Sztuka naucznia. Czynnosci nauczyciela 5

 0    33 fiszki    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Integracja jakich trzech punktów widzenia w planowaniu zajęć dydaktycznych?
rozpocznij naukę
1. uczenia (jego celów), 2. dyscypliny naukowej, (materiału), 3. nauczyciela (jego wymagań)
Czym są treści kształcenia?
rozpocznij naukę
opanowywanie czynności okreslone ze względu na cele ksztłcenia, materiał i wymagania programowe.
jakie są główne wymiary przestrzeni dydaktycznej objętej planowaniem?
rozpocznij naukę
1. cele, 2. materiał, 3. wymagania
Co jest podstawą planowania zajęć dydaktycznych?
rozpocznij naukę
program naucznia
Czym jest program dydaktyczny?
rozpocznij naukę
ogólem dokumentów wyznaczających treść nauczania.
co obejmuje program naucznia?
rozpocznij naukę
1. broszurę programową, 2. podręczniki, 3. zeszyty ćwiczeń, 4. środki dydaktyczne
jakie są trzy etapy planowania zajęć - etap 1?
rozpocznij naukę
zapadają decyzje najogólniejsze, wyrażające koncepcję danego zakresu treści kształcenia
jakie są trzy etapy planowania zajęć - etap 2?
rozpocznij naukę
decyzje bardziej szczegółowe o rozwarstwianiu tej treści
jakie są trzy etapy planowania zajęć - etap 3?
rozpocznij naukę
decyzje najbardziej szczegółowe, wyznaczające przebieg zajęć dydaktycznych. Zajęcie się tokiem nauczania.
Czego rozwinięciem są etapy planowania zajęć?
rozpocznij naukę
tradycyjnych praktyk rozkładania materiału i przugotowania lekcji przez nauczyciela.
Na czym powinna być skupiona uwaga prowadzącego lekcje?
rozpocznij naukę
na celach i wymachaniach
planowanie zajęc dydaktycznych etapy, zasięg, aspekty 1?
rozpocznij naukę
planowanie kierunkowe - rok szkolny semestr - cele poznawcze, cele motywacyjne, materiał kształcenia
planowanie zajęc dydaktycznych etapy, zasięg, aspekty 2?
rozpocznij naukę
planowanie wynikowe - dział programowy, duża jednostka tematyczna - materiał kształcenia, wymagania programowe.
planowanie zajęc dydaktycznych etapy, zasięg, aspekty 3?
rozpocznij naukę
planowenie metodyczne - lekcja, cykl lekcji - wymagania programowe, tok zajęć.
Czym jest planowanie kierunkowe?
rozpocznij naukę
ma za zadanie powiązać cele poznwacze kształcenia z celamimotywacyjnymi oraz dobrać materiał kształcenia. polega na ustaleniu jakie jednostki materiału kształcenia umożliwią osiągnięcie poszczególnych celów kształcenia. Ukierunkowuje czynności nauczyciela
Czym jest planowanie wynikowe?
rozpocznij naukę
powinno doprowadzić do hierarchi wyagań programowych w związku z kolejnymi tematami zajęć. Według tych wymagań nauczyciel będzie oceniał osiągnięcia uczniów i skuteczność własnej pracy.
Czym jest planowanie metodyczne?
rozpocznij naukę
jest projektowaniem przebiegu zajęć dydaktycznych umożliwiającym uczniom uzyskanie pprzewidywanych osiągnięc. Najbardziej elastyczne planowanie.
planowanie wynikowe - zalety?
rozpocznij naukę
przeciwdziała nadmiernej fantazji, hasłom bez pokrycia, pozorowaniu wysokiego poziomu pracy, różnym postaciom materializmu dydaktycznego.
Na jakim założeniu opiera się zróznicowanie wymagań?
rozpocznij naukę
nie da się utrzymać dostatecznie wysokiego, jednolitego poziomu wymagań wobec wszystkich uczniów
jak są formułowane wymagania?
rozpocznij naukę
jako opisy opanowanych czynności z nasyceniem odpowiednim materiałem kształcenia i w ustopniowaniu.
Do ilu słów powinien być zredukowany zapis wymagan?
rozpocznij naukę
3 do 5
jaki jest ostatni etap planowania zajęc dydaktycznych?
rozpocznij naukę
planowanie metodyczne.
Czym jest planowanie metodyczne?
rozpocznij naukę
wytycza tok zajęć i owocuje dokumentem, który bywa nazwany konspektem, scenariuszem lekcji lub planem metodycznym zajęć dydaktycznych.
jaką postać przybiera treść kształcenia?
rozpocznij naukę
zadaniową
co znaczy, że treść kształcenia przybiera postać zadaniową?
rozpocznij naukę
przewidziana czynnośc docelowa ma być przez ucznia opanowana, dzięki wykonaniu pewnych czynności pośredniczących, regulowanych czynnościami metodycznymi nauczyciela, który dysponuje odpowiednim wyposażeniem.
czy zajęcia dydaktyczne powinny umożliwić uczniom spełnienie każdego poziomu wymagań?
rozpocznij naukę
tak
czy zajęcia muszą sie zaczynać od wymagań podstawowych?
rozpocznij naukę
nie. wymagania moga przeplatac się w planie.
Najuciążliwsze błędy planowania zajęć dydaktycznych - błąd 1?
rozpocznij naukę
formalizacja planowania
Najuciążliwsze błędy planowania zajęć dydaktycznych - błąd 2?
rozpocznij naukę
materializm dydaktyczny
Najuciążliwsze błędy planowania zajęć dydaktycznych - błąd 3?
rozpocznij naukę
zbyt wysokie wymagania
Najuciążliwsze błędy planowania zajęć dydaktycznych - błąd 4?
rozpocznij naukę
przecenianie czynności metodycznych nauczyciela
czym jest formalizacja planowania?
rozpocznij naukę
nadmierna rozbudowa planowania, k ótra zawayczaj idzie w przez z niewolnyczym trzymaniem sie wzorów i nie korzystaniem z własnych doświadczeń.
Czym jest materializm dydaktyczny?
rozpocznij naukę
wyraża się on lekceważeniem planowania kierunkowego, porcjowaniem materiału według podręcznika uczniowskiego, dopisywaniem celów kształcenia jako swoistej ozdoby do gotowego materiału. Wynika najczęsciej z zaniedbania, zbyt jednostronnego przygotwania nauczyciela, braku głębszego zainteresowania uczniami, braku własciwej atmosfery wychowawczej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.