do 03.08.2017

 0    202 fiszki    mbrodziak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
entendre
rozpocznij naukę
słyszeć
bizarre
Carl est un personnage très bizarre et excentrique.
rozpocznij naukę
dziwny
Carl to dziwaczna i bardzo ekscentryczna postać.
bruit (m)
rozpocznij naukę
hałas
blague (f)
rozpocznij naukę
żarty
rire
rozpocznij naukę
śmiać się
Codziennie próbuję zacząć biegać, ale codziennie nie mogę znaleźć czasu.
rozpocznij naukę
Chaque jour j'essaye de commencer à courir, mais chaque jour, je ne peux pas trouver du temps.
To ważne, żeby wyłączyć telewizję i komputer na dwie godziny przed snem.
rozpocznij naukę
Il est important d'éteindre la télé et l'ordinateur 2 heures avant de se coucher
Posłuchaj! Słyszysz ten dziwny hałas?
rozpocznij naukę
Écoute! Entends-tu ce bruit bizarre?
Lubię opowiadać śmieszne historie i żarty, bo lubię, kiedy ludzie się śmieją.
rozpocznij naukę
J'aime raconter des histoires drôles et des blagues, parce que j'aime quand les gens rient.
blague (f)
rozpocznij naukę
żarty
rire
rozpocznij naukę
śmiać się
Ce n'était pas facile.
rozpocznij naukę
To nie było łatwe.
J'aime dormir.
rozpocznij naukę
Lubię spać.
Nous aurons un cours ce soir. / Nous avons un cours ce soir.
rozpocznij naukę
Będziemy miały / Mamy zajęcia dzisiaj wieczorem.
ce soir – ce matin
rozpocznij naukę
dzisiaj wieczorem / rano
le soir
rozpocznij naukę
wieczorem
Nous ne parlons que le français.
rozpocznij naukę
Nous parlons uniquement le français. - Rozmawiamy wyłącznie po francusku.
Elle n'a pas le temps de préparer qqch pour moi.
rozpocznij naukę
Ona nie ma czasu czegoś dla mnie przygotowywać.
Même si je suis très fatiguée...
rozpocznij naukę
Nawet jeśli jestem b. zmęczona...
si vite que possible
rozpocznij naukę
tak szybko, jak to możliwe
Il est bien de parler trois langues.
rozpocznij naukę
Dobrze jest mówić trzema językami.
certificat (m)
rozpocznij naukę
certyfikat
en 2 ans
rozpocznij naukę
w / przez 2 lata
dans 3 ans
rozpocznij naukę
za 3 lata
systématique
rozpocznij naukę
systematyczny/a
C'est plus facile.
rozpocznij naukę
To łatwiejsze.
Il est plus facile d'apprendre la troisième langue quand nous connaissons déjà deux langues / nous savons déjà parler deux langues.
rozpocznij naukę
Łatwiej jest nauczyć się trzeciego języka, kiedy znamy już dwa języki / kiedy umiemy już mówić w dwóch językach.
Je voudrais m'occuper d'autres choses.
rozpocznij naukę
Chciałabym zająć się innymi rzeczami.
Je voudrais me concentrer sur la famille et les voyages.
rozpocznij naukę
Chciałabym skupić się na rodzinie i podróżach.
Beaucoup de gens disent que...
rozpocznij naukę
Wiele osób mówi, że...
les jeunes
rozpocznij naukę
młodzi ludzie
Je n'ai pas le temps de m'amuser.
rozpocznij naukę
Nie mam czasu zeby sie rozerwac.
Je voudrais visiter les lieux que j'ai tjs voulu voir.
rozpocznij naukę
Chciałabym odwiedzić miejsca, które zawsze chciałam zobaczyć.
J'ai oublié de te le dire pendant la leçon / le cours.
rozpocznij naukę
Zapomniałam Ci o tym powiedzieć podczas zajęć.
Il fait très chaud.
rozpocznij naukę
Jest bardzo gorąco.
Malgré ça / cela
rozpocznij naukę
Mimo tego
J'ai passé bcp de temps dehors.
rozpocznij naukę
Spędziłam dużo czasu na zewnątrz.
Il y a bcp d'embouteillages.
rozpocznij naukę
Są duże korki.
Dans 3 mois, je dois retourner en Angleterre.
rozpocznij naukę
Za trzy miesiące muszę wrócić do Anglii.
vocabulaire (m)
rozpocznij naukę
slownictwo
Je vais choisir le vocabulaire le plus utile. / le plus courant.
rozpocznij naukę
Wybiorę najpotrzebniejsze słownictwo / najbardziej używane.
en ce qui concerne
rozpocznij naukę
jesli chodzi o
luge (f)
rozpocznij naukę
sanki
faire de la luge
rozpocznij naukę
jeździć na sankach
Le sujet n'est pas important, ce qui est important, c'est d'écrire qqch.
rozpocznij naukę
Temat nie jest ważny, to, co ważne, to coś napisać.
Je devrais
rozpocznij naukę
Powinnam
écrire à la main
rozpocznij naukę
pisać ręcznie
à l'avenir
rozpocznij naukę
w przyszłości
J'ai eu le cours samedi.
rozpocznij naukę
W sobotę miałam zajęcia.
Je n'avais pas besoin d'aide supplémentaire.
rozpocznij naukę
Nie potrzebowałam dodatkowej pomocy.
kinésithérapeute (m) / kiné
rozpocznij naukę
fizjoterapeuta
Elle veut devenir kinésithérapeute / kiné.
rozpocznij naukę
Ona chce zostać fizjoterapeutką.
linguistique (f) appliquée
rozpocznij naukę
lingwistyka stosowana
ne pas travailler dans son domaine / sa profession
rozpocznij naukę
pracować w swoim zawodzie
Ce n'était pas possible.
rozpocznij naukę
To nie było możliwe.
Elle a eu une idée de commencer le stage...
rozpocznij naukę
Ona wpadła na pomysł, żeby zacząź staż...
Elle n'a pas le temps de donner des cours particuliers.
rozpocznij naukę
Ona nie ma czasu, żeby udzielać korepetycji.
Elle n'a pas de temps.
rozpocznij naukę
Ona nie ma czasu.
ça veut dire
rozpocznij naukę
to znaczy
Ce n'était pas organisé.
rozpocznij naukę
To nie było zorganizowane.
... qui pouvait m'aider à organiser tout ça.
rozpocznij naukę
... kto mógłby mi pomóc w organizacji tego wszystkiego.
Nous avons eu le cours samedi dernier à 10 h.
rozpocznij naukę
Mialam zajecia w zeszla sobote o 10.
petit(e) ami(e)
rozpocznij naukę
chłopak/dziewczyna (przestarzałe)
mon copain / ma copine
rozpocznij naukę
chłopak/dziewczyna (dzisiejsze)
un copain / une copine
rozpocznij naukę
kolega/koleżanka
Ça arrivait souvent.
rozpocznij naukę
To często się zdarzało.
planifier / organiser
rozpocznij naukę
planować/oragnizować
vexé(e)
rozpocznij naukę
indigné(e) - fâché(e) - urażony/a - oburzony/a - obrażony/a
Je suis une personne qui aime tout organiser.
rozpocznij naukę
Jestem osobą, która lubi wszystko organizować.
Une de mes élèves dit que...
rozpocznij naukę
Jedna z moich uczennic mówi, że...
Elle dit que les gens ont besoin de 10 ans pour apprendre la langue.
rozpocznij naukę
Ona twierdzi, że ludzie potrzebują 10 lat, żeby nauczyć się języka.
en 5 ans
rozpocznij naukę
w 5 lat
vite
rozpocznij naukę
szybko
nous connaissons la langue
rozpocznij naukę
oni rozumieja ten jezyk
vous connaissez la langue
rozpocznij naukę
wy rozumiecie ten jezyk
ils connaissent la langue
rozpocznij naukę
oni rozumieja ten jezyk
obtenir
rozpocznij naukę
dostać
alors / donc
rozpocznij naukę
więc
Quand je me décide à apprendre une langue, je le fais et je le fais de mon mieux.
rozpocznij naukę
Kiedy decyduję się na naukę języka, to to robię i robię to jak najlepiej potrafię.
J'ai tjs un problème...
rozpocznij naukę
Mam zawsze problem...
Je ne sais jamais ce que je devrais choisir.
rozpocznij naukę
Nigdy nie wiem, co powinnam wybrać.
Je ne sais jamais quoi choisir.
rozpocznij naukę
Nigdy nie wiem, co wybrać (potoczne).
Je ne sais jamais comment je dois m'habiller.
rozpocznij naukę
Nigdy nie wiem, jak powinnam się ubrać.
tôt
rozpocznij naukę
tard
quand je suis prête
rozpocznij naukę
kiedy jestem gotowa
... j'habite rue principale / dans la rue principale en Angleterre
rozpocznij naukę
mieszkam w Anglii przy głównej ulicy
à pieds
rozpocznij naukę
pieszo
Ça / Cela me prend plus ou moins 20 minutes.
rozpocznij naukę
To mi zajmuje mniej więcej 20 minut.
Après les cours, je vais...
rozpocznij naukę
Po zajęciach...
mon université
rozpocznij naukę
moj uniwerytet
sur Internet
rozpocznij naukę
w Internecie
passer l'aspirateur
rozpocznij naukę
odkurzac
vider la poubelle
rozpocznij naukę
sortir la poubelle - wynieść śmieci
Je me couche à minuit. / Je vais au lit à minuit.
rozpocznij naukę
Kładę się o północy.
le matin
rozpocznij naukę
rano
l'après_midi
rozpocznij naukę
po południu
C'était difficile pour moi de donner tant de cours particuliers.
rozpocznij naukę
Trudno mi było udzielać tylu lekcji.
3 heures et demi
rozpocznij naukę
3 i pół godziny
préféré(e), favori(te)
rozpocznij naukę
ulubiony/a
mes élèves préférés
rozpocznij naukę
moi ulubieni uczniowie
Ce sont les gens qui...
rozpocznij naukę
To są ludzie, którzy...
Ils savent...
rozpocznij naukę
Wiedzą...
de nouveaux sujets
rozpocznij naukę
nowe tematy
parler une langue couramment
rozpocznij naukę
mówić płynnie w jakimś języku
mari (m)
rozpocznij naukę
mąż
grammaire (f)
rozpocznij naukę
gramatyka
Il n'est pas possible d'apprendre la langue sans la grammaire.
rozpocznij naukę
Nie można nauczyć się języka bez gramatyki.
... que les gens aprennent la langue très lentement.
rozpocznij naukę
..., że ludzie uczą się języka bardzo wolno.
expliquer qqch à qqn
rozpocznij naukę
wyjaśniać coś komuś
la majorité des / la plupart des élèves aprennent l'allemand...
rozpocznij naukę
większość uczniów uczy się niemieckiego...
Je n'ai pas réussi à apprendre...
rozpocznij naukę
Nie udało mi się nauczyć...
Il y avait bcp de mots que je ne connais pas...
rozpocznij naukę
Było wiele słów, których nie znam...
grâce à
rozpocznij naukę
dzięki czemuś
... quand j'apprenais...
rozpocznij naukę
kiedy uczyłam się...
au moins
rozpocznij naukę
przynajmniej
laisser indifférent(e)
rozpocznij naukę
być obojętnym/ą na
Je leur demande...
rozpocznij naukę
Pytam się ich...
voyage (m)
rozpocznij naukę
podróż
médical
rozpocznij naukę
médicaux - medyczny / medyczni/e
passer une heure à jouer au tennis
rozpocznij naukę
spędzić godzinę na grze w tenisa
non seulement, mais aussi
rozpocznij naukę
nie tylko, lecz także
Je n'aime pas non plus le bruit.
rozpocznij naukę
Również nie lubię hałasu.
Ça dépend de ton style de vie.
rozpocznij naukę
To zależy od twojego stylu życia.
Il paraît que...
rozpocznij naukę
Wydaje się, że...
Au lieu de se reposer sur le sofa / sur le canapé...
rozpocznij naukę
Zamiast odpoczywać na kanapie...
sofa (m) / canapé (m)
rozpocznij naukę
kanapa
divan (m)
rozpocznij naukę
wersalka
faire du sport
rozpocznij naukę
uprawiać sport
exagérer
rozpocznij naukę
przesadzać
plat (m)
rozpocznij naukę
danie
faire attention à qqch
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na
pomme de terre (f)
rozpocznij naukę
ziemniak
frites (f)
rozpocznij naukę
frytki
Nous devrions faire attention de ne pas manger trop.
rozpocznij naukę
Musimy uważać, żeby zbyt dużo nie jeść.
ne pas travailler bcp
rozpocznij naukę
nie pracować dużo
fou (folle)
rozpocznij naukę
szalony/a
Chodakowska dit que les gens doivent faire du sport.
rozpocznij naukę
Chodakowska mówi, że ludzie powinni uprawiać sport.
seulement
rozpocznij naukę
tylko
Il y a bcp d'autres choses...
rozpocznij naukę
Jest wiele innych rzeczy...
Elle essaye de changer la vie des autres.
rozpocznij naukę
Ona próbuje zmienić życie innych.
Elle a emporté un grand succès. / Elle devient de plus en plus populaire.
rozpocznij naukę
Ona odniosła duży sukces./Ona staje się coraz popularniejsza.
Ce n'est pas vrai.
rozpocznij naukę
To nieprawda.
Je n'ai pas de motivation.
rozpocznij naukę
Brak mi motywacji.
J'ai entendu cette information et je la crois.
rozpocznij naukę
Usłyszałam tę wiadomość i w nią wierzę.
Quand j'habitas en Angleterre...
rozpocznij naukę
Kiedy mieszkałam w Anglii...
à la gym
rozpocznij naukę
na siłowni
Je l'ai arrêté.
rozpocznij naukę
Przestałam to robić.
J'essaye de commencer...
rozpocznij naukę
Staram się zacząć...
mieux
rozpocznij naukę
lepiej
meuilleur(e)
rozpocznij naukę
lepszy/a
mon entraînement (m)
rozpocznij naukę
mój trening
faire de son mieux
rozpocznij naukę
dawać z siebie wszystko
ambitieux (euse)
rozpocznij naukę
ambitny/a
bien que (+ subj.)
rozpocznij naukę
mimo, że
J'ai été...
rozpocznij naukę
Bylam
courir
rozpocznij naukę
biegać
jogging (m)
rozpocznij naukę
bieganie
toute la musculation
rozpocznij naukę
wszystkie mięśnie
Est
rozpocznij naukę
ce que tu as trouvé qqn? - Czy kogoś znalazłaś?
les Allemands
rozpocznij naukę
Niemcy
à la fois
rozpocznij naukę
jednocześnie
Il y a deux semaines...
rozpocznij naukę
Dwa tygodnie temu...
Elle a voulu faire...
rozpocznij naukę
Ona chciała coś zrobić...
J'ai été invitée...
rozpocznij naukę
Byłam zaproszona...
Je recevrai...
rozpocznij naukę
Otrzymam...
dans une semaine
rozpocznij naukę
za tydzień
Quelles langues je parle?
rozpocznij naukę
Jakimi językami obcymi władam?
Qu'est
rozpocznij naukę
ce que je fais en Angleterre? - Co robię w Anglii?
un travail bien payé / rémunéré
rozpocznij naukę
dobrze płatna praca
par mois
rozpocznij naukę
na miesiąc
zloty
rozpocznij naukę
złotówka
Ils ne peuvent pas se permettre de payer (pour) ces cours.
rozpocznij naukę
Oni nie mogą pozwolić sobie na to, żeby zapłacić za te zajęcia.
pas assez
rozpocznij naukę
niewystarczająco
Je suis très contente d'avoir pris ces cours.
rozpocznij naukę
Jestem b. zadowolona z tego, że brałam te lekcje.
Je ne regrette pas d'avoir pris ces cours.
rozpocznij naukę
Nie żałuję, że brałam te lekcje.
piękny budynek
rozpocznij naukę
un bel immeuble
dobre ciastko
rozpocznij naukę
un bon gâteau
stary człowiek
rozpocznij naukę
un vieil homme
La Vieille Cité
rozpocznij naukę
Stare Miasto
un beau tableau
rozpocznij naukę
ladny stol
ostatnie piętro
rozpocznij naukę
le dernier étage
nowy hotel
rozpocznij naukę
un nouvel hôtel
piękna dziewczyna
rozpocznij naukę
une belle fille
nuire à la santé
rozpocznij naukę
szkodzic zdrowiu
se rendre compte que
rozpocznij naukę
zdawac sobie sprawe z
Je me suis rendu compte que
rozpocznij naukę
Zdalam sobie sprawe, ze
faire régulièrement des exercices
rozpocznij naukę
wykonywac regularne cwiczenia
se porter bien
rozpocznij naukę
dobrze sie miec
vivre longtemps
rozpocznij naukę
zyc dlugo
passer moins une demi_heure à jouer au tennis
rozpocznij naukę
spedzic mniej niz pol godziny na graniu w tenisa
se relaxer profondément
rozpocznij naukę
gleboko sie zrelaksowac
se protéger contre des problèmes médicaux sérieux
rozpocznij naukę
chronic sie przeciwko problemom medycznym
médicale(e) / médicaux
rozpocznij naukę
medyczny
Nous devrions être conscients que seulement les personnes reposées peuvent surmonter le stress et les chagrins et être en bonne santé / rester en bonne santé.
rozpocznij naukę
Powinniśmy być świadomi, że wyłącznie osoby wypoczęte potrafią uporać się ze stresem i zmartwieniami i pozostać zdrowe.
Pourtant, ce n'est pas toujours le cas.
rozpocznij naukę
A jednak, nie zawsze tak jest.
Il faut renoncer aux mauvaises habitudes.
rozpocznij naukę
Trzeba się również wyrzec nałogów.
Beaucoup de jeunes avouent que fumer est un plaisir.
rozpocznij naukę
Wielu młodych (ludzi) uważa, że palenie jest przyjemnością.
Quelle absurdité!
rozpocznij naukę
Co za absurd!
Cela a été scientifiquement prouvé que les gens qui fument demi-paquet de cigarettes vivent 3 ans de moins que les non-fumeurs.
rozpocznij naukę
Zostało udowodnione naukowo, że ludzie, którzy palą pół paczki papierosów dziennie żyją o 3 lata mniej od niepalących.
De plus, les cigarettes sont la cause de maladies graves. (przynaleźność)
rozpocznij naukę
Co więcej, papierosy są przyczyną ciężkich chorób.
C'est pourquoi, si nous ne voulons pas être malades, nous devrions renoncer aux cigarettes.
rozpocznij naukę
Dlatego też, jeśli nie chcemy zachorować, powinniśmy wyrzec się kompletnie papierosów.
Nous devrions nous rendre compte que c'est surtout nous qui prenons la responsabilité de notre santé.
rozpocznij naukę
"Musimy zdać sobie sprawę, że odpowiedzialność za nasze dobre samopoczucie spoczywa przede wszystkim na nas.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.