T

 0    15 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przypominać kogoś / być podobnym

odwoływać coś, cofać

zrozumieć, pojąć coś / oszukać, nabrać kogoś

take off
The plane took off on time. / May I take off my coat, please? / Michael takes off his jacket and lies on the bed.
rozpocznij naukę
zdejmować (ubranie) / startować (o samolocie)
Samolot wystartował o czasie. / Czy mogę zdjąć mój/swój płaszcz? / Michael zdejmuje marynarkę i kładzie się na łóżku.

zatrudniać kogoś / podejmować pracę

zacząć jakieś hobby / przyjąć pracę / zajmować czas

turn down
I think I'm going to have to turn down the job offer because I don't want to relocate to America.
rozpocznij naukę
odrzucać / odmówić / ściszać / zwalniać
Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.

wyłączać

włączać / odkręcać

turn up
Kate didn't turn up at the lecture yesterday.
rozpocznij naukę
pojawiać się / robić głośniej
Kasia nie pojawiła się wczoraj na wykładzie.

try on / fit on
I tried the jacket on before I bought it.
rozpocznij naukę
przymierzyć
Przymierzyłem kurtkę zanim ją kupiłem.

take out
1. Any trouble, take out a cigarette. / 2. Children, open your sketchbooks and take out your pencils. / Now take it out and put it on the seat. / I want to take you and Anita up on that dinner.
rozpocznij naukę
wyjąć / wychodzić z kimś gdzieś / usunąć
Potocznie znaczy też "jedzenie na wynos"
1. W razie jakichś problemów, wyjmij papierosa. / 2. Dzieci, otwórzcie swoje szkicowniki i wyjmijcie ołówki. / Teraz wyjmij go i połóż na siedzeniu. / Chciałbym zabrać ciebie i Anite na kolację.

turn out
It can be scary, but it can also turn out really amazing. / 2. It turned out I was right. / 3. This won't turn out something good.
rozpocznij naukę
okazać się
To może być straszne, ale może też okazać się świetne. / 2. I okazało się, że dobrze myślałem. / 3. Z tego nie wyjdzie nic dobrego.

try out
Thanks for letting me try out your motorcycle.
rozpocznij naukę
wypróbować
Test something to see if you like it or want to buy it.
Dzięki, że dałeś mi wypróbować twój motocykl.

try on
I'm not sure about the size. Can I try it on?
rozpocznij naukę
przymierzyć
Nie jestem pewien co do rozmiaru. Czy mogę przymierzyć?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.