Popularne zwroty cz.1

 0    137 fiszek    slivia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
Can you help me?
Potrafię to zrobić.
rozpocznij naukę
I can do it.
jesteś w dobrych rękach
rozpocznij naukę
You're in good hands.
W czym mogę pomóc? (Jak mogę pomóc?)
rozpocznij naukę
How can I help you?
czarny kot
rozpocznij naukę
a black cat
Potrafię to otworzyć.
rozpocznij naukę
I can open it.
pies i kot
rozpocznij naukę
a dog and a cat
Leje jak z cebra
rozpocznij naukę
Is raining cats and dogs.
nic oprócz pieniędzy
rozpocznij naukę
nothing but the money
Pobaw się z nim, ale przestań płakać.
rozpocznij naukę
Play with him but stop crying.
przy drzwiach
rozpocznij naukę
by the door
Ale przynieś to z powrotem jutro.
rozpocznij naukę
But bring it back tomorrow.
przy oknie
rozpocznij naukę
by the window
Zadzwoń do mnie jutro
rozpocznij naukę
Call me tomorrow.
Mów mi Mike.
rozpocznij naukę
Call me Mike.
czarna noc
rozpocznij naukę
a black night
mój starszy chłopach
rozpocznij naukę
my older boy
mężczyzna w czerni
rozpocznij naukę
a man in black
Jesteś teraz dużym chłopcem.
rozpocznij naukę
You're a big boy now.
duży, czarny pies
rozpocznij naukę
a big, black dog
lepszy niż przedtem
rozpocznij naukę
better than before
To jest mój najlepszy pies.
rozpocznij naukę
Its my best dog.
On jest najlepszy.
rozpocznij naukę
Hes the best.
najlepiej spożyć przed
rozpocznij naukę
best before
Idź tam zanim będzie za późno
rozpocznij naukę
Go there before its too late.
zanim pójdziesz do łóżka
rozpocznij naukę
before you go to bed
jeść w łóżku
rozpocznij naukę
to eat in bed
pokój z łóżkiem
rozpocznij naukę
a room with a bed
Chcę zostać twoją przyjaciółką.
rozpocznij naukę
I want to become your friend.
Jak zostać mężczyzną?
rozpocznij naukę
How to become a man?
Dlaczego? Bo tego chcę.
rozpocznij naukę
Why? Because I want it.
Bo jesteś stary.
rozpocznij naukę
Because you are old.
Chcę być twoim przyjacielem.
rozpocznij naukę
I want to be your friend.
Bądź dobry dla swojej kobiety.
rozpocznij naukę
Be good to your woman.
zły dzień
rozpocznij naukę
a bad day
dobrzy i źli ludzie
rozpocznij naukę
good men and bad men
To jest niedobre dla ciebie.
rozpocznij naukę
Its bad for you.
Chcę to z powrotem. (mieć)
rozpocznij naukę
I want it back.
Wrócę wkróce.
rozpocznij naukę
Ill be back soon.
Proszę wróć!
rozpocznij naukę
Please come back!
Wróciłem. (jestem z powrotem.)
rozpocznij naukę
I'm back.
Odejdź.
rozpocznij naukę
Go away.
daleko stąd
rozpocznij naukę
far away from here
w domu
rozpocznij naukę
at home
Poproś o pomoc.
rozpocznij naukę
Ask for help.
Nie pytaj mnie.
rozpocznij naukę
Don't ask me.
Spytaj swojego ojca.
rozpocznij naukę
Ask your father.
tak zimno jak dzisiaj
rozpocznij naukę
as cold as today
w twoim wieku (tak stary jak ty)
rozpocznij naukę
as old as you
o piątej
rozpocznij naukę
at five oclock
Jak może wiesz...
rozpocznij naukę
As you may know...
Nie złam ręki.
rozpocznij naukę
Don't break your arm.
którekolwiek dziecko
rozpocznij naukę
any child
Jakiekolwiek łóżko będzie dobre.
rozpocznij naukę
Any bed will be good.
Jedz i pij.
rozpocznij naukę
Eat and drink.
mężczyźni i kobiety
rozpocznij naukę
men and women
mężczyzna i kobieta
rozpocznij naukę
a man and a woman
Nie połam sobie palców.
rozpocznij naukę
Don't break your fingers.
Zatrzymaj się albo upadniesz.
rozpocznij naukę
Stop or you'll fall down.
Znajdź swojego ojca!
rozpocznij naukę
Find yore father!
Znajdźmy trochę jedzenia!
rozpocznij naukę
Lets find some food!
okrągły stół
rozpocznij naukę
a round table
Jest zbyt wcześnie, żeby to stwierdzić.
rozpocznij naukę
Its too early to tell.
wczesny ranek
rozpocznij naukę
early morning
każdy z nich
rozpocznij naukę
each of them
Czy chcesz drinka?
rozpocznij naukę
Do you want a drink?
Ten kot pije tylko wodę.
rozpocznij naukę
This cat drinks only water.
Wypij to wszystko.
rozpocznij naukę
Drink it all.
Idź tą ulicą
rozpocznij naukę
Go down the street.
Zamknij drzwi.
rozpocznij naukę
Close the door.
Użyj swego palca.
rozpocznij naukę
Use your finger.
Nie mogę znaleźć mojego psa.
rozpocznij naukę
I cant find my dog.
Zrób to natychmiast!
rozpocznij naukę
Do it now!
Ten pies jest bardzo stary.
rozpocznij naukę
This dog is very old.
Opowiedz mi o tym.
rozpocznij naukę
Tell me about it.
krótkie dni i długie noce
rozpocznij naukę
short days and long nights
Proszę, nie płacz znowu.
rozpocznij naukę
Please, don't cry again.
Nadejdzie taki dzień...
rozpocznij naukę
A day will come...
Przyjdź znowu jutro!
rozpocznij naukę
Come again tomorrow!
bardzo zimny dzień
rozpocznij naukę
a very cold day
zimne oczy
rozpocznij naukę
cold eyes
Jest dziś bardzo zimno.
rozpocznij naukę
Its very cold today.
To po prostu duże dziecko.
rozpocznij naukę
Its just a big child.
Usiądź na krześle.
rozpocznij naukę
Sit down on the chair.
szybki kot
rozpocznij naukę
a quick cat
mój najlepszy przyjaciel
rozpocznij naukę
my best friend
od rana do wieczora
rozpocznij naukę
from morning till evening
przyjaciel z pracy
rozpocznij naukę
a fiend from work
Daj mi to!
rozpocznij naukę
Give it to me!
Nie zabieraj mi tego!
rozpocznij naukę
Don't take it away from me!
Ta dziewczyna da ci swoje serce.
rozpocznij naukę
This girl will give you her heart.
dostać prezent
rozpocznij naukę
to get a present
Nie potrafię latać.
rozpocznij naukę
I cannot fly.
pierwsza miłość
rozpocznij naukę
first love
koniec roku
rozpocznij naukę
the end of the year
koniec wszytkiego
rozpocznij naukę
the end of everything
Musimy to zakończyć.
rozpocznij naukę
We must end this.
znowu i znowu
rozpocznij naukę
again and again
To najwyższy czas.
rozpocznij naukę
Its high time.
Jesteśmy wysoko na szczycie.
rozpocznij naukę
We are high - on the top.
List do ciebie jest tutaj.
rozpocznij naukę
The letter for you is here.
dziewczyna i chłopak
rozpocznij naukę
a girl and a boy
nie zawsze, ale często
rozpocznij naukę
not always but often
Zawsze będę cię kochać.
rozpocznij naukę
I will always love you.
cały czas
rozpocznij naukę
all the time
wszystkie pieniądze
rozpocznij naukę
all the money
wy wszyscy
rozpocznij naukę
all of you
Nie jestem temu przewciwny.
rozpocznij naukę
I'm not against it.
Każdy kogoś kocha.
rozpocznij naukę
Everybody loves somebody.
oko za oko
rozpocznij naukę
an eye for an eye
Czy wszystko jest w porządku?
rozpocznij naukę
Is everything all right?
Chcę cię znów zobaczyć.
rozpocznij naukę
I want see you again.
Zaczekajmy na wszystkich.
rozpocznij naukę
Lets wait for everybody.
każdy pies
rozpocznij naukę
every dog
wczesny wieczór
rozpocznij naukę
early evening
brać i dawać
rozpocznij naukę
to take and give
Proszę, nie odchodź!
rozpocznij naukę
Please, don't go!
pojechać samochodem
rozpocznij naukę
to go by car
On jest dobrym człowiekiem.
rozpocznij naukę
Hes a good man.
Idź spać.
rozpocznij naukę
Go to sleep.
Pomóż mi!
rozpocznij naukę
Help me!
Daj mi swoje serce.
rozpocznij naukę
Give me your heart.
Częstuj się
rozpocznij naukę
Help yourself.
Twoja głowa ci pomoże.
rozpocznij naukę
Your head will help you.
Czy to jest jej pies?
rozpocznij naukę
Is it her dog?
To pomaga mi myśleć.
rozpocznij naukę
It helpsme think.
jej ostatni list
rozpocznij naukę
her last letter
Nie rób tego!
rozpocznij naukę
Don't do it!
ponad innymi ludźmi
rozpocznij naukę
above other people
nigdy wiecej
rozpocznij naukę
never again
życie po życiu
rozpocznij naukę
life after life
po pracy
rozpocznij naukę
after work
niebo nad nami
rozpocznij naukę
the sky above us
Co o tym sądzisz?
rozpocznij naukę
What do you think about it?
pojutrze
rozpocznij naukę
the day after tomorrow
Nie jedz zbyt dużo.
rozpocznij naukę
Don't eat to much.
Zdjedz ile tylko możesz.
rozpocznij naukę
Eat as much as you can.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.