I do/work/like present simple Str. 3

 0    47 fiszek    koko1muz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
czytać
rozpocznij naukę
read
lubić
rozpocznij naukę
like
żyć
rozpocznij naukę
live
obserwować, oglądać
rozpocznij naukę
watch
Oni patrzą na swoje książki.
rozpocznij naukę
They're looking at their books.
Oni czytają dużo.
rozpocznij naukę
They read a lot.
On jedzą lody.
rozpocznij naukę
He's eating an ice-cream.
Oni lubią lody.
rozpocznij naukę
He likes ice-cream.
zapamiętać
rozpocznij naukę
remember
wieczorem
rozpocznij naukę
in the evening
po południu
rozpocznij naukę
in the afternoon
rano
rozpocznij naukę
in the morning
w nocy
rozpocznij naukę
at night
od czasu do czasu
rozpocznij naukę
from time to time
Pracuję w sklepie. Mój brat pracuje w banku.
rozpocznij naukę
I work in a shop. My brother works in a bank.
Linda mieszka w Londynie. Jej rodzice mieszkają w Szkocji.
rozpocznij naukę
Linda lives in London. Her parents live in Scotland.
Pada dużo w zimie.
rozpocznij naukę
It rains a lot in winter.
John ma (bierze) prysznic codziennie.
rozpocznij naukę
John has a shower every day.
przechodzić, mijać
rozpocznij naukę
pass
przechodzi
rozpocznij naukę
passes
zakończyć
rozpocznij naukę
finish
on/ona/ono kończy
rozpocznij naukę
finishes
oglądać
rozpocznij naukę
watch
on/ona/ono ogląda
rozpocznij naukę
watches
studiować, badać, uczyć się
rozpocznij naukę
study
on/ona/ono studiuje, bada, uczy się
rozpocznij naukę
studies
próbować
rozpocznij naukę
try
on/ona/ono próbuje
rozpocznij naukę
tries
on/ona/ono idzie
rozpocznij naukę
goes
Lubię duże miasta.
rozpocznij naukę
I like big cities.
Sklepy otwarte o godzinie 9, a zamknięte o 5,30.
rozpocznij naukę
The shops open at 9 o'clock and close at 5.30.
Tim pracuje bardzo ciężko. Zaczyna o 7.30 i kończy o 8 wieczorem.
rozpocznij naukę
Tim works very hard. He starts at 7.30 and finishes at 8 o'clock in the evening.
Ziemia krąży wokół Słońca.
rozpocznij naukę
The Earth goes around the Sun.
Robimy wiele różnych rzeczy w naszym wolnym czasie.
rozpocznij naukę
We do a lot of different things in our free time.
(to) Kosztuje dużo pieniędzy zatrzymywanie się luksusowych hotelach.
rozpocznij naukę
It costs a lot of money to stay at luxury hotels.
zawsze
rozpocznij naukę
always
nigdy
rozpocznij naukę
never
często
rozpocznij naukę
often
czasami
rozpocznij naukę
sometimes
zwykle, zazwyczaj
rozpocznij naukę
usually
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
rzadko*
rozpocznij naukę
seldom
używać
rozpocznij naukę
use
Sue zawsze przychodzi do pracy wcześniej.
rozpocznij naukę
Sue always arrives at work early.
Ja zwykle jeżdżę do pracy samochodem, ale czasami chodzę.
rozpocznij naukę
I usually go to work by car but sometimes I walk.
Julia nigdy nie je śniadania.
rozpocznij naukę
Julia never eats breakfast.
Tom mieszka niedaleko nas. Często widzimy go.
rozpocznij naukę
Tom lives near us. We often see him.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.