C

 0    25 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

oddzwaniać

call in on sb
rozpocznij naukę
odwiedzać kogoś

wymagać

odwołać (np. spotkanie)

powołać do wojska

złapać coś szybko / zaczepić się o coś

catch on
The new training program caught on fast among the workers.
rozpocznij naukę
przyjąć się / upowszechnić się (np. o czymś nowym)
Nowy program szkoleniowy szybko się przyjął wśród pracowników.

nadrabiać zaległości / doganiać (np. kogoś)

check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
rozpocznij naukę
zameldować się w hotelu / zgłaszać do odprawy na lotnisku
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.

odznaczyć na liście / odfajkować

check out
We should check out before noon.
rozpocznij naukę
wymeldować się z hotelu / sprawdzić coś dokładnie
Powinniśmy wymeldować się przed południem.

upewnić się

check up on somebody
rozpocznij naukę
kontrolować kogoś

come about
It all came about very quickly.
rozpocznij naukę
wydarzyć się przypadkiem
Wszystko zdarzyło się bardzo szybko.

come across
1. to find or see sb or sth by chance...
I haven't come across a guy like that. / I came across an amazing leather jacket at the thrift store today. / You come across as the type of person who loves children. / The candidate came across as a dynamic person during the interview.
rozpocznij naukę
natknąć się na coś przypadkiem / być odbieranym jako
2. The way other people perceive sth or sb, 3. to move from one side to the opposite side.
Nie natknąłem się na takiego faceta. / Natrafiłem dziś na niesamowitą skórzaną kurtkę w sklepie z używanymi rzeczami. / Jesteś postrzegany jako typ osoby, która kocha dzieci. / Podczas wywiadu, kandydat sprawiał wrażenie dynamicznej osoby.

come along
The offer that came along last month is not that attractive. / May I come along on your trip tomorrow? / Suddenly, two buses came along at the same time.
rozpocznij naukę
towarzyszyć komuś / pojawić się
to accompany, go with or appear, arrive.
Oferta, która pojawiła się w zeszłym miesiącu, nie jest taka atrakcyjna. / Czy mogę jutro towarzyszyć ci w podróży? / Nagle pojawiły się dwa autobusy w tym samym czasie.

come by
Come by whenever you wish. / I'll come by after work and see if you need any help. / How did you come by that Rolex?
rozpocznij naukę
wpadać, zaglądać / zdobyć coś (zazwyczaj cennego)
Meaning: visit / acquire
Wpadaj kiedy tylko chcesz. / Wpadnę po pracy i zobaczę, czy potrzebujesz pomocy. / Jak zdobyłeś tego Rolexa?

come off
I was surprised when the plan came off so easily.
rozpocznij naukę
odnieść sukces
Byłem zaskoczony, kiedy plan odniósł sukces tak łatwo.

come round
Meaning: 1. to become conscious, wake up from anaesthetic...
I'm still coming round after my journey to Asia. / She came round and learned that the operation had been a complete success. / At first she didn't like the idea, but she came round to our way of thinking in the end.
rozpocznij naukę
dać się przekonać / odzyskać świadomość
2. to change your opinion
Wciąż dochodzę do siebie po podróży do Azji. / Odzyskała świadomość i dowiedziała się, że jej operacja zakończyła się sukcesem. / Na początku nie spodobał jej się pomysł, ale w końcu przekonała się do naszego sposobu myślenia.

come out
A secret is revealed; When the sun appears;
This week a new album of my favourite band is coming out. /The band's new CD is coming out in September. /The details of the scandal came out in the press and she had to resign. / It started cloudy, but then the sun came out and we all went to the park.
rozpocznij naukę
ukazywać się / wychodzić na jaw / kiedy słońce wychodzi
;Be published or otherwise available to the public.
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu. / Nowa płyta zespołu pojawi się we wrześniu. / Szczegóły skandalu pojawiły się w prasie i musiała zrezygnować. / Zaczęło się pochmurnie, ale potem wyszło słońce i wszyscy poszliśmy do parku.

cool down
The food is very hot. Wait for it to cool down.
rozpocznij naukę
ochłonąć / ostudzić
Jedzenie jest bardzo gorące. Poczekaj aż się ostudzi.

clean up
I have to clean the flat up before the guests come. / Can you help me clean up after dinner?
rozpocznij naukę
posprzątać
Muszę posprzątać mieszkanie zanim przyjdą goście. / Czy możesz pomóc mi sprzątać po kolacji?

come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together! / 2. Two spies could come up with a better excuse than that. / 3. You'll have to come up with something more original than that.
rozpocznij naukę
wpaść na pomysł / wymyślić rozwiązanie, plan, wymówkę
When you think of a solution, idea, plan, or excuse.
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje! / 2. Dwóch szpiegów mogłoby wymyślić lepszą historyjkę. / 3. Będziesz musiał wymyśleć coś bardziej oryginalnego.

come in
He came in the office with a smile on his face. / 2. Come in! / 3. Can I come in?
rozpocznij naukę
wchodzić
Wszedł do biura z uśmiechem na twarzy. / 2. Wejdź! / 3. Czy mogę wejść?

cut off
I want to cut off the hem of the skirt and make it shorter. / Please don’t cut me off while I am talking. / Mike had to cut off his friends when he realized they were a bad influence.
rozpocznij naukę
uciąć
M.in.: 1. uciąć (np. nożyczkami) 2. przerywać podczas rozmowy 3. zerwać związek z kimś
Chcę odciąć brzeg spódnicy i skrócić ją. / Proszę, nie przerywaj mi kiedy mówię. / Mark musiał zerwać kontakt z przyjaciółmi, kiedy zdał sobie sprawę, że mają zły wpływ.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.