My

 0    277 fiszek    krystianhanejko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

revenge

infidelity

blackmail

a thief

fraudenvy

wisdom

lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
rozpocznij naukę
bucket list

głupie gadanie
rozpocznij naukę
bullshit

Trudno mi w to uwierzyć
rozpocznij naukę
I find that hard to believe

niedokładny
rozpocznij naukę
inaccurate

więc pozwól mi to wyjaśnić
rozpocznij naukę
so let me get this straight

wpuść mnie
rozpocznij naukę
let me in

osiadły, siedzący
rozpocznij naukę
sedentary

Jak to się stało, dlaczego
rozpocznij naukę
How come

faktycznie, rzeczywiście, istotnie, w rzeczywistości
rozpocznij naukę
actually

in order to

bez znaczenia
rozpocznij naukę
meaningless

nadużycie, niewłaściwe użycie
rozpocznij naukę
misuse

heartless

fantastyczny, wspaniały, bajeczny,
rozpocznij naukę
fabulous

to keep up


breathe

outstanding

zapewniać, gwarantować
rozpocznij naukę
to assure

natychmiast, od razu
rozpocznij naukę
straightawayskórka, obierać
rozpocznij naukę
peel

prześcieradło, pościel, kartka, arkusz
rozpocznij naukę
sheet

keys

freckles

forehead

cheeks

fundamentalnie
rozpocznij naukę
basically

a piece of advice


gwarancja, poręczenie
rozpocznij naukę
warranty

dowiedzieć się,
rozpocznij naukę
figure out

pojmować coś, opanować
rozpocznij naukę
to capture

z góry (o płatności)
rozpocznij naukę
in advance

postęp, awans, awansować, zaliczka
rozpocznij naukę
advance

zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced

lollipop

prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
rozpocznij naukę
supposedly

unsteady


intensywny, wytężony, marudny
rozpocznij naukę
strenuous

strenuously

chwilę, chwilowo, natychmiast, momentalnie
rozpocznij naukę
momentarily

zorganizować, zaaranżować, rozmieścić, urządzić, uporządkować
rozpocznij naukę
arrange

układ, rozmieszczenie, ustawienie
rozpocznij naukę
arrangement

poczynić przygotowania do czegoś
rozpocznij naukę
make arrangements for sth

przepowiednia, prognoza, przewidywanie
rozpocznij naukę
prediction

preview

roztargnienie (rozproszenie uwagi), zatracenie
rozpocznij naukę
distraction

narażone na
rozpocznij naukę
exposed to

expectensy

expect

wszechobecny
rozpocznij naukę
ubiquitous

ustanawiać, zakładać, ustalać
rozpocznij naukę
establish

ustanowienie, ustalenie, założenie, placówka, instytucja
rozpocznij naukę
establishment


radość życia
rozpocznij naukę
joy of life

nieunikniony, nieuchronny, pewny
rozpocznij naukę
inevitable

obstacle

twój płacz mnie nie rusza
rozpocznij naukę
cry me a river

popełnić, angażować
rozpocznij naukę
commit

zobowiązanie / obowiązek
rozpocznij naukę
commitment

zobowiązany
rozpocznij naukę
committed

whatever it takes

jadalne / niejadalne
rozpocznij naukę
edible/inedible


ledwie, prawie nie, ledwo, zaledwie
rozpocznij naukę
hardly

prawie nigdy
rozpocznij naukę
hardly ever

mdłe jedzenie
rozpocznij naukę
bland food

overcast

bagatelizować, lekceważyć
rozpocznij naukę
trivialise/trivialize

dolewać oliwy do ognia / ognia
rozpocznij naukę
add fuel to the flames/fire

domiar zlego, dodać oliwy do ognia
rozpocznij naukę
add insult to injury

rozwijać, wywołać
rozpocznij naukę
develop

rozwój, postęp, coś nowego
rozpocznij naukę
development

pustynia, opuścić, zostawić
rozpocznij naukę
desert

konsola, pocieszać, pocieszenie, pocieszający
rozpocznij naukę
console (CONsole/conSOLE)

obecny, prezent, upominek
rozpocznij naukę
present (PREsent)

prezentować
rozpocznij naukę
present (preSENT)

płyta, nagrywać
rozpocznij naukę
record (REcord/reCORD)

kompleks, złożony
rozpocznij naukę
complex (COMplex, comPLEX)

zawartość, treść / zadowolony
rozpocznij naukę
content (CONtent, conTENT)

spadek / zmniejszenie, zmniejszyć
rozpocznij naukę
decrease (DEcrease, deCREASE)

wzrost, przyrost / wzrastać
rozpocznij naukę
increase (INcrease, inCREASE)

obelga znieważać obrażać
rozpocznij naukę
insult (INsult, inSULT)

przedmiot, obiekt /sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
object (OBject, obJECT)

doskonały, idealny/ udoskonalić
rozpocznij naukę
perfect (PERfect, perFECT)

iść, trwać, odbyć się
rozpocznij naukę
go on

nieistotny, bez znaczenia
rozpocznij naukę
irrelevant

istotny, trafny, związany z tematem
rozpocznij naukę
relevant

zrównać, przyrównać
rozpocznij naukę
equate

żałować, żal, ubolewanie
rozpocznij naukę
regret

radzić sobie, sprostać, podołać
rozpocznij naukę
cope

uzdrowić, leczyć, goić się
rozpocznij naukę
heal

Muszę to przezwyciężyć
rozpocznij naukę
I need to get over this

trochę, nieznacznie, nieco, lekko, znikomo
rozpocznij naukę
slightly

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

fidelity

znaczący, wymowny
rozpocznij naukę
meaningful

sensowność
rozpocznij naukę
meaningfulness

cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie
rozpocznij naukę
entire

napad, rozbój, rabunek
rozpocznij naukę
assault

pokazać się
rozpocznij naukę
show up

up to date

być na bieżąco
rozpocznij naukę
be up to date

Bądź na bieżąco
rozpocznij naukę
keep sth up to date

szalony, obłąkany, wariacki, nienormalny
rozpocznij naukę
insane

rozpadać się/załamywać się
rozpocznij naukę
fall apart

osobno, oddzielnie, niezależnie
rozpocznij naukę
apart

ponad wszystko
rozpocznij naukę
above all

wyżej wymienione
rozpocznij naukę
above mentioned

zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense

template

w mgnieniu oka
rozpocznij naukę
in the blink of an eye

dotrzymać terminów
rozpocznij naukę
meet a deadline

nieporęczny
rozpocznij naukę
unwieldy

stały, trwały, niezmienny
rozpocznij naukę
set in stone

zwykły, normalny, przecietny
rozpocznij naukę
ordinary

poślizg; poślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip

gładki, łagodny, równy
rozpocznij naukę
smooth

owinąć, pakować
rozpocznij naukę
wrap

wprowadzić w życie, wdrożyć
rozpocznij naukę
implement

podejście, zbliżać się, zwracać się
rozpocznij naukę
approach

paskudny, przykry, nieprzyjemny, niemiły
rozpocznij naukę
nasty

księżyc, chodzić bezmyślnie
rozpocznij naukę
moon

zaniepokojony, zniecierpliwiony
rozpocznij naukę
anxious

gniewnie, ze złością
rozpocznij naukę
angrily

zachwycony, uszczęśliwiony
rozpocznij naukę
delighted

1. ashamed 2. embarrassed

sincere

sincerely

divide

wymyślić, wpaść na, znaleźć coś
rozpocznij naukę
come up with

duszny (o pomieszczeniu, klimacie)
rozpocznij naukę
stuffy

bronić się, odpierać powództwo
rozpocznij naukę
defend

porażka, przegrana, klęska, pokonać
rozpocznij naukę
defeat

być beznadziejnym w
rozpocznij naukę
be hopeless at

nie wspominaj tego / nic się nie stało
rozpocznij naukę
do not mention it

przepiękny, wyśmienity,
rozpocznij naukę
gorgeous

give away

dokładny, precyzyjny, trafny
rozpocznij naukę
accurate

to było bezmyślne z mojej strony
rozpocznij naukę
that was careless of me

pobliski, w pobliżu
rozpocznij naukę
nearby

mieć odwagę do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
have the guts to do sth

próżniak, leń, obibok
rozpocznij naukę
slacker

przeoczyć, przemilczeć, ogarniać wzrokiem
rozpocznij naukę
overlook

przyjazd, przylot, przybycie
rozpocznij naukę
arrival

rozbierać, rozbierać się
rozpocznij naukę
undress

smoked

mieć przeczucie
rozpocznij naukę
have a hunch

wścibska osoba, plotkarz
rozpocznij naukę
busybody

domagać się, nalegać na coś, upierać się
rozpocznij naukę
insist

liczyć na kogoś lub na coś
rozpocznij naukę
bank on sb/sth

być w dobrych stosunkach, szybko zostać przyjaciółmi
rozpocznij naukę
hit it off

łza, rozdarcie, łzawić, rozdzierać
rozpocznij naukę
tear

szkodzić, ranić, zranić, uszkodzić
rozpocznij naukę
injure

bez smaku, niesmaczny,
rozpocznij naukę
tasteless

przerwa, okres, pauza, interwał
rozpocznij naukę
interval

wanilia, waniliowy
rozpocznij naukę
vanilla

przymocować, zamocować, spiąć, przyczepić
rozpocznij naukę
fasten

powiesić, rozwiesić, wisieć
rozpocznij naukę
hang

zapalony, entuzjastyczny, chętny, ochoczy
rozpocznij naukę
keen

keen on

chętni na sth = lubią coś
rozpocznij naukę
keen on sth = like sth

zamieszać, mieszać, poruszać
rozpocznij naukę
stir

obcisły, ciasny
rozpocznij naukę
tight

gruby, gęsty, grubo, gęsto
rozpocznij naukę
thick

ból, cierpienie, obolały, rana
rozpocznij naukę
sore

kwaśny, cierpki, gorzki
rozpocznij naukę
sour

uschnąć, kurczyć, zanikać, zeschnąć się, pomarszczyć
rozpocznij naukę
shrivel

wystawa sklepowa, wystawiać, prezentować
rozpocznij naukę
display

serowy, kiepski, tandetny,
rozpocznij naukę
cheesy

wywiesić, spędzać wolny czas, przesiadywać
rozpocznij naukę
hang out

fall asleep

narzekać, skarżyć się
rozpocznij naukę
grumble

producent / wytwórca
rozpocznij naukę
manufacturer

hurtownicy, hurt
rozpocznij naukę
wholesalers, wholesale

refleksji na temat czegoś, zastanawiać się nad
rozpocznij naukę
reflect on

wlać, wsypać, siać
rozpocznij naukę
pour

przyprawa, dodatek smakowy
rozpocznij naukę
spice

ustatkować się (spoważnieć) / osiedlić się
rozpocznij naukę
settle down

smak, aromat, zapach, smakować, próbować
rozpocznij naukę
flavour

głośno, na głos
rozpocznij naukę
aloud

zakazany, zabroniony
rozpocznij naukę
forbidden

punktów sprzedaży detalicznej
rozpocznij naukę
retail outlets

udogodnienia, ułatwienia
rozpocznij naukę
facilities

fantazyjny, luksusowy, wyobraźnia, wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
fancy

opłata, opłata za przejazd, cena biletu
rozpocznij naukę
fare

stłoczony, zbity,
rozpocznij naukę
cramped

odczuwać niechęć do
rozpocznij naukę
take a dislike to

cud, zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder

niematerialny, nieuchwytny
rozpocznij naukę
intangible

wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangibles

spozycie, dawka, nabor
rozpocznij naukę
intake

przysługa, korzyść,
rozpocznij naukę
favour

byc odpowiedzialnym za
rozpocznij naukę
to be in charge of

nieskończony, nieograniczony,
rozpocznij naukę
infinite

nieskończone możliwości
rozpocznij naukę
infinite possibilities

nieskończoność, bezkres,
rozpocznij naukę
infinity

litość, współczucie, miłosierdzie
rozpocznij naukę
compassion

zostać złapanym w prąd
rozpocznij naukę
to be caught in the undertow

zdrowy na umyśle, rozsądny, świadomy
rozpocznij naukę
sane

fabulously

bajecznie bogaty
rozpocznij naukę
fabulously wealthy

przygotować się na
rozpocznij naukę
prepare for

bogactwo, majątek, zamożność, dobrobyt
rozpocznij naukę
wealth

zamożny, majętny, bogaty
rozpocznij naukę
wealthy

wszechobecność
rozpocznij naukę
ubiquity

wina, zarzut, winić, obwiniać, potępiać, obciążać odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
blame

skarżyć się, narzekać
rozpocznij naukę
complain

skarga, zażalenie, reklamacja
rozpocznij naukę
complaint

propozycja, wniosek, projekt, deklaracja
rozpocznij naukę
proposal

udział, uczestnictwo, współudział
rozpocznij naukę
participation

uczestniczyć, brać udział,
rozpocznij naukę
participate

kontynuować, dążyć do celu,
rozpocznij naukę
pursue

kozioł ofiarny
rozpocznij naukę
scapegoat

ledwo, zaledwie
rozpocznij naukę
barely

przeboleć, dojść do siebie
rozpocznij naukę
get over

małżonek, małżonka, współmałżonek
rozpocznij naukę
spouse

druga połowa (mąż lub żona)
rozpocznij naukę
other half

zbieg okoliczności, zbieżność
rozpocznij naukę
coincidence

wybierać, dobrać
rozpocznij naukę
choose


wytrwałość, trwałość, samozaparcie
rozpocznij naukę
persistence

wytrwały, uparty, nieustępliwy
rozpocznij naukę
persistent

pies, tropić, śledzić
rozpocznij naukę
dog

ideally

wycierać, ścierać, przecierać, chusteczka do nosa
rozpocznij naukę
wipe

zmienić zdanie
rozpocznij naukę
change your mind

kusić, skusić, korcić
rozpocznij naukę
tempt

kuszący, pociągający, interesujący
rozpocznij naukę
tempting

ostatecznie, wreszcie, w końcu, koniec końców
rozpocznij naukę
after all

infantylny, dziecinny, dziecięcy
rozpocznij naukę
childish

zwiększać, podwyższać, wzmacniać
rozpocznij naukę
enhance

doskonałość, doborowość, wyborność, wyśmienitość, pyszność
rozpocznij naukę
excellence

przypadek, sprawa, walizka, futerał, pokrowiec
rozpocznij naukę
case

chusteczki higieniczne
rozpocznij naukę
paper tissues

recipe

pokwitowanie, paragon
rozpocznij naukę
receipt

prescription

przepisać (lekarstwo, kuracje)
rozpocznij naukę
prescribe

południe / południe
rozpocznij naukę
midday/noon

martial

nagi, goły, na golasa, odkryty
rozpocznij naukę
naked

szukać, poszukać, starać się
rozpocznij naukę
seek

gadatliwy, rozmowny
rozpocznij naukę
garrulous, talkative

młodzież, młodość
rozpocznij naukę
youth

trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake

oczywiście / w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
obviously

Niemniej jednak, pomimo tego
rozpocznij naukę
nevertheless

niebo, niebiosa, raj
rozpocznij naukę
heaven

niebiański, rajski, nadziemski
rozpocznij naukę
heavenly

łyk, łyczek, popijać
rozpocznij naukę
sip

pomoc, wsparcie, ratunek
rozpocznij naukę
assistance

dimension

podświadomy
rozpocznij naukę
subconscious

świadomy, przytomny
rozpocznij naukę
conscious

świadomość
rozpocznij naukę
consciousness

scientific

wyczucie czasu
rozpocznij naukę
timing

w ciągu, w trakcie, w zasięgu
rozpocznij naukę
within

samozadowolenie, spokój ducha, zadowolenie z siebie
rozpocznij naukę
complacency

szef, dyrektor, naczelnik, wódz, kierownik
rozpocznij naukę
chief

ktoś, kto prowadzi siedzący tryb życia, spędza większość czasu przed telewizorem
rozpocznij naukę
couch potato

osoba przewodząca grupa
rozpocznij naukę
top banana

osoba która stwarza kłopoty
rozpocznij naukę
bad apple

pozbyć się
rozpocznij naukę
to get rid of


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.