korki cz.4

 0    91 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

simplify

decisive

determined

ogromny, olbrzymi
rozpocznij naukę
immense

intensive

suffering

potwierdzić
rozpocznij naukę
acknowledge

nieadekwatny
rozpocznij naukę
inadequate

przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable

zaniedbywać
rozpocznij naukę
neglect

niedbały, niestaranny
rozpocznij naukę
neglectful

neglected

confusion

rozpogodzić
rozpocznij naukę
clear up

clear up

admission

admittance

przyznanie się
rozpocznij naukę
admission

deficiency

considerable

disregard

poniewierka, lekceważenie
rozpocznij naukę
disregard

niezależnie
rozpocznij naukę
regardless

pełen skruchy
rozpocznij naukę
regretfulexcessive

usprawiedliwienie
rozpocznij naukę
justification

skłaniać się
rozpocznij naukę
incline

skłonność
rozpocznij naukę
inclination

envious

opłata pocztowa
rozpocznij naukę
postage

conviction

purposeful

relative

foundation

exhaustion

nietolerancyjny
rozpocznij naukę
intolerant

reputable

w posiadaniu
rozpocznij naukę
in possession of

obsessed

hardship

narodzi się
rozpocznij naukę
is deu


pochwała, aprobata
rozpocznij naukę
approval

uncommon

nieporządny
rozpocznij naukę
disorderly

zatwardziały
rozpocznij naukę
hardened

niedopuszczalny
rozpocznij naukę
objectionable

zazdrościć komuś
rozpocznij naukę
envy

gwiazdorstwo
rozpocznij naukę
stardom

sharpen

tolerance

protective

attempt

powstrzymać się od
rozpocznij naukę
refrain from

niebezpieczny, ryzykowny
rozpocznij naukę
hazardous

deter

forgiveness

niesprawiedliwość
rozpocznij naukę
injustice


przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
resourceful

unwilling

osiedlać się
rozpocznij naukę
settle

rozstrzygać
rozpocznij naukę
settle

zadomowić się
rozpocznij naukę
settle down

settlement

przedłużony
rozpocznij naukę
extended

rozciągliwy
rozpocznij naukę
extendable

niepraktyczny
rozpocznij naukę
impractical

gościnność
rozpocznij naukę
hospitality

monumentalny
rozpocznij naukę
monumental

questionable

unidentified flying object

nieludzkość
rozpocznij naukę
inhumanity

chęć, gotowość
rozpocznij naukę
willingness

in-depth

nieprzyjemny
rozpocznij naukę
disagreeable

destruction

destructible

eksploatacja
rozpocznij naukę
exploitation

bezprecedensowy
rozpocznij naukę
unprecedented

captured

dramatyzować
rozpocznij naukę
dramatise

gracious

pierwszeństwo
rozpocznij naukę
precedence

hamować, przeszkadzać
rozpocznij naukę
hinder

wręczać, proponować
rozpocznij naukę
proffer

spontaniczny
rozpocznij naukę
spontaneous

wyspecjalizowany
rozpocznij naukę
specialized

increasing


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.