ŚWIAT PRZYRODY 2

 0    75 fiszek    g0310
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
flood
rozpocznij naukę
powódź
hurricane
rozpocznij naukę
huragan
landslide
rozpocznij naukę
osuwisko
melt
rozpocznij naukę
roztopić się
overflow
rozpocznij naukę
wylać (o rzece)
tectonic plate
rozpocznij naukę
płyta tektoniczna
tornado
rozpocznij naukę
tornado
tsunami
rozpocznij naukę
tsunami
tidal wave
rozpocznij naukę
tsunami
typhoon
rozpocznij naukę
tajfun
volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu
agriculture
rozpocznij naukę
rolnictwo
biodiversity
rozpocznij naukę
różnorodność w przyrodzie
carbon footprint
rozpocznij naukę
ślad węglowy, całkowita emiscja gazów cieplarnianych
ecosystem
rozpocznij naukę
ekosystem
endemic species
rozpocznij naukę
gatunek endemiczny (występujący na określonym terenie)
give off (oxygen)
rozpocznij naukę
wydzielać (tlen)
habitat
rozpocznij naukę
siedlisko
in the wild
rozpocznij naukę
w naturalnym środowisku
lush vegetation
rozpocznij naukę
bujna roślinność
ozone layer
rozpocznij naukę
warstwa ozonowa
polar ice cap
rozpocznij naukę
polarna czapa lodowa
sea level
rozpocznij naukę
poziom morza
well-adapted to the environment
rozpocznij naukę
dobrze przystosowany do środowiska
wildlife
rozpocznij naukę
dzika przyroda
alternative energy sources
rozpocznij naukę
alternatywne źródła energii
biofuel
rozpocznij naukę
biopaliwo
(crude) oil
rozpocznij naukę
ropa naftowa
petroleum
rozpocznij naukę
ropa naftowa
fossil fuels
rozpocznij naukę
paliwa kopalne
fracking
rozpocznij naukę
szczelinowanie hydrauliczne
hydraulic fracturing
rozpocznij naukę
szczelinowanie hydrauliczne
geothermal energy
rozpocznij naukę
energia geotermalna
hydroelectric power plant
rozpocznij naukę
elektrownia wodna
hydroelectricity
rozpocznij naukę
energia elektryczna z elektrowni wodnych
methane
rozpocznij naukę
metan
natural gas
rozpocznij naukę
gaz ziemny
nuclear energy
rozpocznij naukę
energia jądrowa
oil refinery
rozpocznij naukę
rafineria ropy naftowej
oil tanker
rozpocznij naukę
tankowiec przewożący ropę naftową
petrol
rozpocznij naukę
benzyna
renewable energy
rozpocznij naukę
energii ze źródeł odnawialnych
seaweed
rozpocznij naukę
wodorosty
shale gas
rozpocznij naukę
gaz łupkowy
solar cell
rozpocznij naukę
ogniwo słoneczne
sustainable energy
rozpocznij naukę
energia zrównoważona
green energy
rozpocznij naukę
energis zrównoważona
unleaded petrol
rozpocznij naukę
benzyna bezołowiowa
wind farm
rozpocznij naukę
elektrownia wiatrowa
wind power
rozpocznij naukę
energia wiatru
wind turbine
rozpocznij naukę
turbina wiatrowa
acid rain
rozpocznij naukę
kwaśny deszcz
air pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie powietrza
become extinct
rozpocznij naukę
wyginąć
carbon dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla
climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu
commercial forestry
rozpocznij naukę
leśnictwo komercyjne
consumerist lifestyle
rozpocznij naukę
konsumpcyjny styl życia
contaminate
rozpocznij naukę
zanieczyścić
deforestation
rozpocznij naukę
wycinanie lasów
degradation
rozpocznij naukę
degradacja
disposable containers
rozpocznij naukę
pojemniki jednorazowe
emission
rozpocznij naukę
emisja
endangered species
rozpocznij naukę
zagrożony gatunek
environmental disaster
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna
exhaust fumes
rozpocznij naukę
Spaliny
extinction
rozpocznij naukę
wymarcie, wyginięcie
fell trees
rozpocznij naukę
ścinać drzewa
global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie
greenhouse effect
rozpocznij naukę
efekt cieplarniany
greenhouse gas
rozpocznij naukę
gaz cieplarniany
harmful to the environment
rozpocznij naukę
szkodliwy dla środowiska
have a negative impact
rozpocznij naukę
mieć negatywny wpływ
hunt
rozpocznij naukę
polować
irreparable damage
rozpocznij naukę
szkody nie do naprawienia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.