B

 0    16 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

break down
Tom's car broke down on his way home last week.
rozpocznij naukę
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.

break in(to)
rozpocznij naukę
włamać się

przerwać (np. dyskusję) / zerwać

break out
World War II broke out in 1939.
rozpocznij naukę
wybuchać (np. o wojnie, pożarze) / uciec z więzienia
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.

break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
rozpocznij naukę
zerwać znajomość / zakończyć coś
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.

powodować

powodować coś złego / sprawiać kłopoty

przekonać kogoś do czegoś / ocucić

bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself. / My parents brought me up strictly. / It is not a good idea to bring up politics with my family.
rozpocznij naukę
wychowywać / poruszać temat
1. Raise a child, 2. Mention
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci. / Moi rodzice wychowali mnie surowo. / Nie jest dobrym pomysłem poruszanie tematu polityki z moją rodziną.

bring out
You really bring out the best in me. You make me want to be a better person. / The band are bringing out a new CD in the autumn.
rozpocznij naukę
wydobywać / wydać lub opublikować
meaning: elicit a response or to release or publish.
Naprawdę wydobywasz ze mnie to, co najlepsze. Sprawiasz, że chcę być lepszym człowiekiem. / Zespół wypuszcza na rynek nową płytę CD jesienią.

bring down
fisz
rozpocznij naukę
obniżać

bring in
dod
rozpocznij naukę
wprowadzać

be after
dod
rozpocznij naukę
być po

bring back
dod
rozpocznij naukę
przywrócić

break through
Finally, we managed to break through the forest to call for help.
rozpocznij naukę
przedrzeć się
W końcu udało nam się przedrzeć przez las, aby wezwać pomoc.

bring forward
dod
rozpocznij naukę
przenieść


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.