treści kształcenia 2

 0    16 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czym jest materializm dydaktyczny / encyklopedyzm?
rozpocznij naukę
celem pracy szkoły jest przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości, proporcjonalnie do ilości przyswojonego materiału kształtować się będzie u uczniów rozumienie danego obszaru rzeczywistości.
Kto jest twórcą nazwy materializmu dydaktycznego?
rozpocznij naukę
Doerpfeld
Wymień przedstawicieli encyklopedyzmu?
rozpocznij naukę
1. Komeński, 2. Milton, 3. Basedow
jakie są wady encykolpedyzmu / materializmu encylkopedycznego?
rozpocznij naukę
1. pedagog encyklopedysta chce wtłoczyć w ucznia jak najwięcej faktów zeswojej dziedziny, 2. przeładowany program zmusza nauczyciela do szybkiego, pobieżnego jego przerabiania, 3. uczniowie są biernymi odbiorcami materiału, bez zrozumienia
Czym jest formalizm dydaktyczny?
rozpocznij naukę
celem pracy szkoły jest pogłębianie, rozszerzanie i uszlachetnianie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów, głównym kryterium doboru przedmiotu winna być ich wartość kształcąca, podstawa teoretyczna formalizmu przekonanie o istnieniu transferu dodatniego.
Czym jest transfer dodatni?
rozpocznij naukę
poszerzanie się skutków jednego procesu uczenia na inny.
kto posługiwał się nazwą formalizm dydaktyczny?
rozpocznij naukę
Schmid, Niemeyer
Kim byli zwolennicy formalizmu dydaktycznego?
rozpocznij naukę
1. Heraklit, 2. cyceron, 3. Kant, 4. Pestalozzi, 5. Diesterweg, 6. Dawid, 7. Dobrowolski.
Jakie są zalety formalizmu dydaktycznego?
rozpocznij naukę
zwrócenie uwagi na potrzebę rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów
Jakie są wady formalizmu dydaktycznego?
rozpocznij naukę
eksponowanie w nauczaniu przede wszystim przedmiotów instrumentalnych i matematyki
Jaką zależność jes pomiędzy treścią a formą myślenia
rozpocznij naukę
zależność dwustronna
Kto mówił o zalezności dwustronnej między treścią a formą myślenia?
rozpocznij naukę
Piaget, Herbart i Spencer
Co oznacza zalezność dwustronna między treścią a formą myślenia?
rozpocznij naukę
poznanie faktów wpływa na kształtowanie określonych operacji umysłowych, a rozwój operacji umysłowych umożliwia przyswojenie odpowiednich faktów.
Co łączy encyklopedyzm i formalizm?
rozpocznij naukę
jedni i drudzy patrzyli tylko na jedną stronę owego związku
Czym jest utylitaryzm dydaktyczny?
rozpocznij naukę
kształcenie to rekonstrukcja doświadczenia, proces i cel kształcenia jest jednym i tym samym - mumożliwienie uczniowi rekonstrukcji społecznych doświadczeń ludzkości, najważniejsz w kształceniu jest indywidualna i społeczna aktywność ucznia, nalezy koncentrować uwagę przede wszystkim na zajęciach ekspresyjnych i konstrukcyjnych, w tym gotowaniu i robotach ręcznych. Uczniowie powinni mieć jak największa swobodę w samodzielnym doborze treści
zwolennicy utylitaryzmu dydaktycznego?
rozpocznij naukę
dewey i kerschnteimer

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.