Regelmäßige Verben

 0    175 fiszek    ksikorska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

szczekać
bark
rozpocznij naukę
bellen

spostrzec, zauważyć
notice, realise
rozpocznij naukę
bemerken/merken

zanotować w pamięci/zapamiętać sobie coś
remember sth
rozpocznij naukę
merken sich etwas

żałować
regret
rozpocznij naukę
bereuen

uwzględnić, wziąć pod uwagę
take into account/consideration
rozpocznij naukę
berücksichtigen

uspokoić się
calm down
rozpocznij naukę
beruhigen sich

zajmować się czymś
occupy oneself with
rozpocznij naukę
beschäftigen sich mit etwas

usunąć, usuwać
remove
rozpocznij naukę
beseitigen

pokonać, zwyciężyć
defeat, win
rozpocznij naukę
besiegen/siegen

uruchomić, zadziałać
operate
rozpocznij naukę
betätigen

prowadzić coś, trudnić się czymś
run sth
rozpocznij naukę
betreiben

uprawiać politykę
be in politics
rozpocznij naukę
Politik betreiben

przyznać coś, wyrazić zgodę, zgadzać się na coś
approve, grant
rozpocznij naukę
bewilligen etwas

zginać
bend
rozpocznij naukę
biegen

skręcać
turn
rozpocznij naukę
abbiegen, bog ab, ist abgebogen

spoglądać na
glance at
rozpocznij naukę
blicken auf

rzucić okiem na, spojrzeć na
look at
rozpocznij naukę
anblicken

zarezerwować
book
rozpocznij naukę
buchen

zwiększać
increase
rozpocznij naukę
erhöhen

oznajmiać, wyjaśniać
declare, explain
rozpocznij naukę
erklären

załatwiać
do, deal with, fix
rozpocznij naukę
erledigen

wywalczyć zwycięstwo
win a victory
rozpocznij naukę
einen Sieg erringen

wychowywać
bring up, educate
rozpocznij naukę
erziehen

wymusić
force, make do
rozpocznij naukę
erzwingen

zamiatać
sweep away
rozpocznij naukę
fegen/kehren

wyrzucić z miejsca
kick sb out of
rozpocznij naukę
von Platz fegen

wyprodukować
manufacture, produce
rozpocznij naukę
fertigen

usprawiedliwiać
justify
rozpocznij naukę
rechtfertigen

usprawiedliwiać się
explain oneself
rozpocznij naukę
rechfertigen sich

uciec z... do..., umknąć, zbiec
escape, flee from... to..., run away
rozpocznij naukę
fliehen aus... in...

udać się, zakończyć się powodzeniem
manage, succeed
rozpocznij naukę
gelingen

wygrać, zdobyć, zyskać
gain, win
rozpocznij naukę
gewinnen (erringen)

zyskać na znaczeniu
gain in importance
rozpocznij naukę
an Bedeutung gewinnen

zdobyć tytuł
clinch the title
rozpocznij naukę
den Titel gewinnen

wygrać z kimś
beat sb
rozpocznij naukę
gegen jemanden gewinnen

odzyskać
get back, regain
rozpocznij naukę
wiedergewinnen

zajrzeć, zerknąć
peek, peep
rozpocznij naukę
gucken

patrzeć dookoła
look around
rozpocznij naukę
herumgucken

rozglądać się po kątach
have a nose around
rozpocznij naukę
in die Ecken herumgucken

rozejrzeć się
have/take a look around
rozpocznij naukę
umgucken sich (umschauen sich)

wieszać, wisieć
hang
rozpocznij naukę
hängen

powiesić na haczyku
hook
rozpocznij naukę
an den Haken hängen

mieć związek z, wiązać się z czymś
involve, relate to
rozpocznij naukę
zusammenhängen mit etwas

trąbić klaksonem
hoot
rozpocznij naukę
hupen

kauen

znać
be aware of, know
rozpocznij naukę
kennen

uznawać
accept, acknowledge
rozpocznij naukę
anerkennen

respektować prawa człowieka
respect human rights
rozpocznij naukę
die Menschenrechte anerkennen

orientować się
orientate
rozpocznij naukę
auskennen sich

rozpoznać kogoś po
recognise sb
rozpocznij naukę
erkennen jemanden an/wiedererkennen an

zapinać na guziki
button up
rozpocznij naukę
knöpfen

odpinać
undo
rozpocznij naukę
abknöpfen

trzaskać, trzasnąć, uderzyć w
crash
rozpocznij naukę
krachen

wypowiadać pracę, zakończyć coś
cancel, give notice of withdrawal for, resign, quit
rozpocznij naukę
kündigen

śmiać się z
laugh at
rozpocznij naukę
lachen über

leben

żyć samotnie
live alone
rozpocznij naukę
allein leben

żyć w dobrobycie
live in comfort
rozpocznij naukę
im Wohlstand leben

doświadczyć, przeżyć
experience
rozpocznij naukę
erleben

uczyć się
learn
rozpocznij naukę
lernen

uczyć się na pamięć
learn by heart
rozpocznij naukę
auswendig lernen

poznać
get to know
rozpocznij naukę
kennenlernen

lutschen

szyć, uszyć
sew, seam, stitch
rozpocznij naukę
nähen

wszyć
sew in
rozpocznij naukę
einnähen

zaszyć, zszyć
sew up
rozpocznij naukę
zunähen

zbierać, zrywać
pick
rozpocznij naukę
pflücken

zbierać, zrywać kwiaty
pick up flowers
rozpocznij naukę
Blumen pflücken

zrywać jabłka
pick up apples
rozpocznij naukę
Äpfel abpflücken

egzaminować; sprawdzać
examine; check
rozpocznij naukę
prüfen

uprzątnąć, zrobić porządek
clear up
rozpocznij naukę
räumen

posprzątać
tidy up
rozpocznij naukę
aufräumen

opróżnić
clear; empty
rozpocznij naukę
ausräumen

szemrać, szeptać
murmur, whisper
rozpocznij naukę
raunen

trzeć
grate; rub
rozpocznij naukę
reiben

starczyć
be enough, suffice (for)
rozpocznij naukę
reichen

sięgnąć apogeum/punktu krytycznego
reach a climax
rozpocznij naukę
den Höhepunkt reichen

podać rękę
shake hands with
rozpocznij naukę
die Hand reichen

podać coś
pass sb sth
rozpocznij naukę
reichen etwas

starczyć na coś
enough to be going on with
rozpocznij naukę
reichen für etwas

osiągać
achieve
rozpocznij naukę
erreichen

wręczać
hand sth over to sb
rozpocznij naukę
überreichen

wąchać, zwęszyć
smell
rozpocznij naukę
riechen

wołać, wzywać
call
rozpocznij naukę
rufen

wezwać taksówkę
call a taxi
rozpocznij naukę
ein Taxi rufen

wołać o pomoc
call for help
rozpocznij naukę
zu Hilfe rufen

zadzwonić, zatelefonować
call to
rozpocznij naukę
anrufen

zadzwonić do lekarza
call a doctor
rozpocznij naukę
beim Arzt anrufen

zadzwonić do firmy
call a company
rozpocznij naukę
bei einer Firma anrufen

zadzwonić do warsztatu
call a garage/workshop
rozpocznij naukę
die Werkstatt anrufen

oddzwonić
call back
rozpocznij naukę
zurückrufen

poślizgnąć się, ślizgać się
slide
rozpocznij naukę
rutschen

ześlizgnąć się, zjechać, zsunąć się
slip
rozpocznij naukę
abrutschen

wstydzić się
be ashamed
rozpocznij naukę
schämen sich

oglądać, patrzeć na
look at, watch
rozpocznij naukę
schauen

wyglądać zza rogu
look around the corner
rozpocznij naukę
um die Ecke schauen

przyglądać się
view
rozpocznij naukę
anschauen

przyjrzeć się żeby coś sprawdzić
have a look at
rozpocznij naukę
nachschauen

rozejrzeć się
look around
rozpocznij naukę
umschauen sich (umgucken sich)

świecić; wydawać się, zdawać się
shine; appear, seem
rozpocznij naukę
scheinen

wysyłać
send
rozpocznij naukę
schicken

zaciskać, zapinać, zawiązać
buckle, fasten
rozpocznij naukę
schnallen

zapinać pasy
fasten seat belts
rozpocznij naukę
anschnallen sich

sznurować, zasznurować
lace
rozpocznij naukę
schnüren

ograniczyć swobodę, skrępować
constrict
rozpocznij naukę
einschnüren

zasznurować komuś usta
clamp a hand over sb's mouth
rozpocznij naukę
einschnüren jemanden

uwielbiać kogoś, zachwycać się kimś
adore
rozpocznij naukę
schwärmen von jemandem

śpiewać
sing
rozpocznij naukę
singen

opadać, spadać (ceny, popyt...); tonąć
sink
rozpocznij naukę
sinken

zawalić się
collapse
rozpocznij naukę
niedersinken

zablokować, zamknąć
ban, block, close
rozpocznij naukę
sperren

wzmocnić
strengthen
rozpocznij naukę
stärken

wzmocnić się trochę
energise, fortify oneself
rozpocznij naukę
stärken sich etwas

wetknąć, włożyć
pin, plug, put
rozpocznij naukę
stecken

włożyć do worka
put into a sack
rozpocznij naukę
in den Sack stecken

wkładać, włożyć do środka
put inside
rozpocznij naukę
hineinstecken

ukryć się
hide
rozpocznij naukę
verstecken sich

stać; znajdować się
stand; be
rozpocznij naukę
stehen

być w centrum uwagi
take centre stage
rozpocznij naukę
im Mittelpunkt stehen

być w tekście
be in the text
rozpocznij naukę
im Text stehen

stać na drodze, wejść w drogę
get in the way of
rozpocznij naukę
im Wege stehen

być blisko, stać u drzwi
be/stand at the door
rozpocznij naukę
vor der Tür stehen

wstawać; wstać
get up; stand up
rozpocznij naukę
aufstehen

istnieć
exist
rozpocznij naukę
bestehen

składać się z
consist of
rozpocznij naukę
bestehen aus

zaliczyć/zdać egzamin
pass an exam
rozpocznij naukę
die Prüfung bestehen

stać/znajdować się w danym miejscu
stand there
rozpocznij naukę
dastehen

powstać/narodzić sie przen.; wyłonić się
arise; emerge
rozpocznij naukę
entstehen

sprzeciwić się
be opposite
rozpocznij naukę
gegenüberstehen sich

przyznać się do czegoś
admit, confess to
rozpocznij naukę
gestehen etwas

rozumieć
understand
rozpocznij naukę
verstehen

nie rozumieć żartów
can't take a joke
rozpocznij naukę
keinen Spaß verstehen

zaspokajać
satisfy
rozpocznij naukę
stillen

zaspokajać żądze
satisfy one's desire
rozpocznij naukę
das Gelüsten stillen

zgadzać się z kimś/czymś
agree, be right
rozpocznij naukę
stimmen

cuchnąć, śmierdzieć czymś
reek of sth, stink
rozpocznij naukę
stinken nach etwas

zatrzymać
stop
rozpocznij naukę
stoppen

malować
paint
rozpocznij naukę
streichen

pomalować coś
paint sth
rozpocznij naukę
anstreichen

podkreślić; zaakcentować
underline; emphasise
rozpocznij naukę
unterstreichen

szukać
look for, search for, seek
rozpocznij naukę
suchen

szukać czegoś
search for sth
rozpocznij naukę
suchen nach etwas

wybierać, wyszukiwać
choose, pick out, select
rozpocznij naukę
aussuchen

odwiedzać kogoś
visit, pay sb a visit
rozpocznij naukę
besuchen

badać
check, examine, explore, inspect
rozpocznij naukę
untersuchen

próbować
attempt, try
rozpocznij naukę
versuchen

szukać dalej
continue searching
rozpocznij naukę
weitersuchen

tankować
fuel
rozpocznij naukę
tanken

zamienić
exchange
rozpocznij naukę
tauschen

zamienić coś na coś
replace, swap, substitute
rozpocznij naukę
etwas gegen etwas tauschen

wymienić się czymś, zastąpić czymś
exchange, replace with
rozpocznij naukę
austauschen

wymienić się doświadczeniami
exchange experiences
rozpocznij naukę
Erfahrungen austauschen

wymienić coś
change, exchange
rozpocznij naukę
umtauschen

zamienić na
swap
rozpocznij naukę
vertauschen

trauen

odważyć się na coś
dare to do sth, have the courage to do sth
rozpocznij naukę
herantrauen sich an etwas

różnić się, zmieniać się
vary
rozpocznij naukę
variieren

zarabiać
(deserve), earn
rozpocznij naukę
verdienen

wypierać, wyprzeć; zastąpić
oust sb, replace
rozpocznij naukę
verdrängen

ustalać, uzgadniać
arrange
rozpocznij naukę
vereinbaren

wymagać, żądać
demand, require
rozpocznij naukę
verlangen

zaopatrywać
provide, supply
rozpocznij naukę
versorgen

wybaczać
forgive
rozpocznij naukę
verzeihen

głosować, wybierać
vote; choose, select
rozpocznij naukę
wählen

wybrać kogoś na...
vote sb into...
rozpocznij naukę
jemanden zum... wählen

wstępnie ustawić, wybrać kierunkowy
dial, preselect
rozpocznij naukę
vorwählen

ścierać, wycierać
wipe
rozpocznij naukę
wischen

wycierać kurz
dust
rozpocznij naukę
Staub wischen

wytrzeć coś, zetrzeć coś
mop up, wipe up
rozpocznij naukę
aufwischen

życzyć
wish
rozpocznij naukę
wünschen

wykańczać, wyniszczać
finish off, kill off
rozpocznij naukę
zehren

konsumować, spożywać
consume, eat
rozpocznij naukę
verzehren

zeznawać
testify
rozpocznij naukę
zeugen

generować, produkować, wytwarzać
generate, manufacture, produce
rozpocznij naukę
erzeugen

syczeć
hiss
rozpocznij naukę
zischen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.