2000 Słówek kat... A 1

 0    36 fiszek    mathhewbednarz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przedimek nieokreślony
przedimek nieokreślony
rozpocznij naukę
a
It costs 2 dollars a kilo.

Przed południem
rozpocznij naukę
a.m

umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
rozpocznij naukę
ability
He’s got the ability to explain things clearly.

be able to something byc w stanie cos zrobic
Na pewno będę mógł przyjść
rozpocznij naukę
able
I’m sure I’ll be able to come.

o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
rozpocznij naukę
about
His parents worry about him.

powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
rozpocznij naukę
above
Our office is above the hairdresser’s.

abroad

nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność
rozpocznij naukę
absence
A lot has happened in my absence.

nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
rozpocznij naukę
absent
Fred was absent from school.

akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
rozpocznij naukę
accept
I accept your offer.

dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
rozpocznij naukę
access
Do you have access to the Internet?

wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
rozpocznij naukę
accident
He had an accident last week.

nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
rozpocznij naukę
award
His film won an award.

świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
rozpocznij naukę
aware
I wasn’t aware of the danger.

z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
rozpocznij naukę
away
Stay away from me!

budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
rozpocznij naukę
awake
Babies often awake several times at night.

unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu
rozpocznij naukę
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic

osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
rozpocznij naukę
available
The information is available for free on the Internet.

jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
rozpocznij naukę
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.

autor
Kto jest autorem tej książki?
rozpocznij naukę
author
Who is the author of this book?

Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
rozpocznij naukę
Australia
He chose an English school in Australia.

ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
rozpocznij naukę
aunt
My aunt is a very rich woman.

sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
rozpocznij naukę
August
They want to go on holiday in August

widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
rozpocznij naukę
audience
The audience started clapping.

atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
rozpocznij naukę
attractive
She is the most attractive girl in my class.

przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów
rozpocznij naukę
attract
This resort attracts a lot of tourists

zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
rozpocznij naukę
ashamed
You should be ashamed of yourself!

Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
rozpocznij naukę
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.

pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
rozpocznij naukę
ask
I’d like to ask you something.

we śnie; be asleep – spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi
rozpocznij naukę
asleep
When I get back from work, she is already asleep.

stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
rozpocznij naukę
association
All members of the association arrived at the meeting.

zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
rozpocznij naukę
assume
I assume you’re coming too.

przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie
rozpocznij naukę
at
Megan told us this story at dinner.

atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
rozpocznij naukę
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.

atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
rozpocznij naukę
attack
He was attacked by a gang of youths.

próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
rozpocznij naukę
attempt
Her last attempt was successful.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.