treści ksztłacenia 3

 0    15 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
zasady budowy programów nauczania stworzone przez progresywistów?
rozpocznij naukę
1. problemowe podejście, 2. kształtowanie umiejętności praktycznych, 3. łącznie pracy z zabawą, 4. aktywizowanie uczniów,5. włączanie uczniów w nuert życia środowiska lokalnego.
czym jest podejście problemowe?
rozpocznij naukę
grupowanie treści kształcenia w układy interdyscyplinarne, wymagające pracy zespołowej
czym jest kształtowanie umiejśtności praktycznych?
rozpocznij naukę
rozwiązywaniem problemów
czym jest aktywizowanie uczniów?
rozpocznij naukę
uczniowie samodzielnie muszą zdobywać wiedze i umiejętności
Jak włączać uczniów w nurt żcuia środowiska lokalnego?
rozpocznij naukę
wycieczki, wywiady z przedstawicielami róznych zawodów.
Kto najbardziej krytykował utylitaryzm?
rozpocznij naukę
przedstawiciele esencjalizmu Kandel, Bagley, Brubacher, Klipatrick
czym jest esencjonalizm?
rozpocznij naukę
cel kształcenia jako przekaz kulturowego dziedzictwa i kształtowanie refleksyjnego stosunku do rzeczywistości
czym jest teoria problemowo - kompleksowa?
rozpocznij naukę
celem kształcenia ułatwienie uczniom poznawanie rzeczywistości, a nie przygotowanie do zawodu. Treści nauczania powinny dotyczyć problemów współczesnego świata i mieć strukturę problemowo - kompleksową, wymagającą integracji wiedzy z róznych przedmiotów, dziedzin
kto był twórca teorii problemowo - kompleksowej?
rozpocznij naukę
Bogdan Suchodolski
Czym jest strukturalizm?
rozpocznij naukę
kierunek realizowany w szkole współczesnej, próba pogodzenia wciąż powiększającego się zasobu wiedzy i już za bardzo przeładowanych programów nauczania.
Co powinna zaiwrać treśc kształcenia według strukutralizmu?
rozpocznij naukę
elementy podstawowe a elementy wtórne danej dziedziny mogą być wprowadzone, jdnak nie są konieczne
Kto jest twórcą terminu strukturalizm?
rozpocznij naukę
Kazimierz Sośnicki
Czym jest egzemplaryzm?
rozpocznij naukę
próba redukcji materiału, ale odwrotnie niż strukturalizm nie przykłada wagi do systematycznego układu materiału
Czym jest koncepcja nauczania paradygmatycznego?
rozpocznij naukę
na podstawie przykładów wzorów, treści w materiale powinny być ułożone w sposób ogniskowy, tak aby ukazać kluczowe punkty przekazywanego materiału.
czym jest zasada egzamplarycznego układu treści?
rozpocznij naukę
uczeń powinien zapoznać się z reprezentowanym dla danego tematu egzemplarzem/fragmentem i na jego podstawie zdobyć wiedzę, bądź wyciągnąć wnioski o całym temacie.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.