Text - Carpe diem (Nuze den Tag) 02.12.2012

 0    34 fiszki    mslemp
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wsiadać/wysiadać
rozpocznij naukę
einsteigen/aussteigen

anfangen beginnen

aufhören

wchodzić
Proszę wejść!
rozpocznij naukę
hereinkommen
Kommen Sie herein!

vorschlagen, anbieten

posłuchać, przysłuchiwać się
rozpocznij naukę
zuhören

odbywać się, mieć miejsce
rozpocznij naukę
stattfinden

abholen

die Tatsache

równocześnie
rozpocznij naukę
gleichzeitig

świadomie
Żyjemy coraz mniej świadomie.
rozpocznij naukę
bewusst
Wir leben immer weniger bewusst.

powodować
chroby powodowane stresm
rozpocznij naukę
verursachen
die Krankheiten verursacht durch Stress

twierdzić
Według mnie...
rozpocznij naukę
behaupten
Ich behaupte...

pędzić
Czas pędzi.
rozpocznij naukę
rasen
Die Zeit rast.

powierzchowność
rozpocznij naukę
die Oberflächlichkeit

rzeczywiście
To rzeczywiście także nawet modne, nie mieć czasu.
rozpocznij naukę
tatsächlich
Es ist tatsächlich auch schon modern, keine Zeit zu haben.

postęp technologiczny
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozpocznij naukę
der technologische Fortschritt
Auch der technologische Fortschritt verstärkt diese Entwicklung.

verstärken

die Entwicklung

konsekwencja, następstwo
W dalszej konswkwencji, bardziej nawet rozwijają się choroby.
rozpocznij naukę
die Folge
Als weitere Folge nehmen Krankenheiten immer mehr zu.

załatwiać
Załatwiam sprawy w krótszym czasie.
rozpocznij naukę
erledigen
Ich erledige die Aufgaben in kürzerer Zeit.

tendencja
Tendencja wzrasta.
rozpocznij naukę
die Tendenz
Die Tendenz steigt.

postrzeganie, odbiór
rozpocznij naukę
die Wahrnehmung

wzrastać
Choroby wzrastają. Tendencja wzrasta.
rozpocznij naukę
zunehmen, steigen
Die Krankheiten nehmen zu; Die Tendenz steigt.

das Feuerwerk

palić
Gustaw palił kiedyś bardzo dużo. Dziś jest niepalący.
rozpocznij naukę
rauchen
Gustav hat früher sehr viel geraucht. Heute ist er Nichtraucher.

płakać
Po śmierci matki Susanne płakała przez tydzień.
rozpocznij naukę
weinen
Nach dem Tod ihrer Mutter hat Susanne wochenlang geweint.

postawić, odstawić, ustawić
- Czy odstawiłeś rower do garażu? - Nie, on wciąż jest na zewnątrz.
rozpocznij naukę
stellen
- Hast du das Fahrrad in die Garage gestellt? - Nein, es steht noch draußen.

przynieść, kupić, wzywać
rozpocznij naukę
holen

pukać, wbijać
Słychać było bukanie do drzwi. To na pewno Simon. On zawsze puka.
rozpocznij naukę
klopfen
An der Tür hat es geklopft. Das ist bestimmt Simon. Er klopft immer.

brakować
Nareszcie jesteś z powrotem. Tak tęskniłem za tobą.
rozpocznij naukę
fehlen
Endlich bist du wieder da. Du hast mir so gefehlt.

otwierać, rozpinać, rozwiązywać
rozpocznij naukę
aufmachen

włączać (światło, radio, komputer); przymocować
rozpocznij naukę
(das Licht, das Radio, den Computer) anmachen

wyłączać (światło, radio), gasić (świecę, ogień, papierosa)
rozpocznij naukę
(das Licht, das Radio; das Feuer, eine Kerze, eine Zigarette;) ausmachen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.