Zwroty i wyrażenia cz.1

 0    51 fiszek    fledger
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
rozpocznij naukę
I can't stand getting up early in the morning.

A niech to! Spóźnię się do pracy!
rozpocznij naukę
Dammit! I'm going to be late for work.

Czy mógłbyś wstawić się za mną?
rozpocznij naukę
Could you put in a good word for me?

Co mam zrobić?
rozpocznij naukę
What am I supposed to do?

Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
rozpocznij naukę
Do whatever possible to ease the situation.

Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
rozpocznij naukę
In other words you won't be allowed to leave the country.

Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
rozpocznij naukę
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?

Skąd mam to wiedzieć?
rozpocznij naukę
How should I know?

Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
rozpocznij naukę
I get the feeling that you're hiding something from me.

Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
rozpocznij naukę
I think somebody's trying to frame you.

Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
rozpocznij naukę
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.

Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
rozpocznij naukę
If you stay with me, I'll make it worth your while.

Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
rozpocznij naukę
Wow, gold earrings! You shouldn't have.

Sprawiasz, że mam po co żyć.
rozpocznij naukę
You make my life worth living.

Is that so?

Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
rozpocznij naukę
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.

Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
rozpocznij naukę
I thought he was supposed to be coming on Saturday.

Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
rozpocznij naukę
He changed his mind at the last moment.

Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
rozpocznij naukę
Will you be passing a supermarket?

Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
rozpocznij naukę
I can't be bothered to do the shopping for you.

Dla przykładu weź Bliski Wschód.
rozpocznij naukę
Take the Middle East, for example.

Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
rozpocznij naukę
Let me put it in another way, if we go there, we'll be done for.

Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
rozpocznij naukę
Let's not jump to conclusions.

To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotowy ponieść.
rozpocznij naukę
It's up to you what risks you are prepared to take.

Co przez to rozumiesz?
rozpocznij naukę
What do you mean by that?

Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
rozpocznij naukę
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?

Nie sądzę!
rozpocznij naukę
I don't think so!

Pozory mylą.
rozpocznij naukę
Appearances can be deceptive.

Mam cię dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
rozpocznij naukę
I'm fed up with you. I think I'll go home and have a rest.

Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
rozpocznij naukę
Please, don't make any rash decisions.

Czy mogę zamienić z tobą słówko?
rozpocznij naukę
Can I have a word with you?

Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
rozpocznij naukę
What came over you? You seem over-excited.

Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
rozpocznij naukę
The best thing about it is that we'll win in each case.

Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
rozpocznij naukę
I'm afraid I don't share your view.

Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
rozpocznij naukę
The point is that your chances are slim.

Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
rozpocznij naukę
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?

Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
rozpocznij naukę
How should I put it... Look at this chart.

Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
rozpocznij naukę
Let me think... No, we can't do it this way.

Musimy trzymać się warunków kontraktu.
rozpocznij naukę
We have to abide by the contract terms.

Właśnie mi się przypomniało. (A propos.) Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
That reminds me. This company went bankrupt last week.

Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
rozpocznij naukę
I thought I'd never make it.

Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
rozpocznij naukę
If it's a real bargain, count me in.

Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu? Uwaga: Bankomat w British English - cash machine Bankomat w American English - ATM (Automated Teller Machine)
rozpocznij naukę
While I remember, can you get some money out of a cash machine?

A, miałem cię o coś zapytać...
rozpocznij naukę
Oh, there was something I was going to ask you...

Gdzie tu się można napić?
rozpocznij naukę
Where do you get a drink in this place?

A propos, czy widziałeś dziś Martę?
rozpocznij naukę
By the way, have you seen Martha today?

Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
rozpocznij naukę
I've just thought we could spend some time together.

Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem. Uwaga: Na ogół mówi się "I don't think it is", a nie "I think it isn't".
rozpocznij naukę
I don't think it's a good idea. She's been going out with Mark for some time now.

Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
rozpocznij naukę
Do you happen to know what's on at the cinema?

Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
rozpocznij naukę
To put it in a nutshell, the film is out of this world.

Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
rozpocznij naukę
How can I best explain this?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.