ros. _19.06.2013

 0    20 fiszek    basiap24
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


кормИть

крОлик


gospodarstwo
rozpocznij naukę
хозЯйство

poszedł na emeryturę
rozpocznij naukę
пошёл на пЕнсию

вмЕсто корОв

вырАщивает

порОдистый

rasa (zwierzęta)
rozpocznij naukę
порОда

мнОго землИ

сЕять

зерновЫе

рожь

ЕвропЕйский СоЮз

dopłacają gospodarzy
rozpocznij naukę
субсидИрует хозЯев

ухОжена

wystarczy żeby
rozpocznij naukę
достАточно чтобы

констатИровать

na klęczkach
rozpocznij naukę
на кОрточках


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.