My

 0    297 fiszek    krystianhanejko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

revenge

infidelity

blackmail
the crime of forcing someone to do something or to pay you money by saying you will tell another person something that they want to keep secret

a thief

oszustwo
oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej
rozpocznij naukę
fraud
the crime of doing something illegal in order to get money
credit card fraudenvy

mądrość
Mam nadzieję że z wiekiem zdobędę trochę mądrości
rozpocznij naukę
wisdom
the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgements
I certainly hope to gain a little wisdom as I grow older

lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
rozpocznij naukę
bucket list

głupie gadanie
Głupie gadanie! Nigdy tego nie powiedział
rozpocznij naukę
bullshit
complete nonsense or something that is not true
Bullshit! He never said that!

Trudno mi w to uwierzyć
rozpocznij naukę
I find that hard to believe

niedokładny
Ich szacunek kosztów projektu był wyjątkowo niedokładny
rozpocznij naukę
inaccurate
not completely correct or exact, or not able to do something correctly or exactly
Their estimate of the cost of the project was wildly (=extremely) inaccurate

więc pozwól mi to wyjaśnić
rozpocznij naukę
so let me get this straight

wpuść mnie
rozpocznij naukę
let me in

osiadły, siedzący
rozpocznij naukę
sedentary

Jak to się stało, dlaczego
rozpocznij naukę
How come

faktycznie, rzeczywiście, istotnie, w rzeczywistości
rozpocznij naukę
actually

w celu
Wrócił wcześniej aby zobaczyć dzieci zanim poszły spać
rozpocznij naukę
in order to do sth
in order to do something
He came home early in order to see the children before they went to bed

bez znaczenia
Wyprodukował kolejny zestaw bezsensownych statystyk
rozpocznij naukę
meaningless
without any meaning or purpose
He produced yet another set of meaningless statistics

nadużycie, niewłaściwe użycie
rozpocznij naukę
misuse

heartless

fantastyczny, wspaniały, bajeczny,
Wyglądała absolutnie fantastycznie w swojej sukience
rozpocznij naukę
fabulous
very good, excellent
She looked absolutely fabulous in her dress

to keep up

oddech
Jego oddech pachnie czosnkiem
rozpocznij naukę
breath
the air that comes out of your lungs
His breath smeels of garlic

breathe

outstanding

zapewniać, gwarantować
Premier zapewnił wyborców że podatki nie wzrosną po wyborach
rozpocznij naukę
to assure
to tell someone confidently that something is true, especially so that they do not worry
The prime minister assured the electorate (that) taxes would not be increased after the election

natychmiast, od razu
Idź tam od razu
rozpocznij naukę
straight away
immediately
Go there straight awayskórka, obierać
rozpocznij naukę
peel

prześcieradło, pościel, kartka, arkusz
rozpocznij naukę
sheet

freckles

forehead

cheeks

fundamentalnie
Wioska pozostała zasadniczo niezmieniona od ponad 300 lat
rozpocznij naukę
basically
used when referring to the main or most important characteristic or feature of something
The village has remained basically unchanged for over 300 years

a piece of advice


gwarancja, poręczenie
rozpocznij naukę
warranty

dowiedzieć się,
rozpocznij naukę
figure out

pojmować coś, opanować
rozpocznij naukę
to capture

z góry (o płatności)
rozpocznij naukę
in advance

postęp, awans, awansować, zaliczka
rozpocznij naukę
advance

zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced

lollipop

prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
rozpocznij naukę
supposedly

niepewny, chwiejny
Alkohol sprawił że stała niepewnie na nogach
rozpocznij naukę
unsteady
moving slightly from side to side, as if you might fall
The alcohol had made her unsteady on her feet


intensywny, wytężony, marudny
rozpocznij naukę
strenuous

strenuously

chwilę, chwilowo, natychmiast, momentalnie
rozpocznij naukę
momentarily

zorganizować, zaaranżować, rozmieścić, urządzić, uporządkować
Spotkanie zostało zaplanowane na środę
rozpocznij naukę
arrange
to plan, prepare for, or organize something
The meeting has been arranged for Wednesday

układ, rozmieszczenie, ustawienie
rozpocznij naukę
arrangement

poczynić przygotowania do czegoś
rozpocznij naukę
make arrangements for sth

przepowiednia, prognoza, przewidywanie
rozpocznij naukę
prediction

preview
an opportunity to see something such as a film or a collection of works of art before it is shown to the public, or a description of something such as a television programme before it is shown to the public

roztargnienie (rozproszenie uwagi), zatracenie
rozpocznij naukę
distraction

narażone na
rozpocznij naukę
exposed to

expectensy

expect

wszechobecny
rozpocznij naukę
ubiquitous

ustanawiać, zakładać, ustalać
Browar powstał w 1822 roku
rozpocznij naukę
establish
to start a company or organization that will continue for a long time
The brewery was established in 1822

ustanowienie, ustalenie, założenie, placówka, instytucja
placówka edukacyjna/finansowa/religijna
rozpocznij naukę
establishment
a business or other organization, or the place where an organization operates
an educational/financial/religious establishment


radość życia
rozpocznij naukę
joy of life

nieunikniony, nieuchronny, pewny
Wypadek był nieuniknioną konsekwencją/wynikiem/rezultatem niedbalstwa
rozpocznij naukę
inevitable
Certain to happen and unable to be avoided or prevented
The accident was the inevitable consequence/results/outcome of carelessness

obstacle

twój płacz mnie nie rusza
rozpocznij naukę
cry me a river

popełnić, angażować
rozpocznij naukę
commit

zobowiązanie / obowiązek
rozpocznij naukę
commitment

zobowiązany
rozpocznij naukę
committed

whatever it takes

jadalne / niejadalne
rozpocznij naukę
edible/inedible


ledwie, prawie nie, ledwo, zaledwie
Ledwo mogłem ją usłyszeć z tyłu
rozpocznij naukę
hardly
only just, almost not
I could hardly hear her at the back

prawie nigdy
W dzisiejszych czasach prawie nigdy nie wychodzimy
rozpocznij naukę
hardly ever
almost never
We hardly ever go out these days

mdłe jedzenie
rozpocznij naukę
bland food

pochmurny
Niebo było zachmurzone
rozpocznij naukę
overcast
with clouds in the sky and therefore not bright and sunny
The sky/weather was overcast

bagatelizować, lekceważyć
Nie chcę bagatelizować problemu
rozpocznij naukę
trivialise/trivialize
to make something seem less important or serious than it really is
I do not mean to trivialize the problem

dolewać oliwy do ognia / ognia
rozpocznij naukę
add fuel to the flames/fire

domiar zlego, dodać oliwy do ognia
rozpocznij naukę
add insult to injury

rozwijać, wywołać
rozpocznij naukę
develop

rozwój, postęp, coś nowego
rozpocznij naukę
development

pustynia, opuścić, zostawić
rozpocznij naukę
desert

konsola, pocieszać, pocieszenie, pocieszający
rozpocznij naukę
console (CONsole/conSOLE)

obecny, prezent, upominek
rozpocznij naukę
present (PREsent)

prezentować
rozpocznij naukę
present (preSENT)

płyta, nagrywać
rozpocznij naukę
record (REcord/reCORD)

kompleks, złożony
rozpocznij naukę
complex (COMplex, comPLEX)

zawartość, treść / zadowolony
rozpocznij naukę
content (CONtent, conTENT)

spadek / zmniejszenie, zmniejszyć
rozpocznij naukę
decrease (DEcrease, deCREASE)

wzrost, przyrost / wzrastać
rozpocznij naukę
increase (INcrease, inCREASE)

obelga znieważać obrażać
Jak śmiesz mnie obrażać przed moimi przyjaciółmi
rozpocznij naukę
insult (INsult, inSULT)
to say or do something to someone that is rude and offensive
How dare you insult me in front of my friends

przedmiot, obiekt /sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
object (OBject, obJECT)

doskonały, idealny/ udoskonalić
rozpocznij naukę
perfect (PERfect, perFECT)

iść, trwać, odbyć się
rozpocznij naukę
go on

nieistotny, bez znaczenia
Dokumenty te są w dużej mierze nieistotne dla niniejszego dochodzenia
rozpocznij naukę
irrelevant
not related to what is being discussed or considered and therefore not important
The documents are largely irrelevant to the present investigation

istotny, trafny, związany z tematem
rozpocznij naukę
relevant

zrównać, przyrównać
Skarżył się że istnieje tendencja do utożsamiana polityki prawicowej z interesem własnym
rozpocznij naukę
equate
to consider one thing to be the same as or equal to another thing
He complained that there was a tendency to equate right-wing politics with self-interest

żałować, żal, ubolewanie
rozpocznij naukę
regret
to feel sorry about a situation, especially something that you wish you had not done
I really regret leaving school so young

radzić sobie, sprostać, podołać
Musi być naprawdę ciężko poradzić sobie z trójką małych dzieci i pracą
rozpocznij naukę
cope
to deal successfully with a difficult situation
It must be really hard to cope with three young children and a job

uzdrowić, leczyć, goić się
rozpocznij naukę
heal

Muszę to przezwyciężyć
rozpocznij naukę
I need to get over this

trochę, nieznacznie, nieco, lekko, znikomo
Jestem lekko zdenerwowana że zapomniała o moich urodzinach
rozpocznij naukę
slightly
a little
I'am slightly upset she forgot my birthday

świadomość
Świadomość ekologiczna wzrosła dramatycznie w ciągu ostatniej dekady
rozpocznij naukę
awareness
knowledge that something exists, or understanding of a situation or subject at the present time based on information or experience
Environmental awareness has increased dramatically over the past decade

wierność
Jak myślisz, jak ważna jest seksualna wierność w małżeństwie
rozpocznij naukę
fidelity
loyalty, especially to a sexual partner
How important do you think sexual fidelity is in a marrriage?

znaczący, wymowny
znacząca dyskusja
rozpocznij naukę
meaningful
useful, serious, or important
a meaningful discussion

sensowność
Starsi dorośli muszą znaleźć sens w swoim życiu lub mogą popaść w depresję
rozpocznij naukę
meaningfulness
the quality of being useful, serious, or important
Older adults need to find meaningfulness in their lives or they may become depressed

cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie
rozpocznij naukę
entire

napad, rozbój, rabunek
Został oskarżony o napaść na tle seksualnym
rozpocznij naukę
assault
a violent attack
He was charged with sexual assault

pokazać się
rozpocznij naukę
show up

up to date

być na bieżąco
rozpocznij naukę
be up to date

Bądź na bieżąco
rozpocznij naukę
keep sth up to date

szalony, obłąkany, wariacki, nienormalny
rozpocznij naukę
insane
mentally ill
For the last ten years of his life he was clinically insane

rozpadać się/załamywać się
Moje biedne stare buty rozpadają się
rozpocznij naukę
fall apart
to break into pieces
My poor old boots are falling apart

osobno, oddzielnie, niezależnie
rozpocznij naukę
apart

ponad wszystko
rozpocznij naukę
above all

wyżej wymienione
rozpocznij naukę
above mentioned

zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense

template

w mgnieniu oka
rozpocznij naukę
in the blink of an eye

dotrzymać terminów
rozpocznij naukę
meet a deadline

nieporęczny
rozpocznij naukę
unwieldy

stały, trwały, niezmienny
rozpocznij naukę
set in stone

zwykły, normalny, przecietny
rozpocznij naukę
ordinary

poślizg; poślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip

gładki, łagodny, równy
rozpocznij naukę
smooth

owinąć, pakować
rozpocznij naukę
wrap

wprowadzić w życie, wdrożyć
rozpocznij naukę
implement

podejście, zbliżać się, zwracać się
Liam ma inne podejście do problemu
rozpocznij naukę
approach
a way of doing something
Liam has a different approach to the problem

paskudny, przykry, nieprzyjemny, niemiły
rozpocznij naukę
nasty

księżyc, chodzić bezmyślnie
rozpocznij naukę
moon

zaniepokojony, zniecierpliwiony
rozpocznij naukę
anxious

gniewnie, ze złością
rozpocznij naukę
angrily

zachwycony, uszczęśliwiony
Są zachwyceni swoim nowym samochodem
rozpocznij naukę
delighted
very pleased
They are delighted with their new car

1. ashamed 2. embarrassed

sincere

szczerze
Mam szczera nadzieję że to się nie gdy więcej nie wydarzy
rozpocznij naukę
sincerely
in a sincere way
I sincerely hope that this never happens again

divide

wymyślić, wpaść na, znaleźć coś
Wpadł na świetny pomysł na kampanię reklamową
rozpocznij naukę
come up with
to suggest or think of an idea or plan
He came up with a great idea for the ad campaign

duszny (o pomieszczeniu, klimacie)
rozpocznij naukę
stuffy

bronić się, odpierać powództwo
rozpocznij naukę
defend

porażka, przegrana, klęska, pokonać
rozpocznij naukę
defeat

być beznadziejnym w
rozpocznij naukę
be hopeless at

nie wspominaj tego / nic się nie stało
rozpocznij naukę
do not mention it

przepiękny, wyśmienity,
rozpocznij naukę
gorgeous

give away

dokładny, precyzyjny, trafny
rozpocznij naukę
accurate

to było bezmyślne z mojej strony
rozpocznij naukę
that was careless of me

pobliski, w pobliżu
rozpocznij naukę
nearby

mieć odwagę do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
have the guts to do sth

próżniak, leń, obibok
Ci lenie wrócili wcześnie do domu
rozpocznij naukę
slacker
a person who does not work hard enough
Those slackers have gone home early again

przeoczyć, przemilczeć, ogarniać wzrokiem
Myślę że jest jeden kluczowy fakt który przeoczyłeś
rozpocznij naukę
overlook
to fail to notice or consider something or someone
I think there is one key fact that you have overlooked

przyjazd, przylot, przybycie
Żałujemy późnego przybycia lotu 237
rozpocznij naukę
arrival
the fact of arriving somewhere
We regret the late arrival of Flight 237

rozbierać, rozbierać się
rozpocznij naukę
undress

smoked

mieć przeczucie
rozpocznij naukę
have a hunch

wścibska osoba, plotkarz
Jakiś wścibski intruz zadzwonił na policje
rozpocznij naukę
busybody
a person who is too interested in things that do not involve them
Some interfesing busybody had rung the police

domagać się, nalegać na coś, upierać się
Grey wciąż nalega że nie zrobił nic złego
rozpocznij naukę
insist
to say firmly or demand forcefully, especially when others disagree with or oppose what you say
Greg still insist (that) he did nothing wrong

liczyć na kogoś lub na coś
rozpocznij naukę
bank on sb/sth

być w dobrych stosunkach, szybko zostać przyjaciółmi
Mieliśmy podobne pomysły na temat serialu i od razu to zauważyliśmy
rozpocznij naukę
hit it off
to be friendly with each other immediately
We had similar ideas about the show, and the two of us hit it off right away

łza, rozdarcie, łzawić, rozdzierać
rozpocznij naukę
tear

szkodzić, ranić, zranić, uszkodzić
rozpocznij naukę
injure

bez smaku, niesmaczny,
mięso było suche i bez smaku
rozpocznij naukę
tasteless
having no flavour
The meat was dry and tasteless

przerwa, okres, pauza, interwał
rozpocznij naukę
interval

wanilia, waniliowy
lody waniliowe
rozpocznij naukę
vanilla
a substance made from the seeds of a tropical plant, used to give flavour to sweet foods
vanilla ice cream

przymocować, zamocować, spiąć, przyczepić
rozpocznij naukę
fasten

powiesić, rozwiesić, wisieć
Na jej szyi wisiał ciężki złoty naszyjnik
rozpocznij naukę
hang
to fasten or support something at the top leaving the other parts free to move, or to be held in this way
A heavy gold necklace hung around her neck

zapalony, entuzjastyczny, chętny, ochoczy
rozpocznij naukę
keen

keen on

chętni na sth = lubią coś
rozpocznij naukę
keen on sth = like sth

zamieszać, mieszać, poruszać
rozpocznij naukę
stir

obcisły, ciasny
Ta kurtka jest zbyt ciasna - potrzebujesz większego rozmiaru
rozpocznij naukę
tight
(held or kept together) firmly or closely
That jacket's too tight - you need a bigger size

gruby, gęsty, grubo, gęsto
rozpocznij naukę
thick

ból, cierpienie, obolały, rana
Kurz doprowadził do bólu moich oczu
rozpocznij naukę
sore
painful and uncomfortable because of injury, infection, or too much use
All the dust has made my eyes sore

kwaśny, cierpki, gorzki
rozpocznij naukę
sour

uschnąć, kurczyć, zanikać, zeschnąć się, pomarszczyć
rozpocznij naukę
shrivel

wystawa sklepowa, wystawiać, prezentować
rozpocznij naukę
display

serowy, kiepski, tandetny,
rozpocznij naukę
cheesy

wywiesić, spędzać wolny czas, przesiadywać
rozpocznij naukę
hang out
to spend a lot of time in a particular place or with a particular group of people

zasnąć
Zasnąłem gdy tylko moja głowa uderzyła w poduszkę
rozpocznij naukę
fall asleep
to start to sleep
I fell asleep as soon as my head hit the pillow

narzekać, skarżyć się
Spędziła wieczór skarżąc się mi o swojej pracy
rozpocznij naukę
grumble
to complain about someone or something in an annoyed way
She spent the evening grumbling to me about her job

producent / wytwórca
rozpocznij naukę
manufacturer

hurtownicy, hurt
rozpocznij naukę
wholesalers, wholesale

refleksji na temat czegoś, zastanawiać się nad
rozpocznij naukę
reflect on

wlać, wsypać, siać
Nalałem mleko do dzbanka
rozpocznij naukę
pour
to make a liquid flow from or into a container
I poured the milk into a jug

przyprawa, dodatek smakowy
rozpocznij naukę
spice

ustatkować się (spoważnieć) / osiedlić się
rozpocznij naukę
settle down

smak, aromat, zapach, smakować, próbować
Dodaj trochę soli aby wydobyć smak ziół
rozpocznij naukę
flavour
how food or drink tastes, or a particular taste itself
Add a little salt to bring out the flavour of the herbs

głośno, na głos
rozpocznij naukę
aloud

zakazany, zabroniony
rozpocznij naukę
forbidden

punktów sprzedaży detalicznej
rozpocznij naukę
retail outlets

udogodnienia, ułatwienia
rozpocznij naukę
facilities

fantazyjny, luksusowy, wyobraźnia, wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
fancy

opłata, opłata za przejazd, cena biletu
rozpocznij naukę
fare

stłoczony, zbity,
rozpocznij naukę
cramped

odczuwać niechęć do
rozpocznij naukę
take a dislike to

cud, zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder

niematerialny, nieuchwytny
Ma tą nienamacalną cechę którą można nazwać charyzmą
rozpocznij naukę
intangible
impossible to touch, to describe exactly, or to give an exact value
She has that intangible quality which you might call charisma

wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangibles

spozycie, dawka, nabor
Zmniejszenie spożycia soli może obniżyć ciśnienie krwi
rozpocznij naukę
intake
the amount of food or drink that you take into your body
Reducing your salt intake can help to lower blood plessure

przysługa, korzyść,
rozpocznij naukę
favour

byc odpowiedzialnym za
rozpocznij naukę
to be in charge of

nieskończony, nieograniczony,
Boska moc jest nieskończona
rozpocznij naukę
infinite
without limits or without an end
God's power is infinite

nieskończone możliwości
rozpocznij naukę
infinite possibilities

nieskończoność, bezkres,
rozpocznij naukę
infinity
time or space that has no end

litość, współczucie, miłosierdzie
rozpocznij naukę
compassion

zostać złapanym w prąd
rozpocznij naukę
to be caught in the undertow

zdrowy na umyśle, rozsądny, świadomy
rozpocznij naukę
sane

bajecznie
bajecznie bogaty
rozpocznij naukę
fabulously
extremely
fabulously rich/wealthy

bajecznie bogaty
rozpocznij naukę
fabulously wealthy

przygotować się na
Czy przygotowałeś się na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
prepare for
to make or get something or someone ready for something that will happen in the future
Have you prepared for your interview?

bogactwo, majątek, zamożność, dobrobyt
W trakcie udanej kariery biznesowej zgromadziła ogromną ilość pieniędzy
rozpocznij naukę
wealth
a large amount of money or valuable possessions that someone has
During a successful business career, she accumulated a great amount of wealth

zamożny, majętny, bogaty
Tylko bardzo zamożni mogą sobie na to pozwolić
rozpocznij naukę
wealthy
rich
Only the very wealthy can afford to live here

wszechobecność
rozpocznij naukę
ubiquity
The fact that something or someone seems to be everywhere
the ubiquity of fast-food outlets

wina, zarzut, winić, obwiniać, potępiać, obciążać odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
blame
to say or think that someone or something did something wrong or is responsible for something bad happening
Do not blame me (= it is not my fault) if you miss the bus!

skarżyć się, narzekać
Wiele osób skarżyło się na hałas
rozpocznij naukę
complain
to say that something is wrong or that you are annoyed about something
Lots of people have complained about the noise

skarga, zażalenie, reklamacja
list ze skargą
rozpocznij naukę
complaint
a statement that something is wrong or not satisfactory
a letter of complaint

propozycja, wniosek, projekt, deklaracja
Czy czytałeś propozycje Steve'a dotycząca nowego projektu?
rozpocznij naukę
proposal
a suggestion, sometimes a written one
Have you read Steve's proposals for the new project?

udział, uczestnictwo, współudział
Oba programy zachęcają do udziału publiczności
rozpocznij naukę
participation
Both shows encourage audience participation

uczestniczyć, brać udział,
Nigdy nie uczestniczy w żadnej z naszych dyskusji, prawda?
rozpocznij naukę
participate
to take part in or become involved in an activity
She never participates in any of our discussions, does she?

kontynuować, dążyć do celu,
Samochód był ścigany przez helikoptery
rozpocznij naukę
pursue
to follow someone or something, usually to try catch him, her, or it
The car was pursued by helicopters

kozioł ofiarny
Kapitan został kozłem ofiarnym za porażkę zespołu
rozpocznij naukę
scapegoat
a person who is blamed for something that someone else has done
The captain was made a scapegoat for the team's failure

ledwo, zaledwie
On był ledwo żywy kiedy go znaleźli
rozpocznij naukę
barely
only just
He was barely alive when they found him

przeboleć, dojść do siebie
rozpocznij naukę
get over

małżonek, małżonka, współmałżonek
W 60 procentach badanych gospodarstw domowych oboje małżonkowie wychodzili do pracy
rozpocznij naukę
spouse
a person's husband or wife
In 60 percent of the households surveyed both spouses went out to work

druga połowa (mąż lub żona)
Przyprowadź swoją drugą połówkę następnym razem
rozpocznij naukę
other half
a person's husband, wife, or usual partner
Bring your other half next time you come

zbieg okoliczności, zbieżność
Wybraliście dokładnie taką samą tapetę jak my - co za zbieg okoliczności!
rozpocznij naukę
coincidence
an occasion when two or more similar things happen at the same time, especially in a way that is unlikely and surprising
You chose exactly the same wallpaper as us - what a coinsidence!

wybierać, dobrać
Pomogłem mojej siostrze wybrać imię dla jej dziecka
rozpocznij naukę
choose
to decide which thing you want
I helped my sister choose a name for her baby

wybór
To jest twój wybór
rozpocznij naukę
choice
an act or the possibility of choosing
It's your choice/The choice is yours (=only you can decide)

wytrwałość, trwałość, samozaparcie
rozpocznij naukę
persistence

wytrwały, uparty, nieustępliwy
rozpocznij naukę
persistent

pies, tropić, śledzić
rozpocznij naukę
dog

idealnie
Idealnie, chciałbym pracować w domu ale to po prostu nie jest praktyczne
rozpocznij naukę
ideally
used when describing the perfect situation
Ideally, I'd like to work at home but it's just not practical

wycierać, ścierać, przecierać, chusteczka do nosa
Wytarła ręce o ręcznik
rozpocznij naukę
wipe
to clean or dry something by moving a cloth across it
She wiped her hands on the towel

zmienić zdanie
rozpocznij naukę
change your mind

kusić, skusić, korcić
Próbuje mnie skusić abym poszła z nią na zakupy
rozpocznij naukę
tempt
to make someone want to have or do something, especially something that they do not need or something that is wrong
She's trying to tempt me to go shopping with her

kuszący, pociągający, interesujący
kuszące zaproszenie/oferta
rozpocznij naukę
tempting
something that is tempting makes you want to have or do it
a tempting invitation/offer

ostatecznie, wreszcie, w końcu, koniec końców
Deszcz ustał, więc gra pójdzie jednak naprzód
rozpocznij naukę
after all
despite earlier problems or doubts
The rain has stopped, so the game will go ahead after all

infantylny, dziecinny, dziecięcy
Nie bądź taki dziecinny
rozpocznij naukę
childish
Childish behaviour is silly like that of a small child
Do not be so childish!

zwiększać, podwyższać, wzmacniać
Te skandale nie poprawią reputacji organizacji
rozpocznij naukę
enhance
to improve the quality, amount, or strength of something
These scandals will not enhance the organization's reputation

doskonałość, doborowość, wyborność, wyśmienitość, pyszność
rozpocznij naukę
excellence

przypadek, sprawa, walizka, futerał, pokrowiec
Cierpiała na skrajny przypadek poparzeń słonecznych
rozpocznij naukę
case
a particular situation or example of something
She was suffering from an extreme case of sunburn

chusteczki higieniczne
rozpocznij naukę
paper tissues

przepis
Czy znasz dobry przepis na pełnoziarnisty chleb?
rozpocznij naukę
recipe
a set of instructions telling you how to prepare and cook food, including a list of what food is needed for this
Do you know a good recipe for wholemeal bread?

pokwitowanie, paragon
Czy mogę otrzymać paragon?
rozpocznij naukę
receipt
a piece of paper that proves that you have received goods or money
Could I have a receipt?

recepta
recepta lekarza
rozpocznij naukę
prescription
a piece of paper saying what medicine someone needs or the medicine itself
a doctor's prescription

przepisać (lekarstwo, kuracje)
rozpocznij naukę
prescribe

południe / południe
rozpocznij naukę
midday/noon

martial

nagi, goły, na golasa, odkryty
On był nagi do pasa
rozpocznij naukę
naked
not covered by clothes
He was naked to the waist

szukać, poszukać, starać się
szukać porady/rozwiązania
rozpocznij naukę
seek
to try to find or get something
to seek advice/a solution

gadatliwy, rozmowny
rozpocznij naukę
garrulous, talkative

młodzież, młodość
W młodości byłem całkiem dobrym piłkarzem
rozpocznij naukę
youth
The period of your life when you are young or the state of being young
I was a fairly good football player in my youth

trzęsienie ziemi
W 1906 roku trzęsienie ziemi zniszczyło większość San Francisco
rozpocznij naukę
earthquake
a sudden violent movement of the earth's surface, sometimes causing great damage
In 1906 an earthquake destroyed much of San Francisco

oczywiście / w oczywisty sposób, najwyraźniej
Są najwyraźniej zakochani
rozpocznij naukę
obviously
in a way that is easy to understand or see
They are obviously in love

Niemniej jednak, pomimo tego
Wiedziałem już dużo na ten temat ale jej rozmowa była jednak interesująca
rozpocznij naukę
nevertheless
despite what has just been said or referred to
I knew a lot about the subject already, but her talk was interesting nevertheless

niebo, niebiosa, raj
rozpocznij naukę
heaven
in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or the gods live and where good people are believed to go after they die, so that they can enjoy perfect happiness

niebiański, rajski, nadziemski
rozpocznij naukę
heavenly

łyk, łyczek, popijać
Ta herbata jest bardzo gorącą, więc popij ją ostrożnie
rozpocznij naukę
sip
to drink, taking only a very small amount at a time
This tea is very hot, so sip it carefully

pomoc, wsparcie, ratunek
Firma potrzebuje więcej pomocy finansowej od rządu
rozpocznij naukę
assistance
help
The company needs more financial assistance from the government

wymiar
Proszę podać wymiary (wysokość, długość i szerokość) pokoju
rozpocznij naukę
dimension
a measurement of something in a particular direction, especially its height, lenght, or width
Please specify the dimensions (= the height, lenght and width) of the room.

podświadomy
Pamięć została głęboko zakopana w mojej podświadomości
rozpocznij naukę
subconscious
the part of your mind that notices and remembers information when you are not actively trying to do so, and influences your behaviour even though you do not realize it
The memory was buried deep within my subconscious

świadomy, przytomny
Jestem świadomy że dużo ludzi się ze mną nie zgadza
rozpocznij naukę
conscious
to know that something is present or that something is happening
I'm very conscious that a lot of people disagree with me

świadomość
Jest całkowicie nieświadomy kwestii płci - będziemy musieli podnieść jego świadomość
rozpocznij naukę
consciousness
the state of understanding and realizing something
He is completely unaware of gender issues - we will have to raise his consciousness

scientific
relating to science, or using the organized methods of science
scientific experiments/research

wyczucie czasu
Aby zostać dobrym tenisistą musisz mieć dobre wyczucie czasu
rozpocznij naukę
timing
the ability to do something at exactly the right time
To be a good tennis player, you have to have a good timing

w ciągu, w trakcie, w zasięgu
Zalecamy aby to wino zostało skonsumowane w ciągu sześciu miesięcy
rozpocznij naukę
within
inside or not further than an area or period of time
We recommend that this wine should be consumed within six months

samozadowolenie, spokój ducha, zadowolenie z siebie
Tym co mnie denerwuje w tych dziewczynach jest ich samozadowolenie - wydaje się że nie mają one chęci poszerzania swoich horyzontów
rozpocznij naukę
complacency
a feeling of calm satisfaction with your own abilities or situation that prevents you from trying harder
What annoys me about these girls is their complacency - they seem to have no desire to expand their horizons

szef, dyrektor, naczelnik, wódz, kierownik
Właśnie powołano nowego szefa sił bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
chief
the person in charge of a group or organization, or the ruler of a tribe
A new chief of the security forces has just been appointed

ktoś, kto prowadzi siedzący tryb życia, spędza większość czasu przed telewizorem
rozpocznij naukę
couch potato
a person who watches a lot of televison and does not have an active life

osoba przewodząca grupa
rozpocznij naukę
top banana

osoba która stwarza kłopoty
rozpocznij naukę
bad apple

pozbyć się
rozpocznij naukę
to get rid of

mglisty, niewyraźny
rozpocznij naukę
caliginous

Dobranoc, śpij dobrze! Karaluchy pod podłuchy
rozpocznij naukę
Good night, sleep tight. Do not let the bedbug bite

wisieć na włosku
rozpocznij naukę
hang by a thread/strand/string

jedna jaskółka wiosny nie czyni
rozpocznij naukę
one swallow doesn't make a spring

zwariować, oszaleć
Kiedy pojawił się na scenie publiczność oszalała
rozpocznij naukę
go crazy
to become very excited about something
When he came on stage the audience went crazy

pisać na komputerze lub maszynie
rozpocznij naukę
type
to write something using a keyboard

typo
a small mistake in a text made when it was typed or printed

wytrwały, nieustępliwy
rozpocznij naukę
tenacious
very determined to do something and not wanting to stop

wytrwałość, nieustępliwość
rozpocznij naukę
tenacity
the determination to continue what you are doing

neutralność sieci
rozpocznij naukę
net neutrality
The principle that the companies that provide services on the internet should make all information equally available to users, and not make any particular service, website, etc. cheaper or faster to use than any other
Net neutrality is the idea that Internet providers must treat all content equally. It's opposed by cable and telecom companies that want to offer different tiers of service

nonszalancki
rozpocznij naukę
raffish
not following usual social standards of behaviour or appearance, especially in a careless and attractive way
He has a certain raffish elegance


cactuses

grzyb / grzyby
rozpocznij naukę
fungus / fungi

program nauczania
rozpocznij naukę
curriculum

curricula

Kryzysy kryzys /
rozpocznij naukę
crisis / crises

oasis/oases

pomocność, przydatność
rozpocznij naukę
helpfulness

indywidualność, oryginalność
rozpocznij naukę
individualness

sensowne, pełen sensu
rozpocznij naukę
senseful


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.