Zwroty i wyrażenia cz.3

 0    50 fiszek    fledger
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
rozpocznij naukę
What's she like? Doesn't she arouse suspicion?

Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
rozpocznij naukę
She lives alone and has two children to provide for.

Jestem skłonny jej uwierzyć.
rozpocznij naukę
I'm inclined to believe her.

To miło z twojej strony, że tak mówisz.
rozpocznij naukę
It's very nice of you to say so.

Cały czas o niej myślę.
rozpocznij naukę
She's always on my mind.

Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
rozpocznij naukę
Excuse me, is this seat taken?

Czy mogę zapalić? Trochę się tym zdenerwowałem. kind of - trochę
rozpocznij naukę
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.

Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
rozpocznij naukę
I'm very sorry to hear that. I hope it's nothing serious.

Chce mi się płakać. Takie to już moje szczęście!
rozpocznij naukę
I feel like crying. Just my luck!

Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje ci do szczęścia.
rozpocznij naukę
Don't exaggerate! You have everything you could wish for.

Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
rozpocznij naukę
Pull yourself together! It's about time you began a new life.

Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
rozpocznij naukę
It's easy for you to say 'cos you're rich.

Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
rozpocznij naukę
First of all, you must get a good education.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
rozpocznij naukę
If everything goes well, in three years you'll get a bachelor's degree.

Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
rozpocznij naukę
I owe it all to you. I'm indebted to you.

Przestań! Nie miałem z tym nic wspólnego.
rozpocznij naukę
Lay off! I had nothing to do with it.

Kto mógł mi zrobić tak podłą rzecz?
rozpocznij naukę
Who could've done such a mean thing to me?

Wyluzuj się! Ostatnio jakoś dziwnie się zachowujesz.
rozpocznij naukę
Chill out! You've been kind of weird lately.

Nie udawaj, że nie ma problemu.
rozpocznij naukę
Don't pretend the problem doesn't exist.

Naprawdę lubię twoje towarzystwo, ale teraz proszę zostaw mnie samą.
rozpocznij naukę
I really enjoy your company but now leave me alone, please.

Dobrze się dziś czujesz? Nic nie jadłeś od wczoraj. Uwaga: W mowie potocznej można powiedzieć: "Feeling okay today?"
rozpocznij naukę
Are you feeling okay today? You haven't eaten anything since yesterday.

No zjedz, to naprawdę pyszne!
rozpocznij naukę
Come on, it's yummy!

Wygląda rzeczywiście smacznie.
rozpocznij naukę
It looks really mouth-watering.

Nie jadam słodyczy, ale sernik to inna sprawa.
rozpocznij naukę
I don't have a sweet tooth, but cheesecake is a different story.

A teraz powiedz mi, co cię gryzie?
rozpocznij naukę
Now tell me, what's eating/bothering you?

Ma kochankę i trójkę nieślubnych dzieci.
rozpocznij naukę
He has a lover and three kids out of wedlock.

Oni są dorośli i poradzą sobie z tym.
rozpocznij naukę
They're mature enough to handle the situation.

Mam nadzieję, że Marcin się pojawi. Raz już ją wystawił (nie przyszedł na umówione spotkanie).
rozpocznij naukę
I hope Marcin will show up. He stood her up before.

Chcesz, żebym poszedł i poświecił za niego oczami (usprawiedliwiał go)?
rozpocznij naukę
Do you want me to go and make excuses for him?

Życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. match - pasować
rozpocznij naukę
Life doesn't always match your expectations.

Zadzwoniłbym do ciebie z centrum handlowego, ale nie miałem zasięgu (w telefonie). no signal - brak zasięgu
rozpocznij naukę
I would have called you from the (shopping) mall, but I couldn't get a signal.

Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
rozpocznij naukę
When could they schedule the meeting?

Bardzo się we wszystko angażujesz.
rozpocznij naukę
You put so much effort in everything.

Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
rozpocznij naukę
Try to relax a little! We're here to help you.

Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taka już jestem.
rozpocznij naukę
I always take things seriously. That's the way I am.

Jak mówi powiedzenie, człowiek nigdy nie jest za stary, aby się uczyć.
rozpocznij naukę
As the saying goes, you're never too old to learn.

To oburzające! Opłaty za szkołę (czesne) mają zostać podniesione.
rozpocznij naukę
That's outrageous! The school fees are to be increased.

Wylali mnie ze studiów. Nie chciało mi się wkuwać po nocach.
rozpocznij naukę
They flunked me out of college. I just didn't feel like staying up late cramming.

Zawsze miałeś tylko jedno na myśli - kobiety.
rozpocznij naukę
You have always had only one thing on your mind - women.

Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
rozpocznij naukę
My private life is none of your business!

Dostałem propozycję pracy. Pensja 1000 dolarów miesięcznie i służbowy samochód do mojej dyspozycji.
rozpocznij naukę
I've been offered a job. The salary is $1000 a month and a company car at my disposal.

Czy to nie są jakieś machlojki?
rozpocznij naukę
Isn't it some monkey business?

Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
rozpocznij naukę
It's a company of good repute. It's famous for their top-of-the-line products.

Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
rozpocznij naukę
I appreciate your concern, but there's really nothing to worry about.

Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!
rozpocznij naukę
OK, but don't say I didn't warn you!

To taki drobiazg. Nerwus ze mnie.
rozpocznij naukę
It's nothing much. I'm a hothead.

Bardzo mi zależy, żebyś nabrała do mnie zaufania.
rozpocznij naukę
I'd really like to win your confidence.

Musisz go lepiej poznać zanim podejmiesz tak poważną decyzję.
rozpocznij naukę
You must get to know him better before making such an important decision.

Jeśli chodzi o Marka, nigdy za nim nie przepadałem.
rozpocznij naukę
As far as Mark is concerned, I've never liked him.

Musisz nauczyć się akceptować świat takim, jaki jest.
rozpocznij naukę
You must learn to accept the world as it is.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.