ŚWIAT PRZYRODY 2

 0    75 fiszek    g0310
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

powódź

huragan

osuwisko

roztopić się

wylać (o rzece)

tectonic plate
rozpocznij naukę
płyta tektoniczna

tornado

tsunami

tsunami

tajfun

volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu

rolnictwo

biodiversity
rozpocznij naukę
różnorodność w przyrodzie

carbon footprint
rozpocznij naukę
ślad węglowy, całkowita emiscja gazów cieplarnianych

ekosystem

endemic species
rozpocznij naukę
gatunek endemiczny (występujący na określonym terenie)

give off (oxygen)
rozpocznij naukę
wydzielać (tlen)

siedlisko

w naturalnym środowisku

lush vegetation
rozpocznij naukę
bujna roślinność

warstwa ozonowa

polar ice cap
rozpocznij naukę
polarna czapa lodowa

poziom morza

well-adapted to the environment
rozpocznij naukę
dobrze przystosowany do środowiska

dzika przyroda

alternative energy sources
rozpocznij naukę
alternatywne źródła energii

biopaliwo

ropa naftowa

ropa naftowa

fossil fuels
rozpocznij naukę
paliwa kopalne

szczelinowanie hydrauliczne

hydraulic fracturing
rozpocznij naukę
szczelinowanie hydrauliczne

geothermal energy
rozpocznij naukę
energia geotermalna

hydroelectric power plant
rozpocznij naukę
elektrownia wodna

hydroelectricity
rozpocznij naukę
energia elektryczna z elektrowni wodnych


gaz ziemny

nuclear energy
rozpocznij naukę
energia jądrowa

oil refinery
rozpocznij naukę
rafineria ropy naftowej

tankowiec przewożący ropę naftową

benzyna

renewable energy
rozpocznij naukę
energii ze źródeł odnawialnych

wodorosty

gaz łupkowy

ogniwo słoneczne

sustainable energy
rozpocznij naukę
energia zrównoważona

green energy
rozpocznij naukę
energis zrównoważona

unleaded petrol
rozpocznij naukę
benzyna bezołowiowa

elektrownia wiatrowa

energia wiatru

wind turbine
rozpocznij naukę
turbina wiatrowa

kwaśny deszcz

air pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie powietrza

become extinct
rozpocznij naukę
wyginąć

carbon dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla

climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu

commercial forestry
rozpocznij naukę
leśnictwo komercyjne

consumerist lifestyle
rozpocznij naukę
konsumpcyjny styl życia

zanieczyścić

deforestation
rozpocznij naukę
wycinanie lasów

degradacja

disposable containers
rozpocznij naukę
pojemniki jednorazowe

emisja

endangered species
rozpocznij naukę
zagrożony gatunek

environmental disaster
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna

exhaust fumes
rozpocznij naukę
Spaliny

wymarcie, wyginięcie

ścinać drzewa

global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie

greenhouse effect
rozpocznij naukę
efekt cieplarniany

greenhouse gas
rozpocznij naukę
gaz cieplarniany

harmful to the environment
rozpocznij naukę
szkodliwy dla środowiska

have a negative impact
rozpocznij naukę
mieć negatywny wpływ


irreparable damage
rozpocznij naukę
szkody nie do naprawienia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.