dydaktyka wykład 1

 0    25 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
dydaktyka - obecnie zwraca się uwagę na komplementarne znaczenie nauczyciela w
rozpocznij naukę
procesie nauczania oraz rolę ucznia w tym procesie.
dydaktyka - nauka zajmująca się tym czym jest nauczanie, zwerca uwagę na rolę nauczyciela,
rozpocznij naukę
metod, celów sformułowanych w tym procesie, czynniki wpływające na realizację celów
Dydaktyka ogólna - ogólne zasady, reguły od czego zależy efektywny proces
rozpocznij naukę
uczenia się.
Dydaktyki szczegółowe zajmują się konkretnymi metodami nauczania określonych przedmiotów
rozpocznij naukę
na przykład dydaktyka nauczania początkowego, dydaktyka szkoły wyższej.
zadania dydaktyki: 1. analiza procesu uczenia, 2. klasyfikacja, identyfikacja określonych metod,
rozpocznij naukę
3. systematyzacja środków, 4. artykulacja celów, 5. specyfikacja treści kształcenia
6. organizacja różnych form nauczania.
rozpocznij naukę
Cele dydaktyki: 1. cel teoretyczny: opis zjawisk, 2. cel eksplanacyjny - wyjaśnienie zjawisk
cel dotyczy konkretnych metod, technik nauczania.
rozpocznij naukę
Uczenie: 1. niespójność, różnorodność zajęć, proces nabywania wiedzy u podstaw którego leży aktywność człowieka
3. ćwiczenie, trening Baley, powtarzanie, nie można powiązać ćwiczenia z uczeniem
rozpocznij naukę
4. Hilgard - uczenie to trwała zmiana w reagowaniu, uczenie to rezultat
5. uczenie jest procesem, który prowadzi do nabywania wiedzy i umiejętności,
rozpocznij naukę
6. to proces, który jest ukierunkowany i systematyczny,
7. znaczenie motywacji, która leży u podstaw uczenia
rozpocznij naukę
8. istotnym elementem jest zamierzony charakter uczenia
9. przedmiot uczenia można ująć jako otaczającą rzeczywistość
rozpocznij naukę
9. proces poznania może mieć charakter bezpośredni - samodzielne poszukiwanie
albo pośredni - informacje zawarte w książkach
rozpocznij naukę
Nauczanie
1. może mieć charakter zamierzony lub mimowolny, spontaniczny
rozpocznij naukę
2. dydaktyka zajmuje się zamierzonymi, formami nauczania
3. element orgaznizacji nauczania odróżnia je od uczenia
rozpocznij naukę
4. nauczyciel określa kontekst
5. nauczanie obejmuje komponent kontroli
rozpocznij naukę
6. nauczyciel ważniejszy, ale ważne jest też uruchamianie samodzielności ucznia, asymetria powinna być jak najmniej odczuwana przez ucznia
Kształcenie 1. celem jest oprócz wiedzy, formowanie poznawczych wyniarów osobowości oraz postaw, nawyków
rozpocznij naukę
samokształcenie: podmiotowy charakter procesu kształcenia, ukryta relacja mistrz uczeń
Wychowanie 1. zakres znaczeniowy jest szerszy,
rozpocznij naukę
2. kształcenie kierunkowych cech osobowości - przekonania, wartości, etos, poczuciw wspólnoty.
3. kształcenie w kierunku wyrabiania postaw, wartości, sądów.
rozpocznij naukę
4. wpływ środowiska, otoczenia, grupy, rodziny, mediów
5. można pojmowac w sposób szerszy czyli mechanizmy. niezamierzone, nieświadmowe
rozpocznij naukę
lub węższy czyli zinstytucjonalizowane formy ksztłcenia tj. szkoła, kościół
Rozwój: 1. Roussen rozwój jest spontaniczny i niezalezny od nauczania
rozpocznij naukę
2. Locke - tabula rasa - ujęcie mechanistyczne, to jakie będzie dziecko, zalezy od czynników zewnątrznych
3. Piaget - kultura nie jest ważnym czynnikiem rozwoju
rozpocznij naukę
4. teorie społecznego uczenia: rozwój to przede wszystkim mechanizmy nabywania
5. Kompromis, Wygodzki teoria kulturowej genezy zachowania
rozpocznij naukę
6. w rozwoju dwie linie biologiczna i kulturowo społeczna
kultura materialna, kultura społeczna czyli upośrednienie
rozpocznij naukę
przez te dwie formy upośrednienia kształtują się specyficzne ludzkie cechy zachowania
Tomasello twierdzi: rozwój typowo ludzkich form zachowania jest rozwinięciem koncepcji Wygockiego
rozpocznij naukę
Sfera najbliższego rozwoju wygodzkiego - nauczanie daje szansę rozwoju, dziecko może się rozwijać dzieki uczeniu, dzięki temu może byc człowiekiem.
Metodologia dydaktyki - Kupisiewicz przeciwstawia sobie eksperyment i obserwację
rozpocznij naukę
1. Obserwacja czyli brak integracji w zajwisko, 2. eksperyment czyli manipulacja, integracja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.