czytanki

 0    358 fiszek    grazynamroz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


musisz jeść zimną owsiankę
rozpocznij naukę
you must eat the cold porridge

kępka trawy
rozpocznij naukę
a patch of grass

watchmaker


cleavage

getting groomed

to groove


fizyka jądrowa
rozpocznij naukę
rocket science

wielkie mi rzeczy
rozpocznij naukę
It's a rocket science

podskakiwac o cenach, szybko rosnąć
rozpocznij naukę
to skyrocket

kilka razy w roku
rozpocznij naukę
multiple times a year

Prądy
wiatr i prądy znoszą meduzy bliżej wybrzeża
rozpocznij naukę
currents
the wind and currents bring jellyfish closer to the shore

raz na jakiś czas
rozpocznij naukę
every once in a while

okres rozrodczy, okres lęgowy
rozpocznij naukę
mating season, breeding season

wyciągać
wyciagnij żądła z pomocą pęsety i wymocz w gorącej ale nie wrzącej wodzie
rozpocznij naukę
pull out
pull out the stingers with tweezers and soat in hot but not boiling water

żądło, żądło
rozpocznij naukę
stinger, sting

być oddzielone od
rozpocznij naukę
be separated from

ściganie nielegalnych wpisów
rozpocznij naukę
a crackdown on illegal entires

nieletni, niepełnoletni
rozpocznij naukę
minor

nieletni
nie można sprzedawać alkoholu nieletnim
rozpocznij naukę
minor
you can't sell alkohol to minors

nielegalne wejście
rozpocznij naukę
illegal entry

manliness

podły
Jego zachowanie było tak podłe, że nie wiedziała, czy kiedykolwiek będzie w stanie mu wybaczyć.
rozpocznij naukę
despicable
His behaviour was so despicable, she didn't know if she could ever forgive him.

undergraduate

zdobądź referencje
rozpocznij naukę
get credentials

gwałtowna reakcja, sprzeciw
rozpocznij naukę
backlash

przebrać miarkę, przelać czarę goryczy
rozpocznij naukę
be the last straw

marshland

zepsuć, schrzanić coś
rozpocznij naukę
screw up

kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
rozpocznij naukę
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.

the reviewed

pod osłoną nocy
rozpocznij naukę
under the cover of night

in captivity

stanowią zagrożenie
rozpocznij naukę
pose a danger, pose a threat

uciec przed zagrożeniem
rozpocznij naukę
escape the threat

obliczyć dane
rozpocznij naukę
calculate data

dostarczyć wskazówek
rozpocznij naukę
provide clues

ścigała delfina
rozpocznij naukę
she was pursuing the dolphin

udogodnienia
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
rozpocznij naukę
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.

to trot

kapitan łodzi
rozpocznij naukę
boat skipper

encountered

uporczywe dążenie
rozpocznij naukę
persistent pursuit

make it snappy

assumption

rozchmurz się
rozpocznij naukę
lighten up

mieć wątpliwości
rozpocznij naukę
have second thoughts

infidelity

wieloraka niewierność
rozpocznij naukę
a manifold infidelity

podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
rozpocznij naukę
approach
I have a positive approach to life.

uśpiony mózg
rozpocznij naukę
dormant brain

allegedly

zakłócający spokój, uciążliwy
rozpocznij naukę
disruptive

pomniejszać
rozpocznij naukę
diminish

młody przestępca
rozpocznij naukę
a young offender

wielbiciel sztuk walki
rozpocznij naukę
a devotee of martial arts


móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
can
Can you help me?

podsłuchiwać kogoś
rozpocznij naukę
eavesdrop on somebody

cudowne dziecko
rozpocznij naukę
wunderkind

cudowne dzieci
rozpocznij naukę
wunderkinder

page-turner

placenta

bezpodstawne twierdzenie, insynuacje
rozpocznij naukę
allegation

zagrożenia wojenne
rozpocznij naukę
war perils

pełny zwrot
rozpocznij naukę
full refund

caretaker

infidelity

wilgotny
Ona płakała - jej oczy jeszcze są mokre.
rozpocznij naukę
moist
She's been crying - her eyes are still moist.

powiew wilgotnego powietrza
rozpocznij naukę
a breeze of moist air

przedstawić projekt ustawy
rozpocznij naukę
introduce a bill

be on the mend, be getting better

Ona zdrowieje
rozpocznij naukę
She is on the mend

mieć zaległości w czymś
Mam zaległości w matematyce.
rozpocznij naukę
fall behind with something
I've fallen behind with Maths.

Pracuje w charakterze dozorcy
rozpocznij naukę
She works in a capacity of a caretaker

condemn

unearth

zejście, schodzenie w dół, opadanie
rozpocznij naukę
descent

projektować, rozplanować coś
Manager dobrze rozplanował budżet roczny.
rozpocznij naukę
lay something out
The manager laid the annual budget out well.

małża jadalna
rozpocznij naukę
edible mussels

sift

detention

dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
rozpocznij naukę
sequel
We're waiting for a sequel.

z kamienną miną
rozpocznij naukę
deadpan

wspólny dojazd samochodem
rozpocznij naukę
lift sharing

wspólne przejazdy samochodem
rozpocznij naukę
carpooling

podłączenie do Internetu
rozpocznij naukę
internet hook-up

nie krępuj się
rozpocznij naukę
be my guest

flippers

a leave of absence

Biorę urlop
rozpocznij naukę
I'm taking a leave of absence

Jako dyrektor szkoły chciałbym zmienić niektóre zasady
rozpocznij naukę
In my capacity as a headmaster I'd like to change some rules

różnicować
rozpocznij naukę
differentiate

go hang-gliding

contagious, infectious

drzewo iglaste
rozpocznij naukę
conifer

udawać że się nie słyszy
rozpocznij naukę
turn a deaf earpassers-by

niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant

pasuje, moze być
rozpocznij naukę
will do

drapieżny
Lwy to zwierzęta drapieżne. Polują na zebry i antylopy dla ich mięsa.
rozpocznij naukę
predatory
Lions are predatory animals. They hunt zebra and antelope for their meat.

przereklamowany
rozpocznij naukę
overrated

temperatura spadła poniżej 0 stopni
rozpocznij naukę
the temperature dipped down below 0 degrees

unearth

jego znajomość angielskiego jest nadzwyczajna
rozpocznij naukę
his command of English is extraordinary

ręczna skrzynia biegów
rozpocznij naukę
manual transmission

bunt 4 rzeczowników
rozpocznij naukę
rebellion, defiance, mutiny, rising

trombone

wycieka mi paliwo
rozpocznij naukę
I'm losing oil

broadcast

mollycoddle


ostatni sondaż
rozpocznij naukę
a recent poll

blurred

sklep wolnocłowy
rozpocznij naukę
duty-free shop

Nie zrozumcie mnie źle
rozpocznij naukę
Don't get me wrong

Wróżka trzyma różdżkę
rozpocznij naukę
A fairy is holding a wand

wypracowanie
rozpocznij naukę
composition

źdźbło trawy
rozpocznij naukę
blade of grass

skrzydło wiatraka
rozpocznij naukę
blade of windmill


bez pracy nie ma kołaczy
rozpocznij naukę
no pain no gain

trudne zadanie
rozpocznij naukę
daunting task

złe postępowanie, wykroczenie, krzywda
rozpocznij naukę
wrong- doing

zrobić kozła ofiarnego kogoś
rozpocznij naukę
make a scapegoat of somebody

glance

peek

quirky

idiom dziwny, zwariowany
rozpocznij naukę
off-the wall

Jeśli w ogóle
rozpocznij naukę
if at all


dręczące uczucie
rozpocznij naukę
nagging feeling

ciągłe walki
rozpocznij naukę
a constant fights

Yellow

uważność, rozwaga, troska
rozpocznij naukę
mindfulness


połknięcie ostatniego łyka paska Marsa
rozpocznij naukę
swallowing the last mouthful of a Mars bar

horrified

a cheap tart

scuffle

kasztanowaty
rozpocznij naukę
maroon

zatuszować, ukryć
rozpocznij naukę
disguise


fragrant, scented

odpowiedni ruch warg
rozpocznij naukę
appropriate lip movement

nosey

give or take

pondering

come off it

puch, meszek (np. o włosach)
rozpocznij naukę
fuzz

fuzz

peculiar

Nie nalegaj. Nie wywieraj na mnie nacisku. idiom
rozpocznij naukę
Don't twist my arm

fuzz

notoriety

Muszę zatuszować mój akcent
rozpocznij naukę
I have to disguise my accent

Zakrywała brzydką skazę
rozpocznij naukę
She disguised an ugly blemish

spleśniały ser
rozpocznij naukę
mouldy cheese

stilton cheese

mieć do czegoś nosa
rozpocznij naukę
have a nose for something

mają przyjaciół na wysokich stanowiskach
rozpocznij naukę
have friends in high places

niechętny, niechętny
rozpocznij naukę
unwilling, reluctant

ponura twarz
rozpocznij naukę
a glum face

rozpieszczać
rozpocznij naukę
pamper

zachować pozory
rozpocznij naukę
keep up appearances

doprowadzić kogoś do ruiny finansowej
rozpocznij naukę
bleed somebody dry, bleed somebody white

wszcząć postępowanie prawne przeciwko komuś
rozpocznij naukę
make a legal action against somebody

Czy coś Pana boli?
rozpocznij naukę
Are you in pain?

wziął ode mnie za to dużo pieniędzy.
rozpocznij naukę
he charged me a lot of money for it

Udało mu się wyciągnąć ode mnie wszystkie pieniądze
rozpocznij naukę
He managed to extract all money from me

Mój samochód się psuje. To rujnuje mnie finansowo.
rozpocznij naukę
My car keeps breaking down. It's bleeding me dry.

On chce zrujnować ich finansowo z powodu całego cierpienia, jakiego doznał
rozpocznij naukę
He wants to bleed them dry for all the pain he suffered

robić zamieszanie
rozpocznij naukę
make a fuss

Chodźmy na lunch i pozbądźmy się tego
rozpocznij naukę
Let's go for lunch and make your mind off it

ja stawiam, ja zapraszam
rozpocznij naukę
my treat

grzebać w śmieciach
rozpocznij naukę
rummage through rubbish

obdarty włóczęga
rozpocznij naukę
ragged tramp

podejrzany hydraulik
rozpocznij naukę
dodgy plumber


Biegał w wolnym tempie
rozpocznij naukę
He was running at a slow pace

Biegaj we własnym tempie
rozpocznij naukę
Run at your own pace

wymyślasz to
rozpocznij naukę
You are making that up

bereavement

pass away

dawać sobie jakoś radę mimo wszystko
rozpocznij naukę
muddle through

Zawsze jestem zapracowany. nie mam czasu
rozpocznij naukę
I'm always time-poor


bezpardonowa walka
rozpocznij naukę
dog eat dog

nie ma przebacz bracie
rozpocznij naukę
dog eat dog, brother

zbierz się w sobie, ogarnij się, weź sie w garść
rozpocznij naukę
get your act together, get your stuff together

weź się w garść
rozpocznij naukę
pull yourself together

chory
Nie idę nigdzie dziś wieczorem, czuję się trochę chora.
rozpocznij naukę
under the weather
I'm not going out tonight, I feel a bit under the weather.

połamania nóg, powodzenia
rozpocznij naukę
break a leg

miejsce pobytu
Policja zapytała Betty, czy wie coś na temat miejsca pobytu zaginionego mężczyzny.
rozpocznij naukę
whereabouts
The police asked if Betty knew the whereabouts of a missing man.

rise

zdrajca, buntownik
rozpocznij naukę
renegade

drobiazg, błahostka
rozpocznij naukę
a small change

być poza grupą decydentów
rozpocznij naukę
be out od the loop

mieć wpływ na podejmowanie decyzjj
rozpocznij naukę
be in the loop

piekące, palące słońce
rozpocznij naukę
blazing sunshine, scorching sunshine

pozostać na późnej zmianie
rozpocznij naukę
stay on the late shift

Nie przypominaj mi tego
rozpocznij naukę
Don't rub it in!

przypominać coś niefajnego o czym chcemy zapomnieć
rozpocznij naukę
to rub something in

czekać na dalsze informacje. nie zmieniać stacji
rozpocznij naukę
stay tuned

dwadzieścia cztery na dobę
rozpocznij naukę
twenty four seven

idiom zacząć coś robić
rozpocznij naukę
get the ball rolling

idiom spokojnie
rozpocznij naukę
take it easy

przespać się z czymś, z jakimś problemem
rozpocznij naukę
sleep on it

Jestem spłukany
rozpocznij naukę
I'm broke

bądź dokładnie o siódmej godzinie
rozpocznij naukę
be at 7 o'clock sharp

jak grzbiet mojej dłoni
rozpocznij naukę
like the back of my hand

znam to miasto jak własną kieszeń
rozpocznij naukę
I know this city like the back of my hand

lata, wieki, od dawna
rozpocznij naukę
in ages

mam ciebie serdecznie dosyć
rozpocznij naukę
I'm sick and tired of you

Mam dość sprzątania domu
rozpocznij naukę
I'm sick and tired of cleaning my house

Jest to wykonalne.
rozpocznij naukę
It's doable.

primacy

niedawność
rozpocznij naukę
recency

od świtu do zmierzchu
rozpocznij naukę
from dawn to dusk

wyrażna i jasna odpowiedź
rozpocznij naukę
explicit answer

Nie był jasny, bezpośredni w swojej wiadomości
rozpocznij naukę
He was not explicit in his message

lista ofert podróżnych
rozpocznij naukę
travel bucket list

gateaway

fascynująca odpowiedź
rozpocznij naukę
compelling answer

dawać sobie radę
rozpocznij naukę
get along

szeroki uśmiech
rozpocznij naukę
grin

tylne głośniki
rozpocznij naukę
rear speakers

wziąć łyk
rozpocznij naukę
take a swig

letargu, zawieszenie czynności życiowych
rozpocznij naukę
suspended animation

Nie igraj z losem, nie ryzykuj
rozpocznij naukę
Don't push your luck

reason, mind

embark

scrap

zło konieczne
rozpocznij naukę
necessary evil

Dostrzegła ukryte koszty
rozpocznij naukę
She spotted hidden cost

nie psujcie mojej zabawy
rozpocznij naukę
don't spoil my fun

z łatwością
rozpocznij naukę
hands down

jajko na miękko
rozpocznij naukę
a soft-boiled egg

korygować, naprawić
rozpocznij naukę
rectify

nie możemy tego wprowadzić w życie
rozpocznij naukę
we can't put it into practice

Niech spoczywa w pokoju
rozpocznij naukę
May he rest in peace

obyś się ożenił i był szczęśliwym
rozpocznij naukę
May you merry and be happy

Niech Bóg będzie z tobą
rozpocznij naukę
May God be with you

zapytać
powinieneś zapytać również o grupę wsparcia
rozpocznij naukę
enquire
You should also enquire about a back-up teM

palce lizać
rozpocznij naukę
finger licking good

mouth-watering

obraziła mnie bez powodu
rozpocznij naukę
She abused me without a reason, she insulted me

obraził mnie i moją rodzinę
rozpocznij naukę
he insulted me and my family

Zawsze obraża mnie
rozpocznij naukę
She is always giving offence to me

zawsze mnie obraża
rozpocznij naukę
she is always causing offence to me

Jego słowa zraniły mnie
rozpocznij naukę
His words injured me

Rozjaśniła swoje włosy
rozpocznij naukę
she highlighted her hair

mieć śmiałość, odwagę aby cos zrobić
rozpocznij naukę
dare

mieć czelność, być bezczelnym
rozpocznij naukę
dare

prowokować kogoś, rzucić komuś wyzwanie
rozpocznij naukę
dare

Nie mam odwagi jej zapytać
rozpocznij naukę
I don't dare to ask her

chłopcy wzajemnie się prowokują do robienia ryzykownych rzeczy
rozpocznij naukę
Boys dare one another to do risky things

sprowokowała mnie do zrobienia tego
rozpocznij naukę
she dared me to do it.

rzucam ci wyzwanie abys zadzwonil do drzwi
rozpocznij naukę
I dare you to ring the doorbell

przypuszczać
rozpocznij naukę
daresay

przypuszczamy, że przyjdzie ba
rozpocznij naukę
we daresay he will come back

jak śmiesz!
rozpocznij naukę
how dare you

Jak on śmie
rozpocznij naukę
How dare he

Nie waż się
rozpocznij naukę
Don't you dare

masz czelność?
rozpocznij naukę
you dare?

tylko spróbuj!
rozpocznij naukę
just you dare

wyzwanie, prowokacja
rozpocznij naukę
a dare

śmiałek, szaleniec, ryzykant
rozpocznij naukę
a daredevil

śmiały, ryzykowny, prowokujący
rozpocznij naukę
daring

miała na sobie odważną spódnicę
rozpocznij naukę
she was wearing a daring skirt

Śmiem twierdzić,
rozpocznij naukę
I daresay

uderz mnie, jeśli się odważysz
rozpocznij naukę
hit me if you dare

masz czelność zapytać dlaczego?
rozpocznij naukę
you dare ask why?

how dare you

to wszystko, na co mnie stać w tej chwili
rozpocznij naukę
that's all I'm capable of at the moment

zrobić jakąś wymówkę
rozpocznij naukę
make some excuse

trąc moje pięty
rozpocznij naukę
rubbing my heels

oszołomiony
rozpocznij naukę
bewildered

morgue

threats

lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless

mieć romans
rozpocznij naukę
to have an affair

wykorzystywać kogoś
rozpocznij naukę
take adventage of somebody

Wykorzystuje swoich przyjaciół
rozpocznij naukę
She is taking adventage of her friends

FOMO strach przed utratą kontaktu towarzyskiego choroba XXI wieku
rozpocznij naukę
FOMO fear of missing out

osoba ignorująa towarzystwo ze względu na telefon
rozpocznij naukę
phubber

człowiek psujący zabawę
rozpocznij naukę
spoilsport

compulsively

zrób to osobiście
rozpocznij naukę
do it in person

FOMO TO AKRONIM
rozpocznij naukę
FOMO IT IS AN ACRONYM

komentować coś
rozpocznij naukę
comment on something

weź krytykę do siebie, moze jest tam trochę racji
rozpocznij naukę
if the cap fits, wear it

my bad

officiousskazany na smierć
rozpocznij naukę
condemned to death

nie być notowanym
rozpocznij naukę
have no police record

dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
chief executive officer

z punktu widzenia czegoś
rozpocznij naukę
in terms of something

Samochód wisiał nad rowem
rozpocznij naukę
The car hung over the ditch

First Attempt In Learning
rozpocznij naukę
FAIL acronym in psychology

grupa zapasowa
rozpocznij naukę
a back-up team

pożądany efekt
rozpocznij naukę
desired effect

okres przełomowy
rozpocznij naukę
watershed

było to przełomowe dla wszystkich moich związków od tego momentu
rozpocznij naukę
it was a watershed for all my relationships from this point forwards

w sposób szalony
rozpocznij naukę
franctically

entuzjastyczne recenzje
rozpocznij naukę
rave review

opuszczony, porzucony
rozpocznij naukę
abandoned

dążymy do ilości zamiast do jakości
rozpocznij naukę
pursue quantity instead of quality

rozkoszować się, smakować
rozpocznij naukę
savour

rozkoszuj się życiem
rozpocznij naukę
savour your life

zbierać żniwo, tragiczne skutki
rozpocznij naukę
take a toll

powolne życie przywraca równowagę
rozpocznij naukę
a slow life restores balance

restore

delektuj się posiłkiem
rozpocznij naukę
relish the meal

zasada, reguła
rozpocznij naukę
tenet

podstawowa zasada
rozpocznij naukę
the basic tenet

wytrwałość / niezmordowanie
rozpocznij naukę
perseverance

proofreading

samotne życie na krańcu świata
rozpocznij naukę
a solitary life at the edge of the world

showcase

asphalt

zakręt drogowy
rozpocznij naukę
turn, bend

wild boar

solitude

solitary

solitude

restore

uciekanie się
rozpocznij naukę
resort

Kaplica Czarnej Madonny
rozpocznij naukę
Black Madonna's shrine

Pielgrzymi wyruszyli
rozpocznij naukę
Pilgrims set off

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
every now and then

dać nauczkę
rozpocznij naukę
teach a lesson

trick ułatwiający życie
rozpocznij naukę
life hack

przełom, okres przełomowy
rozpocznij naukę
the crunch, crunch time

spacerować zazwyczaj w gorszych warunkach
rozpocznij naukę
to venture out

phenomenal

siege

endorsement

embarassing

płodny, bujny
rozpocznij naukę
prolific

potrójny sukces
rozpocznij naukę
hat trick


kogut, kogut
rozpocznij naukę
cock, rooster

penitent

samobiczowanie
rozpocznij naukę
self-flagellation

flyover

dewastować, niszczyć, niszczyć
rozpocznij naukę
devastate, vandalize, desolate

talkative

zdrzemnąć się
rozpocznij naukę
catch some Zs, have a snooze, take a catnap

złapać trochę promieni, złapać słońce
rozpocznij naukę
catch some rays, catch the sun

go wild

worthwhile


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.