Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela 2

 0    35 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jakie procesy przybliżają cele opracyjne?
rozpocznij naukę
psychiczne, które składają się na opanowanie czynności
materiał ksztłcenia - co zawiera?
rozpocznij naukę
1. warunki wykonywania, 2. okresla przyszłą sytuację ucznia na przykład jakie informacje będą mu udostępniane.
materiał kształcenia - co to?
rozpocznij naukę
system informacji wykorzystywanej w kształceniu.
cele i materiał kształcenia - jakie dwa aspekty stanowią?
rozpocznij naukę
operacyjny i informacyjny dla tych samych czynności.
W co jest ujęta informacja w dziedzinie poznawczej?
rozpocznij naukę
w przedmioty nauczania a w ich obrębie w działy i tematy.
W co jest ujęta informacja w dziedzinie motywacyjnej?
rozpocznij naukę
grupuje się naturalnie według kręgów życia ucznia: szkoła - lekcje, działalność młodziezowa, społeczność lokalna.
Etapy analizy materiału nauczania - etap 1?
rozpocznij naukę
Ustalenie zakresu materiału
Etapy analizy materiału nauczania - etap 2?
rozpocznij naukę
zestawienie elementów materiału
Etapy analizy materiału nauczania - etap 3?
rozpocznij naukę
określenie rodzaju powiązań między elementami
Etapy analizy materiału nauczania - etap 4?
rozpocznij naukę
sporządzanie grafiku
Etapy analizy materiału nauczania - etap 5?
rozpocznij naukę
Ustalenie liczby powiąza każdego elemwntu
Jaki stopnień ogólności materiału?
rozpocznij naukę
najlepiej średni
jaki jest zakres materiału?
rozpocznij naukę
od akapitu, po hasło programowe do wieloletnoego kursu
Czym jest zestawienie elementów materiału?
rozpocznij naukę
powinno być dostosowane wilkością do zakresu na przykład pojęcia, twierdzenia, ich liczba nie powinna przekraczać kilkunastu a jeśli przekracza trzeba podzielić materiał
Jakie są powiązanie między elementami?
rozpocznij naukę
1. logiczne czyli wynikanie, 2. dydaktyczne czyli ułatwiają naukę, silne powiązania lub słabsze.
Czym jest sporządzanie grafu?
rozpocznij naukę
proste rysunkowe przedstawienie powiązań
jakie istnieją powiązania?
rozpocznij naukę
wchodzące i wychodzące
Co oznacza średnia liczba powiązań?
rozpocznij naukę
wysoka lub mniejsza od 1 oznacza trudność uczenia się materiału dla przeciętnego ucznia.
Co oznaczają elementy początkowe?
rozpocznij naukę
przewaga wyjść nad wejściami, ich opanowanie warunkuje uchwycenie struktury materiału.
Czym są elementy centralne?
rozpocznij naukę
największa liczba powiązań.
Czym są elementy końcowe?
rozpocznij naukę
przewaga wejść nad wyjściami, ich opanowanie jest uzależnione od uchwycenia struktury materiału przez uczniów.
Czym są powiązania zasadnicze?
rozpocznij naukę
łączą elementy centralne, kluczowe dla danego materiału.
Czym są ścieżki dydaktyczne?
rozpocznij naukę
prowadzą od elementów poczatkowych do końcowych, moga służyć do projektowania toku naucznia
Czym są ścieżki zasadnicze?
rozpocznij naukę
to te najbardziej kształcace, obejmują co najmniej jedno powiązanie zasadnicze.
Czym jest interpretacja syntetyczna?
rozpocznij naukę
oragnięcie wyników interpretacji - jej skutki: 1. ocena trudności materiału, 2. uwydatnienie elementów centralnych i powiązań zasadniczych, 3. określenie strategii nauczania i sprawdzania osiągnięć.
Czym jest interpretacja poszerzona?
rozpocznij naukę
ustalenie najważniejszych dydaktycznych poprzedników i dydaktycznych następników.
Czym są dydaktyczne poprzedniki?
rozpocznij naukę
elementy niezbędne do nauczenia się elementów poczatkowych.
Czym są dydaktyczne nastepniki?
rozpocznij naukę
elementy czy zakresy materiału, do których uczenia się niezbędne jest opanowanie analizowanego materiału.
Czemu służy analiza materiału nauczania?
rozpocznij naukę
1. pozwala uporządkowac myślenie o danym materiale, 2. i pozwala ogranąć strukturę wybranego zakresu, 3. służy rozwijaniu i wzbogacaniu celów nauczania.
Błedy popełniane najczęsciej podczas analizy toku materiału?
rozpocznij naukę
1. zbytnie rozdrabnianie materiału, 2. preselakcja elementów czyli odrzucanie lub sztuczne przekształcanie tego co nie jest informacją o fakcie, pojęciem, twierdzeniem, lub zasadą działania,3. niezdefiniowane powiązania, 4. zbyt wąsko zdefiniowane powiązania, 5. dążenie do liniowości struktury, 6. przecenianie obiektywizmu analizy.
inna nazaw encykopedyzmu?
rozpocznij naukę
materializm dydaktyczny
Czym jest encyklopedyzm / materializm dydaktyczny?
rozpocznij naukę
lekceważenie celów nauczania na rzecz materiału nauczania.
Czym jest materializm prymitywny?
rozpocznij naukę
traktowanie materiału astrukturalnie, jedyny cel naucznia to zapamiętanie jak największej liczby wiadomości.
Czym jest materializm oświecony?
rozpocznij naukę
dobieranie celów naucznia do struktury nauk ujętych w przedmot naucznia. Akcentuje rozumienie i posługiwanie się wiadomościami.
Co czego prowadzi materializm oświecony?
rozpocznij naukę
przyjęcie współczesnej nauki za podstawę nauczania prowadzi do przeciążenia programów nauczania, co skutkuje ostatecznie dominacją zapamiętywania nad rozumieniem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.