password 1 unit 10

 0    134 fiszki    kacperbied
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

bateria

Ładowarka

check your email
rozpocznij naukę
Sprawdź swój e-mail

pulpit

go on a social networking site
rozpocznij naukę
wchodzić na portal społecznościowy

słuchawki


klawiatura

laptop, notebook

Leave a voice message
rozpocznij naukę
Pozostaw wiadomość głosową

nawiązać połączenie

monitor


odtwarzacz mp4

on/off button
rozpocznij naukę
przycisk wł. / wył

PC (personal computer)
rozpocznij naukę
komputer osobisty (pecet)

post a comment
rozpocznij naukę
zamieszczać komentarz


send a text message
rozpocznij naukę
wysłać wiadomość tekstową

smartfon

take Photos/videos
rozpocznij naukę
rób zdjęcia / filmy

touch screen
rozpocznij naukę
ekran dotykowy

visit/browse a website
rozpocznij naukę
odwiedź / przeglądaj stronę internetową

kamera internetowa

internet szerokopasmowy

click on sth
rozpocznij naukę
klikać na coś

baza danych

Pobieranie

Electronic/Electronic device
rozpocznij naukę
Urządzenie elektroniczne / elektroniczne

sprzęt komputerowy

internet access
rozpocznij naukę
Dostęp do Internetu

remote control
rozpocznij naukę
pilot od telewizora

oprogramowanie

Edytor tekstu

załadować

technical failures
rozpocznij naukę
awarie techniczne

be out of order
rozpocznij naukę
być uszkodzonym, niesprawnym

psuć się/załamywać się

computer virus
rozpocznij naukę
wirus komputerowy

popsuć zawiesić (o komputerze)

naprawiać coś

stracić pliki

make a funny noise
rozpocznij naukę
wydawać dziwne odgłosy

no phone signal
rozpocznij naukę
brak sygnału telefonicznego

nie działa

skończyć się, wyczerpac

slow internet connection
rozpocznij naukę
wolne połączenie z Internetem

ict technology
rozpocznij naukę
technologia informatyczna


connect automatically to the Internet
rozpocznij naukę
połączyć się automatycznie z Internetem

cyfrowy

wyświetlać (na ekranie)

innovative technology
rozpocznij naukę
Innowacyjna technologia

smart device
rozpocznij naukę
inteligentne urządzenie

virtual reality
rozpocznij naukę
wirtualna rzeczywistość

przewidywania

niewątpliwie

it is certain that
rozpocznij naukę
jest pewne, że coś będzie

it is likely that
rozpocznij naukę
możliwe jest, że

być może

there is a chance that
rozpocznij naukę
jest szansa, że

using technical equipment
rozpocznij naukę
korzystanie ze sprzętu technicznego

składanie reklamacji

be broken down
rozpocznij naukę
być zepsute

zawiesic się utknac

common problem
rozpocznij naukę
Częstym problemem

complain about sth
rozpocznij naukę
składac reklamacje na cos


wymiana

wadliwy

get a full refund
rozpocznij naukę
uzyskać pełny zwrot pieniędzy

help desk technician
rozpocznij naukę
technik komputerowy

insert a card
rozpocznij naukę
wkładać kartę

not Work properly
rozpocznij naukę
nie pracuje prawidłowo

paragon

przeinstalować

switch sth on / off
rozpocznij naukę
włącz / wyłącz

take sth back to a shop
rozpocznij naukę
zwracać coś do sklepu

wycierać

zaawansowany

sztuczny

augmented reality
rozpocznij naukę
Rzeczywistość rozszerzona

battery life
rozpocznij naukę
Żywotność baterii

belong to somebody
rozpocznij naukę
należeć do kogoś


transmisja

cause pollution
rozpocznij naukę
powodować zanieczyszczenie

sprzątaczka

wygodny

projektować

digital native
rozpocznij naukę
cyfrowy tubylec

discover a new land/secret/the truth
rozpocznij naukę
odkryć nową ziemię / sekret / prawdę

przeszkadzać

emotikon


wystawa


gadżet

get addicted to something
rozpocznij naukę
uzależnić się od czegoś

łączyć się z internetem

have a negative effect on sb
rozpocznij naukę
mieć negatywny wpływ na kogoś

obraz / wizerunek

influence sth
rozpocznij naukę
Wpływać na coś

interactive whiteboard
rozpocznij naukę
tablica interaktywna

invent an app/ a story
rozpocznij naukę
wymyślić aplikację / historię

wynalazek

wynalazca

to działa

keep in touch
rozpocznij naukę
utrzymywać z kimś kontakt

samotny

lose the connection
rozpocznij naukę
stracić połączenie

lost property
rozpocznij naukę
rzeczy znalezione

make/take a decision
rozpocznij naukę
podjąć / podjąć decyzję

old-fashioned
rozpocznij naukę
staromodny

średnio/przeciętnie

benzyna

rachunek telefoniczny


provide security
rozpocznij naukę
zapewniać ochronę

relationship
rozpocznij naukę
związek/relacja

revolutionise
rozpocznij naukę
zrewolucjonizować

naukowiec

naukowy

service a car
rozpocznij naukę
serwisować samochód

gniazdko elektryczne

solar panels
rozpocznij naukę
panele słoneczne

spend ages on sth
rozpocznij naukę
poświęcać na coś dużo czsu

obserwowanie gwiazd

ankieta

spięty, zdenerwowany

w złej kondycji fizycznej

użyteczny

waste electricity
rozpocznij naukę
marnować prąd

opiekunka zwierząt w zoo


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.