Vocabulario 28.08

 0    19 fiszek    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

w obszarach prawa karnego
rozpocznij naukę
en materia penal

en materia penal
rozpocznij naukę
defensa

w celach związanych ze zwalczaniem przestępczości
rozpocznij naukę
con la finalidad de combatir la delincuencia

zasada niedyskryminacji
rozpocznij naukę
principio de no discriminación

obiektywnie uzasadnione przesłanki
rozpocznij naukę
consideraciones objetivas

Być zasadnym
rozpocznij naukę
tener carácter legítimo

w sposób jednakowy
rozpocznij naukę
de manera idéntica

postanowieniem z dnia
rozpocznij naukę
mediante resolución de

procedura pisemna
rozpocznij naukę
escritos obrantes en autos

wydaje następujący wyrok
rozpocznij naukę
dicta la siguiente sentencia

Uregulowania wspólnotowe
rozpocznij naukę
Normativa comunitaria

znieść przeszkody
rozpocznij naukę
eliminar los obstáculos

zmniejszenie ochrony
rozpocznij naukę
disminución de la protección

przetwarzanie danych osobowych
rozpocznij naukę
tratamiento de datos personales

na którego podstawie
rozpocznij naukę
al amparo del cual

ograniczenia w zakresie przemieszczania się
rozpocznij naukę
restricciones al desplazamiento

prawo pobytu
rozpocznij naukę
derecho de estancia permanente

automatycznie przedłużany
rozpocznij naukę
automáticamente renovable

Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących
rozpocznij naukę
Sin perjuicio de las disposiciones que regulan...


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.