Zwroty i wyrażenia cz. 2

 0    50 fiszek    fledger
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
rozpocznij naukę
How can I best explain this?

Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
rozpocznij naukę
As usual the problem comes down to money.

Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
rozpocznij naukę
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?

Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
rozpocznij naukę
No wonder, they leave nothing to chance.

Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
rozpocznij naukę
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?

Mówi się, że on zadaje się z mafią.
rozpocznij naukę
He's said to be hanging around with the mafia.

Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
rozpocznij naukę
You must be joking! Never in his life has he broken the law.

To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
rozpocznij naukę
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?

Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
rozpocznij naukę
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.

To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
rozpocznij naukę
That seems to sum up this awkward situation.

Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
rozpocznij naukę
Look over there. That guy looks like your ex-husband!

Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
rozpocznij naukę
Don't remind me! I'm glad everything's over now.

Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
rozpocznij naukę
The worst is behind you. Cheer up!

Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
rozpocznij naukę
Close the door behind you. I need silence.

Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
rozpocznij naukę
If I were you, I wouldn't bother with him.

Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
rozpocznij naukę
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.

Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
rozpocznij naukę
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?

Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
rozpocznij naukę
I'm sorry but no one is allowed in here.

Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
rozpocznij naukę
We'll let you know as soon as we know something.

Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
rozpocznij naukę
I'll be on call day and night.

Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
rozpocznij naukę
I don't know why you are saying that. It's beside the point.

Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
rozpocznij naukę
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.

No, podpowiedz mi.
rozpocznij naukę
Come on, give me a clue.

W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
rozpocznij naukę
It's possible in principle but hardly feasible.

Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
rozpocznij naukę
I gather you are eager to take up this task.

Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
rozpocznij naukę
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.

Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
rozpocznij naukę
You might've put it into your vanity case.

Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
rozpocznij naukę
I'm in such a hurry that I keep dropping things.

Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
rozpocznij naukę
Don't you think that Robert is only after your money?

Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
rozpocznij naukę
How dare you say so?! He's divine!

Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
rozpocznij naukę
How's it going? I haven't seen you for ages.

Jak zarabiasz na życie?
rozpocznij naukę
What do you do for a living?

Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
rozpocznij naukę
I'm going to set up in business as a webmaster.

Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
rozpocznij naukę
That's what I've heard but I wanted to make sure.

Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
rozpocznij naukę
There's something I want to talk over with you.

Wchodzi nowy film na ekrany.
rozpocznij naukę
A new film is being released.

Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
rozpocznij naukę
This film is said to be a must/a must-see.

Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
rozpocznij naukę
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.

To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
rozpocznij naukę
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.

Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
rozpocznij naukę
So the papers said. I hope it isn't overrated.

Jaki jest sens robienia tego?
rozpocznij naukę
What's the point in doing that?

Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
rozpocznij naukę
Keep your mouth shut and do as you are told.

Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
rozpocznij naukę
I can't imagine doing that.

Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
rozpocznij naukę
I dare you to say it again!

Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
rozpocznij naukę
Get lost! You're not my boss.

Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
rozpocznij naukę
Let's assume for a moment that we've got everything we need.

Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
rozpocznij naukę
Sorry to interrupt, but could you be more precise?

Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
rozpocznij naukę
I agree with every word you've just said.

Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
rozpocznij naukę
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?

Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
rozpocznij naukę
We must think hard before making a decision like that.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.