sztuka ucznia się 1

 0    34 fiszki    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
optymalicaja celów uczenia się, dwa kręgi wtajemniczenia 1?
rozpocznij naukę
1. znajmość racjonalnych techni zdobywania wiedzy i organizacji pracy nad jej przyswajaniem i utrwalaniem.
optymalicaja celów uczenia się, dwa kręgi wtajemniczenia 2?
rozpocznij naukę
obejmuje przede wszystkim wybór głównych celów i treści uczenia się oraz wyznaczenie jego miejsca w programie życiowym jednostki. jest strategią uczenia się
Jaka jest podstawowa zasada kolejności usprawnień?
rozpocznij naukę
usprawnienie najlepiej zaczynać od badania jego celów, właściwy wybór celu więcej znaczy niż najlepsze narzędzie wykonawcze.
co służy nadawaniu własnej edukacji najbardziej pożądanego kształtu?
rozpocznij naukę
inicjatywa i wola
Dlaczego w kształtowaniu własnej edykacji służy inicjatywa i wola? Jakie powody sprawiają, że samodzielny wysiłek ucznia jest nieodzownym elementem uzupełniającym edukację?
rozpocznij naukę
1. bo występuje stałe nienadążanie programów szkolnych za wymaganiami życia, 2. szkoła realizuje zbiorowe nauczanie i wychowanie, przez co brak jest należytego uwzględniania różnic indywidualnych w zdolnościach, zainteresowawniach, osobowości uczniów.
z czym powinno wiązać się ucznie?
rozpocznij naukę
z celami życiowymi
Jaka jest podstawa analizy celów życiowych?
rozpocznij naukę
analiza celów życiowych studentów UW w roku 1973.
jakie występują modele celówżyciowych
rozpocznij naukę
1. model elementarny celów życiowych, 2. model ambicjonalny, 3. model kreatywny
czym jest model elementrany celów życiowych?
rozpocznij naukę
główne wartości: konfort, własna rodzina, przyjazne kontakty z ludźmi, rozrywki, praca. Nie jest to model czyto konsumpcyjny, choć takie cele w nim dominują.
Czym jest model ambicjonalny?
rozpocznij naukę
naczelne watości: uznanie, sława, poczucie własnego znaczenia, posiadanie władzy. Celem osób preferucjących ten model jest wybicie się, a dobra praca to taka, która daje możliwości awansu.
Czym jest model kreatywny?
rozpocznij naukę
dominuje tu perfekcjonizm i ukierunkowanie na przeobrażenia otoczenia. uy
Jaka jest droga do lepszego wykorzystania szans życiowych i bardziej skutecznego kształtowania własnego losu?
rozpocznij naukę
optymalizacja celów naczelnych
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 1?
rozpocznij naukę
mglistość, niejasność celów.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 2?
rozpocznij naukę
brak dokładnej wiedzy o celach nieprzedmiotowych.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 3?
rozpocznij naukę
brak wiedzy o zależnościach pomiędzy celami a środkami.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 4?
rozpocznij naukę
brak celów pośerdnich, niezbędnych do osiągnięcia celów końcowych.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 5?
rozpocznij naukę
nieznajomość aktualnych tendencji rozwojowych, pozwalających uwolnić się w planowaniu życia od aktualnych, przejściowych ograniczeń i schematów.
Jaki model celów życiowych został wyróżniony jako najlepszy?
rozpocznij naukę
kreatywny model celów życiowych
jakie zasoby są potrzebne do osiągniecia celu?
rozpocznij naukę
psychologiczne i przedmiotowe
czym są instrumentalne cele posrednie zwane też autonomicznymi celami życiowymi?
rozpocznij naukę
zasoby przedmiotowe i psychologiczne czyli umiejętność, zdolność, wytrwałość.
jakie jest rozożenie celów w szkole?
rozpocznij naukę
obejmują celepsychologiczne ale pomijaja cel najważniejszy czyli strategie efektywnego działania
czym są strategie efektywnego działania?
rozpocznij naukę
opanowanie kompleksu nawyków, które warunkują efektywność wykorzystania przez nas dostepnych zasobów, sprzyjają odnoszeniu sukcesów i realizacji karier zawodowych.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 1?
rozpocznij naukę
1. maskymalne wykorzystnie czasu pracy, a tu głównie oszczędzanie czasu dwa sposoby: 1. aktywna obrona przed ludźmi nastawionymi na marnowanie czasu, ograniczanie strat czasu na jaki naraża niewłaściwa organizacja i niewłasciwy system informacji, 2. scalanie czasu w wielogodzinne nie zmącone dystrakcją bloki.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 2?
rozpocznij naukę
Dążenie do wniesienia wkładu - chęć dania od siebie czegoś autentycznie wartościowego, istotnego.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 3?
rozpocznij naukę
maksymalne wykorzystnie aktywów
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 4?
rozpocznij naukę
Piertasiński - koncentracja na zasaniu przy czym powinny być spełnione następujące warunki: 1. robimy niewiele zadań ale dobrze, a nie wiele ale powierzchowanie, 2. należy ustalić priorytety i zacząć od zadań najważniejszych, 3. po wykonaniu zadania nie bierzemy się od razu za następne, lecz rewidujemy liste zadań w świetle nowej sytuacji.
Jakie są zasady określania protutetów?
rozpocznij naukę
1. koncentracja na przyszłości i na szansach, 2. szukanie własnej drogi, 3. mierzenie wysoko
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 5?
rozpocznij naukę
podejmójąc właściwe decyzje, szukać idealnego rozwiązania nie oglądając się na jego realność i słuchając opinii innych ludzi.
Czym są zdolności według Pietrasińskiego?
rozpocznij naukę
indywidualne własciwości człowieka, które warunkują jego łatwość uczenia się.
Przejawem wysokiej zdolności są:
rozpocznij naukę
1. szybkie uczenie się, 2. transfer wprawy czyli przenoszenie tego co się nauczyliśmy na inne sytuacje, 3. osiągane poprzez wyuczenie wysokiej sprawności w jakimś działaniu
Psychologiczna kwalifikacja zdolności?
rozpocznij naukę
1. umysłowe, 2. spostrzeżeniowe, 3. psychomotoryczne
Zdolności według szewczuka?
rozpocznij naukę
czynności psychiczne i obok zdolności. 1. spostrzegania spostrzegawczość, 2. wyobrażania - wyobraźnia, 3. myślenia - inteligencja, 4. manipulowania - zręczność, 5. emocjonowania - emotywność.
Czym jest sukces?
rozpocznij naukę
zadowoleniem z tego, że potrafimy robić coś co umiemmy.
Piertasiński - co robić by osiągnąć sukces?
rozpocznij naukę
1. poznawanie siebie, 2. koncentrowanie się na mocnych stronach, 3. odnajdywanie swoich zdolności.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.