słownictwo 76-78

5  1    97 fiszek    alech
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Mam niemalże dość (nieformalna skarga)
rozpocznij naukę
I’ve just about had enough of...

Nie możesz tego zrobić (nieformalny protest)
rozpocznij naukę
You can’t possibly do that!

Mam dość (nieformalna skarga)
rozpocznij naukę
I’m fed up with...

Musisz coś z tym zrobić
rozpocznij naukę
You’ve got to do something about...

To nie zadziała (trzeba coś z tym zrobić).
rozpocznij naukę
It just won’t do!

Chciałbym, życzyłbym sobie byś...
rozpocznij naukę
I wish you would...

Chciałbym, życzyłbym sobie byś nie...
rozpocznij naukę
I wish you wouldn’t...

Coś musi być zrobione z...
rozpocznij naukę
Something will have to be done about...

Nie jestem zadowolony, usatysfakcjonowany jeśli chodzi o...
rozpocznij naukę
I’m not at all satisfied about...

Pragnę złożyć skargę w najostrzejszych słowach (formalnie)
rozpocznij naukę
I wish to complain in the strongest terms about...

Czuję się urażony, dotknięty...
rozpocznij naukę
I take great exception to...

Naprawdę muszę sprzeciwić się...
rozpocznij naukę
I really must object to

Jest to najbardziej niezadowalające
rozpocznij naukę
This is most unsatisfactory

skarżyć się, narzekać, składać skargę
rozpocznij naukę
complain about, express dissatisfaction or annoyance

skarga, zażalenie, reklamacja
rozpocznij naukę
complaint

protestować
rozpocznij naukę
protest about, strongly express complaint, disapproval or disagreement

protest

sprzeciwiać się, wyrazić sprzeciw
rozpocznij naukę
object to, be against something or someone

sprzeciw, zastrzeżenie
rozpocznij naukę
objection

protestować, sprzeciwiać się, upominać
rozpocznij naukę
remonstrate against, complain to someone or about something

skarga publiczna, wystąpienie protestacyjne
rozpocznij naukę
remonstrance

krytykować kogoś, ganić
rozpocznij naukę
find fault with, criticize or complain about even small mistakes

fault-finding

gderać, narzekać
rozpocznij naukę
grumble about, complain in a quiet but angry way

gderanie, narzekanie
rozpocznij naukę
grumble

narzekać, biadolić
rozpocznij naukę
gripe about, complain continuously

gripe

zrzędzić, gderać
rozpocznij naukę
grouse about, complain usually often

zrzędzenie, narzekanie
rozpocznij naukę
grouse

jęczeć, stękać
rozpocznij naukę
whinge about

whinge, whingeing

Trochę tu chłodno (gdy mamy na myśli prośbę o zamknięcie okna)
rozpocznij naukę
It’s a bit chilly here

Twój syn mógłby popracować więcej (by nie mówić wprost że jest leniwy)
rozpocznij naukę
Your son would be well advised to work a bit harder

Twoja praca jest bardzo niestaranna (delikatnie)
rozpocznij naukę
Your work would benefit from some proofreading

proofreading

Ona jest zaniedbana, niechlujna
rozpocznij naukę
Her appearance is not her highest priority

Dzieci są zbyt głośne
rozpocznij naukę
The children tend to be a bit noisy

pojednanie, pogodzenie się
rozpocznij naukę
reconciliation

szczere przeprosiny
rozpocznij naukę
sincere apology

szczere, serdeczne przeprosiny
rozpocznij naukę
heartfelt apology

dobra wymówka, dobry pretekst
rozpocznij naukę
good excuse

doskonała wymówka
rozpocznij naukę
perfect excuse

kiepska wymówka
rozpocznij naukę
lame excuse

marna wymówka
rozpocznij naukę
flimsy excuse

słaba wymówka
rozpocznij naukę
weak excuse

żelazne alibi
rozpocznij naukę
cast-iron alibi

przekonujące alibi
rozpocznij naukę
convincing alibi

doskonałe alibi
rozpocznij naukę
perfect alibi

nieprawdziwe alibi
rozpocznij naukę
phoney alibi

marny, słaby pretekst
rozpocznij naukę
flimsy pretext

fałszywy pretekst
rozpocznij naukę
false pretext

wyrzuty sumienia, skrucha
rozpocznij naukę
remorse (feeling of guilt or regret)

uniewinniony
rozpocznij naukę
acquitted (declared not guilty)

żałować, okazywać skruchę
rozpocznij naukę
repent (say sorry and ask for forgiveness)

ułaskawienie
rozpocznij naukę
reprieve (official order stopping or delaying punishment)

pośmiertne ułaskawienie
rozpocznij naukę
posthumous pardon

exonerate

rozejm, zawieszenie broni (gdy trwają rozmowy pokojowe)
rozpocznij naukę
armistice (agreement to stop war while peace discussions take place)

zadeklarować rozejm
rozpocznij naukę
declare an armistice

podpisać rozejm
rozpocznij naukę
sign an armistice

rozejm, zawieszenie broni (czasowe)
rozpocznij naukę
truce (declaration that fighting will stop for a period)

porozumienie
rozpocznij naukę
accord (agreement not to fight or to work together peacefully)

porozumienie pokojowe
rozpocznij naukę
peace accord

podpisać porozumienie pokojowe
rozpocznij naukę
sign a peace accord

treaty (written agreement to end war or not fight)

podpisać traktat pokojowy
rozpocznij naukę
sign peace treaty

prawić komplementy, komplementować
rozpocznij naukę
to pay compliments

dopraszać się komplementów
rozpocznij naukę
to fish for compliments, try to make someone praise you

odebrać jako komplement
rozpocznij naukę
to take it as a compliment

dwuznaczny komplement (może być odebrany jako komlement, jak i zniewaga)
rozpocznij naukę
a back-handed compliment, double-edge compliment

wychwalać, błogosławić
rozpocznij naukę
to give praise to

chwalebny, godny pochwały
rozpocznij naukę
praiseworthy

chwalić za coś
rozpocznij naukę
to praise for

bardzo chwalony
rozpocznij naukę
widely, highly praised

wychwalany pod niebiosa
rozpocznij naukę
praised to the skies

bardzo kogoś (coś) wychwalać
rozpocznij naukę
to sing sb’s (sth’s) praises

obsypywać kogoś pochwałami
rozpocznij naukę
to shower, heap praise on sb (sth)

przyganiać komuś przez zbyt skąpe pochwały
rozpocznij naukę
to damn sb with faint praise

chwalić (formalnie)
rozpocznij naukę
to pay tribute to, (praise)

uczcić kogoś owacją na stojąco
rozpocznij naukę
to give sb a standing ovation (stand up and clap loudly)

chwalić, wychwalać kogoś zalety
rozpocznij naukę
to extol the virtues, benefits of (praise highly, formal)

być podziwianym za osiągnięcia, być bożyszczem
rozpocznij naukę
be the toast of (be admired for some recent achievement)

chwalić, głównie dzieci
rozpocznij naukę
to pat sb on the back, give sb a pat on the back (praise, often children)

zbierać pochwały
rozpocznij naukę
to earn, win plaudits (get positive comments, formal)

chwalić (oficjalnie)
rozpocznij naukę
to laud (praise highly in official situations, formal)

chwalebne, godne pochwały zachowanie
rozpocznij naukę
laudable behaviour

pochwalne komentarze
rozpocznij naukę
laudatory comments

pochwalne uwagi
rozpocznij naukę
laudatory remarks

pochlebiać komuś (nieformalnie)
rozpocznij naukę
to flatter sb, make up to sb, crawl

podlizywać się
rozpocznij naukę
to suck up to

płaszczyć się przed kimś
rozpocznij naukę
to lick someone’s boots

smarmy

płaszczący się, służalczy
rozpocznij naukę
slimy

wazeliniarz, lizus
rozpocznij naukę
crawler

służalczy (formalnie)
rozpocznij naukę
servile, obsequious

flattery

Pochlebstwem niczego nie zyskasz
rozpocznij naukę
Flattery will get you nowhere


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.