Click on 2, Unit 2, słownictwo, cz.1

 0    161 fiszek    Humoreska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
the day before yesterday
rozpocznij naukę
przedwczoraj
huge buildings
rozpocznij naukę
ogromne budynki
go jet-skiing
rozpocznij naukę
jeździć na nartach / motorach wodnych
go foxhunting
rozpocznij naukę
polować na lisy
people live in houses
rozpocznij naukę
ludzie mieszkają w domach
people live in blocks of flats
rozpocznij naukę
ludzie mieszkają w blokach
a polluted lake
rozpocznij naukę
zanieczyszczone jezioro
wear a long dress
rozpocznij naukę
nosić długą sukienkę
rivers were clean
rozpocznij naukę
rzeki były czyste
rivers were dirty
rozpocznij naukę
rzeki były brudne
a clean river
rozpocznij naukę
czysta rzeka
were jeans
rozpocznij naukę
nosić jeansy
travel by coach
rozpocznij naukę
podróżować powozem
travel by car
rozpocznij naukę
podróżować samochodem
a car park
rozpocznij naukę
parking
What is life like nowadays?
rozpocznij naukę
Jak wygląda życie w dzisiejszych czasach?
How do people travel?
rozpocznij naukę
Jak ludzie podróżują?
Where do they live?
rozpocznij naukę
Gdzie (oni) żyją?
What do they wear?
rozpocznij naukę
Co (oni) noszą?
What are their favourite free-time activities?
rozpocznij naukę
Jakie są ich ulubione sposoby spędzania wolnego czasu?
Did you have a happy childhood?
rozpocznij naukę
Miałeś / miałaś szczęśliwe dzieciństwo?
life in a 17th century
rozpocznij naukę
życie w XVII wieku
life in the past
rozpocznij naukę
życie w przeszłości
life in the present
rozpocznij naukę
współczesne życie
I’m bored with that.
rozpocznij naukę
Jestem tym zmęczony(-a).
Were you at school yesterday?
rozpocznij naukę
Byłeś(-aś) wczoraj w szkole?
in the past
rozpocznij naukę
w przeszłości
wear clothes
rozpocznij naukę
nosić ubrania
put on clothes
rozpocznij naukę
zakładać ubrania
take off clothes
rozpocznij naukę
zdejmować ubrania
as a child
rozpocznij naukę
jako dziecko
in those days
rozpocznij naukę
wtedy
used to...
rozpocznij naukę
mieć w zwyczaju / zwykle to robić
I used to play computer game.
rozpocznij naukę
Zwykle grałem w gry komputerowe.
when I was child
rozpocznij naukę
kiedy byłem(-am) dzieckiem
People used to go hunting.
rozpocznij naukę
Ludzie zwykle chodzili na polowanie.
fox foxes
rozpocznij naukę
lis lisy
social occasions
rozpocznij naukę
okazje towarzyskie (do spotkań towarzyskich)
for fun
rozpocznij naukę
dla zabawy / przyjemności / rozrywki
go for walks
rozpocznij naukę
chodzić na spacery
have picnic by the river
rozpocznij naukę
urządzić piknk nad rzeką
that sounds quite boring
rozpocznij naukę
to dość nudne
it’s quit boring
rozpocznij naukę
to dość nudne
Could you tell me a little about yourself?
rozpocznij naukę
Możesz mi powiedzieć coś o sobie?
I’m glad. I’m happy you’re here.
rozpocznij naukę
Jestem szczęśliwy / cieszę się, że tu jesteś.
Were you born in London?
rozpocznij naukę
Urodziłeś(-aś) się w Londynie?
I was born in...
rozpocznij naukę
Urodziłem(-am) się w...
when I was twelve years old
rozpocznij naukę
kiedy miałem(-am) 12 lat
Did you have a happy childhood?
rozpocznij naukę
Miałeś(-aś) szczęśliwe dzieciństwo?
we had some great times
rozpocznij naukę
spędziliśmy wspaniałe chwile
live in a small village
rozpocznij naukę
mieszkać na wsi
go camping by the lake
rozpocznij naukę
jeździć na kemping / obóz nad jezioro
How do you spend your weekends?
rozpocznij naukę
W jaki sposób spędzasz weekendy?
have some free time
rozpocznij naukę
mieć trochę wolnego czasu
I really enjoy it.
rozpocznij naukę
Korzystam z tego / cieszę się / podoba mi się.
Isn’t it dangerous?
rozpocznij naukę
To nie jest niebezpieczne?
a new painting
rozpocznij naukę
nowy obraz
seventeenth century
rozpocznij naukę
XVII wiek
it’s not an original
rozpocznij naukę
to nie jest oryginał
Can you imagine living in those days?
rozpocznij naukę
Możesz sobie wyobrazić, że żyjesz w tamtych czasach?
live was tough
rozpocznij naukę
życie było trudne / ciężkie
without electricity without washing machines
rozpocznij naukę
bez prądu / pralek
there was no pollution
rozpocznij naukę
nie było zanieczyszczeń
that’s true
rozpocznij naukę
to prawda
the air was pure
rozpocznij naukę
powietrze było czyste
after all
rozpocznij naukę
ostatecznie / mimo wszystko
electric iron
rozpocznij naukę
żelazko elektryczne
camera
rozpocznij naukę
aparat fotograficzny
clock
rozpocznij naukę
zegar
kettle
rozpocznij naukę
czajnik
sewing machine
rozpocznij naukę
maszyna do szycia
scales
rozpocznij naukę
waga
in the woods
rozpocznij naukę
w lasach
Did they have a computer?
rozpocznij naukę
Mieli komputer?
a hood
rozpocznij naukę
kaptur
use your imagination
rozpocznij naukę
użyj swojej wyobraźni
I could play games.
rozpocznij naukę
Mogłem grać w gry.
when I was young
rozpocznij naukę
kiedy byłem młody
I couldn’t play games.
rozpocznij naukę
Nie mogłem grać w gry.
Could I play games?
rozpocznij naukę
Mogłem grać w gry?
What did Mark send yesterday?
rozpocznij naukę
Co Marek wczoraj wysłał?
When did Mark send flowers?
rozpocznij naukę
Kiedy Marek wysłał kwiaty?
What did Mark do yesterday?
rozpocznij naukę
Co Marek zrobił wczoraj?
Who sent those flowers yesterday?
rozpocznij naukę
Kto wczoraj wysłał te kwiaty?
I was born in 2000.
rozpocznij naukę
Urodziłem(-am) się w 2000 roku.
I was born in June.
rozpocznij naukę
Urodziłem(-am) się w czerwcu.
When were you born?
rozpocznij naukę
Kiedy się urodziłeś(-aś)?
I was born on the second of June 2000.
rozpocznij naukę
Urodziłem(-am) się w drugiej połowie...
I didn’t use to play.
rozpocznij naukę
Nie miałem w zwyczaju grać./ Zwykle nie grałem.
How are you related to Kasia?
rozpocznij naukę
Jak jesteś powiązany(-a)/ spokrewniony(-a) z Kasią?
a son
rozpocznij naukę
syn
a husband
rozpocznij naukę
mąż
a mother
rozpocznij naukę
matka
a mother-il-law
rozpocznij naukę
teściowa
a father-in-law
rozpocznij naukę
teść
a cousin
rozpocznij naukę
kuzyn
an aunt
rozpocznij naukę
ciotka
a nephew
rozpocznij naukę
siostrzeniec / bratanek
a grandfather / grandad
rozpocznij naukę
dziadek
a father
rozpocznij naukę
ojciec
an uncle
rozpocznij naukę
wujek
a grandmother / grandma
rozpocznij naukę
babcia
a daughter
rozpocznij naukę
córka
a wife
rozpocznij naukę
żona
a niece
rozpocznij naukę
siotrzenica / bratanica
a brother
rozpocznij naukę
brat
When was Queen Victoria born?
rozpocznij naukę
Kiedy urodziła się...?
When did she die?
rozpocznij naukę
Kiedy (ona) umarła?
How was she related to Sophia?
rozpocznij naukę
Jak (ona)była powiązana / spokrewniona z ...?
Is Peter your brother?
rozpocznij naukę
Czy Piotr jest twoim bratem?
When I was ten...
rozpocznij naukę
Kiedy miałem(-am) 10 lat...
I had short hair.
rozpocznij naukę
Miałem(-am) krótkie włosy.
I wore glasses.
rozpocznij naukę
Nosiłem(-am) okulary.
I didn’t like paying tennis.
rozpocznij naukę
Nie lubiłem(-am) grać...
last year
rozpocznij naukę
w tamtym / ubiegłym / zeszłym roku
yesterday
rozpocznij naukę
wczoraj
last Monday
rozpocznij naukę
w zeszły poniedziałek
last week
rozpocznij naukę
w tamtym / ubiegłym / zeszłym tygodniu
last month
rozpocznij naukę
w tamtym / ubiegłym / zeszłym miesiącu
in 1989
rozpocznij naukę
w 1989 roku
a week ago
rozpocznij naukę
tydzień temu
a month ago
rozpocznij naukę
miesiąc temu
two days ago
rozpocznij naukę
dwa dni temu
yesterday morning
rozpocznij naukę
wczoraj rano
take a photo
rozpocznij naukę
zrobić zdjęcie
go on holiday
rozpocznij naukę
jechać na wakacje
study English
rozpocznij naukę
studiować angielski
give sb a present
rozpocznij naukę
dać komuś prezent
write a letter
rozpocznij naukę
pisać list
lose something
rozpocznij naukę
zgubić coś
go out with friends
rozpocznij naukę
wyjść z przyjaciółmi
break something
rozpocznij naukę
zbić coś
drink lemonade
rozpocznij naukę
pić lemoniadę
eat at a restaurant
rozpocznij naukę
jeść w restauracji
rent a video
rozpocznij naukę
wypożyczyć kasetę video
my best friend
rozpocznij naukę
mój najlepszy przyjaciel
my parents
rozpocznij naukę
moi rodzice
my sister
rozpocznij naukę
moja siostra
play hopscotch
rozpocznij naukę
grać w klasy
play hide-and –seek
rozpocznij naukę
bawić się w chowanego
fly a plane
rozpocznij naukę
latać samolotem
play cricket
rozpocznij naukę
grać w krykieta
play chess
rozpocznij naukę
grać w szachy
at school
rozpocznij naukę
w szkole
at work
rozpocznij naukę
w pracy
at the cinema
rozpocznij naukę
w kinie
at the shops
rozpocznij naukę
w sklepach
at home
rozpocznij naukę
w domu
at a hotel
rozpocznij naukę
w hotelu
at the sports centre
rozpocznij naukę
w centrum sportowym
at the seaside
rozpocznij naukę
nad morzem
on holiday
rozpocznij naukę
na wakacjach
on an island
rozpocznij naukę
na wyspie
on the beach
rozpocznij naukę
na plaży
on a farm
rozpocznij naukę
na farmie
in the mountains
rozpocznij naukę
w górach
in the living room
rozpocznij naukę
w dużym pokoju / w salonie
in the classroom
rozpocznij naukę
w klasie
in the garden
rozpocznij naukę
w ogrodzie
during the lesson
rozpocznij naukę
podczas / w trakcie lekcji
two weeks ago
rozpocznij naukę
dwa tygodnie temu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.