczowy
rozpocznij naukę
musculus sternothyreoideus

Mięsień tarczowo- gnykowy
rozpocznij naukę
musculus thyreohyoideus

Mięśniówka skórna szyi
rozpocznij naukę
musculus platysma colli

Mięsień okrężny ust
rozpocznij naukę
musculus orbiculis oris

Mięsień korężny oka
rozpocznij naukę
muaculus orbiculis oculi

Mięsień dźwiegacz wargo górnej
rozpocznij naukę
musculus levator labii superior

Mięsień dźwigacz kata ust
rozpocznij naukę
muscular levator anguli oris

Mięsień obniżający wargę dolną
rozpocznij naukę
musculus depressor labii inferioris

Mięsień obniżający kąt ust
rozpocznij naukę
musculus depressor anguli oris

Mięsień marszczący brwi
rozpocznij naukę
muscilus corrugator supercilli

Mięsień śmiechowy
rozpocznij naukę
musculus risorius


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.