SuperMemo. Basic. Set01

 0    999 fiszek    mariuszjasinski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
yes
Yes, I'm from Poland.
rozpocznij naukę
tak
Tak, jestem z Polski.
no
No, I don't want to go out with you.
rozpocznij naukę
Nie
Nie, nie chcę z tobą chodzić.
zero
from zero to hero
rozpocznij naukę
zero
od zera do bohatera
one
I only have one brother.
rozpocznij naukę
jeden
Mam tylko jednego brata.
two
There were two girls in the classroom.
rozpocznij naukę
dwa
W klasie były dwie dziewczyny.
three
I work three days a week.
rozpocznij naukę
trzy
Pracuję trzy dni w tygodniu.
four
My son is four years old.
rozpocznij naukę
cztery
Mój syn ma cztery lata.
five
I'd like five tomatoes.
rozpocznij naukę
pięć
Poproszę pięć pomidorów.
six
We're in the sixth grade.
rozpocznij naukę
sześć
Jesteśmy w szóstej klasie.
seven
My grandmother is seventy years old.
rozpocznij naukę
siedem
Moja babcia ma siedemdziesiąt lat.
eight
It's eight eighty-five.
rozpocznij naukę
osiem
To będzie osiem osiemdziesiąt pięć.
nine
My daughter can only count to nine.
rozpocznij naukę
dziewięć
Moja córka umie liczyć tylko do dziewięciu.
ten
Two thousand and ten.
rozpocznij naukę
dziesięć
Dwa tysiące dziesięć.
eleven
I went out at eleven.
rozpocznij naukę
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
twelve
twelve boxes
rozpocznij naukę
dwanaście
dwanaście pudełek
thirteen
thirteen busses
rozpocznij naukę
trzynaście
trzynaście autobusów
fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
rozpocznij naukę
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
fifteen
They cost fifteen dollars each.
rozpocznij naukę
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
sixteen
rozpocznij naukę
szesnaście
seventeen
rozpocznij naukę
siedemnaście
eighteen
There are eighteen windows in the house.
rozpocznij naukę
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
nineteen
rozpocznij naukę
dziewiętnaście
twenty
twenty men
rozpocznij naukę
20
dwudziestu mężczyzn
thirty
thirty children
rozpocznij naukę
trzydzieści
trzydzieścioro dzieci
forty
My father is forty.
rozpocznij naukę
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.
fifty
There were fifty people at the funeral.
rozpocznij naukę
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
sixty
rozpocznij naukę
sześćdziesiąt
seventy
rozpocznij naukę
siedemdziesiąt
eighty
My grandfather is eighty.
rozpocznij naukę
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
ninety
rozpocznij naukę
dziewięćdziesiąt
(one) hundred
rozpocznij naukę
(Jeden) sto
two hundred
rozpocznij naukę
dwieście
(one) thousand
rozpocznij naukę
(tysiąc
(one) million
rozpocznij naukę
(jeden milion
(one) billion
rozpocznij naukę
(jeden bilion
first
It is my first success at work.
rozpocznij naukę
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
second
Give me a second.
rozpocznij naukę
druga
Daj mi sekundę.
third
He finished third.
rozpocznij naukę
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
fourth
rozpocznij naukę
czwarty
fifth
rozpocznij naukę
piąty
sixth
rozpocznij naukę
szósty
Monday
I hate Mondays!
rozpocznij naukę
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
rozpocznij naukę
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
rozpocznij naukę
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
rozpocznij naukę
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
rozpocznij naukę
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
rozpocznij naukę
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
rozpocznij naukę
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
January
January is the first month of the year.
rozpocznij naukę
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
rozpocznij naukę
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
rozpocznij naukę
Marsz
W marcu jest wciąż zimno.
April
They divorced in April.
rozpocznij naukę
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
May
In May many flowers bloom and birds sing.
rozpocznij naukę
Może
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
June
In June people go on vacation.
rozpocznij naukę
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
rozpocznij naukę
lipiec
August
They want to go on holiday in August.
rozpocznij naukę
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
rozpocznij naukę
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
rozpocznij naukę
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
November is associated with strong wind and rains.
rozpocznij naukę
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
December
rozpocznij naukę
grudzień
I
I love you.
rozpocznij naukę
ja
Kocham cię.
you
Are you a teacher?
rozpocznij naukę
ty
Jesteś nauczycielem?
he
He works in the office.
rozpocznij naukę
on
On pracuje w biurze.
she
She is so beautiful!
rozpocznij naukę
ona
Ona jest taka piękna.
it
It is my car.
rozpocznij naukę
to
To jest mój samochód.
we
We are on holiday now.
rozpocznij naukę
my
My jesteśmy teraz na wakacjach.
you
Are you a teacher?
rozpocznij naukę
ty
Jesteś nauczycielem?
they
They are from England.
rozpocznij naukę
one
Oni są z Anglii.
be
It's nice to be here.
rozpocznij naukę
być
Miło tu być.
I am
rozpocznij naukę
jestem
I am not
rozpocznij naukę
nie jestem
you are
rozpocznij naukę
ty jesteś
he (she
on ona ono jest
rozpocznij naukę
it) is
we are
rozpocznij naukę
jesteśmy
you are
rozpocznij naukę
ty jesteś
they are
rozpocznij naukę
oni są
I'm
rozpocznij naukę
Jestem
you're
rozpocznij naukę
jesteś
he's
rozpocznij naukę
on jest
she's
rozpocznij naukę
ona jest
isn't
It isn't important.
rozpocznij naukę
nie jest
To nie jest ważne.
aren't
Aren't you hungry?
rozpocznij naukę
nie są
Nie jesteś głodna?
have
I don't have any money.
rozpocznij naukę
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
I have
rozpocznij naukę
mam
you have
rozpocznij naukę
ty masz
he (she
on (ona
rozpocznij naukę
it) has
ono) ma
we have
rozpocznij naukę
mamy
you have
rozpocznij naukę
ty masz
they have
rozpocznij naukę
oni mają
my
My phone is not working.
rozpocznij naukę
mój
Mój telefon nie działa.
your
Your boyfriend is really handsome.
rozpocznij naukę
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.
his (his car)
rozpocznij naukę
jego(jego samochód)
her (her car)
rozpocznij naukę
jej (jej samochód)
its (its speed)
rozpocznij naukę
jego (ich prędkość)
our
Our house is big and cozy.
rozpocznij naukę
nasz
Nasz dom jest duży i przytulny.
your
Your boyfriend is really handsome.
rozpocznij naukę
Twój
Twój chłopak jest naprawdę przystojny.
their (their car)
rozpocznij naukę
ich (ich samochód)
me (give me)
rozpocznij naukę
mi (daj mi)
you (I like you)
rozpocznij naukę
ty (ja lubię)
him (I like him)
rozpocznij naukę
go (ja go lubię)
her (I like her)
rozpocznij naukę
jej (ją lubię)
you (I like you)
rozpocznij naukę
ty (ja lubię)
them (I like them)
rozpocznij naukę
im (lubię je)
myself (I hurt myself
ja (ja zranić siebie
rozpocznij naukę
I bought myself something)
kupiłem sobie coś)
yourself (you will hurt yourself)
rozpocznij naukę
samodzielnie (można się zranić)
himself (he hurt himself)
rozpocznij naukę
Sam (zranił się)
herself (she hurt herself)
rozpocznij naukę
sama (zraniła się)
itself (the dog hurt itself)
rozpocznij naukę
Sam (pies zranić się)
ourselves (we found ourselves)
rozpocznij naukę
sami (okazało się)
yourselves (you found yourselves)
rozpocznij naukę
Sami (znaleźliście siebie)
themselves (they found themselves)
rozpocznij naukę
sami (oni znaleźli się)
I was
rozpocznij naukę
byłam
you were
rozpocznij naukę
ty byłeś
he was
rozpocznij naukę
on był
we were
rozpocznij naukę
byliśmy
you were
rozpocznij naukę
ty byłeś
they were
rozpocznij naukę
oni byli
wasn't
He wasn't happy about my decision.
rozpocznij naukę
nie było
On nie był zadowolony z mojej decyzji.
weren't
They weren't at school this week.
rozpocznij naukę
nie było
Oni nie byli w szkole w tym tygodniu.
and (you and I)
rozpocznij naukę
oraz (ty i ja)
and (and you?)
rozpocznij naukę
i (i?)
here: (Let's skate here.)
rozpocznij naukę
tutaj: (Niech jeździć tutaj).
there (Let's sit there.)
rozpocznij naukę
tam (Chodźmy tam siedzieć.)
in (in the kitchen)
rozpocznij naukę
w (w kuchni)
to (to Canada
do (do Kanady
rozpocznij naukę
to Europe)
do Europy)
on (on the table)
rozpocznij naukę
na (na stole)
after (after ten)
rozpocznij naukę
gdy (po dziesięć)
before (before midnight)
rozpocznij naukę
wcześniej (przed północą)
hello
Hello everyone!
rozpocznij naukę
cześć
Witam wszystkich!
hi
Hi everyone!
rozpocznij naukę
cześć
Cześć wszystkim!
but
I want to buy a new phone, but I can't afford it.
rozpocznij naukę
ale
Chcę kupić nowy telefon, ale mnie nie stać.
or
Cash or credit card?
rozpocznij naukę
lub
Gotówką czy kartą?
time
It's time to go home.
rozpocznij naukę
czas
Czas iść do domu.
thing
These things are mine.
rozpocznij naukę
rzecz
Te rzeczy są moje.
very (very hot)
rozpocznij naukę
bardzo bardzo gorąco)
with (with you)
rozpocznij naukę
z (ze sobą)
work
My wife is at work now.
rozpocznij naukę
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
work
My wife is at work now.
rozpocznij naukę
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
take (take it)
rozpocznij naukę
brać (wziąć)
for (for you
for (dla ciebie
rozpocznij naukę
for me)
dla mnie)
go
Let's go!
rozpocznij naukę
udać się
Chodźmy!
if
When, if not now?
rozpocznij naukę
gdyby
Kiedy, jeśli nie teraz?
use
Our program is easy to use.
rozpocznij naukę
posługiwać się
Nasz program jest łatwy do używania.
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
rozpocznij naukę
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
show (show surprise)
rozpocznij naukę
show (pokaz niespodzianka)
people
Some of the people are bad.
rozpocznij naukę
ludzie
Niektórzy ludzie są źli.
some (some people)
rozpocznij naukę
Niektórzy (niektórzy ludzie)
like
I like it.
rozpocznij naukę
lubić
Lubię to.
I like it
rozpocznij naukę
lubię to
come
Where do you come from?
rozpocznij naukę
chodź
Skąd pochodzisz?
more
Do you want more potatoes?
rozpocznij naukę
jeszcze
Chcesz więcej ziemniaków?
most (the most talent; most women)
rozpocznij naukę
najbardziej (najbardziej talent; większość kobiet)
new (a new book)
rozpocznij naukę
nowy (nowa książka)
part
It's only a part of the story.
rozpocznij naukę
część
To tylko część historii.
only
We have only one child.
rozpocznij naukę
tylko
Mamy tylko jedno dziecko.
place
Paris is the most romantic place.
rozpocznij naukę
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
this (this place)
rozpocznij naukę
ten (to miejsce)
that (that place)
rozpocznij naukę
że (to miejsce)
these (these people)
rozpocznij naukę
te (te osoby)
those (those people)
rozpocznij naukę
te (tych osób)
that (he told me that)
że)
rozpocznij naukę
że (on powiedział mi
under (under the house)
rozpocznij naukę
mocy (w domu)
above
Our office is above the hairdresser’s.
rozpocznij naukę
powyżej
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
over
rozpocznij naukę
koniec
over (over you)
rozpocznij naukę
nad (na ciebie)
about (about you)
rozpocznij naukę
o (o tobie)
what (what do you want?; what's this?)
rozpocznij naukę
co (co chcesz?; co to jest?)
do (what are you doing?)
rozpocznij naukę
zrobić (co robisz?)
who
Who is your favourite contemporary writer?
rozpocznij naukę
kto
Kto jest twoim ulubionym współczesnym pisarzem?
why
Why are you sad today?
rozpocznij naukę
czemu
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
where
Do you happen to know where Tom lives?
rozpocznij naukę
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
when
When are we going to meet?
rozpocznij naukę
gdy
Kiedy znowu się spotkamy?
how
How are you going to do that?
rozpocznij naukę
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?
which
Which book would you like to read?
rozpocznij naukę
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
the same
My room is the same as yours.
rozpocznij naukę
to samo
Mój pokój jest taki sam jak twój.
so (so hot)
rozpocznij naukę
SO (tak gorąco)
such (such people)
rozpocznij naukę
takie (takich osób)
state
There are fifty states in the US.
rozpocznij naukę
stan
W USA jest pięćdziesiąt stanów.
still
Are you still studying?
rozpocznij naukę
nadal
Nadal studiujesz?
again
I forgot my keys again.
rozpocznij naukę
jeszcze raz
Znowu zapomniałem kluczy.
against
It's against the law to bribe.
rozpocznij naukę
przeciwko
Przekupstwo jest wbrew prawu.
hello
Hello everyone!
rozpocznij naukę
cześć
Witam wszystkich!
all
All of my friends are nice.
rozpocznij naukę
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.
at
The family is sitting at the table.
rozpocznij naukę
w
Rodzina siedzi przy stole.
near
Weekend is near.
rozpocznij naukę
Blisko
Weekend jest blisko.
at three p.m.
rozpocznij naukę
o piętnastej.
a lot of
rozpocznij naukę
dużo
much
I'm fat because I eat too much.
rozpocznij naukę
dużo
Jestem gruba bo za dużo jem.
too much (too much work)
rozpocznij naukę
zbyt wiele (zbyt wiele pracy)
how much is it?
rozpocznij naukę
ile to kosztuje?
here you are
rozpocznij naukę
tu masz
now
Are you at home now?
rozpocznij naukę
teraz
Jesteś teraz w domu?
through (through the window)
rozpocznij naukę
przez (przez okno)
then
What happened then?
rozpocznij naukę
następnie
Co się potem stało?
think
rozpocznij naukę
myśleć
than (he is taller than you)
rozpocznij naukę
niż (on jest wyższy od ciebie)
as ... as ... (as tall as you)
rozpocznij naukę
jak ... jak ... (tak wysoki jak ty)
can (I can)
rozpocznij naukę
Można (mogę)
get
I must get to the train station.
rozpocznij naukę
otrzymać
Muszę dostać się na stację kolejową.
each
Each person has its own ambitions.
rozpocznij naukę
każdy
Każdy człowiek ma własne ambicje.
every
I want to know every English word.
rozpocznij naukę
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.
know
I don't know.
rozpocznij naukę
wiedzieć
Nie wiem.
I don't know
rozpocznij naukę
Nie wiem
will (I will come)
rozpocznij naukę
będzie (przyjdę)
shall
Shall we dance?
rozpocznij naukę
powinien
Zatańczymy?
tell me
rozpocznij naukę
Powiedz mi
up
I walked up the stairs.
rozpocznij naukę
w górę
Wszedłem po schodach na górę.
down
I went down the stairs.
rozpocznij naukę
na dół
Zszedłem po schodach.
other (other people)
rozpocznij naukę
inne (inni)
it's mine
rozpocznij naukę
To jest moje
it's yours
rozpocznij naukę
to jest twoje
it's his
rozpocznij naukę
to jest jego
it's hers
rozpocznij naukę
to jej
it's ours
rozpocznij naukę
to jest nasze
it's yours
rozpocznij naukę
to jest twoje
it's theirs
rozpocznij naukę
to jest ich
by me (written by me)
rozpocznij naukę
przeze mnie (napisany przeze mnie)
book
Will e-books replace paper books?
rozpocznij naukę
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
day
What a beautiful day!
rozpocznij naukę
dzień
Cóż za piękny dzień!
lamp
rozpocznij naukę
lampa
house
My house isn't as big as yours.
rozpocznij naukę
dom
Mój dom nie jest aż tak duży jak twój.
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
rozpocznij naukę
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
tree
Every man should plant a tree.
rozpocznij naukę
drzewo
Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo.
large; big
rozpocznij naukę
duży; duży
boy
Who is this boy?
rozpocznij naukę
chłopak
Kim jest ten chłopak?
door
Close the door.
rozpocznij naukę
drzwi
Zamknij drzwi.
excuse me
rozpocznij naukę
przepraszam
flower
This is a nice flower.
rozpocznij naukę
kwiat
To jest ładny kwiat.
girl
This girl is my sister.
rozpocznij naukę
dziewczyna
Ta dziewczyna to moja siostra.
good
Have a good day!
rozpocznij naukę
dobry
Miłego dnia!
live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
rozpocznij naukę
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
man
I know this man.
rozpocznij naukę
człowiek
Znam tego mężczyznę.
read
rozpocznij naukę
czytać
room
My room is smaller than my brother's.
rozpocznij naukę
pokój
Mój pokój jest mniejszy niż pokój mojego brata.
table
The breakfast is on the table.
rozpocznij naukę
stół
Śniadanie jest na stole.
woman
She is an attractive woman.
rozpocznij naukę
kobieta
Ona jest atrakcyjną kobietą.
write
rozpocznij naukę
pisać
drink
I'm thirsty, can I have a drink?
rozpocznij naukę
drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?
eat
I would like to eat something typical for this region.
rozpocznij naukę
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
near
Weekend is near.
rozpocznij naukę
Blisko
Weekend jest blisko.
short
My phone charger is too short.
rozpocznij naukę
krótki
Moja ładowarka do telefonu jest zbyt krótka.
(I'm) sorry
rozpocznij naukę
(Przepraszam
thank
rozpocznij naukę
podziękować
today
I will do it today.
rozpocznij naukę
dzisiaj
Zrobię to dziś.
tomorrow
Will you be home tomorrow?
rozpocznij naukę
jutro
Będziesz jutro w domu?
always
I will always love you.
rozpocznij naukę
zawsze
Zawsze będę cię kochać.
city
miasto
rozpocznij naukę
town
Londyn to ogromne miasto.
every (every day)
rozpocznij naukę
codziennie (codziennie)
everyone
Everyone deserves to be loved.
rozpocznij naukę
każdy
Każdy zasługuje by być kochanym.
everybody
Why is everybody looking at me?
rozpocznij naukę
wszyscy
Dlaczego wszyscy na mnie patrzą?
everywhere
rozpocznij naukę
wszędzie
food
Mexican food is spicy.
rozpocznij naukę
jedzenie
Meksykańskie jedzenie jest pikantne.
friend
Meet my friend.
rozpocznij naukę
przyjaciel
Poznaj mojego przyjaciela.
home
I miss home.
rozpocznij naukę
Dom
Tęsknię za domem.
to go home
Are you going home?
rozpocznij naukę
iść do domu
Idziecie już do domu?
live
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
rozpocznij naukę
relacja na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
make (to make coffee)
rozpocznij naukę
zrobić (zrobić kawę)
name
What's your name?
rozpocznij naukę
Nazwa
Jak masz na imię?
old
My father is old.
rozpocznij naukę
stary
Mój ojciec jest stary.
ready
Are you ready?
rozpocznij naukę
gotowy
Jesteś gotowy?
road (e.g. road sign)
rozpocznij naukę
drogi (na przykład znak drogowy)
run
rozpocznij naukę
biegać
run
rozpocznij naukę
biegać
those (those people)
rozpocznij naukę
te (tych osób)
agree
rozpocznij naukę
Zgodzić się
because
I don't like her because she is stupid.
rozpocznij naukę
bo
Nie lubię jej, bo jest głupia.
because of
rozpocznij naukę
z powodu
end
rozpocznij naukę
koniec
give
Can you give me 5 dollars?
rozpocznij naukę
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
I would like to
rozpocznij naukę
chciałbym
long
Your hair is so long.
rozpocznij naukę
długie
Twoje włosy są takie długie.
stand
rozpocznij naukę
stoisko
I would do it
rozpocznij naukę
chciałbym to zrobić
quite a lot
rozpocznij naukę
sporo
about (about three months)
rozpocznij naukę
o (około trzech miesięcy)
feel
rozpocznij naukę
czuć
feeling (to hurt sb's feelings)
rozpocznij naukę
uczucie (zranić uczucia SB)
free
Are those seats free?
rozpocznij naukę
wolny
Czy te miejsca są wolne?
hot
It's hot outside.
rozpocznij naukę
gorąco
Na zewnątrz jest gorąco.
nice
She is so nice!
rozpocznij naukę
miły
Ona jest taka miła!
pretty
It's pretty complicated.
rozpocznij naukę
ładny
To dość skomplikowane.
say
I want to say something to you in private.
rozpocznij naukę
mówić
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
tell
I tell you, you will like it.
rozpocznij naukę
powiedzieć
Mówię Ci, spodoba Ci się.
tell me about it
rozpocznij naukę
Opowiedz mi o tym
speak
Do you speak English?
rozpocznij naukę
mówić
Mówisz po angielsku?
talk
I want to talk to the boss.
rozpocznij naukę
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.
want (I want to go)
rozpocznij naukę
chce (Chcę)
down (look down)
rozpocznij naukę
w dół (patrz w dół)
fly
rozpocznij naukę
latać
hear
Have you heard the news?
rozpocznij naukę
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
look (at)
rozpocznij naukę
Spójrz na)
many
How many apples do you need?
rozpocznij naukę
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?
a lot of
rozpocznij naukę
dużo
I must do it
rozpocznij naukę
Muszę to zrobić
nothing
I have nothing to do.
rozpocznij naukę
nic
Nie mam nic do roboty.
please (be quiet
proszę (bądź cicho
rozpocznij naukę
please)
proszę)
put
rozpocznij naukę
położyć
sentence
to pass a sentence
rozpocznij naukę
zdanie
wydać wyrok
he should
rozpocznij naukę
on powinien
he ought to
rozpocznij naukę
Powinien był
true (true message)
rozpocznij naukę
prawda (true wiadomość)
every
I want to know every English word.
rozpocznij naukę
każdy
Chcę znać każde angielskie słówko.
English
I want to learn English.
rozpocznij naukę
język angielski
Chcę nauczyć się angielskiego.
goodbye
Goodbye, have a safe trip.
rozpocznij naukę
do widzenia
Do widzenia, bezpiecznej podróży.
it’s ten o'clock
rozpocznij naukę
jest dzięsiąta
play
Let’s play a different game.
rozpocznij naukę
grać
Zagrajmy w inną grę.
sit
rozpocznij naukę
siedzieć
way (it's the only way)
rozpocznij naukę
sposób (jest to jedyna droga)
move
rozpocznij naukę
ruszaj się
well
I'm doing well, thank you.
rozpocznij naukę
dobrze
Mam się dobrze, dziękuję.
bad
I'm not a bad person.
rozpocznij naukę
zły
Nie jestem złym człowiekiem.
beautiful
You're such a beautiful girl.
rozpocznij naukę
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
child
This child is so smart.
rozpocznij naukę
dziecko
To dziecko jest taki mądre.
children
I have two children.
rozpocznij naukę
dzieci
Mam dwójkę dzieci.
evening
Do you have any plans for the evening?
rozpocznij naukę
wieczór
Czy masz jakieś plany na wieczór?
family
My family consists of my parents, my younger brother and me.
rozpocznij naukę
rodzina
Moja rodzina składa się z moich rodziców, młodszego brata i mnie.
father
My father works for a big pharmaceutical company.
rozpocznij naukę
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
rozpocznij naukę
Dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
rozpocznij naukę
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
learn
rozpocznij naukę
uczyć się
light
Your luggage is very light.
rozpocznij naukę
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.
little (little money)
rozpocznij naukę
trochę (trochę pieniędzy)
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
rozpocznij naukę
mama
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
problem
No problem.
rozpocznij naukę
problem
Nie ma problemu.
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
rozpocznij naukę
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
rozpocznij naukę
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
go shopping
The best way to relax is to go shopping.
rozpocznij naukę
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy.
do the shopping
I have to do the shopping after work.
rozpocznij naukę
zrobić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
talk
I want to talk to the boss.
rozpocznij naukę
rozmowa
Chcę rozmawiać z szefem.
conversation
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
rozpocznij naukę
rozmowa
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
animal
rozpocznij naukę
zwierzę
difficult
This task is too difficult for me.
rozpocznij naukę
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.
earth
Our planet is called the Earth.
rozpocznij naukę
Ziemia
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
easy
The exams weren't easy.
rozpocznij naukę
łatwo
Egzaminy nie były łatwe.
simple
Simple pieces of advice are the best.
rozpocznij naukę
prosty
Proste rady są najlepsze.
let
rozpocznij naukę
pozwolić
allow
rozpocznij naukę
dopuszczać
permit
Do you have a work permit?
rozpocznij naukę
pozwolić
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
love
Love is blind.
rozpocznij naukę
miłość
Miłość jest ślepa.
love
Love is blind.
rozpocznij naukę
miłość
Miłość jest ślepa.
poor
I come from a poor family.
rozpocznij naukę
ubogi
Pochodzę z ubogiej rodziny.
teach
rozpocznij naukę
nauczać
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
rozpocznij naukę
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
morning
Mornings are cold.
rozpocznij naukę
ranek
Poranki są zimne.
after (after breakfast)
rozpocznij naukę
po (po śniadaniu)
ask (about)
rozpocznij naukę
Zapytać o)
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
rozpocznij naukę
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
daughter
I have two daughters and three sons.
rozpocznij naukę
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
dog
I'm scared of this dog.
rozpocznij naukę
pies
Boję się tego psa.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
rozpocznij naukę
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
fall
rozpocznij naukę
spadek
full
Life is full of surprises.
rozpocznij naukę
pełny
Życie jest pełne niespodzianek.
night
Good night.
rozpocznij naukę
noc
Dobranoc.
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
rozpocznij naukę
przyjemne
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
rain
rozpocznij naukę
deszcz
rain (it's raining)
rozpocznij naukę
deszcz (pada)
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
rozpocznij naukę
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
rozpocznij naukę
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
understand
rozpocznij naukę
zrozumieć
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
rozpocznij naukę
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
rozpocznij naukę
odwiedzić
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
without (without us)
rozpocznij naukę
bez (bez nas)
meet
rozpocznij naukę
spotykać się
bed
I should go to bed.
rozpocznij naukę
łóżko
Powinienem iść do łóżka.
dark
Why is it so dark here?
rozpocznij naukę
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
rozpocznij naukę
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
hour
The movie starts in one hour.
rozpocznij naukę
godzina
Film zaczyna się za godzinę.
kind
It's my favourite kind.
rozpocznij naukę
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.
sort
What sort of books do you read?
rozpocznij naukę
sortować
Jaki rodzaj książek czytasz?
last
ubiegły
rozpocznij naukę
ostatni
zeszły
price
What's the price of this watch?
rozpocznij naukę
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
remember
rozpocznij naukę
Zapamiętaj
rich
Rich men are more attractive.
rozpocznij naukę
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.
sun
The sun is shining.
rozpocznij naukę
słońce
Świeci słońce.
swim
rozpocznij naukę
pływać
usually
I usually go to work by bus.
rozpocznij naukę
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
week
There are seven days in a week.
rozpocznij naukę
tydzień
Tydzień ma siedem dni.
yesterday
Yesterday I quit my job.
rozpocznij naukę
wczoraj
Rzuciłem wczoraj pracę.
mean (what does it mean?)
rozpocznij naukę
myśli (co to znaczy?)
month
I'm leaving for the whole month.
rozpocznij naukę
miesiąc
Wyjeżdżam na cały miesiąc.
since (since Monday)
rozpocznij naukę
od (od poniedziałku)
afternoon
I have guitar classes in the afternoon.
rozpocznij naukę
popołudnie
Popołudniu mam lekcje gitary.
beauty
rozpocznij naukę
piękno
between (between you and me)
rozpocznij naukę
pomiędzy (między nami)
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
rozpocznij naukę
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
dear
Dear Arthur...
rozpocznij naukę
Drogi
Drogi Arturze...
drive (to drive a car)
rozpocznij naukę
jazdy (do prowadzenia samochodu)
what else
rozpocznij naukę
co jeszcze
somebody else
rozpocznij naukę
ktoś inny
even
Don't even think about it!
rozpocznij naukę
nawet
Nawet o tym nie myśl!
famous
He's the most famous specialist.
rozpocznij naukę
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
let's do something
rozpocznij naukę
Zróbmy coś
like (like new)
rozpocznij naukę
podobne (jak nowy)
river
Are there any fishes in this river?
rozpocznij naukę
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?
size
What size do you take, madam?
rozpocznij naukę
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
rozpocznij naukę
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
together
If you want, we can go together.
rozpocznij naukę
Razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
rozpocznij naukę
wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
warm
Take my warm sweater.
rozpocznij naukę
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
sweet
This tea is not sweet enough.
rozpocznij naukę
Słodkie
Herbata nie jest wystarczająco słodka.
almost
I almost finished.
rozpocznij naukę
prawie
Prawie skończyłam.
nearly
rozpocznij naukę
prawie
buy
I would like to buy a bottle of water.
rozpocznij naukę
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
rozpocznij naukę
zimno
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
forest
The fire destroyed the forest.
rozpocznij naukę
las
Pożar zniszczył las.
wood
Wet wood won't burn.
rozpocznij naukę
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
glass
One more glass of wine, please.
rozpocznij naukę
szkło
Poproszę jeszcze jeden kieliszek wina.
glasses
I have to wear glasses for reading.
rozpocznij naukę
okulary
Muszę nosić okulary do czytania.
happen
rozpocznij naukę
zdarzyć
next
Who's next?
rozpocznij naukę
Następny
Kto jest następny?
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
rozpocznij naukę
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
wife
His wife left him for another man.
rozpocznij naukę
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
year
There are fifty-two weeks in a year.
rozpocznij naukę
rok
Rok ma pięćdziesiąt dwa tygodnie.
ask (for)
rozpocznij naukę
zapytać o)
cat
Cats are really independent.
rozpocznij naukę
kot
Koty są bardzo niezależne.
dead
Is he really dead?
rozpocznij naukę
nie żyje
Czy on naprawdę jest martwy?
death
Why are people afraid of death?
rozpocznij naukę
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
driver
She’s a safe driver.
rozpocznij naukę
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
rozpocznij naukę
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
rozpocznij naukę
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
far
It's too far away.
rozpocznij naukę
daleko
To jest zbyt daleko.
high
This building is high.
rozpocznij naukę
wysoki
Ten budynek jest wysoki.
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
rozpocznij naukę
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
low
My energy level is really low.
rozpocznij naukę
Niska
Mój poziom energii jest bardzo niski.
money
I don't have any money.
rozpocznij naukę
pieniądze
Nie mam żadnych pieniędzy.
often
Do you come here often?
rozpocznij naukę
często
Często tu przychodzisz?
parents
I love and respect my parents.
rozpocznij naukę
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
street
What's the name of this street?
rozpocznij naukę
ulica
Jaka jest nazwa tej ulicy?
ugly
He's so ugly.
rozpocznij naukę
brzydki
On jest taki brzydki.
word
I can't pronounce this word.
rozpocznij naukę
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
away (away from the family)
rozpocznij naukę
z dala (z dala od rodziny)
go away
My parents went away on holidays for two weeks.
rozpocznij naukę
Idź stąd
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
cinema
Let's go to the cinema tonight.
rozpocznij naukę
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
downstairs
rozpocznij naukę
na dół
field
What field do you specialize in?
rozpocznij naukę
pole
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
hang
rozpocznij naukę
powiesić
may (he may be late)
rozpocznij naukę
może (może on być późno)
minute
Wait a minute.
rozpocznij naukę
chwila
Poczekaj minutę.
need
rozpocznij naukę
potrzeba
need
rozpocznij naukę
potrzeba
pen
rozpocznij naukę
długopis
pencil
rozpocznij naukę
ołówek
sea
Why is the sea blue?
rozpocznij naukę
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?
theatre (British English)
rozpocznij naukę
teatr (British English)
theater (American English)
rozpocznij naukę
teatr (American English)
upstairs
She went upstairs to her room.
rozpocznij naukę
na górę
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
young
We won't be young forever.
rozpocznij naukę
młody
Nie będziemy wiecznie młodzi.
side (on the other side)
rozpocznij naukę
boczna (z drugiej strony)
count
rozpocznij naukę
liczyć
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
rozpocznij naukę
dolar
Jaki jest kurs dolara?
never
I will never forget you.
rozpocznij naukę
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
sell
rozpocznij naukę
Sprzedać
sure (I'm sure)
rozpocznij naukę
pewny (jestem pewien)
thick
Keep whipping the cream until it's thick.
rozpocznij naukę
gruby
Ubijaj śmietanę, aż będzie gęsta.
thin
Some models were so thin that it detracted from their outfits.
rozpocznij naukę
cienki
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
rozpocznij naukę
ciocia
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
below
rozpocznij naukę
poniżej
beneath
rozpocznij naukę
pod
computer
The Wilsons have three computers at home.
rozpocznij naukę
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
rozpocznij naukę
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
once (once a day)
rozpocznij naukę
raz (raz dziennie)
send
I usually send about twenty emails a day.
rozpocznij naukę
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
until
You can't go home until you finish your work.
rozpocznij naukę
aż do
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
till
Wait till I finish my breakfast.
rozpocznij naukę
do
Poczekaj, aż skończę śniadanie.
(until Friday)
rozpocznij naukę
(do piątku)
abroad
rozpocznij naukę
za granicą
colour (British English)
rozpocznij naukę
Kolor (British English)
color (American English)
rozpocznij naukę
Kolor (American English)
dangerous
This city is dangerous.
rozpocznij naukę
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
heavy
My luggage is very heavy.
rozpocznij naukę
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
jump
rozpocznij naukę
skok
jump
rozpocznij naukę
skok
pay for something
Wait, I have to pay for the ticket.
rozpocznij naukę
płacić za coś
Czekaj, muszę zapłacić za bilet.
payment
For our services we kindly request the following payment...
rozpocznij naukę
Zapłata
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
sing
rozpocznij naukę
śpiewać
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
rozpocznij naukę
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
speech
Paul is good at giving speeches.
rozpocznij naukę
przemówienie
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
tea
Do you want some tea?
rozpocznij naukę
herbata
Chcesz herbaty?
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
rozpocznij naukę
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
breakfast
What do you usually have for breakfast?
rozpocznij naukę
śniadanie
Co zazwyczaj jesz na śniadanie?
early
I woke up very early today.
rozpocznij naukę
wcześnie
Obudziłam się dziś bardzo wcześnie.
face
I have an ugly face
rozpocznij naukę
twarz
mam brzydką twarz
great (great success)
rozpocznij naukę
wielki (wielki sukces)
ill
rozpocznij naukę
chory
sick
I'm not going to work today because I'm sick.
rozpocznij naukę
chory
Nie idę dzisiaj do pracy, bo jestem chory.
popular
He's became very popular.
rozpocznij naukę
popularny
Stał się bardzo popularny.
popularity
rozpocznij naukę
popularność
quick
Quickly! Let's go!
rozpocznij naukę
szybki
Szybko! Idziemy!
fast
You drive too fast.
rozpocznij naukę
szybki
Jedziesz zbyt szybko.
simply
rozpocznij naukę
po prostu
just
He just left.
rozpocznij naukę
właśnie
On właśnie wyszedł.
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
rozpocznij naukę
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
he might
rozpocznij naukę
On mógłby
address
Give me your address, please.
rozpocznij naukę
adres
Podaj mi swój adres.
bag
Have you packed the bag yet?
rozpocznij naukę
torba
Czy spakowałeś już torbę?
best
She's my best friend.
rozpocznij naukę
Najlepiej
Ona jest moją przyjaciółką.
all the best!
rozpocznij naukę
wszystkiego najlepszego!
better
My car is better than yours.
rozpocznij naukę
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
brother
My brother is my best friend.
rozpocznij naukę
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
cost
How much does the beer cost?
rozpocznij naukę
koszt
Ile kosztuje piwo?
cost
How much does the beer cost?
rozpocznij naukę
koszt
Ile kosztuje piwo?
expense
When booking a plane ticket, you will have additional expenses, such as luggage fee.
rozpocznij naukę
koszt
Rezerwując bilet lotniczy będziesz miał dodatkowe wydatki takie jak opłata za bagaż.
delicate
rozpocznij naukę
delikatny
future
What do you want to do in the future?
rozpocznij naukę
przyszłość
Co chcesz robić w przyszłości?
idea
It's a great idea.
rozpocznij naukę
pomysł
To świetny pomysł.
light
Your luggage is very light.
rozpocznij naukę
lekki
Twój bagaż jest bardzo lekki.
open
Is the office open now?
rozpocznij naukę
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
open
Is the office open now?
rozpocznij naukę
otwarty
Czy biuro jest teraz otwarte?
possible
Is it possible at all?
rozpocznij naukę
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?
possibility
rozpocznij naukę
możliwość
private
Private lessons are more expensive.
rozpocznij naukę
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.
ride
rozpocznij naukę
jazda
set
rozpocznij naukę
zestaw
similar
We had a similar problem last year.
rozpocznij naukę
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
sky (clouds in the sky)
rozpocznij naukę
niebo (chmury)
sleep
Sleep well.
rozpocznij naukę
sen
Śpij dobrze.
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
rozpocznij naukę
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
window
Could you close the window?
rozpocznij naukę
okno
Czy mógłbyś zamknąć okno?
already (he's already leaving)
rozpocznij naukę
już (on już opuszczeniu)
cut
rozpocznij naukę
ciąć
deep
Take a deep breath.
rozpocznij naukę
głęboki
Weź głęboki oddech.
eye
I will keep an eye on you.
rozpocznij naukę
oko
Będę mieć na ciebie oko.
flow
rozpocznij naukę
pływ
game
It's my favourite computer game.
rozpocznij naukę
gra
To moja ulubiona gra komputerowa.
green
Do you prefer green or red apples?
rozpocznij naukę
Zielony
Wolisz zielone czy czerwone jabłka?
grey
I like grey dresses.
rozpocznij naukę
szary
Podobają mi się szare sukienki.
head
I have a headache.
rozpocznij naukę
głowa
Mam ból głowy.
heart
My heart is beating very fast.
rozpocznij naukę
serce
Moje serce bije bardzo szybko.
kitchen
rozpocznij naukę
kuchnia
news (radio news)
rozpocznij naukę
wiadomości (news radio)
police
Somebody call the police!
rozpocznij naukę
Policja
Niech ktoś wezwie policję!
profession
rozpocznij naukę
zawód
serious
Poverty is a serious problem.
rozpocznij naukę
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem.
single (not a single day)
rozpocznij naukę
pojedynczy (bez jednego dnia)
telephone
This telephone is not working.
rozpocznij naukę
telefon
Ten telefon nie działa.
phone
What's your phone number?
rozpocznij naukę
telefon
Jaki jest twój numer telefonu?
telephone somebody
rozpocznij naukę
ktoś telefon
phone somebody
rozpocznij naukę
telefon ktoś
television
What's on the television tonight?
rozpocznij naukę
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
TV set
rozpocznij naukę
telewizor
television
What's on the television tonight?
rozpocznij naukę
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
voice
Adele has a beautiful voice.
rozpocznij naukę
głos
Adele ma piękny głos.
worse
Cheaper doesn't mean worse.
rozpocznij naukę
gorzej
Taniej nie znaczy gorzej.
worst
rozpocznij naukę
najgorszy
newspaper
rozpocznij naukę
Gazeta
middle
The one in the middle is my brother.
rozpocznij naukę
środkowy
Ten w środku to mój brat.
also
I also want some cake!
rozpocznij naukę
również
Ja też chcę trochę ciasta!
too
Nice to meet you too!
rozpocznij naukę
także
Mnie również miło cię poznać!
I could
rozpocznij naukę
mógłbym
dinner
Let's have pizza for dinner.
rozpocznij naukę
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
during
I slept during the whole flight.
rozpocznij naukę
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
egg
Free range eggs are very healthy.
rozpocznij naukę
jajko
Jaja z wolnego wybiegu są bardzo zdrowe.
foot
My foot still hurts after the last match.
rozpocznij naukę
stopa
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
furniture
The furniture in the office has been replaced.
rozpocznij naukę
meble
Meble w biurze zostały wymienione.
job (he has a good job)
rozpocznij naukę
praca (ma dobrą pracę)
opinion (what's your opinion about ...)
rozpocznij naukę
opinia (jaka jest twoja opinia na temat ...)
process
The process of production is very long.
rozpocznij naukę
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
shine
rozpocznij naukę
połysk
shine
rozpocznij naukę
połysk
stay (I can't stay)
rozpocznij naukę
pobyt (nie mogę pozostać)
too (too hot)
rozpocznij naukę
zbyt (zbyt gorący)
try
rozpocznij naukę
próbować
wait
rozpocznij naukę
czekać
wrong (wrong answer)
rozpocznij naukę
źle (źle odpowiedź)
be wrong (you are wrong)
rozpocznij naukę
być źle (nie masz racji)
evil (good and evil)
rozpocznij naukę
zło (dobra i zła)
bottle
rozpocznij naukę
butelka
build
rozpocznij naukę
budować
health
His health deteriorated in the last months.
rozpocznij naukę
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
rozpocznij naukę
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
how
How are you going to do that?
rozpocznij naukę
w jaki sposób
Jak zamierzasz to zrobić?
how much is it?
rozpocznij naukę
ile to kosztuje?
left
Turn left.
rozpocznij naukę
lewo
Skręć w lewo.
orange
rozpocznij naukę
Pomarańczowy
page
Open your book on page 30.
rozpocznij naukę
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
real
Is this world real?
rozpocznij naukę
real
Czy ten świat jest realny?
round
Why is this box round?
rozpocznij naukę
okrągły
Dlaczego to pudełko jest okrągłe?
somehow
rozpocznij naukę
jakoś
somebody
Can somebody help me?
rozpocznij naukę
ktoś
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
someone
Someone is knocking.
rozpocznij naukę
ktoś
Ktoś puka.
something
I need to drink something.
rozpocznij naukę
coś
Muszę się czegoś napić.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
rozpocznij naukę
czasami
Czasami nie wiem, co robić.
somewhere
My wallet has to be somewhere here.
rozpocznij naukę
gdzieś
Mój portfel musi gdzieś tutaj być.
suit
rozpocznij naukę
garnitur
thought
I thought about him.
rozpocznij naukę
myśl
Myślałam o nim.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
rozpocznij naukę
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
white
I wish my teeth were as white as yours.
rozpocznij naukę
biały
Chciałbym, żeby moje zęby były takie białe jak twoje.
agreement
We've reached an agreement.
rozpocznij naukę
umowa
Osiągnęliśmy porozumienie.
become
rozpocznij naukę
stają się
bring
rozpocznij naukę
przynieść
coffee
Are you a coffee addict?
rozpocznij naukę
Kawa
Czy jesteś uzależniony od kawy?
a few
I met a few friends.
rozpocznij naukę
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
several
rozpocznij naukę
kilka
some
We bought some fruits.
rozpocznij naukę
trochę
Kupiłyśmy trochę owoców.
a couple of
rozpocznij naukę
kilka
few (he has few friends)
rozpocznij naukę
niewiele (ma kilku przyjaciół)
garden
I want to have a house with a garden.
rozpocznij naukę
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
hand
My hands are bigger than my brother's.
rozpocznij naukę
dłoń
Moje ręce są większe niż mojego brata.
help
rozpocznij naukę
Wsparcie
help
rozpocznij naukę
Wsparcie
find
rozpocznij naukę
odnaleźć
inside
Let's go inside.
rozpocznij naukę
wewnątrz
Wejdźmy do środka.
point
What's the point of this?
rozpocznij naukę
punkt
Jaki jest tego cel?
radio
We never listen to the radio.
rozpocznij naukę
radio
Nigdy nie słuchamy radia.
right
It's the right answer.
rozpocznij naukę
dobrze
To prawidłowa odpowiedź.
be right (she is right)
rozpocznij naukę
mieć rację (ona ma rację)
right (you have no right to do it)
aby to zrobić)
rozpocznij naukę
prawo (nie masz prawa
shirt
Do you ever iron your shirts?
rozpocznij naukę
koszula
Czy kiedykolwiek prasujesz koszule?
shoe
rozpocznij naukę
bucik
skirt
The black, silk skirt was designed by the footballer's wife.
rozpocznij naukę
Spódnica
Czarna, jedwabna spódnica została zaprojektowana przez żonę piłkarza.
tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
rozpocznij naukę
wiązanie
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.
tooth
rozpocznij naukę
ząb
water
It was so hot yesterday that we drank a lot of mineral water.
rozpocznij naukę
woda
Wczoraj było tak gorąco, że wypiliśmy mnóstwo wody mineralnej.
near (in the near future)
rozpocznij naukę
blisko (w najbliższej przyszłości)
baby
There's a baby in the car.
rozpocznij naukę
dziecko
W samochodzie jest dziecko.
black
One of my cats is black.
rozpocznij naukę
czarny
Jeden z moich kotów jest czarny.
blue
Do you prefer blue or green?
rozpocznij naukę
niebieski
Wolisz niebieski czy zielony?
brown
The door was painted brown.
rozpocznij naukę
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
clock
rozpocznij naukę
zegar
cry
rozpocznij naukę
płakać
weep
rozpocznij naukę
płakać
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
rozpocznij naukę
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
rozpocznij naukę
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
enough
We don't have enough eggs.
rozpocznij naukę
dość
Nie mamy wystarczająco jajek.
hunger
rozpocznij naukę
głód
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
rozpocznij naukę
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
language (the Polish language)
rozpocznij naukę
język (język polski)
outside (go outside)
rozpocznij naukę
na zewnątrz (wyjść)
past
Forget about the past.
rozpocznij naukę
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.
pink
My boyfriend wears pink shirts...
rozpocznij naukę
różowy
Mój chłopak nosi różowe koszule...
red
I borrowed your red lipstick.
rozpocznij naukę
czerwony
Pożyczyłam twoją czerwoną szminkę.
return
rozpocznij naukę
powrót
come/go back
rozpocznij naukę
przyjść / wróć
secretary
My secretary will take care of it.
rozpocznij naukę
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
slow
Your car is slower than mine.
rozpocznij naukę
powolny
Twój samochód jest wolniejszy od mojego.
success
rozpocznij naukę
powodzenie
supper
What time do you have supper?
rozpocznij naukę
kolacja
O której jesz kolację?
yellow
The sand is yellow.
rozpocznij naukę
żółty
Piasek jest żółty.
beat
rozpocznij naukę
bić
behind (behind the door)
rozpocznij naukę
za (za drzwiami)
bicycle
rozpocznij naukę
rower
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
rozpocznij naukę
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
flat
You have a nice flat.
rozpocznij naukę
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
rozpocznij naukę
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
a little
We're a little disappointed.
rozpocznij naukę
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
small
My house is smaller than hers.
rozpocznij naukę
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.
little
My little brother is really funny.
rozpocznij naukę
mało
Mój młodszy brat jest bardzo zabawny.
nice (you are so nice)
rozpocznij naukę
ładny (jesteś tak ładne)
kind
It's my favourite kind.
rozpocznij naukę
uprzejmy
To mój ulubiony rodzaj.
return
rozpocznij naukę
powrót
comeback
rozpocznij naukę
Wróć
seat (take a seat)
rozpocznij naukę
Siedzenie (usiąść)
spend (to spend time)
rozpocznij naukę
wydać (spędzać czas)
spend money
rozpocznij naukę
wydawać pieniądze
this is too big
rozpocznij naukę
to jest zbyt duży
trousers
The trousers are too long and too tight.
rozpocznij naukę
spodnie
Spodnie są za długie i za ciasne.
everything
Everything will be alright.
rozpocznij naukę
wszystko
Wszystko będzie dobrze.
all
All of my friends are nice.
rozpocznij naukę
wszystko
Wszyscy moi znajomi są fajni.
not at all
rozpocznij naukę
Ani trochę
cent
rozpocznij naukę
cent
cloud
The sky is covered in clouds.
rozpocznij naukę
Chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
ever (have you ever been there?)
rozpocznij naukę
nigdy (czy kiedykolwiek byłeś tam?)
many
How many apples do you need?
rozpocznij naukę
wiele
Jak wiele jabłek potrzebujesz?
safe
Are we safe here?
rozpocznij naukę
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
set
rozpocznij naukę
zestaw
place
Paris is the most romantic place.
rozpocznij naukę
miejsce
Paryż jest najbardziej romantycznym miejscem.
yet (he hasn't come yet)
rozpocznij naukę
jeszcze (on jeszcze nie nadszedł)
answer
Is this answer correct?
rozpocznij naukę
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?
answer
Is this answer correct?
rozpocznij naukę
odpowiedź
Czy ta odpowiedź jest poprawna?
equal
All our employees are equal.
rozpocznij naukę
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
equal
All our employees are equal.
rozpocznij naukę
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
rozpocznij naukę
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
life
Life is short.
rozpocznij naukę
życie
Życie jest krótkie.
probable
rozpocznij naukę
prawdopodobny
probably
It will probably rain tomorrow.
rozpocznij naukę
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
probability
rozpocznij naukę
prawdopodobieństwo
repeat
rozpocznij naukę
powtarzać
taste
rozpocznij naukę
smak
taste
rozpocznij naukę
smak
person
He is an intelligent person.
rozpocznij naukę
osoba
On jest inteligentnym człowiekiem.
personal
It's my personal matter.
rozpocznij naukę
osobisty
To moja osobista sprawa.
ball
She tried to kick the ball.
rozpocznij naukę
piłka
Próbowała kopnąć piłkę.
call sb
rozpocznij naukę
zadzwoń sb
call (we call him Tobi)
rozpocznij naukę
wezwanie (nazywamy go Tobi)
describe
rozpocznij naukę
opisać
description
rozpocznij naukę
opis
God
I believe in God.
rozpocznij naukę
Bóg
Wierzę w Boga.
importance
This is a meeting of high importance for the peace process.
rozpocznij naukę
znaczenie
To spotkanie o dużym znaczeniu dla procesu pokojowego.
important
It's important to drink a lot of water.
rozpocznij naukę
ważny
Ważne jest, aby pić dużo wody.
music
My favourite type of music is Jazz.
rozpocznij naukę
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
president
Who is the president of Poland?
rozpocznij naukę
prezydent
Kto jest prezydentem Polski?
promise
rozpocznij naukę
obietnica
promise
rozpocznij naukę
obietnica
question
Can I have a question?
rozpocznij naukę
pytanie
Czy mogę zadać pytanie?
repair
rozpocznij naukę
naprawa
mend
rozpocznij naukę
zaszyć
repair
rozpocznij naukę
naprawa
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
rozpocznij naukę
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
truth
Tell me the truth.
rozpocznij naukę
prawda
Powiedz mi prawdę.
world
The world is huge.
rozpocznij naukę
świat
Świat jest ogromny.
anybody
Is there anybody here?
rozpocznij naukę
ktoś
Jest tu ktoś?
anyone
Does anyone hear me?
rozpocznij naukę
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?
anybody (is anybody there?)
rozpocznij naukę
ktoś (ktoś tam jest?)
anyone
Does anyone hear me?
rozpocznij naukę
ktokolwiek
Czy ktoś mnie słyszy?
anybody
Is there anybody here?
rozpocznij naukę
ktoś
Jest tu ktoś?
anything
Why didn't you say anything?
rozpocznij naukę
byle co
Dlaczego nic nie powiedziałeś?
whatever
Do whatever you want to.
rozpocznij naukę
cokolwiek
Rób co chcesz.
anything (anything else?)
rozpocznij naukę
coś (coś?)
anywhere
I can sleep anywhere.
rozpocznij naukę
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.
anywhere (have you been anywhere?)
rozpocznij naukę
wszędzie (byłaś wszędzie?)
begin
rozpocznij naukę
zaczynać
start
rozpocznij naukę
początek
start
rozpocznij naukę
początek
beginning
Only the beginning of the movie was interesting.
rozpocznij naukę
początek
Tylko początek filmu był ciekawy.
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
rozpocznij naukę
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?
change
Here's your change, sir.
rozpocznij naukę
zmiana
Oto pana reszta.
change
Here's your change, sir.
rozpocznij naukę
zmiana
Oto pana reszta.
dirty
Your shirt is dirty.
rozpocznij naukę
brudny
Twoja koszula jest brudna.
forget
rozpocznij naukę
zapomnieć
hard
It's hard to say goodbye.
rozpocznij naukę
ciężko
Trudno jest się pożegnać.
hard (hard work)
rozpocznij naukę
twarde (hard work)
late
It's getting late, I have to go.
rozpocznij naukę
późno
Robi się późno, muszę iść.
late
It's getting late, I have to go.
rozpocznij naukę
późno
Robi się późno, muszę iść.
line
Draw a thick line.
rozpocznij naukę
linia
Narysuj grubą linię.
method
rozpocznij naukę
metoda
nervous
I'm always nervous before oral exams.
rozpocznij naukę
nerwowy
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
piece
It's a piece of cake!
rozpocznij naukę
kawałek
To bułka z masłem!
presence
rozpocznij naukę
obecność
present
I'm present.
rozpocznij naukę
teraźniejszość
Jestem obecny.
read
rozpocznij naukę
czytać
read
rozpocznij naukę
czytać
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
rozpocznij naukę
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
written
rozpocznij naukę
pisemny
quarter
Indicators for the second quarter of 2012 rose.
rozpocznij naukę
jedna czwarta
Wskaźniki za drugi kwartał 2012 wzrosły.
secret
Can you keep a secret?
rozpocznij naukę
sekret
Umiesz dochować tajemnicy?
shut
rozpocznij naukę
zamknąć
close
The bank is quite close.
rozpocznij naukę
blisko
Bank jest dosyć blisko.
tonight