Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela 3

 0    29 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
czym są wymagania programowe?
rozpocznij naukę
zamierzone osiągnięcia uczniów, pomost między celami ogólnymi a uczeniem.
czemy sprzyja brak wymagań?
rozpocznij naukę
materializmowi dydaktycznemu
co robią wymagania programowe?
rozpocznij naukę
uzupełniają cele ogólne określając jak daleko trzeba pójść w wytyczonym kierunku oraz dyscyplinują materiał nauczania poprzez powiązanie go z celami.
kiedy konkretyzacja nie jest potrzbna?
rozpocznij naukę
Gdy cele wymagan zdefiniowane są operacyjnie.
w jakich wypadkach wymagania powinny być zawsze formułowane?
rozpocznij naukę
gdy następuje stopniowanie osiągnięć uczniów.
dlaczego ścisła hierarchia wymagań jest rzadko stosowana nauczaniu?
rozpocznij naukę
zw wzgledy na niską zgodność kryteriów
Wymień kryteria wymagań?
rozpocznij naukę
1. łatwość - przystępność dla uczniów, 2. pewność i doniosłość naukowa, 3. niezbędność w dalszym uczeniu się, 4. użyteczność w życiu pozaszkolnym i pracy zawodowej.
wymagania - etapy 1?
rozpocznij naukę
Dobór zakresu programowego
wymagania - etapy 2?
rozpocznij naukę
oreślenie wymagań/celów podstawowych, A. określenie materiału podstawowego, B. sformułowanie wymagań podstawowych.
wymagania - etapy 3?
rozpocznij naukę
Określenie wymagań rozszerzających, A. określenie celów rozszerzających, B. określenie matriału rozszerzającego, C. sformułowanie wymagan rozszerzających.
wymagania - etapy 4?
rozpocznij naukę
Określnie wymagań dopełniających, A. określenie celów dopełniających, B. określenie materiału dopełniającego, C. sformułowanie wymagań dopełniających.
wymagania - etapy 5?
rozpocznij naukę
Zestawienie wymagań trzech poziomów i ocena hierarchiczności układu.
Zastosowanie wymagań w ocenie osiągnięc uczniów?
rozpocznij naukę
2. Spełnienie wymagań podstawowych przez ucznia uprawnia go do oceny ostatecznej, 3. Wymagania podstawowe i rozszerzające stanowią łącznie wymagania rozszerzone. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny dobrej, 4. wymagania rozszerzone i dopełniające łącznie stanowią wymagania pełne. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny bardzo dobrej lub celującej
Czy zakres programowy objęty ustalaniem wymagań jest zwykle szerszy niż zakres analizy materiału?
rozpocznij naukę
tak, ponieważ podkreśla to charakter synetetyzujący wymagań i chorni przed nadmierną szczegółowością, która mogłaby zaburzyć hierarchię wymagan.
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 1?
rozpocznij naukę
stosunkowo łatwe do opanowania
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 2?
rozpocznij naukę
najpewniejsze i najdonośniejsze naukowo
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 3?
rozpocznij naukę
całkowicie niezbędne w dalszej nauce
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 4?
rozpocznij naukę
bezpośrednio użyteczne w życiu i ewnetualnie pracy zawodowej
wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - przez co są wyznaczane?
rozpocznij naukę
główne cele i centralne elementy materiału nauczania
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 1?
rozpocznij naukę
umiarkowanie trudne do opanowania
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 2?
rozpocznij naukę
w pewnym stopniu hipotetyczne
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 3?
rozpocznij naukę
przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania podstawowe - 4?
rozpocznij naukę
pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawdowej
wymagania rozszrzające - co to?
rozpocznij naukę
stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstwowych, a ich opanowanie jest uzaleznione od opanowania wymagań podstawowych.
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania dopełniające - 1?
rozpocznij naukę
trudne do opanowania
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania dopełniające - 2?
rozpocznij naukę
twórcze naukowo
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania dopełniające - 3?
rozpocznij naukę
wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dlaszej nauki
Jakie wiadomości i umiejętności obejmują wymagania dopełniające - 4?
rozpocznij naukę
zdala od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej
wymagania dopełniające - co to?
rozpocznij naukę
stanowią rozwinięcie wymagań rozszerzających i mogą wykraczać poza opublikowany program naucznia przez wykorzystanie okazjonalnych źródeł wiedzy i nadarzających się możliwości indywidualnych ćwiczeń.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.