Polska i Europa w XVII w.

 0    13 fiszek    asiabilek98
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Na czym polegało i kiedy było powstanie antyhabsburskie?
rozpocznij naukę
1618- wybuchło na skutek prześladowań protestantów w Czechach, zapoczątkowało wojnę 30-letnią

Opisz wojnę 30-sto letnią
rozpocznij naukę
Niemcy walczyli przeciwko Czechom i innym państwom protestanckim. Wojna toczyłą się głownie na terenie Rzeszy, doprowadzając gospodarkę Niemiec do ruiny i wyludniając całe regiony. Zakończył ją pokój Westfajski.

Zniesienie edyktu nantejskiego
rozpocznij naukę
1685 - francja staje się krajem jednolitym wyznaniowo, Hugenoci zostali zmusznei do przejścia na katolicyzm lub emigracji.

Kto objął tron Angli po śmierci Elżbiety I?
rozpocznij naukę
1603 - Jakub I z dynastii Stuartów

Scharakteryzuj rządy Stuartów?
rozpocznij naukę
Jakub I i jego syn Karol I starali się zaprowadzić monarchę absolutną w Anglii i lekceważyć uprawnienia parlamentu.

Nowa szlachta wzbogacona dzięki przemianą gospodarczym. Dysponowała majątkiem ale nie miała wpływu na politykę.

Poglądy Purytanów
rozpocznij naukę
Religijna grupa radykalnych kalwinistów, ściśle związana z nową szlachtą. Uważali, że anglikanizm należy oczyścić z pozostałowści katolickich. Niechętnie patrzyli na bogactwo i rozrzutność dworu królewskiego.

Rządy Olivera Cromwella
rozpocznij naukę
Po zwycięstwie objął rządy w Anglii i doprowadził do ścięcia w 1649 Karola I oraz przekształcenia Anglii w republikę. Podbił Szkocję i Irlandię, odtąd Anglia była Wielką Brytanią. Jako LORD PROTEKTOR nie liczył się z parlamentem i sprawował dyktatorską władzę opartą na armii.

Wojna domowa w Anglii
rozpocznij naukę
1640- król rozwiązał parlament, bo ten nie chciał wyrazić zgody na uchwalenie nowych podatków. Wybuchła wojna domowa między zwolennikami króla a parlamentu. Wojna trwala do 1645 i zakończyła się zwycięstwem wojsk parlamentu, dowodzonych przez Olivera Cromwella

Przekształcenie Anglii w republikę
rozpocznij naukę
1649

Chwalebna rewolucja
rozpocznij naukę
1688-89 - Jakub II próbował wprowadzić absolucyzm, bezkrwawe obalenie króla przez parlament

Habeas Corpus Act
rozpocznij naukę
1679 - po kolejnej próbie wprowadzenia absolucyzmu przez Karola II, parlament uchwalił ustawę, gwarantującą każdemu nietykalność osobistą

Ukształtowanie się monarchii konstytucyjnej(parlamentarnej)
rozpocznij naukę
Nastąpiło za panowania Wilhelma III Orańskiego; władza królewska poddana została kontroli parlamentu


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.