S

 0    10 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

see somebody off
Peter saw his brother off to the railway station last Friday.
rozpocznij naukę
odprowadzać kogoś
Piotrek odprowadził brata na dworzec w zeszły piątek.

see through
Can't see through his game, can you? / I just - just saw through it. / I don't know anyone that could've seen through me like that. / I saw through him immediately.
rozpocznij naukę
przejrzeć kogoś / poznać prawdziwe oblicze
Nie możesz przejrzeć jego gry, prawda? /Po prostu... Zrozumiałam to wszystko. /Nikt jeszcze mnie tak nie przejrzał jak ty. /Natychmiast go przejrzałam.

see to something
Will you see to it that Mary brushes her teeth before bedtime?
rozpocznij naukę
dopilnować czegoś
Dopilnujesz tego, żeby Marysia umyła zęby przed snem?

settle down
What Ann wanted was to get married and settle down. / All right, everybody, settle down. / At least this will help me settle down.
rozpocznij naukę
ustatkować się / uspokoić się
To, czego chciała Anna to wyjść za mąż i się ustatkować. / Dobra, wszyscy, uspokójcie się. / Przynajmniej to mi pomoże się ustatkować.

show off
Don't show off - just be yourself! / I'm going to wear my new necklace to school so I can show off to my friends. / I want to show you off, Betts.
rozpocznij naukę
popisywać się / pochwalić się
Nie popisuj się - po prostu bądź sobą! / Założę mój nowy naszyjnik do szkoły, żeby pochwalić się koleżankom. / Chcę się tobą pochwalić, Betts.

stand someone up
She stood me up.
rozpocznij naukę
wystawić kogoś
On mnie wystawił.

stay out
The cat stayed out all night. / We stayed out all night. / Dad's never stayed out all night.
rozpocznij naukę
pozostawać poza domem / przebywać poza / trzymać się z daleka
Kot został poza domem na noc. / Tata nigdy przedtem nie wychodził na całą noc.

stick to sth
We'd better stick to the main road, because the other roads are blocked with snow. / I think we should stick to our original plan. / If everyone sticks to the rules, we shouldn’t have any problems. / If you make a promise, you should stick to it.
rozpocznij naukę
trzymać się czegoś / dotrzymać (słowa, obietnicy)
Lepiej trzymaj się głównej drogi, bo inne są zablok. przez śnieg. / Myślę, że powinniśmy trzymać się pierwotnego planu. / Jak wszyscy będą przestrzegać zasad, nie powinniśmy mieć żadnych problemów. / Jeśli złożysz obietnicę, powinieneś jej dotrzymać.

speed up
I bet it'll speed up the job. / We urgently need to speed up the implementation of these programmes.
rozpocznij naukę
przyśpieszyć
Założę się że to przyspieszy robotę. / Musimy pilnie przyspieszyć realizację tych programów.

set off / set sth off
They got into Peter’s car and set off. /What time do we set off tomorrow? /2. He pushed the red button and set the alarm off.
rozpocznij naukę
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż) / spowodować (coś), wywołać (coś), uruchomić (np. alarm)
1. to start on a trip; 2. to cause sth to operate, especially by accident.
Wsiedli do samochodu Petera i wyruszyli. /O której jutro ruszamy? /2. Wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.